0
ویژه نامه ها

احزاب برخاسته از شکاف شهر/ روستا

این دسته از احزاب سیاسی ریشه در انقلاب صنعتی دارند. پس از انقلاب صنعتی، روستاییان خود را در برابر شهر در خطر دیدند و شکافی میان شهر و روستا پدید آمد. دو دسته حزب سیاسی در نتیجه ی این شکاف پدید آمدند: احزاب
احزاب برخاسته از شکاف شهر/ روستا
 احزاب برخاسته از شکاف شهر/ روستا

 

نویسنده: حجت الله ایوبی
 

این دسته از احزاب سیاسی ریشه در انقلاب صنعتی دارند. پس از انقلاب صنعتی، روستاییان خود را در برابر شهر در خطر دیدند و شکافی میان شهر و روستا پدید آمد. دو دسته حزب سیاسی در نتیجه ی این شکاف پدید آمدند: احزاب پشتیبان شهرها و احزاب هوادار زندگی روستایی. گروه نخست احزابی هستند که از منافع جامعه ی صنعتی حمایت می کنند، ولی از آنجا که خواسته های جامعه شهری به وسیله ی احزاب مختلف جامعه ی صنعتی، احزاب بورژوازی، کارگری و مانند آن بیان می شود، ضرورتی برای تشکیل احزابی به نام احزاب شهری نبود. زیرا منافع زندگی شهری و صنعتی را احزاب دیگر بیان می کردند و جامعه ی شهری، خود را از تشکیل احزابی به این نام بی نیاز می دید.
دو خانواده ی حزبی خود را مدافع روستاییان می دانند که دسته ی اول احزاب اکولوژیست و دسته ی دوم احزاب دهقانی یا روستایی نام دارند. احزاب روستایی خود را مدافع خرده مالک ها و صاحبان صنایع کوچک، به ویژه صنایع دستی می دانند. همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی احزابی به نام احزاب اکولوژیست پدید آمد. پیدایش این احزاب عکس العملی در مقابل رشد فزاینده و توسعه ی بی اندازه ی صنایع و از بین رفتن محیط زیست بود. در آغاز شعار اصلی این احزاب دفاع از محیط زیست بود (پورتای (1)، 1994: 129). این احزاب خود را سخنگوی روستاییان و علاقه مندان به حفظ طبیعت می دانند. دفاع از کشاورزی و مخالفت با رشد فزاینده ی صنعت، شعارهای اصلی این احزاب را تشکیل می دهد. احزاب اکولوژیست، که قدمت چندانی ندارند، از پیامدهای ناگوار صنعتی شدن بیمناک اند و در تلاش اند عواقب ناخوشایند زندگی صنعتی را به کمترین حد کاهش دهند. این احزاب به رغم عمر کوتاهشان توانسته اند رأی دهندگان فراوانی به دست آورند و لایه های روشنفکران را به سوی خود بکشانند. پس شکاف های اجتماعی می توانند منشأ احزاب پایدار در جامعه باشند و یکی از راه های فهم بهتر احزاب سیاسی یک جامعه، بررسی خاستگاه و پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی واقعی، ریشه در شکاف های اجتماعی دارند و خود را سخنگوی تعارضات ریشه دار در درون جامعه می دانند. تقسیم بندی احزاب سیاسی بر مبنای خاستگاه اجتماعی آنها در غرب می تواند وسیله ای برای فهم بهتر احزاب سیاسی در این جوامع و الگویی برای طبقه بندی احزاب در جامعه باشد.

پی‌نوشت‌:

1. PORTELLI.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1390)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ سوم 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما