0
ویژه نامه ها

برداشت‌هایی از بیانات امام خمینی (ره)

قطع دست بیگانگان از کشور

مقصد اصلی ما این است که این خارجیها نخورند اموال ما را، این خارجیها همه چیز ما را نبرند، این خارجیها فرهنگ ما را عقب نزنند، این خارجیها ارتش ما را انگل نکنند.
قطع دست بیگانگان از کشور
 قطع دست بیگانگان از کشور

 

گردآوری و تدوین: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
 

برداشت‌هایی از بیانات امام خمینی (ره)

مقصد اصلی ما این است که این خارجیها نخورند اموال ما را، این خارجیها همه چیز ما را نبرند، این خارجیها فرهنگ ما را عقب نزنند، این خارجیها ارتش ما را انگل نکنند. (1)

مصاحبه با نشریه لبنانی امل درباره روابط با لبنان

سؤال:

[در حال حاضر میلیونها مسلمان ایرانی به پا خاسته و برای سرنگونی رژیم شاه تلاش می‌کنند و تاکنون هزاران نفر در مبارزه با ارتش و پلیس کشته شده‌اند. در این حرکت که به قیادت شما سازمان یافته و رهبری می‌شود، محور اصلی مخالفت کجاست؟]

جواب:

بیش از پنجاه سال است که شاه و پدرش، با اسلام کینه‌توزی و دشمنی کرده‌اند. در هدْم اسلام که تنها دین ضامن استقلال و آزادی کشور است کوشیده‌اند و تمام حقوق ملت مسلمان، تمام آزادیها و حتی حقوق اقلیتهای مذهبی را نیز از میان برده‌اند. استقلال کشور بکلی از میان رفته است و کشور را به سود خود و اربابانش واژگون نموده‌اند. ما می‌خواهیم و نیز مردم می‌خواهند، ریشه و عامل این فساد و تباهی را قطع کنند. بزرگترین عامل داخلی، شخص شاه و خانواده اوست. رها شدن از قید و بند بیگانگان، ضامن استقلال و آزادی کشور است. قیام مردم برای این جهت است. (2)
بدانید که بی‌انگیزه نبوده است رژیم سابق از شاعران و نویسندگان و سخنگویان و شایعه‌سازان و روزنامه‌نگاران وابسته برای تفرقه بین این دو گروه استفاده می‌کردند، که متأسفانه آن چنان در این امر موفق شدند که این دو قشر دشمن سرسخت یکدیگر شدند، و رفت و آمد هر گروه در محیط دیگری ممنوع اعلام شده بود، و هیچ یک چشم دیدن دیگری را نداشت. و این اختلاف را رضاخان و پسرش دامن زدند تا کشور ایران در تمامی ابعاد وابسته به قدرتها کردند، و آن‌چنان مردم را از خود و فرهنگ خود و فرهنگ غنی اسلام بیگانه کردند که در هر چیز، خود را به بیگانگان محتاج و خویشتن را فاقد همه ارزشها می‌دانستند. و این فاجعه موجب گردید تا کشور و اسلام بزرگ را عقب نگه دارند و به سر این کشور و ملت، آن آمد که همه می‌دانید که جبران آن محتاج به فعالیت همه جانبه شبانه‌روزی ملت و دولت و شما می‌باشد. و امید است تا با هماهنگ شدن همگان و راهنماییهای متفکران و عالمان متعهد و بیرون راندن یأس و ناامیدی از خود و یافتن خویشتن خویش و فرهنگ عظیم خود، بزودی به استقلال کامل دست یابیم، و ملت مظلوم بتواند به مدارج عالیه معنوی و مادی خود برسد. (3)

تحمل سختیها برای قطع وابستگیها

باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست‌بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه‌های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با اراده‌ی مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید.
و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن رسیده‌اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه‌ی اجانب.
و بر دولتها و دست‌اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف‌ساز و خانه‌برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.
و از جوانان، دختران و پسران، می‌خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی‌بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی‌وطن به شما عرضه می‌شود نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی‌کنند؛ و می‌خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند. (4)

تا قطع تمام وابستگیها، مبارزات ادامه خواهند داشت

من بارها گفته‌ام و هم اکنون اعلام می‌کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگیهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از امریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بی‌رحم ادامه دهد؛ و بعد در صورتی که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادی خود را در حد سایر کشورها با امریکا برقرار می‌کند. من بارها گفته‌ام و در این روز بزرگ می‌گویم [تا] قطع تمام وابستگیها به تمام ابرقدرتهای شرق و غرب، مبارزات آشتی‌ناپذیرانه‌ی ملت ما علیه مستکبرین ادامه دارد. همه می‌دانیم که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست؛ ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملاً پشتیبانی می‌نماییم، و به آنان صریحاً می‌گوییم که حق گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرتها را از صحنه‌ی روزگار براندازید. من بارها گفته‌ام و هم‌اکنون هشدار می‌دهم که اگر شرقِ ستم کشیده و افریقا به خودشان متکی نباشند، تا ابد گرفتارند. بیایید روی پای خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان به در کنید. (5)

وابستگی فکری و فرهنگی منشأ همه‌ی وابستگیها

اول چیزی که بر ملت لازم است و بر دانشگاهها لازم است و بر دانشکده‌ها لازم است و بر همه‌ی ملت لازم است این است که این مغزی که حالا شده است یک مغز اروپایی یا یک مغز شرقی، این مغز را بردارند، یک مغز انسان خودمانی، انسان ایرانی - اسلامی، همان‌طور که آنها شستشو کردند مغزهای ما را، مغزهای بچه‌های ما را و به جای مغز خودشان مغز دیگری نشاندند، ما هم حالا عکس‌العمل نشان بدهیم و شستشو کنیم مغز خودمان و بچه‌های خودمان را و یک مغز اسلامی - انسانی جایش بنشانیم، تا از این وابستگی فرهنگی و وابستگی فکری بیرون بیاییم. اگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم، همه‌ی وابستگیها تمام می‌شود. این‌که ما وابسته شدیم، در اقتصاد وابسته هستیم، در - عرض می‌کنم که - فرهنگ وابسته هستیم، در همه چیز وابسته هستیم، مبدأ این همین است که در فکر وابسته هستیم. فکرمان نمی‌تواند بِکِشد این را که ما خودمان هم فرهنگ داریم؛ خودمان هم فرهنگمان غنی است؛ خودمان هم همه چیز داریم، یک مملکت غنی‌ای ما داریم. یک مملکتی داریم که برای صد و پنجاه میلیون جمعیت مهیاست که اداره بکند. مع‌الأسف ما سی و چند میلیون هستیم و زندگیمان تباه و این طوری است برای این‌که آنها کشاندند به این طور. آنها می‌خواستند نگذارند که شما استفاده‌ی فرهنگی خودتان را بکنید؛ استفاده‌ی اقتصادی خودتان را بکنید. همه چیزمان را به هم زدند تا این‌که دست ما همیشه دراز باشد، یک دستمان طرف امریکا دراز باشد؛ یک دستمان طرف شوروی دراز باشد، از این بخواهیم و از آن بخواهیم. همه‌ی هستی ما را آنها ببرند و ما نفهمیم. (6)

وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی سیاسی

به فعالیت جوانها، به فعالیت قشرهای مختلف، کشاورزیمان را باید همچو تقویت بکنیم که بعد از یکی دو سال صادر کننده باشیم؛ دیگران از ما بخواهند، نه ما از آنها. می‌دانید که اگر چنانچه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این می‌شود که در امور سیاسی هم وابسته باشیم. و ما باید وابستگیمان را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصادی است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگرِ کشور است، خودمان فعالیت کنیم، و ننشینیم دیگران انجام بدهند. دولت هم مثل خود شما یکی از افراد این مملکت است. آن هم به اندازه‌ی قدرتش باید همراهی کند؛ لکن ما نباید بنشینیم که دولت همراهی بکند، و اگر او نکند ما کاری نکنیم. شما الآن می‌بینید که - به طوری که آقا فرمودند - این قدر کار پیش بردید با همت خودتان، بدون این‌که به شما یک کمک صحیحی کرده باشند. حالا از این به بعد هم همه‌ی ملت این طور باید باشد. باید همه دست به هم بدهند و این بار را به منزل برسانند. (7)

راهبردهای تصریحی:

1- قطع دست بیگانگان از کشور همواره مسأله‌ی اصلی کشور است.
2- عامل عقب ماندگی ملت ایران در قرون متمادی وابستگی به بیگانگان بوده است.
3- یکی از اصلی‌ترین دلایل قیام مردم بر علیه شاه، خلع ید بیگانگان از امور کشور بوده است.
4- وابستگی فکری و فرهنگی در رأس وابستگیها و منشأ دیگر وابستگیهاست. در این زمینه بایستی استقلال فکری جایگزین آن شود.
5- برای قطع وابستگی در زمینه‌های مختلف بویژه وابستگی اقتصادی، بایستی تحمل مشکلات و کمبودها را داشت و به طرف مصرف‌گرایی نرفت.

نکات استنباطی:

1- تا رسیدن به استقلال کامل و همه جانبه، می‌بایست قطع دست بیگانگان از کشور مسأله‌ی اصلی باشد.
2- دشمنان با وابسته کردن ملت ایران از طریق پادشاهان ضعیف و وابسته، فرهنگ خود را به این کشور تحمیل کردند.

پی‌نوشت‌ها:

1. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 7، ص 214.
2. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 5، ص 185.
3. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 17، ص 4.
4. وصیت نامه سیاسی - الهی، صحیفه امام (رحمه الله)، ج 21، ص 417.
5. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 12، ص 147.
6. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 10، ص 53.
7. صحیفه امام (رحمه الله)، ج 10، ص 373.

منبع مقاله :
مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، (1390)، سیره سیاسی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) (جلد هشتم) اصل شناخت دشمنان و ضرورت مرزبندی شفاف با آنان، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما