0
ویژه نامه ها

ابراز وجود کردن حق مسلم شماست

آيا به راحتى خواسته هاى خود را با ديگران در ميان مى گذاريد ؟ يا در حضور ديگران خود را دست کم مى گيريد ؟ آيا ديگران شما را به هر طرف که بخواهند سوق مى دهند ؟ و يا اين شما هستيد که براى رسيدن به اهدافتان ، سايرين را تحت فشار گذاشته و بر آنها سلطه جويى مى‌کنيد‌؟ يکى از ويژگيهاى وجودى هر انسان و خصوصا جوانان ، ميل به ديده شدن و ابراز وجود کردن )Assertion( است . اغلب ما ميل داريم در ارتباط با ديگران ، از روابط زناشويى گرفته تا رابطه با دوستان و همکاران به نحوى خود را نشان دهيم .
ابراز وجود کردن حق مسلم شماست
ابراز وجود کردن
ابراز وجود کردن حق مسلم شماست
نويسنده:على ترکاشوند
منبع:روزنامه رسالت
آيا به راحتى خواسته هاى خود را با ديگران در ميان مى گذاريد ؟ يا در حضور ديگران خود را دست کم مى گيريد ؟ آيا ديگران شما را به هر طرف که بخواهند سوق مى دهند ؟ و يا اين شما هستيد که براى رسيدن به اهدافتان ، سايرين را تحت فشار گذاشته و بر آنها سلطه جويى مى‌کنيد‌؟ يکى از ويژگيهاى وجودى هر انسان و خصوصا جوانان ، ميل به ديده شدن و ابراز وجود کردن )Assertion( است . اغلب ما ميل داريم در ارتباط با ديگران ، از روابط زناشويى گرفته تا رابطه با دوستان و همکاران به نحوى خود را نشان دهيم . گاهى خودمان از اين که تا چه حد مى توانيم بر ديگران تاثير گذاشته و حرف خود را به کرسى بنشانيم ، دچار ترديد مى شويم و نمى دانيم آيا آن طور که مى خواستيم ، موفق بوده ايم يا خير ؟ مطمئنا هدف از يک مباحثه سودمند ، دستيابى به تفاهمى است که برابرى ارزشهاى طرفين مورد اهميت قرار گيرد . در اين نوشته به بررسى و تحليل روان‌شناختى ابراز وجود کردن در ارتباطات و مذاکرات با سايرين پرداخته و سعى مى‌کنيم با ارائه روشهايى براى تقويت کردن نقش «خود» در يک ارتباط صميمانه ، در اين زمينه کمکتان نمائيم تا تحسين و تمجيد شخص يا اشخاص مخاطبتان را برانگيزانيد . به شرطى که خودتان نيز با اعتماد به نفس و عزت نفس ، تلاش کنيد و البته هيچگاه از ياد نبريد که حقوق شهروندى ديگران را بايد رعايت کرد .

چرا ابراز وجود ؟

همان طور که گفتيم ، ابراز وجود کردن و نشان دادن هويتى مستقل ، يکى از مهمترين ويژگى هاى دوران نوجوانى و از نشانه‌هاى بلوغ اجتماعى و ورود به جامعه است . هر نونهالى که به مرحله بلوغ مى رسد ، معمولا چنين رفتارى از خود نشان مى‌دهد‌. هر کسى که به سنين حساس جوانى قدم مى گذارد ، دوران پر التهابى را پيش روى خود مى بيند . جوان پس از درک وجود خود مايل است آن را بروز دهد . نکته ديگر اين است که جوان دوست دارد ابراز وجود کرده و به اين وسيله احساس اعتماد به نفس کند . جوانان ابراز وجود مى کنند تا جايگاه خود را در ميان جامعه باز کرده و به ديگران آن را بنمايانند . حتى بسيارى از جوانان براى ابراز وجود کردن ، اقدام به شکستن هنجارها و الگوهاى اجتماعى يا روى آوردن به اقدامات نه چندان متعارف مى نمايند چرا که به نظر آنها اين روشها از الگوهاى مورد قبول جامعه متمايز و در نتيجه جذاب به نظر مى رسند .
ميل به ديده شدن و ابراز وجود نمودن در تمام انسانها به نسبتهاى مختلف وجود دارد و تنها به دوران جوانى اختصاص ندارد . حتى گاهى ممکن است اين خصلت به صورت نوعى خودنمايى جلوه کند . وجود اين احتمال و شرايط حساس دوران جوانى ، ضرورت ارائه الگوهاى مناسب به جوانان را آشکار مى سازد . از آنجا که تمام اميال و هيجانات در جوانان شديدتر و پررنگ تر از ديگر گروه هاى سنى است اگر جامعه نتواند به جوانان خود مسيرهاى درست ابراز وجود کردن را ارائه کند ، طبيعى است که آنها سردرگم و بى هدف به حال خود رها شده و ممکن است به راههاى نادرست روى بياورند . به عبارتى هنگامى که جوانى قادر نباشد در خانه ، مدرسه و نهايتا جامعه ديدگاهش را آزادنه بيان کند ، به ناچار براى رهايى از اين فشار و براى مهار کردن خشم خويش از محيطى که تصور مى کند زندگى را بر او تنگ کرده است ، خودآگاه يا ناخودآگاه به شکستن ارزشهاى رايج اقدام مى کند‌. او در اين شرايط ، با فاصله گرفتن از ارزشها و هنجارهاى موجود جامعه مى خواهد بگويد : «من هستم . مرا ببينيد »!
جوانى که ابراز وجود نکرده و رفتار شجاعانه اى را به نمايش نگذارد ، ممکن است با از دست دادن موقعيت مناسب به فکر واکنش ديگرى بيفتد . واکنشهايى پرخاشگرانه که در صورت درون گرا بودن به افسردگى و در بعضى موارد به خودکشى منجر مى شود و در صورت برون گرا بودن ، به رفتارهايى تهاجمى و خشونت‌آميز در برابر ديگران منجر مى شود و در هر صورت ، پيامدهاى ناخوشايندى را در پى خواهد داشت . با ابراز وجود کردن مى توان عکسل العمل مناسبى را نشان داد . آيا با تمام اين توضيحات ، هنوز هم معتقديد که بايد با جوانى که ابراز وجود مى کند ، برخورد نمود ؟ آيا مردم در سنين بالاتر ، به ابراز وجود کردن نيازى ندارند ؟ چگونه مى توان ابراز وجود کرد و علاوه بر رسيدن به هدف مورد نظر ، سايرين را دچار سوء تفاهم نکرد ؟

ابراز وجود ايده آل ، راهى براى مقابله با مسائل

«اعتماد به نفس» ، «اراده اى مصمم» ، «قدرت غلبه بر خود» ، «اطمينانى روشن‌بينانه» ، «استعداد تاثير بر ديگران» «توان ذهنى و روانى بالا» و «مهارت لازم براى غلبه بر انواع مشکلات؛ » آيا اين ويژگى‌ها در شما وجود دارد ؟ در برابر تحقير کردن ديگران يا اهميت ندادن آنها چه پاسخى مى دهيد ؟ خشم ، سردرگمى ، ابهام يا درماندگى به سراغتان مى آيد ، يا ... ؟ اگر جواب ايده آلى براى اين سئوالات نداريد توصيه مى کنيم در خود تغييراتى ايجاد نماييد . شايد کار ساده اى به نظر نرسد ، اما اين مهم از شما ساخته است . همان طور که گفتيم ابراز وجود يک واکنش طبيعى به نياز اجتماعى شدن انسان است . اين واکنش مى تواند در مقابل مسائل خاص نيز مورد توجه قرار گيرد‌. وقتى ابراز وجود کردن صحيح را بياموزيد‌، مى توانيد مستقيما و صادقانه با نگرانى ها روبرو شويد و تا حد امکان به تعادل دست يابيد . بايد احساس کنيد که بر سرنوشت خود مسلط هستيد . ابراز وجود کردن ، نقطه مقابل دل و جرات نداشتن و سلطه‌پذيرى است و ابزار اساسى آن ، «داشتن اعتماد به نفس» و «احترام گذاشتن به حقوق ديگران» مى باشد . انجام موفق آنها منجر به ايجاد روابطى صميمانه با ديگران خواهد شد . البته روانشناسان با ديدگاههاى اندک متفاوتى به اين موضوع مى نگرند .
گفتيم که هدف ما در اين بحث بررسى جنبه هاى «ابراز وجود کردن» در ارتباط با ساير افراد است . ارتباطات مهمترين فن در زندگى محسوب مى شود . همه ما در تمام مدت روز به گونه اى با هم در ارتباط هستيم . مکالمات و مذاکرات ، بخشى از اين ارتباط مى باشند . مذاکره فن و هنر گفتگو است که در هنگام آن کنشهاى آگاهانه ، ساز و کارهاى حرفه اى و فرآيندهاى پيچيده در هم مى آميزند تا تسابقى (پيشى گرفتن بر يکديگر) را به سرانجام برسانند و با ديگران عرصه اين تسابق را به توافقى رهنمون سازند . از اين منظر ، گفتگو يک فرهنگ ، يک استراتژى ، يک تئورى ، يک فناورى قدرت ، يک راه برون رفت ، يک بازى سياسى هوشيارانه و راهبردى و نهايتا يک فرصت است . گفتگو در زيباترين بيان آن به تعبير مولانا «علم آميزش نمودهاى روحى ، روانى ، ذهنى و رفتارهاى انسانها و يا همان دانشى است که تفاهم جلوه هاى روحى را موجب مى شود و دنياهاى به ظاهر ناسازگار ، در آن به همزيستى مى رسند .»

حفظ عزت نفس

براى داشتن يک گفتگوى سالم ، حفظ عزت نفس )Self-regard( اهميت بسزايى دارد ؛ به طورى که پيامبر گرامى اسلام‌(ص) فرمود : «نيازها و خواسته هاى خود را با عزت نفس بخواهيد .» (الجامع الصغير ج 1) کسى که بياموزد چگونه بر خود مسلط شود ، چگونه احساساتش را زير سلطه عقل درآورد و در حضور ديگران اعتماد به نفس کامل داشته باشد ، مى تواند بر تمام کسانى که با آنها سر و کار دارد ، تاثير بگذارد . يک سخن پرصلابت و رفتار خوش قريحه و يک نگاه مصمم و پرانرژى توام با آرامش ، به نحو شايان توجهى بر ديگران تاثير خواهد گذاشت‌. اگر در کسى توانايى ابراز وجود مشاهده نمى شود ، يا به دليل برخوردار نبودن از مهارتهاى لازم است ، يا به خاطر ترسى درونى از انجام اين کار و نداشتن اعتماد به نفس است و يا به اين دليل که فرد اين حق را براى خود قائل نمى شود و در واقع عزت نفس ندارد . توانمندى شخصى هر فرد و داشتن روابط سالم ، وى را در رفع اين موانع کمک مى کند .
ابراز وجود در حقيقت مستلزم شناخت خود ، ارتباط با اين «خود» و سپس برقرارى رابطه با جهان پيرامون است . به گونه اى که ويژگى هاى وجود براى خويش و ديگران تعريف شود . يکى از بهترين راههاى ابراز وجود براى افراد ، نشان دادن توانمنديها و قابليتهاى آنهاست . معمولا هر کسى با مجموعه اى از توانايى ها و ناتوانى هاى خود مواجه است و نهايتا آنها را مى پذيرد‌. سپس با توجه به آموخته ها و نحوه آموختن‌، سعى مى کند به کمک توانمندى هايش‌، «خود» را به اجتماع معرفى کند ؛ به عبارت ديگر ابراز وجود نموده و به اين ترتيب به يکى از نيازهاى روحى خود پاسخ داده و از اين طريق اعتماد به نفس را در خود پرورش مى دهد ، با ساير افراد ارتباط برقرار مى کند و به طور کلى به سلامت روان خود کمک مى کند . تحقق همه اين اهداف در سايه ابراز وجود مثبت کردن ميسر مى شود . اما اگر جوان به هر دليلى قابليت «ابراز وجود مثبت» را در خود نيابد ، براى جبران خلاء ناشى از آن به سمت تظاهرات منفى کشيده مى شود .
رفتار شهامت آميز با افزايش تعادل و تساوى در روابط افراد ، به آنها امکان مى‌دهد با رعايت منافع خويش روى پاى خود ايستاده و بدون دلهره و نگرانى بى مورد‌، به راحتى احساسات صادقانه خود را ابراز داشته و حقوق خود را مطالبه نمايند .
علاوه بر آن ، ابراز وجود نمودن باعث کاهش احتمال نگرانى ناشى از برخورد با سايرين مى گردد . با ابراز وجود و ايستادگى کردن و دست به ابتکار زدن ، در هر شرايطى از شدت اضطراب درونى کاسته شده و احساس ارزشمند بودن ، به فرد دست مى دهد .
بررسى ها نشانگر آن هستند که اشخاص با ابراز وجود به عزت نفس بالاترى دست يافته ، از شدت اضطرابشان کاسته شده و بر افسردگى خود غلبه کرده اند . احترام بيشتر سايرين را براى خود خريده اند و در موقعيتى قرار گرفته اند که با ديگران ارتباطى موثر داشته باشند .
ناراحتى هايى از قبيل سر درد ، خستگى عمومى ، اختلالات گوارشى ، تنگى تنفس و نهايتا تحقير و ايجاد عقده ، مى تواند در پى ناتوانى در ابراز وجود کردن رخ دهد‌. لذا سالمتر زيستن ايجاب مى کند که در روابط با ديگران زمام امور خويش را در دست گرفته ، با عزت نفس و راحتى بيشتر احساسات را ابراز کرد . لازم به يادآورى است که رفتار قاطعانه و ابراز وجود نمودن ، معادل پرخاشگرى و پايمال کردن حقوق ديگران نيست ، چرا که احترام به حقوق ديگران ، جزء لاينفکى از يک ابراز وجود سالم است . افراد موفق ، رفتارهاى پرخاشگرانه و تهاجمى براى موفق شدن را به سود يک زندگى متعادل کنار گذاشته اند . آنها به اين نتيجه رسيده اند که با ابراز وجود کردن به جاى رفتارهاى تهاجمى و پرخاشگرانه ، بهتر مى توانند به خواسته هاى خود جامه عمل بپوشانند . فردى که ابراز وجود مى کند بهتر مى تواند با طى مدارج ترقى به موفقيت دست يابد . ابراز وجود صادقانه ، يک دارايى بى حد و حصر در روابط خصوصى است که بر اثر آن صميميت هاى خانوادگى و دوستى هاى قابل اعتماد بوجود مى‌آيند‌. فرد ابراز وجود کننده با اعتماد به نفس ، توانايى هاى خودش را شناخته و اجازه بروز مشکلات را نمى دهد .
موانع اجتماعى : ابراز وجود کردن و قاطعيت داشتن ، نياز به شناخت بيشترى دارند . چرا که گاه با تهاجم مخرب به اشتباه گرفته شده و موجب واکنشهايى همچون سرزنش کردن از طرف ديگران مى گردد . مثلا در مدرسه ، دانش آموزان ساکتى که به اقتدار مسئولان و معلمان خدشه اى وارد ننمايند ، مورد تاييد بوده و محصلانى که فرد يا مدرسه را مورد سوال قرار دهند ، سرزنش مى شوند . اين نحوه برخورد بر عملکرد اشخاص در محيط کارى آينده آنها اثر گذاشته و مشاهده مى شود که غالبا شرايط محل کار نيز کمکى به اين موضوع نمى کند . در نتيجه کارکنان در محيط کار احساس مى کنند حق انتقاد ندارند و ابراز وجودشان مانع پيشرفت و پاداش خواهد شد . از نظر اغلب افراد ، ابراز وجود کردن در محل کار دشوار است . ترس از برخورد کارفرما يا رئيس اداره و حتى احتمال اخراج در برخى موارد ، از عمده ترين موانع به حساب مى آيند .

تفسيرى مثبت گرايانه از ابراز وجود

ابراز وجود کردن ، برابرى ميان انسانها را افزايش مى دهد ، به آنها امکان مى دهد تا به سود خود اقدامى صورت داده و بدون اضطراب روى پاى خود بايستند و احساسات خود را صادقانه و با خيالى راحت ابراز نمايند . همچنين به آنها امکان مى دهد که بدون ضايع کردن حقوق ديگران حق خود را بدست‌ آورند . توضيح آن که «برابرى بيشتر در روابط انساني» ، به معناى داشتن نگاه يکسان به طرفين و دادن فرصت پيروزى به يکديگر است . «به سود خود رفتار کردن» ، به مفهوم توانايى در تصميم گيرى درباره شغل، سبک زندگى و برنامه هاى زندگى با توجه به منافع شخصى مى باشد . ابتکار گشودن باب گفتگو ، سازماندهى فعاليتها‌، اعتماد به قضاوت خود ، در نظر گرفتن اهداف و تلاش براى رسيدن آنها ، کمک گرفتن از ديگران و مشارکت در امور اجتماعى از جمله رفتارهايى است که به سود خويشتن تمام مى شود .
«ايستادن روى پاى خود» به معناى «نه» گفتن در وقت مقتضى ، در نظر گرفتن محدوديتهاى زمانى و توانى ، دفاع از عقيده مطرح شده و واکنشى مناسب در برابر انتقاد يا چشم ديگران مى باشد . «ابراز صادقانه و راحت احساسات» به مفهوم توانايى مخالفت کردن با عقيده اى خاص‌، بودن تشويش يا عصبانيت و به جاى آن اذعان به احساس درونى به کار مى رود‌. «مطالبه حق خود» ، يعنى خود را شهروندى شايسته و مصرف کننده اى محق دانستن ، اظهار عقيده و فعاليت نمودن براى تغيير شرايطى که مخالف خواسته است ، آن هم با ايستادگى در برابر هر گونه تخطى به حقوق خود و دفاع از منافع خويش . «انکار نکردن حقوق ديگران» ، يعنى ابراز احساسات خود بدون انتقاد غير منصفانه از سايرين ، بدون آسيب رساندن ، ناسزا گويى ، تحقير کردن و سلطه‌جويى نمودن . با اين حساب ابراز وجود کردن ، تاييد خويشتن به شکلى مثبت است که در عين حال براى ساير کسانى که در زندگى شما وجود دارند ، ارزش قايل شود .
غلبه بر نفس : مهارت در فن ابراز وجود کردن ، به ما جسارت مى بخشد تا بتوانيم نفس خود را مهار کنيم . البته نمى توانيم با آموختن و تمرين ، نفس را آن قدر در سينه حبس نمائيم تا نقش بر زمين شويم . اما مطمئنا مى توانيم بياموزيم که چگونه با اکسيژن «خوب» تنفس کنيم ! به همين ترتيب مى توانيم بياموزيم که حتى غرايز خود را مهار کنيم . به عنوان نمونه ، انسان فطرتا به هنگام بحران ، يا به کشمکش و تعارض متوسل مى شود و يا در جستجوى گريز براى رهايى است . اگر چه اين غريزه براى اجداد ما مفيد بوده ، ولى در عصر حاضر موثر نيست ، چرا که اگر بخواهيم با توسل به غريزه ستيزه جويى و به قيمت زير پا نهادن حقوق ديگران ، برنده شويم روابطى آکنده از خصومت و خشم در انتظارمان خواهد بود . اگر هم به غريزه گريز اتکا کنيم و با رفتارى انفعالى و کورکورانه به اطاعت از ديگران گردن نهيم ، نتيجه آن خواهد شد که يا هر دو طرف در اين بازى بازنده خواهند بود و يا به ديگران اجازه داده ايم تا با ناديده انگاشتن حقوق ما ، برنده شوند .
همان طور که گفتيم مى توان با چيرگى بر خويشتن ، شخصيت اصلى و حقيقى خود را يافت و آن را نقطه ثقل خويش قرار داد . بعضى افراد پس از آن که با تمرين اندکى بر خود و زبان خود مسلط مى شوند ، چنان تحت تاثير احساس قرار مى گيرند و به تهور و بى باکى گرايش مى يابند که از مرز قاطعيت کلام نيز مى گذرند و در نتيجه گستاخيشان کار را به تعارض و کشمکش مى رساند . گويى با مهارتى که براى ابراز وجود يافته‌اند ، فراموش کرده اند که ديگران هم حق دارند نقطه نظرات خود را مطرح کنند و به اين ترتيب حس همدلى و احترام متقابل مورد نياز را در ارتباط ناديده مى‌گيرند‌. بهترين شيوه براى تشخيص جسارت در گفتار ، تمرين آن در فضايى مناسب و در جمع افرادى است که اين قدرت و اختيار را داشته باشند که در صورت پا از حد فرا گذاشتن ، به شما هشدار دهند .
ويژگى ها : براى شناخت افراد با وجود (کسانى که به مناسب ترين وجه ممکن ابراز وجود مى نمايند) ، به شيوه بيان آنها توجه کنيد . اين افراد عبارات خود را با لغت «من» آغاز مى کنند . آنها با صراحت و در کمال شجاعت سخن مى گويند و در عين حال ، پيشنهادتشان آمرانه و تحکم آميز نيست ؛ بلکه صميمانه و بر مبناى همدلى است . جملاتشان عارى از واژگان «بايد» و «مى بايستي» است . گشاده رو هستند و انتقادات سازنده‌شان فاقد ملامت ، عيب جويى‌، حدس و گمان مى باشد . رفتارشان متين و انعطاف پذير است . به ديگران اعتماد مى کنند . آنها را مى پذيرند و با حوصله به نقطه نظرهايشان گوش مى دهند .
به طور کلى افرادى که به وسيله ارتباطى بيانى ابراز وجود مى کنند ، داراى اين ويژگى ها هستند : روشن ، صادقانه و مختصر سخن مى گويند . از لغت «من» در آغاز کلام خود استفاده مى کنند . بين عقيده و حقيقت ، تفاوت قائلند . دستورات خود را در قالب پرسش مطرح مى کنند . بجاى اينکه در مقام نصيحت‌گويى برآيند ، پيشنهادهايى را در جهت موفقيت ديگران مطرح مى‌کنند‌. انتقادات سازنده آنها فاقد سرزنش و ملامت مى باشد . با مطرح کردن سوالات ، افکار و احساسات ديگران را جويا مى‌شوند‌. به حقوق ديگران همچون حقوق خود مى نگرند . وقتى با کسى اختلاف نظر دارند ، ضمن رعايت احترام به دنبال راه حلهايى هستند که مورد قبول طرفين باشند . افرادى که با ارتباطات رفتارى ابراز وجود مى نمايند ، داراى اين خصوصيات مى باشند : به وقت مناسب تماس برقرار مى کنند ، ادب و نزاکت را در ايستادن و نشستن رعايت مى کنند . با حرکت سر و دست و تغييراتى که به چهره مى‌دهند‌، نقطه نظرات خود را همراهى مى نمايند . لحن کلام آنها محکم‌، قاطع و روشن است .
چهره اى موقر ، متين و گشاده دارند‌. هنگام خوشحالى ، لبخند‌زده و در وقت خشم ، گره بر ابروان مى آورند‌. آهنگ کلامشان ملايم و منظم است ، بر کلمات مهم و کليدى تاکيد نموده و به ندرت در هنگام صحبت کردن دچار مکث مى شوند . برخى افراد به يارى ارتباطات بيانى‌، ابراز وجود مى کنند و بعضى با استفاده از ارتباطات رفتارى اين فن را به کار مى‌گيرند . همچنين افراد داراى اعتماد به نفس با ويژگى هايى چون صداقت‌، انعطاف پذير ، شاد ، خوش بين ، حامى ديگران ، گشاده رو ، مطمئن ، صبور‌، مسئول و معقول معرفى مى شوند .
پايان کلام :
نحوه برقرارى ارتباط با ديگران ، از مهمترين مهارتهاى زندگى محسوب مى‌شود . همه ما در تمام مدت روز به گونه اى با يکديگر در ارتباطيم . به هنگام معاشرت با ديگران ، منش شما به طور مداوم از خلال رفتار و گفتارتان ساطع مى شود . گوش فرا دادن همدلانه‌، اهرم ارتباطى نيرومندى است و اطلاعات سودمندى را ارائه مى دهد . فهميدن اين نکته که مخاطب چه کنش و واکنش‌هايى دارد و از نظر شخصيتى متعلق به کدام گروه بوده و از نظر برقرارى رابطه جزء چه دسته اى قرار مى گيرد ، به انتخاب الگويى مناسب براى ابراز وجود کردن کمک مى کند‌. جهت احساس شدن و احساس وجود کردن بايد خطر درد و رنج را پذيرفت و ريسک انتقاد و حتى طرد شدن را قبول کرد . انجام دادن يک بحث موفق ارزشمند و لذت بخش است . مردگان هيچ وقت بحث موفق ارائه نکرده اند . آنهايى که از مردگان تقليد مى کنند ، هيچ موقع در بحث موفق نيستند .

منابع و مآخذ :

روانشناسى ابراز وجود / دکتر رابرت البرتى و دکتر مايکل امونز / مهدى قراچه داغي
من هستم ، پس هستم / مهدى جدى نيا / نسل
رشته زندگى خود را در دست بگيريد / وين داير / محمدرضا آل ياسين
چگونه بحث کنيم تا پيروز شويم / گرى اسپنس / ابوالفضل حاج حسينى و على طباطبايي
قدرت اراده / پل ژاگو / ايرج مهرباننظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
موجودات عجیب اعماق اقیانوس!
موجودات عجیب اعماق اقیانوس!

موجودات عجیب اعماق اقیانوس!

طرز تهیه انواع چیپس سیب زمینی خانگی
طرز تهیه انواع چیپس سیب زمینی خانگی

طرز تهیه انواع چیپس سیب زمینی خانگی

مجموعه یک تکه از ماه/شهید احمد ظریفیان یگانه
مجموعه یک تکه از ماه/شهید احمد ظریفیان یگانه

مجموعه یک تکه از ماه/شهید احمد ظریفیان یگانه

نکاتی در خصوص پنج ماهگی کودک
نکاتی در خصوص پنج ماهگی کودک

نکاتی در خصوص پنج ماهگی کودک

کیک|طرز تهیه کیک صندل شکلاتی سه بعدی! در یک نگاه
کیک|طرز تهیه کیک صندل شکلاتی سه بعدی! در یک نگاه

کیک|طرز تهیه کیک صندل شکلاتی سه بعدی! در یک نگاه

آموزش درست کردن کلوچه کدو حلوایی
آموزش درست کردن کلوچه کدو حلوایی

آموزش درست کردن کلوچه کدو حلوایی

آموزش تهیه انواع دسر خرمالو
آموزش تهیه انواع دسر خرمالو

آموزش تهیه انواع دسر خرمالو

تنها راه شاد شدن/ دکتر الهی قمشه ای
تنها راه شاد شدن/ دکتر الهی قمشه ای

تنها راه شاد شدن/ دکتر الهی قمشه ای

وضعیت نابه‌سامان قوانین رمزارزها در ایران+مقایسه با دیگر کشورها
وضعیت نابه‌سامان قوانین رمزارزها در ایران+مقایسه با دیگر کشورها

وضعیت نابه‌سامان قوانین رمزارزها در ایران+مقایسه با دیگر کشورها

آموزش تهیه چند مدل دسر خرمالو
آموزش تهیه چند مدل دسر خرمالو

آموزش تهیه چند مدل دسر خرمالو

طرز تهیه کلوچه پرتقالی با چند روش
طرز تهیه کلوچه پرتقالی با چند روش

طرز تهیه کلوچه پرتقالی با چند روش

سانتریفیوژهای ایرانی، مهم برای شبکه سعودی
سانتریفیوژهای ایرانی، مهم برای شبکه سعودی

سانتریفیوژهای ایرانی، مهم برای شبکه سعودی

آقای گل‌های ادوار تاریخ لیگ برتر ایران
آقای گل‌های ادوار تاریخ لیگ برتر ایران

آقای گل‌های ادوار تاریخ لیگ برتر ایران

انیمیشن موقرمزی/ این داستان: شکار پر دردسر
انیمیشن موقرمزی/ این داستان: شکار پر دردسر

انیمیشن موقرمزی/ این داستان: شکار پر دردسر

اسیدی یا قلیایی؛ بدنتان ازکدام نوع است؟!
اسیدی یا قلیایی؛ بدنتان ازکدام نوع است؟!

اسیدی یا قلیایی؛ بدنتان ازکدام نوع است؟!

دستور تهیه انواع دسر با خرمالو
دستور تهیه انواع دسر با خرمالو

دستور تهیه انواع دسر با خرمالو

بحران داخلی و چالش‌های خارجی برای بایدن!
بحران داخلی و چالش‌های خارجی برای بایدن!

بحران داخلی و چالش‌های خارجی برای بایدن!

نامه ۳۷ صفحه‌ای خاتمی...!
نامه ۳۷ صفحه‌ای خاتمی...!

نامه ۳۷ صفحه‌ای خاتمی...!

طرز تهیه کلوچه نارگیلی با سه روش
طرز تهیه کلوچه نارگیلی با سه روش

طرز تهیه کلوچه نارگیلی با سه روش

خالد بن ولید که بود؟/ استاد جباری
خالد بن ولید که بود؟/ استاد جباری

خالد بن ولید که بود؟/ استاد جباری

عاقبت شمر چه شد و قبرش کجاست؟/ استاد جباری
عاقبت شمر چه شد و قبرش کجاست؟/ استاد جباری

عاقبت شمر چه شد و قبرش کجاست؟/ استاد جباری