0
ویژه نامه ها

جملات قصار امام خمینی (ره) پیرامون صدور انقلاب و بیداری اسلامی

امروز روزی نیست که مسلمانها هر کدام یک گوشه‌ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان بین خودشان در هر کشوری یک زندگی خاص به خود داشته باشند، نمی‌شود این معنا. در یک همچو زمانی که سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه
جملات قصار امام خمینی (ره) پیرامون صدور انقلاب و بیداری اسلامی
 جملات قصار امام خمینی (ره) پیرامون صدور انقلاب و بیداری اسلامی

 

گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

 

1- مسلمین باید وضع خودشان را تغییر بدهند.
(صحیفه امام، ج9، ص 331)
2- امروز روزی نیست که مسلمانها هر کدام یک گوشه‌ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان بین خودشان در هر کشوری یک زندگی خاص به خود داشته باشند، نمی‌شود این معنا. در یک همچو زمانی که سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار بشوند.
(صحیفه امام، ج12، ص 319)
3- باید مسلمین جدیّت کنند مجد خودشان را پیدا کنند.
(صحیفه امام، ج12، ص 319)
4- مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند؛ یعنی بفهمند که خودشان یک فرهنگی دارند، خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی دارند.
(صحیفه امام، ج12، ص 321)
5- باید ملّت را بیدار کرد که آن چیزی را که خیال می‌کرد نباید بخواهد، بخواهد و آن امری را که به خیالش نمی‌شود، بیدارش کرد که می‌شود.
(صحیفه امام، ج13، ص 86)
6- تا کی ممالک ما باید در تحت تاخت و تاز آنها باشد؟ چرا از خواب بیدار نمی‌شوند مسلمانها؟ مشکل مهم، دولتهای اسلامی‌ هستند. باید دولتها بیدار بشوند.
(صحیفه امام، ج13، ص 344)
7- هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، به پا خیزید و دست اتّحاد به هم دهید و از اسلام و مقدّرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.
(صحیفه امام، ج15، ص 171)
8- ما مبارزه سخت و بی‌امان خود را علیه امریکا شروع کرده‌ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمکاران، پرچم توحید را در این جهان بیفرازند ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه‌مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.
(صحیفه امام، ج15، ص 171)
9- آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با این همه سرمایه‌های انسانی و مادّی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترّقی و پشتوانه الهی تن به سلطه قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن بدهند؟
(صحیفه امام، ج15، ص 172)
10- آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار گذاشته و با یکدیگر دست مودّت و اخوت داده و دشمنان بشریت را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟
(صحیفه امام، ج15، ص 172)
11- بر شما جوانان ارزنده اسلام - که مایه امید مسلمین هستید - لازم می‌باشد که ملّتها را آگاه سازید و نقشه‌های شوم و خانمان‌سوز استعمارگران را برملا نمایید.
(صحیفه امام، ج2، ص 439)
12- عید مسلمین وقتی سعید و مبارک هست که مسلمین خودشان استقلال را و مَجدشان را - آن مجدی که در صدر اسلام برای مسلمین بود - به دست بیاورند. مادامی ‌که مسلمین در این حال هستند، در حال تفرُّق و تشتُّت، و در حالی که همه چیزشان پیوسته به غیر است، هیچ روزی برای آنها مبارک نیست.
(صحیفه امام، ج10، ص 414)
13- مبارک آن روزی است که دست اجانب از ممالک ما، از ممالک اسلامی، کوتاه بشود، و مسلمین روی پای خودشان بایستند و امور مملکتشان را خودشان به دست بیاورند.
(صحیفه امام، ج10، ص 414)
14- دستهای ناپاکی که بین شیعه و سنّی در این ممالک اختلاف می‌اندازند اینها نه شیعه هستند و نه سنّی هستند؛ اینها دستهای ایادی استعمار هستند که می‌خواهند ممالک اسلامی ‌را از دست آنها بگیرند؛ ذخایر را از دست آنها بگیرند؛ بازار سیاه درست کنند برای ممالک به اصطلاح مترّقی.
(صحیفه امام، ج1، ص 376)
15- مسلمین را از هم جدا کردند؛ تکه‌تکه کردند. در این جنگ عمومی ‌که غلبه پیدا کردند آنها علیه عثمانی که یک دولت بسیار بزرگی بود و از مصر تا حجاز تا خیلی جاهای دیگر بود، این را تکه‌تکه کردند، و هر جایش را به یک کسی دادند؛ به یکی از نوکرهای خودشان یعنی خارجیها اداره‌شان بکنند.
(صحیفه امام، ج7، ص 392)
16- آنهایی که کوشش دارند بین برادرهای اهل سنّت ما با برادرهای اهل تشیّع تفرقه بیندازند، اینها اشخاصی هستند که برای دشمن اسلام، برای دشمنهای اسلام مشغول توطئه هستند و می‌خواهند دشمنهای اسلام را بر مسلمین غالب کنند. آنها طرفدار امریکا هستند. بعضی طرفدار شوروی هستند.
(صحیفه امام، ج13، ص 133)
17- مسلمانان جهان باید این تفرقه‌افکنیها را بشناسند و توطئه پلید آنان را خنثی کنند.
(صحیفه امام، ج13، ص 208)
18- آن چیزی که آنها می‌خواهند این است که مسلمین متفرق باشند و آنها حکومت کنند به این مسلمین. (صحیفه امام، ج13، ص 343)
19- چرا باید دولتهای اسلامی‌ اینطور از هم منفصل باشند و جدا باشند؟ چرا باید دولتهای اسلامی‌ توجّه به مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام نداشته باشند؟
(صحیفه امام، ج13، ص 343)
20- پشت کردن به تعالیم عالیه اسلام و روی آوردن به غرب و شرق، مسلمین را با قریب یک میلیارد جمعیت و مخازن بسیار غنی تحت سیطره اجانب درآورده و شعائر و مخازن آنها را به باد داده است.
(صحیفه امام، ج7، ص 170)
21- مسلمین باید برای به دست آوردن استقلال و آزادی این کلید پیروزی را به دست آورند و برای وحدت کلمه کوشش کنند.
(صحیفه امام، ج7، ص 170)
22- این ملّت عظیم اگر با هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرتها؛ زیرا علاوه بر مخازن طبیعی، قدرت معنوی دارند، که عبارت است از ایمان به خدا و رسول.
(صحیفه امام، ج7، ص 187)
23- دولتهای اسلامی ‌باید به منزله یک دولت باشند؛ کَانّه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متّحد باشند، با هم علاقه‌های همه‌جانبه داشته باشند.
(صحیفه امام، ج7، ص 199)
24- اگر این اخوت اسلامی ‌در بین ممالک اسلامی ‌پیدا بشود، یک قدرت عظیمی ‌است که هیچ یک از قدرتهای دنیا نمی‌توانند به پای آن باشند.
(صحیفه امام، ج8، ص 88)
25- مسلمین باید با هم ید واحده باشند. هُم یَدٌ واحِدةٌ علی مَن سِواه. اینها باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند. خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم.
(صحیفه امام، ج11، ص 105)
26- مسلمین به حسب دستور خدای تبارک و تعالی، ید واحده [اند] نه دو تا دست، یده واحدة علی من سواهم.
(صحیفه امام، ج12، ص 406)
27- تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند، و هیچ از آنها از دیگری جدا نیستند، و همه آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند.
(صحیفه امام، ج13، صص 443 و 444)
28- اینهایی که با اسم ملیت و گروه‌گرایی و ملی‌گرایی بین مسلمین تفرقه می‌اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمک کارهای به قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.
(صحیفه امام، ج13، ص 444)
29- اسلام بین شیعه و سنّی ابداً تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنّی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید.
(صحیفه امام، ج6، صص 83 و 84)
30- ما با هم یکی هستیم و ما جدا نیستیم. اختلاف، اختلاف دو تا مذهب است؛ این اختلاف نباید اسباب این معنا بشود که ما در اساس اسلام [اختلاف کنیم].
(صحیفه امام، ج6، ص 95)
31- ما که می‌بینیم الآن اسلام در معرض خطر است، بر همه ما لازم است که دست به هم بدهیم و از آن اشتباهاتی که در سابق بوده دست برداریم.
(صحیفه امام، ج6، ص 95)
32- در آنجا هم که این دو مذهب هستند، مذهب اهل سنّت هست و مذهب شیعه هست؛ کوشش کنید که با هر دو به طور برادری رفتار کنید و سفارش کنید که آنها هم با هم به طور برادری رفتار کنند.
(صحیفه امام، ج10، ص 488)
33- ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنّی باید از هر اختلافی احتراز کنند.
(صحیفه امام، ج13، ص 54)
34- امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فِرق، آنها می‌خواهند نه این باشد نه آن، راه را اینطور می‌دانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند.
(صحیفه امام، ج13، ص 54)
35- آنها غرضشان این نبود که شیعه بزرگ بشود، یا سنّی ضعیف بشود. غرضشان این بود که هر دو ضعیف بشوند.
(صحیفه امام، ج14، ص 507)
36- ما مسائل مشترک زیاد داریم، ما در اصول مذاهبمان، اصول دینمان، همه با هم مشترکیم. قرآن قرآن همه است؛ اسلام اسلام همه است؛ پیغمبر پیغمبر همه است. اینها مشترکات ما است. در این مشترکات ما با هم باشیم؛ و در مختصات هر کدام برای خودمان عملی داریم و برای خودمان آدابی داریم.
(صحیفه امام، ج14، ص 508)
37- اگر سران کشورهای اسلامی ‌از اختلافات داخلی دست بردارند و با اهداف عالیه اسلام آشنا شوند و به سوی اسلام گرایش پیدا کنند، اینگونه اسیر و ذیل استعمار نمی‌شوند.
(صحیفه امام، ج2، ص 323)
38- باید توجّه داشته باشید تا روزی که ملّت اسلام پایبند این مکتبهای استعماری می‌باشد یا قوانین الهی را با آن مقایسه می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد، روی آسایش و آزادی نخواهند دید.
(صحیفه امام، ج2، ص 438)
39- استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده برای نابودی ملّت اسلام و کشورهای اسلامی ‌کوشش می‌کنند، و در راه اسیر کردن بیشتر ملّتهای مسلمان و غارت سرمایه سرشار و منابع طبیعی آنان با یکدیگر سازش کرده‌اند.
(صحیفه امام، ج2، ص 438)
40- دولتها از سرنوشت محمدرضا پهلوی عبرت بگیرند؛ از پشت کردن به اسلام عبرت بگیرند. پشت کردن به اسلام و روآوردن بر اجانب، همین عاقبت را دارد.
(صحیفه امام، ج6، ص 317)
41- اگر مسلمین بخواهند این عزّت و عظمتی را که در صدر اسلام بین پیغمبر اکرم و اصحاب بود و سایر اقشار مسلمین، آن سیره را متابعت کنند تا اینکه عظمت خودشان را بیابند، آن سیره همان اتفاق بر اسلام [است] که قدرت مافوق طبیعت می‌آورد، و شجاعت مافوق الطبیعه.
(صحیفه امام، ج9، ص 274)
42- چاره و یا مقدمه اساسی آن است که ملّتهای مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و فرهنگ مترقی اسلام را - که الهام از وحی می‌گیرد - بشناسند و بشناسانند.
(صحیفه امام، ج10، ص 395)
43- اگر دولتهای اسلامی ‌به خود بیایند و گرایش [پیدا] کنند به اسلام و از عروبت برگردند به اسلامیت، و از ترکیّت برگردند به اسلامیت، حل می‌شود مسائل.
(صحیفه امام، ج13، صص 88 و 89)
44- ما تا به اسلام برنگردیم؛ اسلام رسول‌الله، تا به اسلام رسول‌الله برنگردیم، مشکلاتمان سر جای خودش هست، نه می‌توانیم قضیه فلسطین را حلش کنیم و نه افغانستان را و نه سایر جاها را. ملّتها باید برگردند به صدر اسلام.
(صحیفه امام، ج13، ص 89)
45- مسلمین باید توجّه قدرت اسلام داشته باشند. این قدرت اسلام بود که با دست خالی یک ملّتی را بر یک دولت غاصب بزرگ و ابرقدرتهای بزرگ عالَم غلبه داد، این قدرت اسلام بود. چرا مسلمین از این قدرت غافلند؟
(صحیفه امام، ج13، ص 279)
46- شما مسلمین قدرت اسلام دارید که بالاترین چیزهاست، بالاترین سلاحهاست.
(صحیفه امام، ج13، ص 279)
47- سران اسلام که در تحت سیطره مستعمرین واقع شده‌اند ما را به این روز نشانده‌اند؛ ذخایر ما را به دیگران تحویل دادند و ما بدبخت و بیچاره و گرسنه ماندیم.
(صحیفه امام، ج1، ص 383)
48- معامله دولتها با ملّتها، معامله دشمن با دشمن است. ملّت پشت می‌کند بر دولت؛ و دولت می‌خواهد تحمیل کند بر ملّت. از این جهت، ملّتها پشتوانه دولتها نیستند؛ بلکه معامله دشمن با دشمن می‌کنند، و این موجب ضعف دولتهاست.
(صحیفه امام، ج9، ص 41)
49- یکی از موجبات [ضعف] دول اسلامی ‌این است که تفاهم بین دولتها و ملّتها نیست.
(صحیفه امام، ج9، ص 250)
50- حکومتها به واسطه خودخواهی که دارند مع‌الأسف برای اجانب به طور نوکری عمل می‌کنند و برای ملّت خودشان آقایی می‌کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است؛ و راه حل همان است که شما گفتید، راه حل اینها به دست ملّت است.
(صحیفه امام، ج9، ص 275)
51- ملّتها باید دولتهایی که برخلاف مصالح اسلامی ‌و مصالح ملّتها عمل می‌کنند با آنها همان معامله کنند که ملّت ایران با شاه مخلوع کرد.
(صحیفه امام، ج9، ص 275)
52- مشکل مسلمین، حکومتهای مسلمین است. این حکومتها هستند که مسلمین را به این روز رسانده‌اند.
(صحیفه امام، ج13، ص 83)
53- جمعیت‌تان کم است؟ ثروتتان کم است؟ نفتتان ناچیز است؟ زمینهایتان کم است؟ مراکز مهمی‌ که در [مراکز] سوق‌الجیشی بسیار معتبر است، شما دستتان نیست؟ همه امکانات هست، لکن یک چیز نیست و آن ایمان است. ایمان نیست.
(صحیفه امام، ج16، ص 326)
54- با یک همچو دولتی که یک میلیون مسلمان یا بیشتر را بیرون ریخته و آواره کرده شما ائتلاف می‌کنید؟! اگر ائتلاف ندارید خوب در روزنامه بنویسید؛ اگر ائتلاف ندارید بگذار این حرفی که من می‌زنم در یکی از چاپخانه‌ها نوشته بشود و منتشر بشود؛ اگر نگذاشتید، بدانید مؤتلفید؛ بدانید ائتلاف دارید یا یهود؛ با اسرائیل.
(صحیفه امام، ح1، ص 388)
55- اگر ... دُوَل عربی - که جمعیتهای زیاد و گروههای زیادی دارند - اینها با هم اتفاق داشتند این مصیبتها برای فلسطین و برای قدس پیش نمی‌آمد.
(صحیفه امام، ج7، ص 198)
56- یک همچو جرثومه فسادی را شما باید با اتفاق خودتان از بین بردارید. اگر از بین برندارید، این یک مادّه سرطانی است که سرایت می‌کند به جاهای دیگر.
(صحیفه امام، ج15، ص 519)
57- باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام کشورهای عربی - العیاذبالله - به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد.
(صحیفه امام، ج2، ص 461)
58- بحق باید گفت که غصب فلسطین به دست اسرائیل متجاوز و با همکاری دولتهای بزرگ استعماری، برای همه مسلمین و نیز برای مسلمانان ایران فاجعه بود، فاجعه‌ای بسیار دردناک.
(صحیفه امام، ج5، ص 237)
59- مسأله قدس یک مسأله شخصی نیست و یک مسأله مخصوص به یک کشور و یا یک مسأله مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست، بلکه حادثه‌ای است برای موحدّین جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده
(صحیفه امام، ج16، ص 190)
60- اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی، و خصوص بر دوَل عربی، لازم است برای حفظ استقلال خود، از این گروه مجاهد نگهداری کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دریغ نورزند.
(صحیفه امام، ج2، ص 462)
61- و بر فداییان مجاهد لازم است با توکل به خدای متعال و تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدّس دریغ ننمایند و سردیهای بعضی عناصر موجب سردی آنها نشود.
(صحیفه امام، ج2، ص 462)
62- و ما همیشه به عنوان یک وظیفه اسلامی ‌تا حد امکان از فلسطین دفاع کرده‌ایم و به خواست خدا همیشه در کنار سایر مسلمین به این وظیفه الهی عمل خواهیم کرد.
(صحیفه امام، ج5، ص 237)
63- آن تکیه‌گاهی غیر سست و سنگین و مستحکم است که خدا باشد. خدا تکیه گاه است.
(صحیفه امام، ج6، ص 180)
64- من به ایشان [یاسر عرفات] و به ملّت خودم و به ملّت ایشان این توصیه را می‌کنم همیشه، به اینکه همیشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به این قدرتها نداشته باشند؛ اعتماد بر مادّیات نکنند بلکه اعتماد بر معنویات بکنند. قدرت خدا فوق همه قدرتهاست.
(صحیفه امام، ج6، ص 180)
65- هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپا خیزید و مقدرات خود را به دست گیرید.
(صحیفه امام، ج15، ص 59)
66- باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می‌رسد کنار گذاشت.
(صحیفه امام، ج15، ص 60)
67- باید ملّتهای مسلمان خصوصاً ملّت فلسطین و لبنان، کسانی را که با مانورهای سیاسی وقت‌گذرانی می‌کنند، تنبه نموده و زیر بار بازیهای سیاسی که نتیجه‌ای جز زیان و ضرر برای ملّت مظلوم ندارد نروند.
(صحیفه امام، ج15، ص 60)
68- اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق زاییده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی‌ به وجود آمد؛ و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می‌شود.
(صحیفه امام، ج2، ص 438)
69- اگر دوَل اسلامی ‌و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و غرب به اسلام تکیه می‌کردند و تعالیم نورانی و رهایی‌بخش قرآن کریم را نصب عین خود قرار داده و به کار می‌بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب فانتوم امریکا و مقهور اراده سازشکارانه و نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع نمی‌شدند.
(صحیفه امام، ج2، ص 438)
70- من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می‌کنم که با هم مجتمع شوید و این مادّه فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند، اکتفا به بیت‌المقدس نمی‌کند.
(صحیفه امام، ج7، ص187)
71- اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد می‌کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می‌کشد، باید بداند که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار کنند.
(صحیفه امام، ج9، ص 277)
72- اسرائیل - این جرثومه فساد - اکتفا به قدس، اکتفا به بیت‌المقدس، نخواهد کرد و اگر مهلت داده شود، تمام دوَل اسلامی ‌در معرض خطر است.
(صحیفه امام، ج9، ص 281)
73- گوشزد کرده‌ام به مسلمین که این غده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی، و اینطور نیست که اکتفا بکند به همان قدس و اینها، اینها بنایشان بر این است که پیش بروند؛ یعنی اینها تابع سیاست امریکا هستند.
(صحیفه امام، ج12، ص 318)
74- ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیزم و صهیونیستها جدا می‌دانیم. آنها جزء اهل مذهب اصلاً نیستند.
(صحیفه امام، ج7، ص 289)
75- ما می‌دانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست و ما با آنها مخالف هستیم و مخالفتمان برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها یهودی نیستند. آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یک کارهایی را می‌کنند و یهودیها هم از آنها متنفر هستند؛ و همه انسانها از آنها باید متنفر باشند.
(صحیفه امام، ج7، ص 290)
76- بر همه مسلمانان واجب است که کمکهای مادّی و معنوی خود را در این پیکار مقدّس بنمایند و خداوند پشتیبان این اراده است والله من وراء القصد.
(صحیفه امام، ج2، ص 208)
77- کشورهای اسلامی‌ باید در مقابل اسرائیل اشغالگر - که اکثر گرفتاریهای کشورهای اسلامی‌ به دست آن است - موضع خصمانه داشته باشند و با تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع کنند.
(صحیفه امام، ج10، ص 396)
78- بیایید متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را - که در رأس آن امریکاست - قطع نموده، و اسرائیل را از ریشه برکنیم و حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم.
(صحیفه امام، ج10، ص 396)
79- مسلمانها ننشینند که حکومتهاشان برایشان عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیسم نجات بدهند. ننشینند که سازمانهای بین‌المللی برای آنها کار بکند. ملّتها خودشان باید قیام کنند در مقابل اسرائیل.
(صحیفه امام، ج15، ص 439)
80- عذر نیست که ما اسلحه نداریم، سلاحی که شما دارید دنیا ندارد و او سلاح نفت است. دنیا به سلاح شما احتیاج دارد، رگ حیات دنیاست. این سلاحی که خدای تبارک و تعالی به اختیار شما گذاشته است، برای خدای تبارک و تعالی از او استفاده کنید.
(صحیفه امام، ج16، ص 330)
81- امروز، روزی است که اگر با هم قیام کنند، اسرائیل بکلی از بین خواهد رفت.
(صحیفه امام، ج16، صص 330 و 331)
82- تکلیف ملّتها در آستان روز قدس و آستان سالروز شهادت بزرگ انسان تاریخ بشریت آن است که در اجتماعات و راهپیمایی‌های خود از دولتهای خویش به طور جدّی بخواهند که با قدرت نظامی ‌و سلاح نفت در مقابل امریکا و اسرائیل به مقابله برخیزند.
(صحیفه امام، ج16، ص 381)
83- در حالی که اسلام و اماکن مقدّسه آن مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته هیچ فرد مسلمانی نمی‌تواند در مقابل آن بی‌تفاوت باشد.
(صحیفه امام، ج16، ص 381)
84- می‌گویند امریکا پشت سرش است. خیر، بی‌عرضه هستید! بی‌عرضه‌اند. نه این است که امریکا - اگر این قدرت، قدرت صد میلیونی عرب با هم مجتمع بشوند، امریکا هم نمی‌تواند کاری بکند، اروپا هم نمی‌تواند، هیچ جا نمی‌تواند کاری بکند؛ لکن مجتمع نیستند. (صحیفه امام، ج4، ص 234)
85- روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملّتهایی است که زیر فشار ظلم امریکا و غیرامریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست.
(صحیفه امام، ج9، ص 276)
86- روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملّتهای مستضعف معلوم شود، باید ملّتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین.
(صحیفه امام، ج9، ص 276)
87- روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی ‌اجرا بشود.
(صحیفه امام، ج9، ص 277)
88- روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد.
(صحیفه امام، ج9، ص277)
89- دولتهای عالَم بدانند که اسلام شکست‌بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند.
(صحیفه امام، ج9، ص 278)
90- روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی ‌است. روزی است که باید جمهوری اسلامی ‌در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود.
(صحیفه امام، ج9، ص 278)
91- من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند.
(صحیفه امام، ج9، ص 278)
92- روز قدس را باید مسلمانها زنده نگه دارند.
(صحیفه امام، ج13، ص 72)
93- روز قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هوشیاری آنان باشد.
(صحیفه امام، ج15، ص 59)
94- در روز قدس که آخرین روزهای شهر الله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ وابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشته طمع آنان را بگسلانند.
(صحیفه امام، ج15، ص 59)
95- خداوندا، این دولتمردان نادان، بار ذلّت اسرائیل را به دوش می‌کشند که چند روزی بر ملّتهای مسلمان حکومت کنند.
(صحیفه امام، ج16، ص 379)
96- خداوندا این حکومتهای نادان با داشتن همه امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها، به جنایات امریکا و اسرائیل صحه می‌گذارند، و برای تحکیم پایه‌های کفر شب و روز خود را نمی‌فهمند.
(صحیفه امام، ج16، ص 379)
97- بر شما ملّت عزیز اسلام که برای ادای مناسک حج در این سرزمین وحی اجتماع کرده‌اید لازم است از فرصت استفاده کرده به فکر چاره باشید. برای حل مسائل مشکل مسلمین تبادل نظر و تفاهم کنید.
(صحیفه امام، ج2، ص 322)
98- باید توجّه داشته باشید که این اجتماع بزرگ به امر خدای تعالی در هر سال در این سرزمین مقدّس فراهم می‌شود، شما ملّتهای مسلمان را مکلّف می‌سازد که در اهداف مقدّسه اسلام، مقاصد عالیه شریعت مطهّره و در راه ترّقی و تعالی مسلمین و اتّحاد و پیوستگی جامعه اسلامی ‌کوشش کنید.
(صحیفه امام، ج2، ص 322)
99- فریضه حج در بین فرایض الهی از ویژگی های خاصی برخوردار است و شاید جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن بر جنبه‌های دیگرش غلبه داشته باشد، با آنکه جنبه عبادی‌اش نیز ویژگی خاصی دارد.
(صحیفه امام، ج15، ص 168)
100- علمای اعلام و خطبای معظّم، مسلمانان را به جهات سیاسی و وظایف بسیار خطرشان آگاه سازند. وظایف خطیری که اگر مسلمانان جهان به گوشه‌ای از آن توجّه کرده و عمل کنند، عزّتی که خداوند برای مؤمنین قرار داده است بازیابند و به مفاخر اسلامی - الهی که حقّ مسلمین است برسند و در پناه اسلام عزیز و زیر بیرق توحید و پرچم لااله الاّ الله از استقلال و آزادی حقیقی برخوردار شوند و دست مستکبران و عمّال آنان را از کشورهای اسلامی ‌قطع کنند و مجد و عظمت اسلامی ‌را بازگردانند.
(صحیفه امام، ج15، صص 168 و 169)
101- باید در این اجتماع عظیم الهی که هیچ قدرتی جز قدرت لایزال خداوند نمی‌تواند آن را فراهم کند، مسلمانان به بررسی مشکلات عمومی ‌مسلمین پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت همگانی کوشش کنند.
(صحیفه امام، ج15، ص 169)
102- حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برآیند.
(صحیفه امام، ج18، ص 51)
103- از همه ابعاد آن مهجورتر و مورد غفلت‌تر، بُعد سیاسی این مناسک عظیم است که دست خیانتکاران برای مهجوریت آن بیشتر در کار بوده و هست و خواهد بود.
(صحیفه امام، ج19، ص 23)
104- این بیت معظّم برای ناس بنا شده، برای قیام ناس و نهضت همگانی، و برای منافع مردمی‌ و چه نفعی بالاتر و بالاتر از آنکه دست جبّاران جهان و ستمگران عالم از سلطه بر کشورهای مظلوم کوتاه شود، و مخازن عظیم کشورها برای مردم خود آن کشورها باشد.
(صحیفه امام، ج19، ص 24)
105- اینجانب تمام گرفتاریها و بدبختیهای مسلمین و دولتهای کشورهای اسلامی ‌را در اختلاف و نفاق بین آنان می‌دانم.
(صحیفه امام، ج15، ص 290)
106- اگر دولت حجاز از این فریضه عبادی - سیاسی، که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین با حضور میلیونی مسلمانان تشکیل می‌شود، استفاده سیاسی اسلامی‌ می‌نمود، احتیاج به امریکا و هواپیماهای آواکس آن، و سایر ابرقدرتها نداشت و مشکلات مسلمانان حل می‌شد.
(صحیفه امام، ج15، ص 291)
107- اعلان برائت از مشرکان که از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است، باید در ایام حج به صورت تظاهرات و راهپیمایی با صلابت و شکوه هرچه بیشتر و بهتر برگزار شود.
(صحیفه امام، ج20، ص 314)
108- مسلمانان باید به همه امکانات و وسایل لازم به مقابله جدّی و دفاع از ارزشهای الهی و منافع مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس خویش را محکم و مستحکم نمایند.
(صحیفه امام، ج20، ص 315)
109- به هر حال اعلان برائت در ج، تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت‌پرستها است.
(صحیفه امام، ج20، ص 316)
110- اعلان برائت مرحله اوّل مبارزه و ادامه آن مراحل دیگر وظیفه ما است و در هر عصر و زمانی جلوه‌ها و شیوه‌ها و برنامه‌های متناسب خود را می‌طلبد.
(صحیفه امام، ج20، ص 316)
111- باید دید که در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداخته‌اند و تمامی ‌مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملّتها را بازیچه هوسها و شهوتها نمود‌اند چه باید کرد.
(صحیفه امام، ج20، ص 316)
112- کدام انسان عاقلی است که بت‌پرستی جدید و مدرن را در شکلها و افسونها و ترفندهای ویژه خود نشناخته باشد و از سلطه‌ای که بت‌خانه‌هایی چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامی ‌و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده‌اند، خبر نداشته باشد.
(صحیفه امام، ج20، ص 317)
113- امروز فریاد برائت ما از شرکان و کافران، فریاد از ستم ستمگران و فریاد امّتی است که جانشان از تجاوزات شرق و غرب و در رأس آنان امریکا و اَذناب آنان به لب رسیده است و خانه و وطن و سرمایه‌اش به غارت رفته است.
(صحیفه امام، ج20، ص 317)
114- فریاد برائت ما، فریاد برائت همه مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن امریکا و حضور سلطه‌طلبانه آن را از دست داده‌اند و نمی‌خواهند صدای خشم و نفرتشان برای ابد در گلوهایشان خاموش و افسرده بماند و اراده کرده‌اند که آزاد زندگی کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسلها باشند.
(صحیفه امام، ج20، ص 318)
115- فریاد برائت ما، فریاد دفاع از مکتب و حیثیات و نوامیس، فریاد دفاع از منابع و ثروت‌ها و سرمایه‌ها، فریاد دردمندانه ملّتهایی است که خنجر کفر و نفاق قلب آنان را دریده است.
(صحیفه امام، ج20، ص 318)
116- فریاد برائت ما، فریاد فقر و تهیدستی گرسنگان و محرومان و پابرهنه‌هایی است که حاصل عرق جبین و زحمات شبانه‌روزی آنان را، زراندوزان و دزدان بین‌المللی به یغما برده‌اند و حریصانه از خون دل ملّتهای فقیر و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان، به اسم سرمایه‌داری و سوسیالیزم و کمونیزم مکیده و شریان حیات اقتصاد جهان را به خود پیوند داده‌اند و مردم جهان را از رسیدن به کمترین حقوق حقه خود محروم نموده‌اند.
(صحیفه امام، ج20، ص 318)
117- من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نموده‌ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم.
(صحیفه امام، ج20، ص 318)
118- نهضت ما اسلامی‌ است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.
(صحیفه امام، ج11، ص 110)
119- برخیزید و از اسلام و مرکز وحی دفاع کنید و از این هیاهوها نهراسید، که امروز اسلام به شما محتاج است و شما در قبال خداوند متعال مسؤول هستید.
(صحیفه امام، ج11، ص 110)
120- ما به پیروزی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت می‌کنیم؛ و از شما و هر سازمانی در جهان که برای نجات کشور خویش به پاخاسته است پشتیبانی می‌کنیم. ما از مبارزات برادران فلسطینی و مردم جنوب لبنان در مقابل اسرائیل غاصب کاملاً پشتیبانی می‌نماییم.
(صحیفه امام، ج11، صص 110 و 111)
121- در این نزاعی که مبارزه‎‌ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام و کفر. چنانچه غلبه کنند خدای نخواسته اینها بر نهضت ما - که نخواهند کرد - این غلبه، غلبه بر اسلام است.
(صحیفه امام، ج11، ص 105)
122- باید همه مسلمین بدانند که مقدرات ما الآن تنها نیست که بین وجود و عدم است. مقدرات اسلام، مقدرات همه مسلمین است. همه مسلمین در این مسأله با هم باید شرکت کنند.
(صحیفه امام، ج11، صص 105 و 106)
123- نترسند که امریکا یک قدرت بزرگ است، یک قدرت شیطانی است و می‌تواند که با یک روز همه را به هم بزند! اینها تبلیغات است. امریکا نمی‌تواند این کار را بکند.
(صحیفه امام، ج11، ص 106)
124- در مقابل مسلمین نمی‌تواند امریکا خودنمایی کند. دنیا توجّهش الآن به این مبارزه است.
(صحیفه امام، ج11، ص 106)
125- ای مستضعفان جهان! به پا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید.
(صحیفه امام، ج12، ص 160)
126- مسلمین باید یکپارچه بشوند و با ابرقدرتها مقابله کنند، و هیچ ابرقدرتی هم نمی‌تواند با آنها مقابله کند.
(صحیفه امام، ج12، ص 321)
127- ما مکلّفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که با ظلم مقابله کنیم؛ با این آدمخوارها و با این خونخوارها مقابله کنیم. ما به آن اندازه‌ای که قدرت داریم مقابله می‌کنیم؛ اگر پیروز شدیم که خوب، الحمدلله، و اگر پیروز هم نشدیم، الحمدلله که به تکلیف عمل کردیم.
(صحیفه امام، ج12، ص 322)
128- باید تا کی ملّتهای مسلم در غفلت باشند؟ چرا این ملّتها در مقابل این ابرقدرتها قیام نمی‌کنند؟
(صحیفه امام، ج13، ص 74)
129- ای اقیانوس بزرگ مسلمانان، خروش برآورید و دشمنان انسانیت را درهم شکنید؛ که اگر به خدای بزرگ رو آورید و تعلیمات آسمانی را وجهه‌ی خود قرار دهید، خدای تعالی و جنود عظیم او با شماست.
(صحیفه امام، ج13، ص 212)
130- چرا نشسته‌ایم ما؟ چرا مسلمین نشسته‌اند؟ چرا نهضت نمی‌کنند؟ چرا قیام نمی‌کنند مسلمین بر ضد مستکبرین؟ چرا مستضعفین جهان قیام نمی‌کنند بر ضد مستکبرین؟
(صحیفه امام، ج13، ص 343)
131- آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملّت مظلوم ما و بر سایر ملّتهای مستضعف شکسته شود؛ و تمام ملّتها سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند.
(صحیفه امام، ج14، ص 226)
132- مجاهدات شما جوانان و مسلمین برومند ایران - همه طبقات - که با وحدت کلمه دست اجانب را کوتاه کردید، الگویی است برای همه مستضعفین.
(صحیفه امام، ج7، ص 84)
133- ما از خداوند می‌خواهیم که این نهضت اسلامی ‌و نهضت انسانی سرمشق باشد از برای تمام مستضعفین و هشدار باشد بر مستکبرین.
(صحیفه امام، ج7، ص 118)
134- باید این نهضت در تمام عالم - نهضت مستضعف در مقابل مستکبر - در تمام عالم گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطه اوّل و الگو برای همه ملّتهای مستضعف [باشد].
(صحیفه امام، ج7، ص 292)
135- ملّتهای مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمه تمسّک به اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد.
(صحیفه امام، ج7، ص 292)
136- حالا بسیاری از ملّتها با ما همراهند. نهضت ما دارد توسعه پیدا می‌کند، و می‌رود توی ملّتها.
(صحیفه امام، ج11، ص 336)
137- الان موجب این نهضت شما و انقلاب شما، در عالم این موج رفته است، در همه جای دنیا این موج پیروزی شما سایه‌افکن است.
(صحیفه امام، ج17، ص 60)
138- باید مردم را بیدار کنند؛ این مردمی ‌که با تبلیغات چند صد ساله، به آنها باورانده بودند که نمی‌شود با امریکا یا با شوروی مخالفت کرد، و الآن هم باور ملّتهای دیگری هست. باید اینها [را] به ایشان فهماند که می‌شود.
(صحیفه امام، ج13، ص 85)
139- باید آنهایی که در همه ممالک هستند، آنهایی که دلشان برای ملّتها می‌تپد، آنهایی که به اسلام اعتقاد دارند و برای اسلام می‌خواهند خدمت کنند، هر کدام در محل خودشان، ملّت خودشان را بیدار کنند؛ تا ملّت، خودشان را که گم کرده‌اند، پیدا کنند.
(صحیفه امام، ج13، ص 85)
140- امروز تکلیف همه شما آقایانی که از خارج تشریف آوردید، شعرای شما، نویسندگان شما، گویندگان شما، این است که شعرا در اشعارشان قضایای این انقلاب را منعکس کنند.
(صحیفه امام، ج17، ص 309)
141- شعرا در طول تاریخ باید بنویسند این امور را و به شعر، مردم را بیدار کنند و نویسندگان اگر می‌توانند در نطقها و نوشته‌های خودشان، در مجامعی که می‌روند در شهرهای خودشان، در کشورهای خودشان مسائل ایران را ابلاغ کنند.
(صحیفه امام، ج17، ص 310)
142- همه شماها که نویسنده هستید و خصوصاً شعرا که لسان شعر بالاترین لسان است، باید مردم را آگاه کنیم، نسلهای فعلی را، نسلهای آینده را.
(صحیفه امام، ج17، ص 310)
143- اکنون بر علمای اسلام و نویسندگان و دانشمندان و هنرمندان و فیلسوفان و محققان و عارفان و روشنفکرانی که از این مسائل رنج می‌برند و به حال اسلام و مسلمین تأسف می‌خورند، در هر منطقه و دارای هر مذهب و مسلکی که هستند، لازم است برای جلوگیری از این خطر عظیم که اسلام و مسلمین گرفتار آن هستند دامن همّت به کمر زنند، و با هر وسیله ممکن در مساجد و محافل و مجالس عمومی ‌مسلمانان را هشدار دهند و از آنان غفلت‌زدایی نمایند.
(صحیفه امام، ج19، ص 21)
144- ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکّر اینکه ما انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم.
(صحیفه امام، ج12، ص 202)
145- تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودی‌مان بسته‌اند، و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهای مشقت‌باری که داریم، با جهان، برخوردی مکتبی می‌نماییم.
(صحیفه امام، ج12، صص 202 و 203)
146- جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکّر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید.
(صحیفه امام، ج12، ص 203)
147- با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمّدی (ص) است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان - ارواحنا فداه - هموار می‌کنیم.
(صحیفه امام، ج20، ص 345)
148- ما که می‌گوییم انقلابمان را می‌خواهیم صادر کنیم، می‌خواهیم این را صادر کنیم، می‌خواهیم این مطلب را، همین معنایی که پیدا شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما می‌خواهیم این را صادر کنیم. ما نمی‌خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم.
(صحیفه امام، ج13، ص 90)
149- ما می‌خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی‌مان را، انقلاب اسلامی‌مان را به همه ممالک اسلامی ‌صادر کنیم و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل می‌شود.
(صحیفه امام، ج13، ص 91)
150- باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست، به دنیا معرفی نمایید. وقتی ملّتها اسلام را شناختند، قهراً به آن روی می‌آورند و ما چیزی جز پیاده شدن احکام اسلام در جهان نمی‌خواهیم.
(صحیفه امام، ج15، صص 321 و 322)
151- صدور با سرنیزه، صدور نیست. صدور با زور، صدور نیست. صدور آن وقتی است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی در اینجاها رشد پیدا بکند و شما موظف به این معنا هستید، و باید این کار را انجام بدهید.
(صحیفه امام، ج13، ص 488)
152- ما باید خط معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛ همان خط معنویتی که با تمام بی‌عرضگی‌هایی که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجّه انقلابمان شدند.
(صحیفه امام، ج15، ص 307)
153- یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که در سایر کشورها می‌روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما می‌آیند، به تماشای قدرتهای شما می‌آیند.
(صحیفه امام، ج16، ص 81)
154- باید طوری بکنید که این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهور اسلامی‌ و جمهوری اسلامی ‌با شما به جاهای دیگر هم ان‌شاء‌الله برود.
(صحیفه امام، ج16، ص 81)
155- ما که می‌گوییم می‌خواهیم انقلابمان را صادر کنیم، نمی‌خواهیم با شمشیر باشد بلکه می‌خواهیم با تبلیغ باشد. ما می‌خواهیم تبلیغات گسترده‌ای را که کمونیستها و دیگران بر ضد اسلام می‌کنند، با تبلیغات صحیح خنثی کنیم، و بگوییم که اسلام همه چیز دارد.
(صحیفه امام، ج18، ص 72)
156- اگر ما همه زبانها را برای تبلیغ اسلام بدانیم عبادتی بزرگ است.
(صحیفه امام، ج18، ص 73)
157. ما می‌خواهیم با صحبت و با کار خوب که در اینجا انجام می‌دهیم، به دنیا بفهمانیم که اسلام وضعش این جوری است و اسلام برای همه مظلومها خوب است. این صدور پیدا می‌کند به همه.
(صحیفه امام، ج18، ص 293)
منبع مقاله :
گردآوری: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، (1390)، سیره سیاسی حضرت امام خمینی (ره) (12)، تهران: قدر ولایت، چاپ اول. 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)
نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)

نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)

نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد
نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد

نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد

استوری زیبای عید سعید فطر
استوری زیبای عید سعید فطر

استوری زیبای عید سعید فطر

کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)
کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)

کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)

آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا
آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا

آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا

دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران
دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران

دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران

حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)
حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

داعش می‌کشد تا آمریکا بماند
داعش می‌کشد تا آمریکا بماند

داعش می‌کشد تا آمریکا بماند

نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری
نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری

نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری

واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل
واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل

واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل

حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)
حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)

حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)

مصرف «گل» توسط جوانان!
مصرف «گل» توسط جوانان!

مصرف «گل» توسط جوانان!

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.
توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

کالری کشک خشک
کالری کشک خشک

کالری کشک خشک

بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.
توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار
ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار

ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار

سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت
سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت

سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت

حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)

حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)

اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس
اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس

اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس