ورزش از دیدگاه امام خمینی(ره)
 


 

 

قدرت ورزشکاران، پشتوانه ملت
 

«مملکت ما همین‌طور که به علماء و دانشمندان احتیاج دارد، به قدرت شماها [ورزش‌کاران] هم احتیاج دارد. این قدرت وقتی با ایمان باشد، پشتوانه یک ملت است».(1)

دو وظیفه ورزش‌کاران
 

ورزش‌کاران دو وظیفه دارند: یک، ورزش جسمانی برای قدرت پیدا کردن. وقتی قدرت جسمانی پیدا شد، دفاع از مملکت می‌توانند بکنند. یکی هم پرورش روحانی، که اگر پرورش روحانی در انسان پیدا بشود، آن‌وقت قدرت جسمانی‌اش مضاعف می‌شود».(2)

تقویت قوای عقلانی
 

«ورزش همان‌طور که بدن را تربیت می‌کند و سالم می‌کند، عقل را هم سالم می‌کند».(3)

دفاع از مملکت در برابر مخالفین
 

«وقتی قدرت جسمانی پیدا شد، دفاع از مملکت می‌توانند بکنند؛ دفاع از مخالفینی که می‌خواهند به آنها حمله کنند می‌توانند بکنند».(4)

دورشدن ازافسردگی و پژمردگی
 

«آنهایی که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمانی می‌کنند و ورزش روحی. آنها در تمام مدت، اشخاصی هستند که پژمردگی درآنها نیست، افسردگی در آنها نیست».(5)

خدمت به مملکت
 

«من امیدوارم که شما پهلوانان برای ملتتان، برای کشورتان مفید باشید و با همّت شما جوانان برومند و همّت سایر اقشار ملّت، این نهضت اسلامی به پیش برود».(6)

مبارزه با نفس
 

«امیدوارم که پهلوان‌های عزیز ما همه جا سربلند باشند و همه جا با یک روح انسانی، یک روح اسلامی، یک نفس مهذب عمل کنند».(7)

اهتزاز پرچم جمهوری‌اسلامی و کسب افتخار
 

«امیدوارم که همان‌طوری که گفتید پرچم جمهوری اسلامی را بر مملکت‌های دیگر هم به اهتزاز درآورید».(8)

ورزش و سربلندی
 

«امیدوارم که برای ملّت خودتان مفید باشید و موجب سربلندی کشورخودتان باشید».(9)

دفاع از مملکت
 

«از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوان‌ها را که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملّت و اسلام هستید، هرچه بیشتر موفق کند... . امروزه احتیاجات زیادی ملّت دارد، پشت جبهه، در خود جبهه، و شما بازوان قدرتمند این جامعه هستید».(10)

پی‌نوشت‌ها:
 

1. صحیفه نور، ج7، 48.
2. همان، ج16، ص61.
3. صحیفه امام، ج7، ص261.
4. همان، ج10، ص252.
5. همان، ج16، ص80.
6. همان، ج10، ص247.
7. همان، ج12، ص104.
8. همان، ص103.
9. همان، ج7، ص263.
10. همان، ج16، صص80 و81.

منبع: نشریه گلبرگ- ش116