0
ویژه نامه ها

برداشت‌هایی از بیانات امام خمینی (رحمه‌الله)

چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی‌کشند

خداوند ان‌شاء‌الله ملت ما را نجات بدهد از شرّ آمریکا. و من امیدوارم که اگر صدای ما به مردم عالم برسد، ملتها همه با ما موافق‌اند. اگر ملت آمریکا هم بفهمند که ما چه می‌گوییم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این
چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی‌کشند
 چرا مسلمین در مقابل آمریکا فریاد نمی‌کشند

 

گردآوری و تدوین: موسسه‌ فرهنگی هنری قدر ولایت
 

 برداشت‌هایی از بیانات امام خمینی (رحمه‌الله)

خداوند ان‌شاء‌الله ملت ما را نجات بدهد از شرّ آمریکا. و من امیدوارم که اگر صدای ما به مردم عالم برسد، ملتها همه با ما موافق‌اند. اگر ملت آمریکا هم بفهمند که ما چه می‌گوییم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال، در عرض این تقریباً پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق می‌شوند. و ما امیدواریم که در همین نزدیکی که پرونده‌های اینها تمام شد، و پرونده‌های رؤسای جمهوری آمریکا درست تشکیل شد، ما دولت آمریکا را با یک مجلسی از همه اشخاص حقوقدان مملکتها، از همه فرستاده‌های دولتها دعوت کنیم این جا و بررسی کنند راجع به ظلمهایی که آمریکا به این مملکت کرده است و ظلمهایی که به وسیله آمریکا به این مملکت شده است بررسی کنند تا معلوم بشود که آمریکا چکار است در دنیا، و چه می‌کند با ضعفا، چه می‌کند با مردم. و ما امیدواریم که در آن قدم هم پیروز بشویم، و ما آمریکا را محکوم کنیم. و این مجالسی که اینها درست کردند و ما را محکوم کردند، آن از اوّل معلوم بود که ما محکوم هستیم. برای این که مجلسی است به فرمایش خود کارتر تحقق پیدا می‌کند و آنها تخلف از قول ابرقدرتها نمی‌کنند. بنابراین، آن مجالس پیش ما ابداً ارزش ندارد. و هرچه محکوم کنند ما را، غلط می‌کنند. محکوم کردند، غلط کردند، اشتباه کردند. (1)
یک گرفتاری هم گرفتاری برای همه جهان است؛ همه مستضعفان جهان. این گرفتاری به اضافه همه گرفتاریها زیر سر آمریکا و شوروی است. اگر آمریکا پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل می‌توانست فلسطین را غصب کند؟ می‌‌توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را برای خودشان ثبت کند؟ اگر آمریکا نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در بلاد مسلمین حاصل می‌شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین انجام می‌شود با تحریکات آمریکاست. آمریکا و آنهایی که با او هستند، این طورند و از این طرف شوروی هم همین طور. دنیا اگر بخواهد از شرّ فساد آسوده بشود، باید همه مستضعفین دست به هم بزنند و قدرتهای اینها را محدود کنند در حکومتهای خودشان. اسرائیل می‌آید جولان را برای خودش قرار می‌دهد و ملحق می‌کند به سایر ملکهای غصبی‌اش. آن وقت این سازمانهایی که خود، ساخته خود نیستند و از ملتها نیستند، بلکه چند تا دولت بزرگ اینها را درست کرده‌اند، یک وقت می‌بینید که همه یک بساطی درست می‌کنند، یک صورتی درست می‌کنند، با هم چه می‌کنند و یک دسته زیادتری رأی به آن طرف می‌دهند و بعد هم آمریکا می‌آید وتو می‌کند. این از آن حکومت جنگل بدتر است، حکومت جنگل باز جنگلی است. حکومت جنگل حکومت قلدری است، لکن اینها حکومت می‌کنند و بدتر از جنگل عمل می‌کنند و به خورد ملتها می‌خواهند بدهند که سازمان حقوق بشر ما داریم، سازمان ملل متحد ما داریم. همان معنایی که در جنگل باید حاصل بشود بدتر از او در آمریکا و شوروی می‌کنند و بعد سازمان بین‌المللی هم می‌آید یک مانوری می‌‌دهد و یک بساطی درست می‌کند، رأی هم یک عده‌ای برخلاف می‌دهند، همه هم بر خلاف...، اثر ندارد برای این که آمریکا ایستاده و با یک «نه» تمام می‌شود، این کار لغوی نیست که اینها می‌کنند؟ کی را می‌خواهند بازی بدهند؟ اصل اساس این را خود اینها درست کرده‌اند، اساس این سازمانها ساخته خود اینهاست. اگر ساخته خود اینها نبود، به چه مناسبت باید یک کشوری یا چند تا کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟ این را هم از اول خودشان درست کرده‌‌اند و این را هم درست کرده‌اند برای بازی دادن ملتهای کوچک، مستضعفین جهان. بدتر از این جنایت و بدتر از این وحشیگری در عالم نیست. (2)
دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، والاّ تا اینها هستند، این مصیبتها در دنیا هست. این جا نشد، یک جای دیگر. الآن در بسیاری از جاهای دنیا، آمریکا آتش افروخته و جنگهایی که الآن در بسیاری از جاهای دنیا هست، همه‌اش زیر سر این است. و دنیا را اینها دارند تهدید می‌کنند و هرگز هم اینها سلاحهایی که می‌گویند متوقف می‌کنیم و اینها را محدود می‌کنیم به حد، هرگز راست نمی‌گویند. بنابراین، ما باید هر چه فریاد داریم به سر اینها بزنیم. (3)
گرفتاریهای مسلمین همه از این قدرتهای بزرگ و تزریق کردن آنها و تلفیق کردن آنها به نوکرهای خودشان در منطقه و تمام گرفتاریهایی که مسلمین دارند از دست اینهاست، و تا از دست اینها نجات پیدا نکنند گرفتاریها رفع نمی‌شود. باید دید با چه حقی آمریکا از آن طرف دنیا دستش را دراز می‌کند به این طرف دنیا و در کشورهای اسلامی دخالت می‌کند و می‌‌خواهد مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند. این ننگ برای مسلمین نیست که یک کشوری که دشمن خدا شمرده می‌شود، یعنی سرانش، یک دولتی که دشمن اسلام شمرده می‌شود و دشمن بشریت شمرده می‌شود، از آن طرف دنیا دستش را دراز کند با یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند؟ و نگویند تو چکاره‌ای که در لبنان دخالت می‌کنی؟ تو چکاره‌ای که در مصر دخالت می‌کنی؟ ما دست او را شکستیم و قطع کردیم و از کشور خودمان بیرونشان کردیم. آمریکا می‌گوید که ما در منطقه منافع داریم! چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین منافع آمریکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و یکی سؤال نکند این را؟ یکی از کشورها سؤال نکنند این را از آمریکا، که شما چکاره هستید که آمدید می‌‌خواهید مقدرات این منطقه را درست کنید؟ شما چکاره‌اید؟ شما چرا آمدید؟ همه این مجالسی که به دست خود این قدرتهای فاسد ایجاد شده هم، ساکت نشستند، با این که دخالت دولتی در دولت دیگر این مسائل عمومی دنیاست که نباید بشود. لکن او بصراحت دخالت می‌کند و دولتهای مرتجع بسیار کثیف هم با صراحت از او می‌‌خواهند که دخالت بکند. و این مجلسهای عمومی نمی‌گویند چرا دخالت می‌کنی؟ تو از آن ور دنیا چکاره‌ای که آمدی این‌جا مقدرات مردم را می‌‌خواهی دخالت کنی؛ مقدرات مسلمین را می‌‌خواهی دخالت کنی، و از او اسفناکتر قضیه اسرائیل است که بوقهای استعماری تا امروز هم اسرائیل را دارند ترویج می‌کنند، و در عین حال ایران را متهم می‌کنند که از اسرائیل اسلحه می‌خرد و با هم هستند، و گاهی هم می‌گویند ایرانیها با آمریکاییها هستند. ایرانی که از پیشتر یا حدود بیست سال تا حالا در همه صحبتهای گویندگان متوجهشان، اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است و مخالفت با اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است ایران را متهم می‌کنند به این که از اسرائیل چیز [اسلحه] می‌آوردند. آن وقت عراقی که از اسرائیل پشتیبانی می‌کند و اسرائیل از او پشتیبانی می‌کند، او نه، اسرائیلی نیست؟ او بر ضد اسرائیل است! اینها مصیبتهایی است که مسلمین نشسته‌اند گوش و چشم باز و قلبها در عما؛ باید چه کرد؟ ای ائمه جمعه بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی، باید چه کرد؟ چرا ما به این روز نشانده شدیم که آمریکا از آن ور دنیا بیاید و مقدرات کشورهای ما را تعیین کند، و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند ولو با دست دیگران، و بصراحت بگوید که من منفعت دارم در منطقه، و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و ناظر باشند؟ ای ائمه جمعه همه بلاد اسلامی، مردم را آگاه کنید، این «چرا» را بین مردم بگویید، این «چرا» هم به غرب وارد است و هم به شرق وارد است. و چرا شوروی در ممالک اسلامی دخالت می‌کند، دخالت نظامی؟ (4)
آمریکا هم همه جور دخالت می‌کند در همه کشورهایی که تحت سلطه او هستند یا می‌‌خواهند تحت سلطه ببرد؛ هم دخالت نظامی می‌کند، هم دخالت سیاسی و همه جور دخالت. خوب، این چرا ندارد در دنیا؟ این یک میلیارد جمعیت نباید بگویند چرا؟ از این یک میلیارد جمعیت اگر نصفشان فریاد بزنند که چرا، آمریکا کنار می‌رود. آمریکا با دستِ خود دولتهای وابسته، با دستِ خود نویسندگان خبیث و گویندگان فاسد مقاصد خودش را پیش می‌برد و مسلمین نشسته‌اند، و این نویسندگان می‌نویسند و این گویندگان می‌گویند، و این درباریها و روحانیون درباری کمک می‌کنند به این قدرتهای بزرگ و مردم نشسته‌اند و گوش می‌دهند و می‌بینند، تکلیف نیست؟ مسلمین دیگر در این عصر تکلیفی ندارند؟ مسلمین تنها هستند؟ ما نباید از تاریخ رسول‌الله عبرت بگیریم؟ یک نفر آدم پا شد و همچو کارهایی کرد. ما نباید از تاریخ عالم عبرت بگیریم که یک نفر موسی پا شد و با فرعون چه کرد؟ ما باید عبرت بگیریم. آقا آن روز پیغمبر اکرم عده‌ای همراهش نبود، خودش بود و خودش با همه دشمنها، حتی عشیره خودش دشمنش بودند. لکن اتکال به خدا، توجه به او، فنای در او، کار را پیش برد. نمی‌شود که انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست. نمی‌شود که انسان همه منافع خودش را ملاحظه کند و هم منافع اسلام. باید یکی از این دو تا باشد، یا باید الهی باشد یا شیطانی، این دو راه است. (5)
الآن ملاحظه می‌کنید که در لبنان چه می‌گذرد بر اهالی لبنان از دست همین‌هایی که برای صلح آمده‌اند. آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا برای این که صلح را در آن جا پایدار کنند آمده‌اند و جنگ راه انداخته‌اند. جنگ راه انداختند در محلی که اگر اینها نباشند خود آن جا آرامش بهتر پیدا می‌کند، تا اینها باشند. اگر آمریکا نبود و فشار به مردم نمی‌آورد، آن بیچاره‌هایی که تحت آن همه فشار هستند بالاخره یک کاری انجام می‌دهند، منتظر نباشند که شما همه فشارها را بر ملتها تحمیل کنید و آنها همین طور بنشینند و به شما مبارک بگویند. البته این انفجارات هست، تابع همان، دنبال همان است. دنبال آن هم بمبارانهایی که دیدید کردند در لبنان. و آمریکا آن قدر در آن جا فساد کرد و عمال آمریکا که صهیونیسم هم از آنهاست و فرانسه هم باید از آنها حساب بکنیم، اینها به عنوان این که ما می‌خواهیم صلح را در منطقه نگه داریم، آمدند و ببینید چقدر فساد وارد کرده‌اند بر این منطقه. از آن طرف شوروی به عنوان این که صلح در افغانستان درست کند، آماده است چندین سال است، قریب پنج سال است که الآن دارد در افغانستان آتش به پا می‌کند، از آن طرف هم آمریکا در هر نقطه‌ای که دستش برسد می‌گوید ما برای صلح می‌خواهیم برویم و لکن فساد ایجاد می‌کند. نمی‌‌‌دانم این مَثَل را شما شنیدید یک بچه، پسر کوچکی بود که یکه نفر آدم کریه‌المنظر که صورتش جوری بود که بچه‌ها از او می‌ترسیدند، او بلغش گرفته بود و او از ترس همین آدم گریه می‌کرد، این می‌گفت نترس من این جا هستم، یک کسی به او گفت که آقا این از تو می‌ترسد، تو این را بگذار زمین، این آرام می‌شود. حالا اینها، قدرتهای بزرگ، آمده در افغانستان می گوید نترسید ما این جاییم! در لبنان هم نترسید، ما این جا هستیم! خوب، این مردم از شما می‌ترسند، خوب، شما بروید کنار مردم آرام می‌گیرند، وضع این طوری است که و خدا نکند که سیاستمدارها چاقوکش از کار
درآیند. وقتی سیاستمداری بر طریقه اخلاق انسانی نباشد، این چاقوکش از کار درمی‌آید، اما نه چاقوکش سرمحله، چاقوکش در یک منطقه وسیع، در دنیا. این که در روایت است که اذا فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَم مصداق بالاترش همینها هستند که علمای سیاست هستند، فاسد هستند، عالم را به فساد کشاندند. (6)

راهبردهای تصریحی:

1- آمریکا همواره در پی تحکیم سلطه‌ی جهانی خود است.
2- منافع آمریکا در سلطه‌گری او تأمین می‌شود.
3- ادامه‌ی حیات نامشروع اسرائیل و تجاوزات او زیر سر آمریکا و حمایتهای اوست.
4- آمریکا در همه‌ی کشورهای اسلامی دخالتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی می‌کند.
5- همه‌ی مشکلات کشورهای اسلامی زیر سر آمریکا است.

نکات استنباطی:

1- آمریکا برای تحقق سلطه‌ی خود دست به انواع توطئه‌ها می‌زند و در این راه ابایی از انجام هیچ کاری ندارد.
2- شعارهای حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، دموکراسی و امثال آن پوششی هستند برای دخالتهای آمریکا در کشورهای جهان به ویژه ممالک اسلامی.
3- ایجاد حکومتهای وابسته در کشورهای اسلامی و حمایت از آنان، یکی از راههای سلطه‌گری آمریکاست.

پی‌نوشت‌ها:

1- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 11، صص 192 و 193.
2- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 15، صص 519 و 521.
3- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 17، صص 84.
4- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 17، صص 208 و 210.
5- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 17، صص 210.
6- صحیفه امام (رحمه‌الله)، ج 18، صص 237 و 238.

منبع مقاله :
گردآوری و تدوین مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت؛ (1390)، سیره‌ سیاسی حضرت امام خمینی (رحمه‌الله)، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
همه چیز راجع به آزمایش CRP
همه چیز راجع به آزمایش CRP

همه چیز راجع به آزمایش CRP

از موارد مصرف و عوارض قرص ویتامین دی چه میدانید؟
از موارد مصرف و عوارض قرص ویتامین دی چه میدانید؟

از موارد مصرف و عوارض قرص ویتامین دی چه میدانید؟

تعیین مسیر سرویس مدارس و زمان بندی ساعات شروع و خاتمه مدارس با الگوهای کامپیوتری
تعیین مسیر سرویس مدارس و زمان بندی ساعات شروع و خاتمه مدارس با الگوهای کامپیوتری

تعیین مسیر سرویس مدارس و زمان بندی ساعات شروع و خاتمه مدارس با الگوهای کامپیوتری

چرا کسی جلوی بی قانونی سپاهانی ها نمی ایستد/پرسپولیس با اختلاف 2 گل دربی را می برد
چرا کسی جلوی بی قانونی سپاهانی ها نمی ایستد/پرسپولیس با اختلاف 2 گل دربی را می برد

چرا کسی جلوی بی قانونی سپاهانی ها نمی ایستد/پرسپولیس با اختلاف 2 گل دربی را می برد

شبیه سازی و امکان گسترش آن به انسان
شبیه سازی و امکان گسترش آن به انسان

شبیه سازی و امکان گسترش آن به انسان

دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری/ احمدی نژاد، قاسمی و قاضی زاده هاشمی ثبت نام کردند
دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری/ احمدی نژاد، قاسمی و قاضی زاده هاشمی ثبت نام کردند

دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری/ احمدی نژاد، قاسمی و قاضی زاده هاشمی ثبت نام کردند

حکمت | تحریم و محاصره اقتصادی؛ جنایت بزرگ / مقام معظم رهبری (نسخه اینستاگرام)
حکمت | تحریم و محاصره اقتصادی؛ جنایت بزرگ / مقام معظم رهبری (نسخه اینستاگرام)

حکمت | تحریم و محاصره اقتصادی؛ جنایت بزرگ / مقام معظم رهبری (نسخه اینستاگرام)

گیمرهای حرفه ای از چه ترفندهایی برای برنده شدن در پابجی و کلش استفاده می کنند؟
گیمرهای حرفه ای از چه ترفندهایی برای برنده شدن در پابجی و کلش استفاده می کنند؟

گیمرهای حرفه ای از چه ترفندهایی برای برنده شدن در پابجی و کلش استفاده می کنند؟

استوری تبریک عید فطر
استوری تبریک عید فطر

استوری تبریک عید فطر

حکمت | چقدر مشتاق دیدنتم! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | چقدر مشتاق دیدنتم! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | چقدر مشتاق دیدنتم! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

فتوشاپ مبتدیان/5 ابزار دستکاری عکس
فتوشاپ مبتدیان/5 ابزار دستکاری عکس

فتوشاپ مبتدیان/5 ابزار دستکاری عکس

چرا بچه ها حاضر جواب هستند؟/ استاد تراشیون
چرا بچه ها حاضر جواب هستند؟/ استاد تراشیون

چرا بچه ها حاضر جواب هستند؟/ استاد تراشیون

دسر|طرز تهیه کوکی حیوانات عروسکی
دسر|طرز تهیه کوکی حیوانات عروسکی

دسر|طرز تهیه کوکی حیوانات عروسکی

فتوشاپ مبتدیان/حذف پس زمینه
فتوشاپ مبتدیان/حذف پس زمینه

فتوشاپ مبتدیان/حذف پس زمینه

آیا عدل امیرالمؤمنین(ع) جواب نداد؟/ استاد حامد کاشانی
آیا عدل امیرالمؤمنین(ع) جواب نداد؟/ استاد حامد کاشانی

آیا عدل امیرالمؤمنین(ع) جواب نداد؟/ استاد حامد کاشانی

کیک|طرز تهیه کیک مخلوط
کیک|طرز تهیه کیک مخلوط

کیک|طرز تهیه کیک مخلوط

تو که از روز ولادت دل بابا بردی/ حاج محمود کریمی
تو که از روز ولادت دل بابا بردی/ حاج محمود کریمی

تو که از روز ولادت دل بابا بردی/ حاج محمود کریمی

شبا اشکای خورشیدو توی مهتاب می‌بینم/ مناجات خوانی حاج محمود کریمی
شبا اشکای خورشیدو توی مهتاب می‌بینم/ مناجات خوانی حاج محمود کریمی

شبا اشکای خورشیدو توی مهتاب می‌بینم/ مناجات خوانی حاج محمود کریمی

بند 36 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 36 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 36 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 35 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 35 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 35 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

آموزش اصطلاحات فوتبال به زبان فارسی در قطر
آموزش اصطلاحات فوتبال به زبان فارسی در قطر

آموزش اصطلاحات فوتبال به زبان فارسی در قطر