0
ویژه نامه ها

صهیونیسم و ارتباط یا وسایل جمعی دنیا

وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی که مجموعه ی رادیو ، تلویزیون ، مطبوعات ، خبرگزاریها ، تلکس و ... را در بر می گیرد ، در واقع بهترین و مدرن ترین وسیله ارتباط جوامع بشری با توجه به کثرت و پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان می باشد . این وسایل ، امروزه آن چنان دچار تحول گردیده اند که بواقع می توان گفت : جهان بشری را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است ، و دست یابی به اخبار ، گزارشات و رویدادهای جهانی ، فرصتی کمتر از زمان را می طلبد ، زیرا که سرعت عمل این وسایل بقدری تند و سریع می باشد که در کوتاه ترین لحظات ، رخدادهای گوناگون در سراسر جهان توسط آنها منتشر می گردد .
صهیونیسم و ارتباط یا وسایل جمعی دنیا
صهیونیسم و ارتباط یا وسایل جمعی دنیا
صهیونیسم و ارتباط یا وسایل جمعی دنیا
نويسنده:مهدی حیدری
وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی که مجموعه ی رادیو ، تلویزیون ، مطبوعات ، خبرگزاریها ، تلکس و ... را در بر می گیرد ، در واقع بهترین و مدرن ترین وسیله ارتباط جوامع بشری با توجه به کثرت و پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان می باشد . این وسایل ، امروزه آن چنان دچار تحول گردیده اند که بواقع می توان گفت : جهان بشری را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است ، و دست یابی به اخبار ، گزارشات و رویدادهای جهانی ، فرصتی کمتر از زمان را می طلبد ، زیرا که سرعت عمل این وسایل بقدری تند و سریع می باشد که در کوتاه ترین لحظات ، رخدادهای گوناگون در سراسر جهان توسط آنها منتشر می گردد . امروزه شیوه های حاکم به وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی از مجلات و روزنامه ها گرفته تا فرستنده های رادیویی ، شبکه های تلویزیونی ، خبرگزاریها در جهان ، سایتهای اینترنتی و ... طوری است که این محافل نه فقط از رسالت حقیقی و واقعی خویش دور و منحرفند ، که روند و طریقه ای خلاف و عکس وظیفه اصلی و مقدر خویش در پیش گرفته ، به طوریکه بلندگوی سیاست بازان بین الدولی و سیاستهای حاکم بر مجامع استکباری و جهان خواران بین المللی گردیده اند . به این گفته توجه کنید : در واقع اجراء و عملی ساختن تئوری فاشیستی گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر که می گفت: « در سلول گاز می توان در آنِ واحد صدها نفر را مسموم کرد ولی با یک دروغ که بخوبی ساخته و پرداخته شده باشد می توان ذهن میلیونها نفر را دچار مسمومیت کرد» که این گونه دسیسه ها و توطئه ها را می توان در دستور کار و اهداف جهان خواران استکبار و صهیونیسم به خوبی مشاهده کرد . حال این که چه افرادی و احیاناً جریانهایی ، گردانندگان و صاحبان اصلی این دستگاهها و وسایل بوده و آن چنان در این عرصه تاخته اند که بشریت در زیر سم کوبنده آنان لگدکوب و لگدمال شده اند و می شوند از عمده این محدوده خارج و فرصتهای بسیار طویل و اوراق کثیری را می طلبد ، و لیکن برای این که از دست یابی به نتایج واقعی در این زمینه محروم نگشته و صرف نظر نکرده باشیم به نمونه هایی شاخص و مشهور اکتفا می کنیم: در حال حاضر بیش از 150 خبرگزاری ( آژانس خبری) در بیش از پنجاه کشور جهان به فعالیت مشغولند که به دلایل مختلف ، بسیاری از آنها تحت نفوذ و تأثیر و بعضاً سلطه کامل خبرگزاریهای بزرگ بین المللی و تحت الشعاع آنان واقع هستند.*
حال نگاهی می اندازیم به مهمترین رسانه هایی که در چنبره ی صهیونیستها می باشند: در خبرگزاری یونایتد پرس و آشویتدپرس که مقرشان در آمریکا و دارای گسترده ترین فعالیت در سطح بین المللی بوده که سرمایه گذاران این دو ، کارتلهای صهیونیستی آمریکایی می باشند. برای این که وسعت سلطه و حاکمیت این دو خبرگزاری بین المللیِ وابسته به صهیونیسم بیشتر و بهتر معلوم گردد ، به مشترکین و وسایل وابسته به آنان از مطبوعات گرفته تا رادیو و تلویزیون که در نقاط مختلف جهان از این دو خبرگزاری صهیونیستی تغذیه می شوند اشاره می شود :
- خبرگزاری « یونایتد پرس»:
- روزنامه های مشترک : 1036 – رادیوهای مشترک = 3237 – تلویزیونهای مشترک= 445 روزنامه های مشترک در آمریکا = 633 – کشورهای مشترک= 100 .
این خبرگزاری 6500 مشترک در بیش از 100 کشور جهان دارد.
- خبرگزاری « آسوشیتدپرس»:
- روزنامه های مشترک : 1239 – تلویزیونهای مشترک= 485- رادیوهای مشترک = 5762- تعداد دفاتر در خارج = 77- تعداد دفاتر در آمریکا = 122.
- این خبرگزاری بیش از هزار روزنامه در 109 کشور جهان را با اخبارش تغذیه می کند.
البته آمار مذکور بخشی از واقعیت است. زیرا کل روزنامه و کشورهایی که از مطالب دو خبرگزاری فوق تغذیه می کنند حتی بیش از این ارقام است. از دیگر خبرگزاریهایی که در سطح بین المللی دارای شهرت بوده و سلطه شوم خود را بر مطبوعات و تبلغیات و سایر دستگاه های خبری و نمایشی و ... گسترده می توان به « رویتر» اشاره کرد ، که مقر و مرکزش در انگلستان و تحت قیمومیت صهیونیستها بوده و از طرف سرمایه داران یهودی و بخصوص صهیونیستهای انگلیسی پشتیبانی می شود . این خبرگزاری 147 کشور جهان را تحت پوشش خبری خود قرار دارد. خبرگزاری دیگر فرانس پرس می باشد که مرکزش در فرانسه و از نظر نقشی که در سطح جهانی ایفا می کند مثل هم پایگی های خود بوده و عملاً فرقی بین این ها مشاهده نمی شود . این خبرگزاری 152 کشور جهان را تحت پوشش خبری قرار می دهد 1.
- روزنامه نیویورک تایمز از سال 1986 م. در سیطره ی صهیونیستها قرار دارد.
- روزنامه واشنگتن پست که در سال 1933 م. یوگن ماید یهودی آن را خرید و در خدمت اهداف صهیونیسم قرار دارد.
- تسلط بر روزنامه های دیلی نیوز، نیویورک پست ، استار لدجر رسان تایم.
- هفته نامه ی نیوزویک که در سال 1933 م. تأسیس شد از سال 1937 م. کاملاً در اختیار صهیونیستها قرار گرفت. شمارگان این مجلّه در سال 1981 م. به سه میلیون نسخه رسید.
- مجلّه ی هفتگی تایم که در سال 1981 م. شمارگان آن 5/4 میلیون نسخه در هفته رسید ، تحت سیطره ی کامل یهودیان قرار دارد .
-مجله ی مشهور ریلرز دایجست که در سال 1920 م. تأسیس شد و اینک به شانزده زبان و در تیتراژ صد میلیون نسخه در سراسر جهان منتشر می شود، وابسته به یهودیان آمریکا و با اهداف کاملاً صهیونیستی است . یهودیان از سده ی نوزدهم به این نکته ی اساسی توجّه یافتند که جز از راه سلطه بر مطبوعات ، نمی توانند مشکل منفور بودن خود را در افکار عمومی جهانیان از بین ببرند.در سال 1869 م. خاخام یهودی( راشورون) در سخنرانی که در شهر پراگ در اهتمام یهود به تبلیغات ایرادکر، چنین گفت : اگر طلا نخستین ابزار ما در سیطره و حکومت بر جهان است ، بی تردید مطبوعات و روزنامه نگاری ،دومین ابزار کار ما خواهد بود 2 .گفتنی است با این که بازوان اختاپوس یهود ، حساس ترین مراکز برنامه ریزی و اجرایی ایالات متحده را در احاطه ی خود قرار داده است ، سازمانهای یهودی و سران صهیونیسم در آمریکا ، همواره در سخنرانی ها ، مقالات و تبلیغات خود می کوشند تا یهودیان را در همه ی عرصه های این کشور مظلوم و تحت فشار و اجحاف نشان دهند3 . در ایالات متحده آمریکا نخستین روزنامه به نام واقعی کلمه ، در سال 1728 توسط بنجامین فرانکلین به نام « پنلسوانیاگازت» در فیلادلفیا منتشر شد. هم اکنون روزانه حدود بیش از شصت و دو میلیون نسخه از این روزنامه در آمریکا بفروش می رسد که این رقم بین حدود 1700 نشریه مختلف تقسیم می شود. یک مرکز انتشاراتی صهیونیستی بنام « انگوجوئیش پرس» در حدود 140 روزنامه در بیش از 40 میلیون نسخه منتشر می کند . روزنامه راسوت ارگان را صهیونیستهای روسیه ای منتشر می کنند و روزنامه هایی دیگر از قبیل : پراودا- دستیا . مجله « اسکرا» که معنایش شعله یا شراره است در سوییس از طرف یهودیان به منظور ایجاد یک جنبش سازمان یافته برای کمونیزم پخش و منتشر می شود . هم چنین در ایران در دوران حاکمیت سلسله منفور پهلوی می توان از روزنامه « شالوم» به مدیریت ( مردفا) مرادشالوم که در سال 1914 م( 1333ق) در تهران تأسیس شد ، نام برد. در فهرست ذیل به برخی از نشریاتی که مستقیماً از طریق محافل صهیونیستی در ایران قبل از انقلاب اسلامی چاپ و منتشر می شده اشاره می شود :
1- مجله عالم یهود توسط موسی گر ماتیان عضو هیأت مدیره کلوب کورش کبیر.
2- بولتن ماهانه سازمان جوانان یهود به زبان فارسی.
3- نشریه کانون فرهنگی کورش کبیر.
4- نشریه ماهانه کانون خیرخواه .
5- بواتن سازمان بانوان یهود .
6- بواتن هفتگی اخبار آژانس یهود شامل اخبار ایران و جهان و تفسیر.
همچنین نشریاتی نیز که در سرزمینهای اشغالی توسط رژیم غاصب اسراییل چاپ و به ایران ارسال می گردید عبارتند از :
- روزنامه ستاره شرق بزبان فارسی چاپ تل آویو.
- نشریه اسراییل امروز بزبان فارسی چاپ اورشلیم.
- نشریه دایره فارسی صدای اسراییل چاپ اسراییل.
این اعتراف را سران صهیونیسم جهانی بارها تکرار کرده اند و اهداف و امیال توسعه طلبانه خود را ابراز داشته اند که چگونه بذای دست یابی به این قوه از هیچ ترفند ابا ندارند. « مطبوعات نماینده آزادی بیان و افکار عمومی هستند و دولتها نتوانسته اند از این قدرت استفاده نمایند و این قدرت در دست ما افتاده است ، بوسیله ی همین مطبوعاتست که در حالی که در حاشیه ی تاریکی قرار گرفته ایم با آن چه در روشنی است توجه داریم و نفوذ خود رابدست آورده ایم ، با کمک همین مطبوعات است که طلا به قیمت سیل خونها و اشکهایی که ناچار از ریختن آنها بوده ایم در دست ما انباشته شده است4 .
بر اساس همین اغراض است که می گویند: « مطبوعات را طوری ترتیب خواهیم داد که برای ... ما شهر درآمدی باشند... و بدین ترتیب ... خود را از هر حمله ای که از طرف مطبوعات باشد ، مصون و ومحفوظ می داریم 5 . « روبرت موردوخ» یهودی استرالیایی الاصل که در شبکه بین المللی صهیونیسم حافظ منافع گروهی است که خود در آن عضویت دارد ، در سال 1931م. در ملبورن استرالیا بدنیا آمده و تحصیل کرده انگلستان می باشد و در حال حاضر یکی از بزرگترین تراستهای خبری ، تبلیغاتی جهان را در دست دارد که به عنوان یک شبکه پیچیده یک سر آن در آمریکا و سر دیگر آن در استرالیا قرار دارد و روی هم رفته در این سه قاره ( آمریکا – اروپا – استرالیا) نبض بسیاری از تبلیغات سیاسی و غیر سیاسی جهان را بعهده گرفته است .
الف) فهرست برخی از نشریاتی که موردوخ در دنیا منتشر می کند بشرح زیر است:
در آمریکا :
روزنامه شیکاگوسان تایمز
روزنامه بستون هرالد
روزنامه نیویورک پست
مجله نیویورک
هفته نامه هایی که بصورت روزنامه در روزهای یک شنبه منتشر می شود .
هفته نامه هوستون کامیونیتی
هفته نامه وی سیج ویس( صدای دهکده)
هفته نامه استار
هفته نامه کیو
در انگلستان :
خبرگزاری رویتر ( حدود 10% سهام این خبرگزاری متعلق به مردوخ است)
روزنامه نیوزآوورلد ( اخبار جهان)
روزنامه نیوز اینتر نشنال گروپ لیمیتید
روزنامه تایمز
هفته نامه ساندی تایمز
هفته نامه تایمز ادیو کیشنال ساپلیمنت
مجله سیتی ماگازین
در زلاندنو:
شش روزنامه
در استرالیا:
روزنامه مورنینگ استار
روزنامه ساندی تلگراف
روزنامه میرور
روزنامه ساندی( سیدنی)
روزنامه استرالیان ( سرتاسری)
روزنامه ساندی میل ( آدلاید)
مؤسسه میرونیوز پی پیر لیمیتید
مجله تی وی و یک ( مجله تلویزیونی )
مجله نیوآی دیا
مجله نیوز لیمتید گروپا
ب) فهرست شبکه های تلویزیونی این امپراطور به شرح ذیل است:
در انگلستان : شبکه تلویزیونی LWT وابسته به شبکه ITV.
در استرالیا: کانال 10 ( سیدنی) کانال 10(ملبورن).
ج) فهرست دیگر مؤسسات:
1- مؤسسه کاغذسازی تاون سندهوک در انگلستان
2- مؤسسه چاپ بهروز در انگلستان
3- مؤسسه حمل و نقل کان و وی در انگلستان
4- مؤسسه چاپ آمریکن پابلیشینگ در آمریکا
5- مؤسسه سیتی پست پا بلیشینگ آمریکا
6- یک مؤسسه تولید و ضبط فیلم استرالیا
7- یک مؤسسه تولیدی تلویزیونی آمریکا
8- یک مؤسسه عرضه گاز طبیعی آمریکا
9- یک مؤسسه استخراج نفت و گاز فلات قارۀ آمریکا
10- پنجاه درصد سهام شرکت حمل و نقل انست استرالیا
11- یک مؤسسه خطوط هواپیمایی استرالیا
12- یک مؤسسه چاپ استرالیا
13- مؤسسه سانتور ( انرژی) استرالیا
14- مؤسسه بی بوک استرالیا
این چنین آمار مستند نشان گر آن است که حتی یک صهیونیستی که جدای از محافل صهیونیسم بین المللی باشد نیست. بی مناسبت نیست که بگوییم « خانم مایر» یکی دیگر از این دسته افراد صهیونیستی نیست که در بسیاری از وسایل ارتباط جمعی علی الخصوص آمریکا نقش و رل حساسی را بازی می نماید بطوری که ضمن فعالیت در نشریات « واشنگتن پست» « نیویورک تایمز» و چندین ایستگاه رادیویی و تلویزیونی ، در کانون ناشران روزنامه های آمریکایی، جامعه سردبیران مطبوعات آمریکا » و بسیاری از شرکتهای آگهی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی ذی نفوذ می باشد. و نکته جالب توجه این که خانم مایر صهیونیستی در بسیاری از این مراکز با نام مستعاری « کاترین گراهام» به فعالیت مشغول است که این خود از توطئه صهیونیستی آنان بیش از پیش پرده بر می دارد قابل تأمل است که این قبیل جریانات و رخدادها نه تنها اتفاقی نمی باشد بلکه برنامه های تدارک شده ای است که شاید دهها سال قبل از این صهیونیسم جهانی برای عملی ساختن آنها ، طرح و نقشه ها تعیین کرده ، بطوری که در یکی از منابع صهیونیستی با توجه به قدمت دهها ساله آن آمده است: « بنام دفتر مرکزی مطبوعات ، انجمن های ادبی تشکیل خواهیم داد و در آن انجمن ها عمال ما بدون آن که کسی متوجه شود دستورات ما را بیان می کنند 6 .در این قسمت می پردازیم به برخی از رسانه های سمعی و بصری که در سیطره صهیونیستها می باشد: اخبار تلویزیونی آمریکا توسط 3 سازمان و یا کمپانی به تمامی نقاط آن کشور ارایه می گردد که عبارتند از : رییس و مسؤول اجرایی ( ای – بی – سی A-B-C ) فردی است بنام « لئونارد گلدسن» و مدیر داخلی اخبار این شبکه « مارتین روبن اشتاین» که « اورام وستین به عنوان مسؤول امور اجرایی تنظیم کننده اخبار تلویزیونی این شبکه تحت نظر مارتین اشتاین انجام وظیفه می نماید. مرد قدرتمند کمپانی( سی – بی – اس CBS ) ، « ویلیام پیلی» و مسؤول خبری این شبکه « ریچارد سالانت» می باشد، این شبکه تحت نظر « روبرت سارنوف» رییس و مسؤول اجرایی(RCT) عمل کرده ، مسؤول اجرایی و عملیاتی ( ان- بی – سی NBC) « هربرت شوسر» می باشد که « ریچاردولد» تحت نظر وی فعالیت می نماید ، ... تمامی اخبار و جهت گیریها و خطوط ارایه شده به جامعه آمریکا توسط 8 فرد فوق تعیین می گردند که تماماً از صهیونیستها و وابستگان به آژانس بین المللی یهود می باشند . هم چنین بنا به گزارش منابع موثق و مستند ، سازمان ایالات متحده آمریکا ( یوسیا) برای ارسال برنامه های زنده به ممالک خارجی از مدرنترین تکنولوژی ماهواره ای استفاده می کند ، از نمونه های این تکنولوژی می توان « ورلدنت» را نام برد که از طریق واشنگتن به کمک ماهواره با سفارت خانه های آمریکا و پستهای " VSIA " و ایستگاههای تلویزیونی 100 شهر عمده جهان ارتباط برقرار می سازد که در انحصار صهیونیستهای آمریکا می باشد. « صدای آمریکا » نیز با همان ماهیت فوق ساخته و پخش می شود که در واقع سرویس پخش خبر در ممالک خارجی است ، این رادیو در هفته در حدود 1334 ساعت برنامه به زبان انگلیسی دارد و به 41 زبان زنده دیگر دنیا(و بقولی دیگر 45 زبان) از طریق موج کوتاه و متوسط برای 125 میلیون شنونده در سراسر جهان برنامه پخش می کند ، که ماهیت دست اندرکاران صهیونیست و مواضع و گرایشات صهیونیستی حاکم بر این مرکز بر احدی پوشیده نیست . رادیو « بی . بی . سی» لندن یکی دیگر از مواردی است که تحت سیطره ی کامل صهیونیستها قرار دارد که ریاست رادیو بی . بی . سی و در واقع بنگاه کذب و شایعه پراکنی انگلیس بدلیل نقش و اهمیت مهم آن در سطح جهانی برای استکبار و صهیونیسم ، توسط نخست وزیر انگلیس تعیین و منصوب می گردد . صرف نظر از این ها ؛ صهیونیستها علاوه بر تسلط به شبکه ها و اخبار تلویزیونی و رادیویی در تولید فیلم های سینمایی نیز شهرت داشته و تعداد کثیری از کارگردانان مشهور یهود در فیلمهای سینمایی و نمایشنامه هی فکاهی جهت دار که برای تلویزیون – سینما و دیگر مراکز نمایشی تهیه می شود به فعالیت مشغولند و به جرأت می توان ادعا کرد که اکثر شرکت های فیلم سازی آمریکا متعلق به سرمایه داران صهیونیست بوده و هر چهره ای که آنها خواسته اند از ملل دنیا به جامعه آمریکایی قالب کرده اند . در شهر هالیود که در آن سازمانهایی چون « مرکز سیمون و سینتال و بنیاد ملی یهود ( J-NF) دارای طرف داران زیادی هستند فیلم های سینمایی نمی توانند بیطرف باشند . طی چند سال گذشته در هالیود یک سری از فیلم های سینمایی و شوهای تلویزیونی تهیه شده که در آنها اعراب به عنوان وحشی های خون آشام ، و اسراییلی ها بعنوان یک نژاد روشن ضمیر معرفی شده اند 7 . از نکات شگرف و بسیار قابل توجه ای که پیرامون کنترل و مدیریت ، وسایل ارتباط جمعی چه در مجامع اروپایی و آمریکایی ، مشاهده می شود این است که این رسانه ها چه از نوع الکترونیکی و چه از نوع مطبوعاتی ، تحت سلطه و قیمومیت افراد معدودی بوده و غالباً از مشی واحدی در نهایت پیروی و جانبداری می نمایند.

کلام آخر

قرن نوزدهم میلادی دوران خشن ترین و بی رحم ترین جنایات تاریخ بشر است . در دو جنگ جهانی میلیونها انسان بی گناه در آتش خودخواهی و زیاده خواهی حاکمان و رؤسای کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا سوختند ؛ کسانی که امروز با توپ و تفنگ دیگران را به دموکراسی سفارش می کنند و پی در پی شعار نفی خشونت و تروریسم را سر می دهند . جهان را یک دهکده می پندارند و خود را تنها حاکم آن . پرونده ی جنایات قرن نوزدهم پیش روی مردم جهان گشوده و پیکر مصدوم بشر هنوز بهبودی نیافته است . صلح و دموکراسی را چگونه می توان از کسانی پذیرفت که دستانشان تا آرنج در خون مردم جهان فرو رفته است . آمریکا در هیروشیما 75000 نفر و در ناکازاکی 40000 نفر از مردم ژاپن را به خاک و خون کشید . هنوز فرزندان آنان ناقص الخلقه به دنیا می آیند. از آغاز پیدایش اسراییل ، آمریکا تاکنون حدود 90 میلیارد دلار به این رژیم غاب کمک کرده است8 . تا توان اقتصادی و نظامی این رژیم را تقویت کند و او مبارزان فلسطینی را سرکوب کند. تعدادی از استادان دانشگاه تل آویو می گویند : عملیات شهادت طلبانه مبارزان فلسطینی ، باعث افزایش اختلال روانی صهیونیستها شده است و از هر سه اسراییلی دو تن از آن ها ، از بیماری روانی رنج می برند9 . در چند سال اخیر مردم شجاع و دلیر فلسطین به برکت ایمان به خدا و روحیه ی شهادت طلبی و قیام انتفاضه چنان رعب و وحشتی در دل صهیونیستها انداخته اند که هر روز بر شمار یهودیانی که فلسطین را ترک می کنند افزوده می شود و سربازان و افسران از دستور فرماندهان مافوق خود تمرّد می جویند .
رادیو تل آویو می گوید: هر 40 دقیقه یک اسراییلی از پادگانهای اسراییل می گریزد ؛ هر روز 36 سرباز و هر ماه 1800 سرباز و هر سال 13 هزار و 140 سرباز 10 . امروزه هیچ جای دنیا برای یهودیان ناامن تر از فلسطین اشغالی نیست ؛ به همین دلیل وقتی شارون نخست وزیر صهیونیست از یهودیان مقیم روسیه تقاضای هجرت به فلسطین می کند ، آنان جواب منفی می دهند و ترجیح می دهند که در کشورهای اصلی خود بمانند . آمریکا و رژیم صهیونیستی در توطئه ای مشترک ، در حالِ اسکان ِ 150 هزار یهودی در شمال عراق هستند11 . چگونه می توان مردم آزادی خواه و حق طلب را با شعار دموکراسی و سانسور خبری اغفال کرد و فریاد مظلومیت مردم ستمدیده ی فلسطین و افغانستان و عراق را برای همیشه خاموش کرد؟ امروزه شاهد رویش بیداری مردم جهان ایم و فردا موج بیداری جهان را فرا خواهد گرفت . سنت خداوند ، مکر دشمنان را به خودشان بر می گرداند و سرانجام آزادی خواهان را بر جهان برتری می دهد .

پی نوشت ها :

*البته ناگفته نماند امروزه تعداد این آژانسها بیش از این ارقام می باشد .
1-ر.ک: توطئه جهانی ، محمد تقی تقی پور . صص 161-171.
2- نفوذ صهیونیسم بر رسانه های خبری . فؤاد بن الرحمن الرفاعی . ص8.
3-یهود و صهیونیسم . احمد کریمیان صص637-639.
4- اسرار مخفی سازمان یهود- ژرژ لامبن .ص35-36.
5- اسرار مخفی سازمان یهود- ژرژ لامبن .ص62.
6- اسرار مخفی سازمان یهود- ژرژ لامبن . ص102.
7- ر.ک: توطئه جهانی – محمد تقی تقی پور . صص 172-188.
8- سایت بازتاب ، 5/1/82.
9- ر.ک: افق حوزه . ش 28- 23/4/82 . ص5.
10- ر.ک: همان . ش 18-26/11/81 .ص5.
11- ر.ک: همان . ش 4، 4/12/82 . ص5.

منابع و مأخذ

1- ستاره تاریک : سیر تحول یهودیان تا صهیونیسم / مسعود صلواتی زاده – قم : سبط النبی ، 1384. نوبت چاپ: اول/پاییز 1384.
شابک : 4-06 – 8519-964
2- سیری در تاریخ فلسطین : از آغاز تا اردیبهشت ما مه 1383 / علی سپهری اردکانی / قم:
میراث ماندگار ، 1383 ISBN: 964-7884-46-X
نوبت چاپ: اول/ 1383
3- آفت جهانی / انتشارات هفته/ تحقیق و ترجمه: محمود طلوعی چتاپ : دیبا
نوبت چاپ : اول/ پاییز 1366.
4- توطئه جهانی / ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی با هم کاری معاونت فرهنگی
نویسنده : محمد تقی تقی پور نوبت چاپ: اول/ 22 بهمن 1367.
5- فلسطین و صهیونیسم / تهیه کننده و ناشر: مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولیدفقیه در سپاه
نویسنده : مرتضی شیرودی نوبت چاپ : اول/بهار1381.
6- صهیونیسم/ نویسنده: یوری ایوانف/ ترجمه: ابراهیم یونسی
انتشارات فرهنگ . نوبت چاپ: اول/ اردیبهشت1351.
شماره ثبت کتاب خانه ملی: 753 مورخه 4/6/1351
7- یهود و صهیونیسم : تحلیل عناصر قومی ، تاریخی و دینی یک فاجعه/ احمد کریمیان –قم : بوستان کتاب قم(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم) ، 1384.
ISBN: 964-371-901-4
8- سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار / اکرم زعیتر/ ترجمه ی : حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی / قم .
مرکز انتشارات حوزه علمیه ی قم / چاپ : 1373.

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما