قوانين عمومي پوشش

از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (2)

تدوين برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه با ضرورت الگوسازي، بهينه سازي و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در کشور در محيط هاي دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
دوشنبه، 21 ارديبهشت 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (2)
 از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (2)

 

نويسنده: شادي صدر
 

قوانين عمومي پوشش

1- تدوين برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه با ضرورت الگوسازي، بهينه سازي و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در کشور در محيط هاي دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
2- آشنا ساختن دانشجويان - خصوصاً دختران - با توطئه ها، زمينه ها، روش هاي نفوذ فرهنگ غرب و تأثير منفي آن در عفاف و حجاب.
3- انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقيقات جامع در اين زمينه.
4- نظارت جدي بر اجراي آيين نامه انضباطي دانشجويي در محيط هاي دانشگاهي، دانشکده ها، خوابگاه ها، اردوها و همايش هاي دانشجويي در زمينه توسعه فرهنگ عفاف.
5- تقدم رعايت کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمايت از نخبگان با حجاب و معرفي افراد نمونه محجبه.
6- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
7- رعايت آمايش سرزميني در جذب دانشجويان بومي.
8- برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.
9- آموزش، ساماندهي و بکارگيري نيروهاي آگاه زن به منظور نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش هاي پسنديده و احترام به حريم افراد.
10- تهيه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصي در زمينه تقويت بنيه اعتقادي و ديني و توسعه فرهنگ عفاف براي والدين و دانشجويان توسط دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها.
11- آموزش و بکارگيري جوانان آشنا به معارف اسلامي، روان شناسي و جامعه شناسي زن و مرد جهت ارايه مشاوره، ترويج معروف هاي اخلاقي و اجراي مناسب تر اصول حجاب.
12- برخورد غيرمستقيم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طريق تشکل هاي دانشجويي.
13- عدم به کارگيري کارکنان بي تفاوت به ارزش ها و فاقد صلاحيت در دانشگاه ها.
14- تهيه گزارش سالانه از وضعيت عفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور و نشان دادن و نتايج اجرايي راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارايه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
15- حمايت از تشکل هاي فعال دانشگاهي جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.
16- تأکيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوهاي اسلامي توسط کارکنان و دانشجويان و اساتيد و آرايش نکردن در دانشگاه ها.
17- آشنا نمودن دانشجويان با شرايط ازدواج آسان و تشکيل خانواده مستقل و نيمه مستقل و کمک به انجام ازدواج هاي سالم دانشجويي.

مرکز امور زنان و خانواده

1- تحقيق و تدوين کتب و مقالات مناسب در خصوص حجاب و عفاف، و شيوه هاي رواج آن در کشور و پاسخگويي به شبهات طرح شده در زمينه حجاب.
2- تهيه پودمان هاي آموزشي ترويج فرهنگ عفاف براي خانواده ها.
3- تشکيل دوره هاي آموزشي کوتاه مدت براي ارباب رجوع ها در دستگاه هاي اجرايي و تشکيلات غير دولتي.
4- برگزاري همايش ها، کنفرانس ها و نشست هاي تخصصي با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمي- تحقيقاتي.
5- تشويق و حمايت از (NGO) هايي که در خصوص ترويج فرهنگ عفاف فعاليت مي نمايند.
6- همکاري با سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص ترويج نمادها و الگوهاي لباس هاي بومي ايراني و تشويق و حمايت از مراکز توليد و توزيع لباس هاي ملي و اسلامي.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

1- ايجاد فضاي امن در تبادل اطلاعات و جلوگيري از مخدوش شدن حريم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.
2- مسدود کردن سايت هاي ضد اخلاقي و ضد حجاب بر اساس مصوبات کميته پنج نفره مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
3- ارائه تسهيلات و خدمات ارزان براي دستگاه ها و NGO هايي که در توسعه عفاف و حجاب فعاليت فرهنگي مي کنند.
4- تأکيد بر تسريع در ايجاد سيستم فيلترينگ هوشمند براي جلوگيري از افزايش بي بند و باري در جامعه.
5- ارائه گزارش شش ماهه به کميته در خصوص ميزان رجوع کاربران به سايت هاي اينترنتي ضد اخلاقي.
6- برخورد با مؤسسات اينترنتي که دسترسي به سايت هاي غير مجاز را فراهم مي نمايند، و جلوگيري از فعاليت آنها.
7- ارائه نرم افزارهاي مرتبط ارزان قيمت به خانواده ها به منظور جلوگيري از دسترسي به سايت هاي ضد اخلاقي.
8- تأمين امکانات لازم - از طريق اينترنت- براي وزارتخانه ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربيت بدني

1- گسترش و بهينه سازي فرهنگ عفاف در مراکز آموزشي و سالن هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و افزايش ضريب اطمينان خانواده ها نسبت به رعايت حريم عفاف و حجاب در ورزشگاه ها و سالن هاي مخصوص بانوان.
2- اختصاص مراکز ورزشي مناسب براي بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضا سازي مناسب جهت برخورداري زنان از آزادي عمل در رعايت حجاب.
3- کنترل سالن ها و مجتمع هاي ورزشي بزرگ و کوچک از نظر رعايت پوشش و حجاب.
4- دقت نظر در «صلاحيت متقاضيان» تأسيس اماکن ورزشي به منظور جلوگيري از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحيت اخلاقي و... در اين گونه مشاغل.
5- شناسايي اماکن ورزشي غير مجاز و رسيدگي به تخلفات اين گونه مراکز (اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعايت مقررات مصوب مربوطه.
6- تقليل مشکلات موجود در مراکز ورزشي و ارائه ي راهکارهاي مفيد جهت رفع آنها، اطلاع رساني مناسب به مديران، شاغلين و مراجعين اين گونه اماکن براي پيشگيري از بروز تخلفات اجتماعي و ايجاد فضاي سالم براي استفاده بهينه از امکانات ورزشي توسط خانواده ها.
7- استفاده نکردن از مربيان مرد براي خانم ها و مربيان زن براي آقايان.
8- عدم استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري غير مجاز در اماکن ورزشي.
9- جلوگيري از آوردن تلفن هاي همراه مجهز به دوربين عکاسي و فيلمبرداري به مراکز آموزشي مختص بانوان.
10- عدم ورود بانوان به سالن هاي ورزشي مختص آقايان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و...).
11- تذکر جدي توسط مدير مربوطه به افرادي که در ورود به اماکن ورزشي عفاف و حجاب را رعايت نمي کنند.
12- طراحي لباس هاي مناسب براي بانوان ورزشکار در راستاي حفظ حريم عفاف و حجاب.
13- توجه به شيوه هاي تبليغاتي مناسب و مرتبط و استفاده از تعاليم ديني مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.
14- تجليل و تشويق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.
15- تبليغ و الگوسازي مثبت از افراد و تيم هاي اعزامي ورزشي که مروج ارزش هاي اخلاقي و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.
16- ابلاغ چارچوب روشن براي برگزاري جشنواره ها و مراسم افتتاحيه و اختتاميه و شرايط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.
17- برگزاري کلاس هاي آموزشي جهت آشنايي مربيان و ورزشکاران با احکام و موازين حجاب و عفاف.
18- تأکيد بر اجراي مقررات انضباطي جهت گسترش فرهنگ عفاف.

شهرداري

1- گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگي، مراکز تحت پوشش شهرداري و مراکز عمومي.
2- ايجاد مراکز مشاوره محلي جهت اطلاع رساني به خانواده ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مکاتبه اي، با کادر مجرب و با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
3- جلوگيري از تبليغ کالاهاي فرهنگي و تجاري مغاير با فرهنگ عفاف و حجاب نظير آگهي هاي تجارتي و تبليغاتي چهره هاي هنري و ورزشي با آرايش و حجاب ضد اسلامي.
4- نوشتن آيات و روايات ديني، مسائلي علماء، وصيت نامه حضرت امام (رحمه الله) و... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک ها، ميادين ها، خودروهاي عمومي شهري، سالن هاي سينما، تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي مناسب.
5. تأسيس فرهنگسراي حجاب براي برگزاري جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمينه ي حجاب، برگزاري مراسم ويژه و...
6- تهيه تنديس و عکس و تصاوير مناسب از شخصيت هاي اسلامي، وقايع مهم تاريخي و طرح هاي نمادين و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومي مهم و تفرجگاه ها، همراه با ترميم و بازسازي مستمر آنها.
7- گسترش اماکن عمومي، پارک ها و مراکز ورزشي مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ايجاد فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي عمل در رعايت حجاب توسط سازمان پارک ها.
8- حمايت از فعاليت هاي عام فرهنگي و هنري دستگاه ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.
9- افزايش تسهيلات حمل و نقل شهري ويژه بانوان به منظور تأمين آسايش بيشتر آنان (نظير راه اندازي و توسعه تاکسي ويژه بانوان و...).
10- رعابت موازين شرعي در ساختن اماکن مسکوني از نظر در معرض ديد نبودن ورودي خانه ها و ديده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

1- اجراي کامل قانون انطباق امور پزشکي با موازين شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي جهت نگهداري از بيماران و همراهان در محيط هاي درماني.
2- تنظيم و ابلاغ آيين نامه انضباطي محيط هاي دانشگاهي پيرو مصوبه شماره 502 مورخ 22/ 5/ 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأکيد بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
3- طراحي و ساخت خوابگاه هاي دانشجويي متناسب با ارزش هاي اسلامي.
4- نظارت بيشتر بر بيمارستان هاي خصوصي به منظور ترويج فرهنگ حجاب و رعايت حقوق زنان بيمار.
5- اهميت دادن به حجاب و اخلاق اسلامي به عنوان يکي از پيش شرط هاي اساسي در انتصاب و استخدام رؤساي دانشگاه ها، معاونين، مديران، مسؤولان حوزه هاي علمي، فرهنگي و ورزشي و کارکنان.
6- طراحي مبلمان اداري در ساختمان هاي ستادي بيمارستان ها، دانشگاه ها و... بر اساس حفظ حدود حريم شرعي بين کارمندان زن ومرد و پرهيز از بکارگيري معماري open که موجب رعايت نکردن حريم هاي اخلاقي بين کارمندان زن و مرد مي شود.
7- تقويت شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر در دانشگاه هاي علوم پزشکي و بيمارستان ها.
8- اهميت مسأله ي حجاب به عنوان يک امتياز شاخص در گزينش و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه هاي علوم پزشکي.
9- ايجاد تسهيلات ويژه براي ازدواج دانشجويي، ساخت خوابگاه هاي متأهلي و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجويي.
10- فعال کردن دانشجويان در حوزه پژوهش هاي علمي درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ها.
11- تنظيم و ابلاغ آيين نامه ي نحوه ي حضور پرسنل همگن و غير همگن در بخش هاي تشخيص و درمان و نظارت بر اجراي آن.
12- الگوسازي مناسب براي جامعه پزشکي در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاري همايش ها و جشنواره هاي علمي و فرهنگي.
13- نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در سازمان هاي خارجي و مؤسسات پزشکي خصوصي مانند يونسکو، يونيسف، سازمان بهداشت جهاني و... و يکسان سازي يونيفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.
14- تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس هاي دست دوم خارجي در کشور (با همکاري دستگاه هاي ذيربط).
15- اهداء بسته هاي فرهنگي به دانشجويان جديد الورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب.
16- ايجاد سايت هاي اينترنتي در حوزه ي فلسفه حجاب، برگزاري جلسات سخنراني، پرسش و پاسخ و همايش هاي علمي در باره حجاب توسط کانون هاي فرهنگي - هنري دانشگاه ها.
17- ارائه لباس هاي مناسب به بيماران براي ورود به اتاق عمل جراحي.

ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر

1- تلاش جهت احيا، فريضه امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک وظيفه شرعي، عمومي در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاري نهادهاي مرتبط، خصوصا صدا و سيما، در اين زمينه با ستاد احياء
2- برگزاري همايش و مسابقات فرهنگي گسترده در سراسر کشور براي عمومي و نهادينه کردن حجاب و پوشش با همکاري مادي و معنوي مردم و دولت و سازمان هاي مربوط.
3- تشويق مردم به انجام اين فريضه شرعي و انساني.
4- تهيه برنامه هاي تبليغي و فرهنگي به منظور ترغيب انگيزه دروني آحاد جامعه، بروز حساسيت در قبال مظاهر مخل حريم عفاف در جامعه اسلامي و هماهنگي با دستگاه هاي ذي ربط جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي فوق.
5- تبيين شاخص هاي حجاب اسلامي و تعيين موارد مخالف با آن.
6- تدوين برنامه هاي آموزشي در رابطه با امر به حجاب اسلامي و نهي از بد حجابي با همکاري دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر اجراي آن.
7- تشويق مسؤولان امر در عرصه حجاب و عفاف.
8- اعزام آمران و ناهيان در ادارات به منظور اجراي صحيح اين فريضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامي از طريق شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر.
9- تشويق جامعه به حفظ پوشش اسلامي و قبولاندن نظارت همگاني به عنوان يک اصل مسلم شرعي و انساني.
10- اجراي اصول پوشش اسلامي توس دستگاه هاي ذي ربط در جهت مقابله با الگوهاي نامناسب رفتاري در جامعه.
11- نظارت بر رعايت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان ها و ارگان هاي دولتي.

سازمان بهزيستي

1- حمايت از ايجاد تشکل هاي صنفي در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کارآفريني، خودياري و بهبود زندگي اقتصادي آنها و جلوگيري از بروز ناهنجاري هاي اخلاقي و فرهنگي در آنان.
2- توانمندسازي، حرفه آموزي و تأمين امنيت مالي و جاني زنان بي سرپرست به منظور پيشگيري از بروز آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي با همکاري سازمان فني و حرفه اي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
3- تفکيک و اولويت بندي افراد مجرم در امر ترويج مسائل ضداخلاقي از لحاظ سن، نوع تخلف، ميزان آسيب رساني اجتماعي و... و برنامه ريزي مناسب براي اصلاح و بازگشت آنها به زندگي سالم اجتماعي با همکاري سازمان زندان ها و دستگاه هاي ذي ربط.
4- برنامه ريزي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مهد کودک ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزيستي و نظارت شايسته در جهت تحقق اين امر.
5- بهره گيري از آموزش هاي مناسب و منطبق با فرهنگ ايراني- اسلامي در مراکز تحت پوشش (نظير مراکز بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري).

وزارت امور خارجه

1- نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه ها و مراکز فرهنگي خارجي، از نظر ترويج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهاي غير اخلاقي در جامعه.
2- معرفي خانواده ها و دانشجويان ايراني مقيم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتلاي فرهنگ و سنت اصيل اسلامي و ملي تلاش نموده اند و اعطاي جوايز به اين گونه افراد از طريق رسانه هاي گروهي به منظور الگوسازي آنان.
3- تکريم و تشويق بانوان و خانواده هاي محجبه که با حفظ شئونات اسلامي به سفارتخانه هاي ايران در خارج از کشور مراجعه مي نمايند.
4- نظارت بر پوشش و حجاب ميهمانان و گردشگران خارجي که به ايران مسافرت مي نمايند.
5- نظارت و کنترل ويژه بر جشن ها، ميهماني هاي سفارتخانه ها و وابستگان خارجي و ايراني که در آن شرکت مي نمايند.
6- همکاري جدي با نيروي انتظامي در جهت شناسايي و برخورد با ايرانيان متخلفي که با فعاليت هاي ضد اخلاقي خود در خارج از کشور حيثيت ملي - مذهبي کشور را مخدوش مي نمايند.
7- توجيه مناسب متقاضيان رواديد توريستي براي رعايت حجاب و شئونات اسلامي توسط گردشگران خارجي در ايران.
8- پيگيري حقوقي براي جلوگيري از فعاليت مراکز و شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان که در فضاي ايران فعاليت مي کنند.
9- دقت در گزينش نيروهاي متعهد به عنوان سفير و کارکنان سفارتخانه هاي ايران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها.
10- تذکر لازم به وابستگان سفارتخانه هاي ديگر کشورها جهت رعايت مقررات عفاف و حجاب اسلامي - ايراني.

وزارت کار و امور اجتماعي

1- ايجاد فضاي مناسب براي کارکنان و برداشتن زمينه هاي اختلاط زن و مرد در محيط هاي کاري با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمايان.
2- ارائه آموزش هاي لازم در خصوص رعايت ضوابط اخلاقي و ظاهري (پوشش لباس و آرايش در محيط هاي کار) با همکاري مؤسسات شايسته در اين زمينه.
3- تعامل با وزارتخانه هاي امور خارجه، (کنسولگري هاي ايراني در خارج از کشور) وزارت کشور و نيروهاي انتظامي (امور اتباع بيگانه) در خصوص توجيه رواديد ورود به کشور به حق کار نسبت به رعايت مقررات پوشش اسلامي در محيط کار.
4- نظارت بر رعايت حريم عفاف و حجاب در کلاس ها و دوره هاي آموزشي که ضرورتاً به صورت مختلط اداره مي شود.
5- انجام تبليغات، تهيه انواع بروشور، اطلايه و... در خصوص رعايت حجاب اسلامي و جلوگيري از بي بند و باري در محيط هاي کاري توسط وزارتخانه ها.

مجلس شوراي اسلامي

1- تهيه و تصويب طرح هاي آسان سازي ازدواج و تأمين منابع مورد نياز اقتصادي، فرهنگي و... براي زوج هاي جوان.
2- اصلاح قوانين مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال.
3- ضرورت نگاه فرهنگي در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها.
4- مجلس شوراي اسلامي با تشکيل جلسات کارشناسي و با استفاده از نظرات کارشناسي دستگاه هاي ذي ربط، نسبت به تهيه طرح هاي قانوني در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمايد و در هنگام تصويب لوايح طرح شده از سوي نمايندگان از کارشناسان ذي ربط و شايسته استفاده نمايد.
5- توجه خاص به سايت هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصويب قوانين لازم جهت اجراي سياست هاي مذکور.
6- مجلس شوراي اسلامي بايد طرح هاي لازم را در مورد برخورد با قاچاق کالاهاي مروج ابتذال و بي حجابي با استفاده از نظر مراجع ذي صلاح تهيه و ارائه نمايد.
7- مجلس نسبت به تهيه طرح هاي قانوني در راستاي فرهنگ سازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نمايد.

وزارت کشور

1- تهيه شناسنامه اجتماعي مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگ ها و اعتقادات ديني مردم هر منطقه و برنامه ريزي جهت تقويت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.
2- نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقليت هاي ديني از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگيري کردن از پوشش هاي نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعايت قوانين مربوط به حجاب به آنان.
3- تهيه و تدوين قوانين و پيگيري مصوبات در خصوص پشتيباني حقوقي از سازمان هاي مربوط نظير قوه قضائيه و نيروي انتظامي به تناسب اعلام نياز اين گونه ارگان ها در زمينه برخورد با معضلات و ناهنجاري هاي اخلاقي.
4- بررسي آسيب ها و معضلات اجتماعي با هدف افزايش ضريب امنيت اخلاقي جامعه، در شوراي اجتماعي و تأمين استان ها به منظور تقويت فرهنگ عفاف.
5- همکاري با قوه قضائيه جهت اجراي مؤثر طرح هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.
6- توجيه، آموزش و نظارت بر چگونگي پوشش و حجاب اتباع بيگانه و الزام آنان به رعايت ضوابط عفاف و حجاب.
7- کنترل مرزها به منظور جلوگيري از تردد باندها و افرادي که در خصوص تجارت فحشا فعاليت مي کنند.
8- مراقبت از مرزهاي آبي و خاکي کشور به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چارچوب سياست هاي امنيتي و انتظامي و قوانين مربوطه.
9- وزارت کشور به عنوان نماينده رئيس جمهور بر کليه ارگان ها و وزارتخانه ها جهت رعايت عفاف و حجاب نظارت نمايد.
10- دقت در صدور مجوز سازمان هاي غير دولتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنها با تأکيد بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
11- اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و طرح هاي ملي منطبق بر هويت ايراني - اسلامي در کانون هاي زنان و جوانان در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

سازمان مديريت و برنامه ريزي

1- توجه ويژه به سايت ها و موزه هاي فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوين برنامه هاي توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور.
2- گنجاندن آموزه هاي فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه هاي درسي - در آموزش هاي ضمن خدمت - براي مديران و کارکنان دولت و تقويت نهادهاي نظارتي و ارزش يابي در راستاي حاکميت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز آموزشي.
3- برنامه ريزي در جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مديران و کارکنان دولت.
4- اجراي بخشنامه هاي مربوط به ارزش يابي در راستاي تحقق مفاد سياست ها و روش هاي اجرايي طرح عفاف در کليه ادارات.
5- آشنا نمودن کارشناسان و برنامه ريزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگي در حيطه عفاف و حجاب.
6- تسهيل و تسريع در بودجه هاي مصوب مرتبط با طرح هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامي که از سوي وزارتخانه هاي مربوط ارائه شده است.
7- معرفي ادارات، سازمان ها و ارگان ها، نهادها و... به عنوان نهادهاي نمونه که موفقيت بيشتري در راستاي اجراي طرح عفاف از طرف پرسنل زير مجموعه و ارباب رجوع داشته اند.
8- ارزيابي تأثير اجرايي طرح هاي فرهنگ سازي اسلامي سال هاي گذشته و استفاده از اين تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آينده و توجه به تدوين مناسب برنامه ها و بودجه ي متناسب با آن در زمينه ي حجاب.
9- دقت در تنظيم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگيري داوطلبان استخدام در دستگاه هاي دولتي.

قوه قضاييه

1- تدوين قوانين لازم و کارآمد در خصوص پيشگيري از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
2- پيشنهاد اصلاح قوانين، کارآمد کردن قوانين در خصوص پشتيباني قضايي از ضابطين، مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و بد حجابي.
3- گنجاندن مفاهيم عفاف و حجاب در دوره هاي آموزشي و تربيتي جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروري و اصلاح آنها.
4- قوه قضاييه در مراکز استان ها و شهرستان هاي تابعه، دادسراها و شعبات ويژه اي براي برخورد با جرائم مربوط به بدحجابي، منکراتي و باندهاي فساد و فحشا تأسيس نمايد.
5- بکارگيري قضات مجرب، برخورد قضايي يکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجراي احکام قضايي.

وزارت مسکن و شهرسازي

1- تأکيد بر اجراي مقررات ساختماني در جهت استفاده از معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي که خانواده ها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش کنند. موضوع مصوبه مورخ 14/ 12/ 1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مصوبه 14/ 12/ 1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري:
ضوابط و مقررات منطقه بندي مسکوني شهرها، مجتمع آپارتماني، چند خانواري و تک واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسکوني به لحاظ تأمين نور- آفتاب و عدم اشراف.
2- معرفي نمونه هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي جهت الگو برداري سازندگان.
3- رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي خانه ها، درب ورودي خانه هاي آپارتماني به گونه اي طراحي گردد که به هنگام باز شدن، محوطه داخلي خانه (اتاق هاي نشيمن و هال) در معرض ديد نباشد.
4- تدوين سياست ها و اجراي برنامه هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسکن استيجاري.
5- رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشه هاي جامع و تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبه سازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانواده ها با هماهنگي سازمان ها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداري ها.
6- کوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي و معماري اسلامي به طوري که ارزش هاي اخلاقي و ديني ملاک عمل بوده و همواره در طراحي هاي شهري منظور گردد.
7- تشکيل کميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهکارهايي جهت رعايت اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده ي 2 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374)
8- اختصاص واحد مسکوني به ائمه جماعات و طلاب علوم ديني در مجتمع هاي بزرگ مسکوني - احداثي اين وزارتخانه - به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسلامي.
9- پيشنهاد اصلاح ماده ي 8 قانون تملک آپارتمان به شرح ذيل:
در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي که عده ي مالکين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مکلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب نمايند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي که آسايش ساکنين آن تأمين شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامي جلوگيري به عمل آيد به عهده مدير ساختمان است و گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطين دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالکين، وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

1- ترويج فرهنگ عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعايت حجاب اسلامي توسط شاغلين آن سازمان.
2- تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي توسط دفتر تدوين استانداردهاي فني و نظارت سازمان جهت: الف) دفاتر خدمات سياحتي وگردشگري، ب) اماکن اقامتي و پذيرايي وابسته، ج) موزه ها و بناهاي تاريخي (اعم از داخلي و خارجي) و... به منظور تعميم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامي توسط کارکنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم ارائه خدمات به مراجعين متخلف (افراد بد حجاب و بي حجاب).
3- بررسي صلاحيت متقاضيان فعاليت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مديران، متصديان و شاغلين دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، مراکز اقامتي و پذيرايي، راهنمايان گردشگران و.... توسط حراست سازمان به منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت بر مسند مشاغل مذکور و تأمين امنيت اخلاقي براي خانواده ها در اين مراکز.
4- جلوگيري از ادامه فعاليت مراکز غير مجاز، رسيدگي به تخلفات مراکز و دفاتر داراي مجوز و معرفي متخلفين به مراجع قضايي.
5- نظارت بر گروه هاي ويژه ي گردشگران خارجي به منظور رعايت شئونات اسلامي و جلوگيري از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه.
6- ايجاد مراکز فروش پوشاک، کالاهاي فرهنگي و اماکن اقامتي و پذيرايي براي گردشگران خارجي.
7- اطلاع رساني در خصوص شئونات اسلامي و فرهنگي با جزوات و بروشورهاي توزيعي در بين گردشگران.
8- اختصاص آموزش هاي لازم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دوره هاي هتل داري و شرط گزينش و بکارگيري راهنمايان گروه هاي گردشگري.
9- سياستگزاري فرهنگي در مورد گروه هاي گردشگري اعزامي به مراکز گردشي خارجي به منظور صيانت از فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي.
10- برنامه ريزي، نظارت و کنترل فرهنگي پيرامون اعزام گروه هاي گردشگري به خارج از کشور.
11- برنامه ريزي در خصوص محدود سازي عزيمت گردشگران ايراني به مراکز و مناطق گردشگري غير اخلاقي خارج از کشور.

نيروي مقاومت بسيج

1- نيروهاي بسيجي پس از کسب آموزش هاي لازم در بعد - نظارت اعم از محسوس و غير محسوس - جامعه و مراکزي مانند «مدارس، دانشگاه ها، مساجد و محلات و ادارات و....» پيرامون مسأله عفاف بر اساس ضوابط قانوني اقدام نمايند.
2- اطلاع رساني در بخش عفاف توسط نيروي مقاومت بسيج از طرق مختلف.
3- انجام کارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.
4- همکاري بسيج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائيه و ناجا در اماکن عمومي جامعه.
5- ترويج فرهنگ عفاف در محيط هاي مأموريتي خود نظير: «ادارات، سازمان ها، کارخانجات و...» در بين کارمندان، شاغلين و مراجعه کنندگان.
6- آسيب شناسي بد حجابي و ابتذال فرهنگي با انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي.

وزارت راه و ترابري

1- ترويج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر رعايت حجاب اسلامي توسط شاغلين در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور.
2- تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي براي هر يک از سازمان هاي تابعه از قبيل: الف- سازمان هواپيمايي کشور، ب - شرکت راه آهن جمهوري اسلامي، ج - سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور؛ به منظور تعميم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش اين سازمان.
3- بررسي صلاحيت متقاضيان تأسيس و افتتاح شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در کشور «از قبيل: دفاتر فروش بليط هواپيما، قطار، اتوبوس بين شهري، مؤسسات خدمات باربري درون و برون شهري» به منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت در مشاغل مذکور و تأمين امنيت اخلاقي خانواده ها در استفاده از امکانات و خدمات اين گونه مراکز.
4- شناسايي و ساماندهي شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل غير مجاز، رسيدگي به تخلفات اين گونه مراکز - اعم از دارايي مجوز - در خصوص عدم رعايت مقررات مصوب، معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري از ادامه فعاليت آنان.
5- کنترل و نظارت بر فعاليت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي کشور، به منظور تطبيق قوانين موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زمينه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري از ادامه فعاليت آنان.
6- تشويق و ترغيب شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي به ارايه خدمات فرهنگي به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب.
7- ايجاد مراکز بهداشتي - رفاهي در ايستگاه هاي راه آهن، فرودگاه ها، پايانه ها و جاده ها به همراه نصب تابلوهاي راهنما و اطلاع رساني با محوريت عفاف و حجاب.

10. آيين نامه تشکيل شوراي نظارت و ارزيابي طرح عفاف و حجاب.

مصوب 1/ 12/ 85 شوراي عالي هم انديشي، هماهنگي و نظارت بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مقدمه

حجاب و عفاف به عنوان يکي از آموزه هاي حيات بخش قرآن کريم و سنت نوراني رسول رب العالمين و خاندان مطهرش صلوات الله عليه و عليهم اجمعين در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه رفيعي برخوردار است. استقرار بسياري از شئونات اسلامي در حيات فردي و اجتماعي انسان در سايه حاکميت فرهنگ عفاف امکان پذير است. تنها با وجود عفاف در بستر روابط اجتماعي است که مي توان انتظار داشت جامعه از امنيت و سلامت کافي براي برقراري اخلاق الهي و رشد و شکوفايي فضايل انساني برخوردار گردد. ايجاد جامعه اي برخوردار از محيط امن و سالم که محل ظهور گوهر انسانيت انسان، اعم از زن و مرد و حريم آرام سير انسان به سوي هدف متعالي خلقت خويش و نيل به تکامل و قرب الهي باشد، تنها در سايه عفت اجتماعي ميسور خواهد بود. بناي جامعه اسلامي که مي بايست در آن از سويي بنياد خانواده به عنوان رکن رکين قوام بخش به اجتماع، پايدار و استوار، قامت برافرازد و نخستين متولي تربيت افراد انساني گردد؛ و از سوي ديگر فضاي عمومي آن آراسته و پيراسته از آلودگي ها و مسموميت هاي فرهنگي، رايحه خوش بندگي حق و شميم جان فزاي کمالات و فضايل انساني و حيات طيبه و معقول بشر را در حريم ملک و ملکوت بپراکند، تنها و تنها در صورت حاکميت فرهنگ عفاف امکان تحقق و در آميختن با واقعيت دارد.
در راستاي تحقق اهداف بر شمرده و پي گيري مصوبه آيين نامه راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف که در جلسه 566 مورخ 4/ 5/ 84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است. شوراي نظارت و ارزيابي به شرح زير تشکيل مي شود.
ماده 1- تعريف:
شوراي نظارت و ارزيابي، به منظور سنجش و نظارت بر حسن اجراي مصوبه ي حجاب و عفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل خواهد شد، و از اين پس در آيين نامه، شوراي نظارت و ارزيابي ناميده خواهد شد. اين شورا بر عملکرد حوزه هاي مختلف فعال در امر حجاب و چگونگي انجام تکاليف و وظايف مصوب توسط آنها نظارت دارد و ارزيابي ميزان آثار اقدامات صورت گرفته در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب جامعه را بر عهده خواهد داشت.
ماده 2- اهداف:
1. نظارت بر عملکرد دستگاه ها در راستاي بستر سازي و فراهم آوردن شرايط و مقدمات فرهنگي و اجرايي براي ايجاد تحرک اجتماعي به سمت مطالبه عملي حاکميت فرهنگ عفاف بر حيات اجتماعي مطابق با وظايف محوله به آنها.
2. ايجاد هماهنگي و امکان هم افزايي ميان فعاليت هاي دستگاه هاي مختلف در رابطه با امر ترويج فرهنگ عفاف.
3. نظارت بر حسن انجام وظايف محوله به ساير دستگاه ها و مراکز مختلف علمي - تحقيقاتي و اجرايي سراسر کشور در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
4. نظارت بر ميزان تأثيرگذار بودن فعاليت هاي انجام شده يا در دست اقدام دستگاه هاي دولتي در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، از لحاظ فرهنگي و نيز ميزان پايدار بودن نتايج فعاليت ها و قابليت پذيرش اجتماعي آنها منطبق با واقعيات جامعه.
ماده 3- شرح وظايف:
1. نظارت بر عملکرد ستادهاي حجاب مستقر در وزارت خانه ها، نهادها، سازمان ها و ساير اماکن استاني آنها در سراسر کشور و پيگيري مصوبات و وظايف محوله در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
2. دريافت گزارش عملکرد ستادهاي حجاب و بررسي آنها.
3. بررسي و ارزيابي گزارش هاي رسيده و سنجش ميزان انطباق عملکردها يا وظايف محوله.
4. نظارت بر چگونگي عملکرد دستگاه هاي دولتي در ساماندهي به وضعيت فرهنگ عفاف و حجاب در قلمرو داخلي و محيط کاري سازمان يا نهاد متبوع.
5. سنجش ميزان تحقق وظايف محوله در هر يک از دستگاه هاي مورد بررسي در پايان هر ماه و ارايه نتايج در قالب ارزشيابي نهايي.
ماده 4- ترکيب اعضا:
1. نمايندگان دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي
2. يک نفر نماينده از هيأت تخلفات اداري
3. يک نفر نماينده از ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر
4. يک نفر نماينده از مرکز امور زنان و خانواده
5. يک نفر نماينده از شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان.
ماده 5- انتصاب اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي:
احکام اعضاي شورا از سوي رييس شوراي فرهنگ عمومي صادر خواهد شد.
تبصره 1- دبير ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر به عنوان رييس شوراي نظارت و ارزيابي خواهد بود.
ماده 6- نحوه ارزيابي.
بررسي ها در قالب هيأت ها و يا تيم هاي ارزيابي صورت مي گيرد. به گونه اي که هر تيم يا هيأت ارزيابي مرکب است از يک نفر ارزياب به عنوان رييس هيأت و دو نفر کارشناس.
ماده 7- انتصاب بررسي کنندگان:
احکام اعضاي هيأت هاي ارزيابي توسط رييس شوراي نظارت و ارزيابي صادر خواهد شد.
تبصره 2- مدت عضويت اعضاي گروه دو سال است.
تبصره 3- انتخاب مجدد رييس و اعضا بلامانع است.
ماده 8- هر يک از هيأت هاي ارزيابي موظف است در هر ماه دو بار فعاليت هاي مربوط به بررسي دو وزارتخانه و يا چهار سازمان يا دستگاه دولتي را انجام و نتايج را به شوراي نظارت و ارزيابي ارايه نمايد.
ماده 9- اين آيين نامه در 9 ماده و 3 تبصره در چهارمين جلسه مورخ 1/ 12/ 85 شوراي عالي هم انديشي، هماهنگي و نظارت بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصويب رسيد.

11. آيين نامه تشکيل شوراي نظارت و ارزيابي استاني طرح عفاف و حجاب

مصوب 2/ 11/ 86 شوراي نظارت و ارزيابي بر طرح عفاف و حجاب مرکز مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي
ماده 1- در اجراي آيين نامه تشکيل شوراي نظارت و ارزيابي طرح عفاف و حجاب و در جهت تحقق اهداف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي در زمينه حجاب و عفاف شوراي نظارت و ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استاني طرح مزبور به شرح زير تشکيل مي شود.
ماده 2- ترکيب اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي استان عبارتند از:
1. دبير ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر در استان
2. دبير شوراي فرهنگ عمومي استان
3. مدير کل بازرسي استان
4. مشاور استاندار و مدير کل دفتر امور زنان و خانواده
5. نماينده استاندار (مدير کل نظارت، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات)
ماده 3- احکام اعضاي شوراي استان از سوي رييس شوراي نظارت و ارزيابي (مرکز) صادر خواهد شد.
تبصره: دبير ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر استان به عنوان رييس شوراي نظارت و ارزيابي استان خواهد بود.
ماده 4- وظايف شوراي نظارت و ارزيابي:
1. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي در زمينه حجاب و عفاف در استان
2. پي گيري و اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي (مرکز) در سطح استان
3. تشکيل هيئت هاي نظارت و ارزيابي و انجام ارزشيابي عملکرد اعضاي هيئت هاي مزبور
4. نظارت بر عملکرد ستادهاي حجاب مستقر در دستگاه هاي اجرايي استاني
5. دريافت گزارش عملکرد ستادهاي حجاب و بررسي آنها و ارسال نتايج به ستاد عفاف و حجاب استان و شوراي نظارت و ارزيابي مرکز
6. بررسي و سنجش ميزان تحقق اهداف طرح در سطح استان و شناسايي موانع و مشکلات و ارائه راه حل هاي لازم جهت رفع موانع مزبور
7. پي گيري گزارشات و پيشنهادات ارائه شده
ماده 5- نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و نظارت
شوراي نظارت و ارزيابي استان در جهت اجراي وظايف کلي خود مي تواند به تعداد لازم هيئت هاي نظارت و ارزيابي مرکب از يک نفر رييس هيئت و دو نفر کارشناس عضو هيئت تشکيل دهد.
احکام اعضاي هيئت ها از سوي رييس شوراي نظارت و ارزيابي استان صادر و نسخه اي از احکام جهت اطلاع و تشکيل پرونده به دبير خانه شوراي نظارت و ارزيابي (مرکز) ارسال خواهد شد.
انجام عمليات نظارت و ارزيابي بر اساس آيين نظارت و ارزيابي مصوب شوراي نظارت و ارزيابي مرکز خواهد بود.
ماده 6- گزينش و انتصاب و ارزشيابي اعضاء هيئت ها
با توجه به آيين نامه جذب و ارزشيابي هيئت هاي نظارت و ارزيابي مصوب شوراي نظارت و ارزيابي مرکز مراحل جذب و ارزشيابي اعضاي هيئت ها انجام و مدت عضويت افراد ياد شده دو سال خواهد بود.
ماده 7- زمان بندي گزارش ها
زمان بندي ارسال گزارش با آيين نامه ها و مصوبات مربوط به طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به صورت ماهيانه، فصلي، ساليانه و موردي است.
اين آيين نامه در 7 ماده و يک تبصره در بيستمين جلسه مورخ 2/ 11/ 86 شوراي نظارت و ارزيابي بر طرح عفاف و حجاب مرکز مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

12. از سياست هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي

مصوب 26/ 07/ 1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

فصل اول: اهداف

1. ارتقاء سطح فرهنگي، تعميق باورهاي ديني و رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخلاقي و حرفه اي.
فصل پنجم: سياست هاي مربوط به امور فرهنگي - اجتماعي
2. توسعه و تقويت فرهنگ عفاف وحجاب و رعايت اصول و موازين اسلامي از طريق برنامه هاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه ها و ضرورت نظارت صحيح بر حاکميت اين موازين در فضاي فرهنگي دانشگاهي.

13. قانون ساماندهي مد و لباس

مصوب 12/ 10/ 1385 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1- به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غير مأنوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است جهت پي ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، کارگروهي (کميته اي) متشکل از يک نفر نماينده تام الاختيار از هر کدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي کشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليد کنندگان) و يک نفر نماينده از کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشکيل دهد.
تبصره مصوبات اين کار گروه (کميته) پس از امضاء و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تأييد کار گروه (کميته) ياد شده در ماده (1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي اهتمام جدي بورزند.
ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با همکاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره هاي ملي، منطقه اي و بين المللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي برگزار نمايد.
ماده 4- طرح ها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني - اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي خواهد بود.
ماده 5- وزارت بازرگاني مکلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، نمايشگاه هاي عرضه فصلي مد لباس و پوشاک برگزار نمايد.
ماده 6- وزارت بازرگاني مکلف است براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن، عوارض گمرکي، بر واردات تجاري پوشاک و پارچه هاي خارجي وضع نمايد به نحوي که امکان رقابت براي توليد کنندگان داخلي فراهم گردد.
ماده 7- وزارتخانه هاي تعاون، کار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مکلفند در تأسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليد کنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني - اسلامي را در اولويت قرار دهند.
تبصره 1- تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده کار گروه (کميته) ياد شده در ماده (1) اين قانون خواهد بود.
تبصره 2- بانک ها ملزم هستند که در اعطاء تسهيلات بانکي و وام هاي خود اشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.
ماده 8- وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم را براي تشکيل و تقويت صنف طراحان لباس اعمال نمايد.
ماده 9- کليه دستگاه هاي دولتي مکلفند از بودجه سنواتي رديف هاي خدماتي رفاهي خود، جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباس هاي مذکور را در اختيار کارکنان خود قرار دهند.
ماده 10- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقيقات و رساله هاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 11- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري ساير دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

14. آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس

مصوب 12/ 3/ 1387 وزيران عضو کميسيون فرهنگي هيات دولت
ماده 1- به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (10) قانون ساماندهي مد و لباس که در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود، کار گروهي مرکب از اعضاي زير تشکيل ميگردد:
الف - معاون امور هنري وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي به عنوان نماينده تام الاختيار اين وزارتخانه و رييس کار گروه.
ب - نماينده تام الاختيار وزارت آموزش و پرورش.
ج - نماينده تام الاختيار وزارت بازرگاني.
د - نماينده تام الاختيار وزارت صنايع ومعادن.
هـ - نماينده تام الاختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
و - نماينده تام الاختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ز- سه نفر از نمايندگان صنوف طراحان و توليدکنندگان پارچه و لباس.
ح - نماينده کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره 1- مصوبات کار گروه با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- نمايندگان تام الاختيار بايد حداقل در سطح مديرکل معرفي شوند.
تبصره 3- کار گروه مي تواند حسب مورد از صاحب نظران يا نمايندگان دستگاه هاي ديگر بدون حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.
تبصره 4- دبير کار گروه توسط رييس کار گروه انتخاب خواهد شد.
ماده 2- وظايف کار گروه به شرح زير مي باشد:
الف - اتخاذ سياست ها و خط مشي هاي اجرايي شدن مواد قانون.
ب - بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي اعضاي کار گروه.
ج- تعيين برنامه دستگاه ها براي تحقق اهداف قانون.
د- نظارت بر فعاليت ها و عملکرد دستگاه ها و ارزيابي آنها.
هـ - اخذ گزارش عملکرد دستگاه هاي مشمول قانون.
و - ايجاد هماهنگي و انسجام در برنامه ريزي و مراحل اجرايي فعاليت هاي دستگاه ها.
ز - تنظيم و تصويب شيوه نامه و دستورالعمل هاي مربوط به اين آيين نامه يا کار گروه.
ح - پيگيري نتايج گزارش هاي ارايه شده به کار گروه.
ط - تعيين شرايط استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي و تعيين مشمولان تسهيلات و امتيازات.
ماده 3- دبير خانه کارگروه در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر خواهد شد.
شرح وظايف دبيرخانه، زمان و مکان تشکيل جلسات و نحوه اداره جلسات در آيين نامه داخلي توسط کار گروه تدوين و تصويب مي شود.
ماده 4- دستگاه هاي ذي ربط در قانون موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه به کار گروه ارايه نمايند.
ماده 5- هر يک از دستگاه هاي عضو کار گروه موظفند اعتبارات موردنياز براي تحقق اهداف قانون را مطابق با وظايف مندرج در ماده (3) در بودجه سالانه خود پيش بيني نمايند.
ماده 6- دستگاه هاي ذي ربط موظف هستند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، اولين گزارش مراحل اجرايي را به دبير خانه کار گروه ارايه نمايند.
ماده 7- وظايف و تعهدات دستگاه هاي عضو کار گروه به شرح زير مي باشد:

الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:

1- انجام کليه امور دبير خانه اي کار گروه اعم از برگزاري و تعيين دستور کار جلسات کار گروه و ساير وظايف دبيرخانه مطابق با آيين نامه داخلي.
2- ساماندهي فرهنگي - هنري طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمايت از ساختار مناسب از جمله تشکيل خانه طراحان پارچه و لباس ايران.
3- ايجاد نمايشگاه دائمي پارچه و لباس ايراني - اسلامي يا نگارخانه و موزه (براي عرضه طرح ها و الگوهاي برتر و برگزيده و مصوب کار گروه).
4- فراهم کردن زمينه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ايراني و اسلامي در ساير کشورهاي اسلامي براي معرفي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي در قالب برپايي نمايشگاه آثار با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي.
5- برقراري ارتباط و فراهم نمودن زمينه مبادلات فرهنگي مناسب با کشورهاي اسلامي در قالب برپايي نمايشگاه ها و جشنواره هاي بين المللي با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي برتر پارچه و لباس ايراني - اسلامي در راستاي عينيت بخشي به استقرار قطب طراحي و اشاعه مد اسلامي در جمهوري اسلامي ايران.
6- اعمال تمهيدات لازم در جهت ترويج و تبليغ نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي و بومي مناطق مختلف کشور و نمادها و الگوهاي مصوب کار گروه در سينما، تئاتر، مطبوعات، کتاب، موسيقي، هنرهاي نمايشي و ديگر فعاليت هاي ديگر.
7- فراهم کردن امکان ثبت هنري آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرايط تعيين شده در کار گروه و نيز اعمال حقوق مالکيت معنوي درباره آثار ياد شده.
8- تسهيل و تسريع در فرآيند صدور مجوز تأسيس مؤسسات فرهنگي - هنري براي طراحان پارچه و لباس ايراني - اسلامي.

ب. وزارت آموزش و پرورش

1- توسعه و تعميق آگاهي و باورمندي دانش آموزان نسبت به مؤلفه هاي هويت ملي - اسلامي از جمله در زمينه فرهنگ پوشش و آراستگي در قالب تهيه وتدوين و اجراي برنامه جامع و جذاب آموزشي و پرورشي.
2- آشنا نمودن دانش آموزان با شيوه ها و مظاهر تهاجم فرهنگي غرب به ويژه در زمينه اشاعه و القاي الگوهاي رفتاري و ترويج مدگرايي کاذب در پوشش و آرايش.
3- معرفي نمادها و الگوهاي فرهنگ ايراني - اسلامي در زمينه پوشش، لباس و ساير آرايه هاي مکمل از طريق تصاوير کتب درسي.
4- فراهم کردن زمينه طراحي هاي متنوع براي لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسيتي، سني و منطقه اي، از طرق مختلف از جمله برگزاري جشنواره ساليانه لباس مدارس و حمايت از طرح هاي برگزيده برخوردار از شاخصه هاي زيبايي و حجاب که بتواند پاسخ مناسبي براي نيازهاي روحي و رواني آنها باشد.
5- سفارش لباس فرم مخصوص دانش آموزان ممتاز، برگزيدگان المپياد و شرکت کنندگان در جشنواره هاي علمي و فرهنگي به طراحان برجسته لباس اسلامي و توليد کنندگان و بر اساس الگوها و نمادهاي ايراني - اسلامي و برخوردار از پارچه و دوخت با کيفيت بالا و اعطاي اين لباس ها به اين دانش آموزان در قالب جوايز فرهنگي براي استفاده در مراسم و مناسبت ها.
6- تهيه دستورالعمل جامعي براي ساماندهي وضعيت ظاهري لباس دانش آموزان جهت تصويب در کار گروه.
7- تهيه دستورالعمل نحوه برگزاري جشنواره ساليانه در مدارس و همچنين شرايط گزينش طرح ها و کاربرد آن جهت تصويب در کار گروه.

ج- وزارت بازرگاني:

1- برپايي نمايشگاه فصلي و دائمي (مرکزي و استاني) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کار گروه.
2- حمايت عملي از طراحان و توليد کنندگان پوشاک اسلامي که محصولات آنها ضمن انطباق با موازين شرعي پوشش از کيفيت، زيبايي، جذابيت و تنوع برخوردار باشد.
3- ارايه تسهيلات قانوني که به کاهش قيمت تمام شده لباس هاي توليدي (با ويژگي هاي فوق الذکر) منجر شود و قدرت رقابت آنها را نسبت به ساير کالاهاي فاقد شرايط به طور محسوس افزايش دهد.
4- شناسايي توليد کنندگان و فروشندگان موفق در زمينه توليد و عرضه لباس هاي مناسب اسلامي و اعطاي تسهيلات به آنها و رفع مشکلات ايشان و تسهيل شرايط صادرات براي محصولات آنها.
5- حمايت از طراحان موفق لباس هاي اسلامي در امور صنفي جهت رساندن مدل هاي طراحي شده به توليد انبوه.
6- نظارت مستمر و مؤثر و اعمال کنترل هاي لازم بر صنوف توليد کننده و عرضه کننده لباس.
7- پيگيري وضع و اعمال تعرفه هاي گمرکي بر واردات تجاري پوشاک و پارچه هاي خارجي بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدي آن.
8- اقدامات لازم جهت هدايت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجي از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارت هاي لازم.
9- توسعه «طرح جلوه هاي حجاب» با تنوع بخشي به مدل هاي اسلامي و جامعيت محصولات عرضه شده براي پوشش کامل بانوي مسلمان ايراني (از قبيل روسري بلند و جوراب مناسب).
10- همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت برپايي نمايشگاه موزه و جشنواره هاي ملي، منطقه اي و بين المللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي.
11- اعمال تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم براي تشکيل و تقويت صنف طراحان پارچه و لباس.

د- وزارت صنايع و معادن:

1- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس هاي اسلامي با کارخانجات نساجي و توليد کنندگان لباس.
2- حمايت از کارخانجات و توليد کنندگان لباس هاي منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي به خصوص چادر با کيفيت.
3- حمايت از متقاضيان تأسيس واحدهاي توليد صنعتي لباس و پارچه به ويژه پارچه چادري.
4- تلاش در جهت توليد منسوجات از مواد اوليه طبيعي با کيفيت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمي به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامي - ملي توليد داخل.

ه - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:

1- ترويج الگوهاي مناسب پوشش منطبق با ارزش هاي فرهنگي، اسلامي و ملي در فيلم ها، سريال ها، مستندها، نماهنگ ها، پويانمايي ها، گزارش ها و گفتگو ها.
2- تهيه و پخش برنامه هاي تلويزيوني در جهت معرفي و ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف کشور و نيز مدل هاي لباس ايرانيان در ادوار مختلف تاريخي.
3- انعکاس جشنواره ها و نمايشگاه هاي مد و لباس اسلامي و ملي و معرفي طرح هاي ارايه شده و طراحان موفق در برنامه هاي سيما.
4- پرهيز از ترويج الگوهاي غربي پوشش در پخش برنامه هاي سيما.
5- اطلاع رساني درباره جريان هاي منحرف و مهاجم مد و الگوهاي غربي پوشش در قالب برنامه هاي جذاب تلويزيوني همراه با ارايه الگوهاي بديل و برتر اسلامي ايراني.
6- توجه ويژه به ساخت برنامه هاي پويانمايي براي کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباس هاي اسلامي ايراني با استفاده از نمادهاي محبوب عروسکي.
7- تدوين دستورالعمل براي نحوه حضور بازيگران در تلويزيون و سينما با همکاري و هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حداکثر به مدت يک ماه از تاريخ تصويب آيين نامه جهت تصويب در کار گروه.
8- ترويج و تبليغ الگوهاي لباس منطبق با فرهنگ ايراني - اسلامي (مطابق با شاخص هاي تعيين شده در کارگروه) به وسيله مجريان تلويزيون.

و - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور:

1- توجه ويژه به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و وظايف مندرج در قانون و آيين نامه جهت تأمين منابع لازم براي اجرايي شدن مصوبات و پيگيري مراحل تصويب در لايحه بودجه سنواتي.
2- فراهم کردن امکان تحقق طرح هاي بودجه اي پيشنهادي دستگاه هاي عضو در جهت تأمين هزينه هاي اجرايي قانون.
اين تصويب نامه در تاريخ 9/ 4/ 1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

15. دستورالعمل صدور برپايي نمايشگاه مد و لباس

مصوب تاريخ 16/ 2/ 1387 کار گروه ساماندهي مد و لباس
اعضاي محترم هيات دولت
استانداران محترم، نهادهاي انقلاب اسلامي
به استناد تبصره ماده 1 قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب 12/ 10/ 1385 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مصوب 12/ 3/ 1387 هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل کشور) که در تاريخ 16/ 2/ 1387 به تصويب کار گروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي شود. بديهي است دستورالعمل مذکور براي کليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غير دولتي لازم الاتباع است و کليه دستگاه هاي دولتي نسبت به اجراي کامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همکاري با ساختار مديريتي پيش بيني شده بر اساس ماده 1 قانون مذکور و ماده 3 آيين نامه اجرايي آن (دبير خانه کار گروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند.
محمد حسين صفار هرندي
در جهت اجراي مفاد قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب 12/ 10/ 1385 مجلس شوراي اسلامي و مصوبات کار گروه مربوطه و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر نمايشگاه هاي مد و لباس و افزايش سطح کيفي و محتوايي آنها شيوه نامه اي به شرح ذيل تدوين شده است که در سراسر کشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم الاتباع است.
ماده 1- تعاريف
الف- نمايشگاه مد و لباس:
مکاني است براي نمايش و ترويج الگوهاي پارچه و لباس منطبق با موازين اسلامي - ايراني و بومي مناطق مختلف ايران به تناسب موقعيت هاي مختلف عمومي و خصوصي، در حوزه هاي منطقه اي، استاني ملي و بين المللي.
- نمايشگاه صرفاً محلي براي نمايش طرح ها و الگوهاي پوشش ايراني و اسلامي بوده و فروش هرگونه کالا در محل نمايش ممنوع است.
- فراهم آوردن امکان فروش طرح هاي به نمايش درآمده تنها در صورت اخذ مجوز فروش از وزارت بازرگاني در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به فروش کالا و در مکاني مستقل از محل نمايش امکان پذير است.
- حق ثبت سفارش و انعقاد قرارداد جهت فراهم آمدن امکان فروش طرح هاي نمايش داده شده براي برگزار کننده محفوظ است.
- حداقل تعداد آثار برگزيده براي نمايش «30» طرح است.
ب- طرح ها:
- طرح هاي لباس مربوط به حوزه عمومي بانوان عبارت است از چادر، مانتو (شامل انواع رسمي و ميهماني)، تونيک (پيراهن بلند)، شلوار، کت و دامن با سربند طراحي شده و هماهنگ با پوشش سر، لباس اسپرت خاص (در مسابقات بين المللي)، لباس خاص مشاغل، لباس نوجوانان، يونيفرم مدارس و...
- طرح هاي لباس حوزه عمومي آقايان شامل کت و شلوار (اعم از انواع رسمي، ميهماني، اسپرت)، پيراهن، ژاکت، پالتو، اور، لباس ورزشي، لباس سفر و...
- طرح هاي لباس مربوط به حوزه خصوصي بانوان عبارت است از لباس منزل، لباس ميهماني، لباس ورزشي و...
- طرح هاي لباس مربوط به حوزه خصوصي آقايان عبارت است از لباس منزل، لباس ورزشي و...
ماده 2- شرايط متقاضيان اخذ مجوز:
2- 1) شرايط عمومي
متقاضي برگزاري نمايشگاه لازم است داراي يکي از شرايط ذيل باشد:
الف) شخصيت حقيقي با مدرک تحصيلي مرتبط با موضوع پوشاک (طراحي لباس، پارچه، دوخت و...) با معرفي نامه و تاييديه از سوي مراجع ذي ربط: وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه ها و مراکز تحصيلي)، فرهنگ و ارشاد اسلامي يا آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع بيگانه)
ب) شخصيت حقيقي با سابقه کار تجربي در رشته پوشاک (در مورد تاييد از سوي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني، صنايع و معادن (اتحاديه هاي صنعتي و صنفي) و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع بيگانه)
ج) شخصيت حقوقي غير دولتي شامل، مؤسسات فرهنگي هنري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، واحدهاي صنفي پوشاک (با معرفي اتحاديه صنفي ذيربط) و يا شرکت هاي معتبر ذي صلاح در زمينه فعاليت هاي نمايشگاهي مرتبط با موضوع مد و لباس (احراز صلاحيت به عهده کميته کارشناسي ساماندهي مد و لباس است)
د) مراکز دولتي تنها براي پرسنل اداري و مخاطبان اختصاصي خود به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش براي دانش آموزان و کادر آموزشي مدارس، وزارت علوم براي اساتيد و دانشجويان، صدا و سيما براي بازيگران و مجريان تلويزيوني و همچنين ساير دستگاه ها براي پرسنل اداري همان دستگاه - و با رعايت تمام موازين مصرح در اين دستورالعمل مجاز به برپايي نمايشگاه مد و لباس هستند.
2-2) شرايط اختصاصي (متقاضيان خارجي)
متقاضيان خارجي موظف هستند علاوه بر رعايت کليه ضوابط مذکور در اين دستورالعمل، موارد زير را مد نظر قرار دهند:
1- اتباع بيگانه اعم از حقيقي يا حقوقي مي بايست تقاضاي خود را به صورت کتبي و از طريق سفارتخانه هاي کشور متبوع خود در تهران به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند و سپس وزارت امور خارجه نسبت به معرفي اين متقاضيان به دبير خانه کار گروه مد و لباس اقدام مي کند.
2- دبيرخانه در اعطاي مجوز فعاليت نمايشگاهي به متقاضيان يا مشارکت کنندگان غير ايراني تنها به تقاضاي اشخاص يا مؤسسات خارجي معتبر و مجرب که به صورت تخصصي در حوزه مد و لباس فعاليت مي کنند و فاقد هرگونه سوء پيشينه در رابطه با جمهوري اسلامي ايران و يا ارزش هاي اسلامي، انقلابي و ملي ايران باشند ترتيب اثر مي دهد (احراز شرايط مذکور با همکاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و ساير مراجع آگاه و ذي صلاح امکان پذير خواهد بود.)
3- در اعطاي مجوز فعاليت نمايشگاهي به متقاضيان غير ايراني، اتباع کشورهاي اسلامي در اولويت خواهند بود.
4- در نمايشگاه هاي که توسط اتباع غير ايراني و يا با مشارکت آنها در داخل ايران برپا مي شود حداقل 20 درصد و حداکثر 40 درصد فضاي نمايشگاهي مي تواند به آثار اتباع خارجي اختصاص يابد.
ماده 3- شرايط انتخاب مکان نمايشگاه.
فضايي که براي نمايشگاه در نظر گرفته يا طراحي مي شود، ضروري است.
1- با اقتضائات فرهنگي و هنري حوزه مد و لباس تناسب کامل داشته باشد.
2- بر اساس الگوها و نمادهاي ملهم از فرهنگ و هنر اسلامي ايراني و به گونه اي که مجموعه طرح هاي به نمايش گذاشته شده و فضاي نمايشگاه اعم از معماري مکان، موسيقي و ساير شرايط، تجلي فرهنگ و هويت ايران اسلامي باشد طراحي شود.
3- تدابير مقتضي و ترتيبات لازم از سوي مسئولان برگزاري نمايشگاه در جهت رعايت کامل شئونات اسلامي و نيز مسائل امنيتي و حفاظتي براي اطمينان از عدم امکان تصويربرداري از سوي بازديد کنندگان (به ويژه در نمايش زنده لباس بانوان) پيش بيني شود.
4- مقررات مربوط به انتخاب مکان براي برپايي نمايشگاه تعيين شده از سوي ساير مراجع ذي ربط (وزارت بازرگاني و نيروي انتظامي) رعايت شود.
5- در موارد تعيين شده توسط کار گروه که استفاده از فضاي مجموعه هاي ميراث فرهنگي، ابنيه تاريخي و موزه ها را براي برپايي نمايشگاه امکان پذير مي شود، مراجع ذي ربط همکاري لازم را به عمل آورند.
ماده 4- طرح ها
- طرح ها بايد ابداعي و ابتکاري بوده، با رعايت کامل موازين شرعي و قانوني عفاف و حجاب، بر اساس الگوها و نمادهاي اسلامي و ايراني و با در نظر گرفتن اقتضائات هر يک از موقعيت هاي عمومي و خصوصي ارائه شوند.
- کليه طرح هاي ارائه شده، مطابق با ماده 4 قانون ساماندهي مد و لباس مي بايست مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان يا کانون ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي باشند.
- طرح هاي لباس مربوط به حوزه عمومي مي بايست مجموعه کاملي از پوشش زن مسلمان ايراني اعم از بدن، سر و دست و پا را شامل شود) به طور مثال براي يک طرح مانتو لازم است روسري، جوراب و... متناسب نيز ارائه شود).
- طرح ها بايد متناسب با عرف جامعه مسلمان ايراني و مطابق با نيازهاي مصرف کنندگان و قدرت خريد ايشان - عمدتاً طبقه متوسط - بوده و از قابليت توليد در سطح انبوه برخوردار باشند.
ماده 5- شرايط نمايش طرح ها
الف - طرح هاي لباس مربوط به حوزه عمومي
الف - 1) شرايط نمايش در قالب عکس و يا با استفاده از مانکن ثابت
- عکس ها بايد با رعايت کامل حدود شرعي عفاف و حجاب و مطابق با مقررات قانوني آنها تهيه شوند.
- عکس ها با استفاده از خلاقيت هاي هنري بايد به گونه اي تهيه و نمايش داده شوند که در آن تنها لباس مورد نظر موضوعيت داشته باشد و چهره مانکن به هيچ وجه مورد تأکيد قرار نگيرد.
- مانکن ثابت و مانکن در تصوير بايد فاقد آرايش بوده و به گونه اي نباشد که موجب انحراف توجه بازديد کننده از لباس مورد نمايش شود (نمايش برجستگي هاي بدن مانکن، تنگ يا چسبان بودن لباس و نمايش موي مانکن و يا هرگونه آرايش غير متعارف و نامتجانس با فرهنگ اسلامي و ايراني ممنوع است).
- در صورت استفاده از مانکن ثابت تطبيق کامل سايز مانکن با لباس پوشانده شده الزامي است.
الف - 2) شرايط نمايش با استفاده از مانکن زنده
در نمايش زنده، تقليد و استفاده از شيوه هاي اجرا به سبک غربي (نظير Cat Walk)، ممنوع بوده و مجري نمايش بايد نسبت به طراحي و اجراي نمايش به سبک ايراني (متناسب با هويت ملي و اسلامي) اقدام کند.
- جهت حصول اطمينان از عدم امکان تصوير برداري توسط بازديد کنندگان از محل نمايش با نصب تجهيزات امنيتي مناسب، حفاظت شود.
- بازديد از نمايش زنده لباس بانوان براي آقايان و بالعکس تنها براي متخصصان اعم از توليد کنندگان و صادر کنندگان پوشاک (با معرفي نامه از اتحاديه هاي صنعتي و صنفي ذي ربط)، طراحان پارچه و لباس (با معرفي نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، اساتيد رشته طراحي لباس (معرفي نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، اساتيد رشته طراحي لباس (با معرفي نامه از دانشگاه متبوع) و مسئولين و مديران مربوطه و تنها در سانس هاي محدود، مشخص و ازپيش اعلام شده (به طور مثال: دو سانس در طول مدت برپايي نمايشگاه براي بازديد کنندگان فوق الذکر اختصاص داده شود) مجاز خواهد بود. (برگزار کننده ي نمايشگاه موظف است نسبت به دعوت يا پاسخ به تقاضاي حضور متقاضيان مرد براي بازديد از نمايش زنده لباس بانوان و بالعکس با لحاظ شرايط فوق اقدام نموده و فهرست مدعوين قطعي خود را تا يک هفته پيش از موعد نمايشگاه براي اعلام نظر در اختيار دبيرخانه کار گروه قرار دهد).
- انعکاس و انتشار تصاوير نمايش زنده تنها از طريق وب سايت مد و لباس بر اساس ضوابطي که از طرف کار گروه تعيين مي شود و با رعايت حقوق صاحبان اثر و برگزار کنندگان نمايشگاه امکان پذير است و انعکاس تصاوير به هر صورت ديگر مگر به نقل از سايت مذکور و بدون هرگونه تغيير در شرايط عکس و تصوير - تخلف محسوب شده و ممنوع است.
- مانکن زنده ملزم به خودداري از آرايش سر و صورت و رعايت کامل حدود شرعي و قانوني عفاف و حجاب در پوشش و نحوه راه رفتن بوده و مي بايست از هر عمل يا رفتاري که موجب انحراف توجه بازديد کنندگان از لباس مورد نمايش گردد، پرهيز نمايد (نمايش برجستگي هاي بدن مانکن، تنگ يا چسبان بودن لباس و نمايش موي مانکن و يا هرگونه آرايش غير متعارف و نا متجانس با فرهنگ اسلامي و ايراني ممنوع است).
- موسيقي نمايش زنده لباس مي بايست در تناسب کامل با فرهنگ اسلامي ايراني و لباس هاي به نمايش درآمده باشد و پخش هرگونه موسيقي غير متعارف و بيرون از حدود شرعي که موحد حرکات غير معمول و راه رفتن خارج از حدود عفاف و حجاب باشد ممنوع است.
ب - نمايش طرح هاي لباس مربوط به حوزه خصوصي (اعم از منزل و ميهماني)
ب -1) نمايش با استفاده از عکس يا مانکن ثابت
- بازديد از نمايشگاه طرح هاي لباس حوزه خصوصي بانوان تنها براي بانوان و بازديد از نمايشگاه طرح هاي لباس حوزه خصوصي آقايان تنها براي آقايان مجاز است.
- در نمايش از طريق عکس مانکن انساني و در خصوص آن دسته از طرح هايي که ناگزير قسمت هايي از بدن در آن بدون پوشش مي ماند تنها در صورتي که از نمايش تصوير موي سر، گردن و بدن مانکن - به کمک خلاقيت هاي تصويري و با رعايت اصول هنري - پرهيز شده باشد، انعکاس و انتشار تصاوير از مجراي وب سايت مد و لباس آن هم با رعايت حقوق صاحبان اثر و برگزار کنندگان نمايشگاه، امکان پذير است. بديهي است انتشار تصاوير به هر صورت ديگر- مگر به نقل از سايت مذکور و با رعايت نکات فوق - تخلف محسوب شده، ممنوع است.
- در نمايش طرح هاي لباس مربوط به حوزه خصوصي بصورت تابلو نقاشي، عکس و مانکن ثابت بايد موضوعيت اصلي با طرح لباس به نمايش درآمده باشد و نمايش سر و صورت و بدن مانکن در صورت عدم ترويج مد و الگوهاي رفتاري نامتجانس با فرهنگ و هويت اسلامي و ايراني و با رعايت کامل حريم عفاف در آرايش و رفتار بلامانع است.
ب - 2) نمايش زنده لباس هاي مربوط به حوزه خصوصي با رعايت شرايط زير امکان پذير است:
- طرح هاي (لباس ميهماني) منتخب جهت نمايش زنده مي بايست از پوشيدگي کامل برخوردار بوده و با رعايت کامل حريم عفاف و حجاب تهيه شده باشند.
- بازديد از نمايش زنده لباس بانوان تنها براي بانوان امکان پذير است.
- نمايش زنده مي بايست در قالب سانسهاي محدود و مشخص در برنامه روزانه نمايشگاه گنجانده شود و تعداد بازديد کنندگان هر سانس از پنجاه نفر تجاوز نکند.
- تصوير برداري از نمايش زنده و انعکاس و انتشار تصاوير آن دسته طرح هاي لباس ميهماني که از پوشيدگي کامل برخوردار باشند تنها از طريق وب سايت مد و لباس و با رعايت حقوق صاحبان اثر و برگزار کنندگان نمايشگاه مطابق ضوابطي که کار گروه تعيين مي کند امکان پذير است وانتشار تصاوير به هر صورت ديگر - مگر به نقل از سايت مذکور و بدون هرگونه تغيير در شرايط عکس و تصوير - تخلف محسوب شده و ممنوع است.
- به طور کلي در نمايش طرح هاي مربوط به حوزه خصوصي اعمال کنترل هاي امنيتي و حفاظتي از طريق نصب تجهيزات مناسب الکترونيکي در محل نمايشگاه و حتي در صورت لزوم انجام حفاظت فيزيکي جهت حصول اطمينان از عدم امکان تصوير بردراي الزامي است و مسئوليت هرگونه کوتاهي در اين زمينه متوجه برگزار کننده خواهد بود.
ج : نمايش در فضاي مجازي شبکه
کليه طرح هاي ابداعي و ابتکاري تحت عنوان طرح هاي لباس اسلامي، ايراني براي قرار گرفتن در نمايشگاه مجازي (در فضاي شبکه اينترنت) بايد ابتدا به تأييد دبيرخانه کار گروه برسد (تطبيق شرايط مذکور در ماده 5 براي نمايش هاي مجازي برعهده دبيرخانه است).
ماده 6- مدارک مورد نياز
هر يک از متقاضيان حقيقي يا حقوقي برپايي نمايشگاه مد و لباس ضروري است «حداقل» 6 ماه پيش از تاريخ پيشنهادي اجراي طرح، تقاضاي خود را همراه با مدارک مربوطه ذيل الذکر به دبير خانه کار گروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند.
1- فرم تکميل شده مشخصات متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس.
2- طرح توجيهي نمايشگاه مطابق با فرم ارائه طرح به دبيرخانه کار گروه ساماندهي مد و لباس.
3- سوابق کاري و اجرايي مرتبط با موضوع مد و لباس به صورت مستند و مکتوب.
4- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه.
5- اصل و تصوير کارت ملي (دو طرف کارت).
6- اصل و تصوير مدرک نظام وظيفه.
7- 6 قطعه عکس 4×3.
8- آخرين مدرک تحصيلي يا پروانه کسب براي افراد صنفي.
9- وکالتنامه يا مدرک مثبت نمايندگي (براي وکيل يا نماينده قانوني متقاضي).
10- مجوز تأسيس و اساسنامه مؤسسه / شرکت / سازمان غير دولتي همراه با آگهي رسمي آخرين تغييرات (براي متقاضي حقوقي و کليه مؤسسات يا شرکت هاي همکار در اجراي نمايشگاه).
11- تصاوير طرح هاي منتخب جهت نمايش با شرايط ذيل:
- نقوش خطي طرح ها از سه زاويه جلو، پشت و پهلو بر روي کاغذ و در قطع A3.
- تصاوير بايد به صورت رنگي (با تکنيک گواش، آبرنگ، مداد رنگي، فتوشاپ يا...) ارائه شوند.
- پارچه پيشنهادي براي دوخت، بر روي کاغذ و در کنار طرح مربوطه نصب شود.
- شناسنامه اثر (شامل رنگ لباس، جنس پارچه، موقعيت لباس، کاربرد مفيد لباس، وجه ابتکاري طرح و...)

توجه:

* در تنظيم شناسنامه اثر مي بايست استانداردهاي کيفي الياف و منسوجات به کار رفته در پوشاک رعايت شود. به صورتي که اين محصولات با خصوصيات فيزيولوژيکي بدن سازگار بوده و فاقد الکتريسيته ساکن باشند و ايجاد آلرژي ننمايند.
* نصب نتايج ارزشيابي ها مطابق دستور دبيرخانه در محل نمايش يا بر روي البسه الزامي است.
12- تصوير در خواستنامه ثبت آثار براي طرح هاي برگزيده جهت نمايش.
13- مدارک تکميلي درخواستي دبيرخانه کار گروه ساماندهي مد و لباس (به عنوان مثال اصل لباس دوخته شده پس از تأييد طرح در کميته ارزيابي دبيرخانه).
ماده 7- مراحل رسيدگي در دبيرخانه.
1- اخذ استعلام از مراجع ذي ربط (وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، قوه قضائيه و نيروي انتظامي) در خصوص بررسي صلاحيت فردي متقاضي يا متقاضيان داخلي و خارجي، شرکاء
2- معرفي شده آنها، صلاحيت انتظامي و ترافيکي محل برگزاري نمايشگاه و ساير موارد برحسب نياز؛
3- بررسي و احراز صلاحيت عمومي متقاضي بر اساس پاسخ استعلامات، توانايي فني و تخصصي برگزار کننده و ساير همکاران حقوقي در اجراي برنامه ها و... در کميته کارشناسي ساماندهي مد و لباس و تصميم گيري در خصوص اعطاي موافقت اصولي به وي؛
4- اخذ تعهد کتبي درخصوص رعايت دقيق و کامل دستورالعمل حاضر؛
5- اخذ وثيقه معادل 200/000/000 ريال (اين مبلغ متناسب با نرخ تورم هر دوره محاسبه مي شود).
6- دبيرخانه پس از طي مراحل فوق به متقاضي اجازه مي دهد تا نسبت به اعلام فراخوان جهت دريافت آثار طراحان و فراهم نمودن مقدمات نرم افزاري نمايشگاه خود اقدام کند. (بديهي است اين مجوز محدود و مشروط بوده و صرفاً براي اعلام فراخوان و جمع آوري آثار اعتبار دارد و صدور مجوز برگزاري نمايشگاه تنها در صورت تأييد طرح هاي منتخب و پس از طي کامل مراحل ذکر شده در اين دستور العمل امکان پذير است).
7- بررسي آثار ارائه شده براي نمايش، در کميته ارزشيابي آثار (مستقر در دفتر امور هنرهاي تجسمي) و اعلام نظر کميته در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت طرح هاي ارائه شده و ساير شرايط نمايشگاه مورد تقاضا با دستورالعمل مصوب کار گروه و ارائه گزارش به کميته کارشناسي ساماندهي مد و لباس؛
8- بررسي نهايي طرح بر مبناي گزارشات دبيرخانه در خصوص چگونگي طراحي و اجراي کار مطابق با شرايط مندرج در اين دستورالعمل و تصميم گيري در خصوص اعطاي مجوز فعاليت نمايشگاهي در کارگروه ساماندهي مد و لباس؛
9- اعلام نظر نهايي کارگروه و صدور مجوز فعاليت در صورت موافقت با برپايي نمايشگاه با ابلاغ رئيس کارگروه؛
توضيح: تطبيق شرايط مندرج در اين دستورالعمل، اخذ استعلامات از مبادي ذي ربط و اعلام نظر قطعي توسط کار گروه ساماندهي مد و لباس، حداکثر ظرف مدت 30 روز از زمان دريافت کليه مدارک مورد نياز، صورت مي پذيرد.
ماده 8- نظارت و ارزيابي:
1- نظارت بر نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه در طول مدت زمان برپايي آن و تطبيق موارد اجرايي با اهداف و برنامه هاي ارائه شده از يک سو و با دستورالعمل حاضر از سوي ديگر و ارائه گزارش جامع از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته به دبير کارگروه جهت اتخاذ تصميمات مقتضي بر عهده کميته پيگيري و نظارت دبيرخانه کار گروه است.
توجه: ترکيب کميته پيگيري و نظارت عبارت است از يک نفر مسئول و يک نفر به عنوان جانشين مسئول، سه نفر عضو به عنوان ناظران دبيرخانه کار گروه ساماندهي مد و لباس، دو نفر از نيروهاي پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا و يک نفر نماينده تام الاختيار حراست محل برگزاري نمايشگاه که همگي با ابلاغ دبير کار گروه بر فعاليت در ايام برپايي نمايشگاه منصوب مي شوند.
2- کليه اعضاء کارگروه ساماندهي مد و لباس اعم از دستگاه ها و اصناف بايد ضمن نظارت بر اجراي کامل قانون ساماندهي مد و لباس و اين دستورالعمل نسبت به جلوگيري از برپايي غير مجاز نمايشگاه مد و لباس از مجراي دبيرخانه کار گروه اقدام نمايند.
3- جمع بندي و ارائه گزارش به کار گروه در خصوص ميزان تأثيرگذاري و تحقق اهداف مورد نظر با تعيين نقاط قوت و ضعف جهت بهره گيري در برپايي نمايشگاه هاي آتي بر عهده دبير کارگروه است.
4- نظارت بر حسن اجراي طرح و رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي توسط شرکت کنندگان و متصديان غرفه ها در طي مدت زمان برپايي نمايشگاه بر عهده برگزار کننده / برگزار کنندگان است و آنان موظفند همکاري لازم را با ناظران دبيرخانه کار گروه ساماندهي مد و لباس و مأمورين نيروي انتظامي به عمل آورند.
5- در صورت بروز هرگونه تخلف در هر يک از مراحل برگزاري نمايشگاه، دبير کارگروه موظف است موارد را به استناد اين دستورالعمل و به صورت کتبي متذکر شود و برگزار کننده موظف است ظرف مدت شش ساعت نسبت به رفع موارد تخلف اقدام کند در غير اين صورت ضمن ضبط وثيقه سپرده شده به نفع دبيرخانه کارگروه ساماندهي مد و لباس، مجوز اعطايي کان لم يکن تلقي شده و برگزار کننده به مدت يک سال از هرگونه فعاليت نمايشگاهي در زمينه پوشاک محروم خواهد بود.
اين شيوه نامه در 8 ماده تهيه و در تاريخ 16/ 2/ 1387 به تصويب کارگروه ساماندهي مد و لباس رسيد.
ضميمه: (خدمات نمايشگاهي)
1- اعلام عمومي برگزاري / مشارکت در نمايشگاه ها از طريق رسانه ها و جرايد کثيرالانتشار و ايجاد فرصت مساوي براي تمامي طراحان، توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک متناسب با الگوهاي اسلامي و ايراني به منظور بهره برداري از نمايشگاه.
2- هماهنگي با سازمان ها، مراکز اتحاديه ها و سنديکاهاي تخصصي مرتبط با نمايشگاه در جهت برپايي هر چه بهتر نمايشگاه و به کارگيري رهنمودهاي احتمالي آنها.
3- در مرحله اول، انجام پيش ثبت نام از کليه متقاضيان مشارکت در نمايشگاه و در مرحله دوم؛ انتخاب بهترين ها از نظر توانايي با توجه به مزيت هاي رقابتي و ساير شرايط مصوب کار گروه.
4- اطلاع رساني و تبليغات مناسب از طريق رسانه ها و مطبوعات کشور به زبان هاي فارسي، انگليسي و عربي و ارسال اطلاعات مربوط به نمايشگاه به کليه سفارتخانه ها و نمايندگي هاي مستقر در تهران و همچنين سفارتخانه ها و نمايندگي هاي ج. ا. ايران در ساير نقاط جهان در خصوص نمايشگاه هاي بين المللي.
5- ايجاد پايگاه اينترنتي (web site) نمايشگاه و اعلام تمامي شرايط و ضوابط و همچنين تعرفه ها و خدمات جانبي نمايشگاه به کليه متقاضيان داخلي و خارجي از طريق اين پايگاه تهيه کاتالوگ، بروشور و پوستر نمايشگاه به زبان هاي فارسي و انگيسي.
6- طراحي و ساخت غرفه نمايشگاه بر اساس نمادهاي معماري اسلامي - ايراني.
7- رزرو هتل و وسيله رفت و برگشت به نمايشگاه براي مشارکت کنندگان خارجي.
8- برپايي کارگاههاي آموزشي (work shop) يا سمينارهاي مربوط به موضوع نمايشگاه در صورت لزوم.
9- بيمه کليه کالاها در طول برگزاري نمايشگاه در صورت لزوم.
10- نظرسنجي از مشارت کنندگان در نمايشگاه جهت ارائه به دبيرخانه کارگروه ساماندهي مد و لباس به ضميمه گزارش نهايي

16. تصويبنامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور تحقق هدف ها و وظايف پيش بيني شده در قانون ساماندهي مد و لباس

مصوب 29/ 7/ 1387 هيات وزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/ 7/ 1386 بنا به پيشنهاد شماره 8944/ 1 مورخ 4/ 4/ 1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب 1366 - تصويب نمود:
مبلغ يک ميليارد (1/000/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينه هاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به منظور تحقق هدف ها و وظايف پيش بيني شده در قانون ساماندهي مد و لباس، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

17. از آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

مصوب 30/ 2/ 1386 وزاري عضو کميسيون فرهنگي هيئت دولت
ماده 1- مرکز امور زنان و خانواده مجاز است اعتبار منظور شده در برنامه 30217 با عنوان «برنامه ارتقاء توانمندي هاي زنان و تحکيم بنيان خانواده» ذيل رديف 101024 قانون بودجه سال 1386 کل کشور را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که در چارچوب مأموريت ها، اهداف و وظايف خود، طرح هايي را به منظور ارتقاء توانمندي هاي زنان در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و تقويت بنيان خانواده در دست اقدام دارند و اهداف مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را محقق مي نمايند، اختصاص دهد.
ماده 2- اولويت هاي مرکز امور زنان و خانواده در جهت تحقق اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايراني براي اعتبار برنامه 30217 به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - توسعه آموزش، پژوهش و اطلاع رساني در جهت تعميق باورهاي ديني بانوان و گسترش فرهنگ عفاف.

18. از مصوبه «مناسبت هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي»

مصوب 01/ 05/ 1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 628 مورخ 1/ 5/ 87، بر اساس مصوبه مورخ 31/ 2/ 87 شوراي فرهنگ عمومي، «مناسبت هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
...
4- بيست و دوم تير بعنوان روز عفاف و حجاب
منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول 

 مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط