چگونه مطالعه کنيم ؟ (3) مديريت زمان در مطالعه
چگونه مطالعه کنيم ؟ (3) مديريت زمان در مطالعه

نويسندگان : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني
منبع : راسخون

فقط ساعات مشخصي در يک روز، در يک هفته و يک ترم تحصيلي (نيمسال تحصيلي) وجود دارد. شما نمي توانيد تعداد ساعات را تغيير دهيد، اما مي توانيد تصميم بگيريد که چگونه حداکثر استفاده را از آنها بکنيد. براي موفق بودن در تحصيل، حتماً بايد زمان مطالعه ي خود را با دقت تمام، مديريت کنيد. در ادامه مقاله راهکاري براي انجام اين کار ارائه داده ايم.

يک تقويم ترمي آماده کنيد :

در اول يک ترم (نيمسال)، يک تقويم ترمي(به روشي که گفته مي شود) آماده کنيد. اطلاعات را همزمان با به پيش رفتن ترم به روز کنيد و جديد نماييد. در ادامه کارهايي که بايد براي آماده کردن اين تقويم انجام دهيد، آمده است:
1- تکاليف محوله خود را در مدرسه (يا دانشگاه) را به همراه موعد سررسيد آنها و امتحانات از قبل مشخص شده تان را يادداشت کنيد.
2- فعاليت از قبل برنامه ريزي شده مدرسه اي (يا دانشگاهي) خود را يادداشت کنيد.
3- فعاليت هاي شناخته شده غير درسي خود را يادداشت کنيد.

يک برنامه هفتگي آماده کنيد :

هر جمله قبل از آغاز هفته ي درسي تان، يک برنامه هفتگي معين کنيد. همان که هفته به پيش مي رود، اطلاعات اين برنامه هفتگي را بروز کنيد. در ادامه روش آماده کردن اين برنامه هفتگي آمده است:
1- کلاس هاي روزانه ي خود را يادداشت کنيد.
2- از تقويم ترمي خود استفاده کنيد و کارهايي که در هفته اي که دارد مي آيد، بايد انجام دهيد، وارد کنيد.
3- جزوه هاي کلاسي هفته قبل خود را مرور بکنيد تا ببينيد که آيا نياز است که فعاليت يا تکليفي را به فعاليت هاي مدرسه اي خود اضافه کنيد يا نه.
4- همه ي فعاليت هاي غيردرسي که در هفته اي که دارد مي آيد درگير آن ها مي شويد را يادداشت کنيد.
5- فراموش نکنيد که زمان هايي را براي انجام تکاليف، کار بر روي پروژه ها(تحقيق) و مطالعه براي امتحان ها قرار دهيد. اين زمان ها ممکن است در طي روزهايي باشد که به مدرسه مي رويد، پس از آمدن از مدرسه(دانشگاه) باشد، در هنگام شب باشد يا در آخر هفته باشد.

يک برنامه ي سازمان دهنده ي روزانه آماده کنيد :

قبل از هر روزي که بايد به مدرسه برويد، يک برنامه ي سازمان دهنده براي روز بعد آماده کنيد. هر وقت يک کار را انجام داديد، در کنار آن يک تيک بزنيد. در اين جا روش آماده کردن برنامه ي سازمان دهنده ي روزانه را شرح داده ايم:
1- کارهايي که بايد در روز بعد انجام دهيد از برنامه ي هفتگي خود استخراج کنيد و وارد نماييد.
2- کارهايي که از برنامه ي سازمان دهنده ي روز قبلي تان باقي مانده و هنوز نياز به انجام دادن دارد را هم وارد کنيد.
3- جزوه کلاسي امروزتان را مرور کنيد که ببينيد آيا لازم است کاري را به فعاليت ها(يا تکاليف) درسي تان اضافه کنيد.
4- هر گونه فعاليت غير درسي را که فردا با آن روبرو خواهيد شد، وارد کنيد.
برنامه هفتگي شما جزئيات بيشتري را نسبت به تقويم ترمي تان در بر مي گيرد. و برنامه سازمان دهنده ي روزانه شما بايد جزئيات بيشتري نسبت به برنامه هفتگي تان داشته باشد. استفاده از تقويم ترمي، برنامه هفتگي و برنامه ي سازمان دهنده روزانه به شما کمک خواهد کرد که حداکثر استفاده را از زمان خود بکنيد.
منبع انگليسي مقاله : How- to- study.com