0
ویژه نامه ها

پروژه تاریخ

این پروژه به منظور ساماندهی و گسترش مقاله‌های مربوط به تاریخ است. از آنجا که تاریخ موضوع بسیار گسترده‌ای است و تقریباً می‌توان در هر زمینه‌ای ردپایی از آن یافت، سازماندهی و توجه به مقاله‌های آن می‌تواند باعث رشد بسیاری از مقاله‌های دیگر در بقیه موضوعات شود. در این صفحه می‌کوشیم تا با بررسی کل به جزء این موضوع، راهکارها و دسته‌بندی‌های مناسبی برای کارِ گروهی تعیین کرده یا دست‌کم نیازهای اصلی این مقوله را بشناسیم.
پروژه تاریخ
پروژه تاریخ
پروژه تاریخ

این پروژه به منظور ساماندهی و گسترش مقاله‌های مربوط به تاریخ است. از آنجا که تاریخ موضوع بسیار گسترده‌ای است و تقریباً می‌توان در هر زمینه‌ای ردپایی از آن یافت، سازماندهی و توجه به مقاله‌های آن می‌تواند باعث رشد بسیاری از مقاله‌های دیگر در بقیه موضوعات شود. در این صفحه می‌کوشیم تا با بررسی کل به جزء این موضوع، راهکارها و دسته‌بندی‌های مناسبی برای کارِ گروهی تعیین کرده یا دست‌کم نیازهای اصلی این مقوله را بشناسیم.
(توجه: اساس این صفحه برگرفته از کار گروهی صدها کاربر علاقه‌مند به تاریخ در ویکی‌پدیای انگلیسی است. از این رو از شما می‌خواهیم، پس از مطالعهٔ دقیق این صفحه، نظرات یا پیشنهادات خود پیرامون تغییرات را در صفحهٔ بحث این صفحه بنویسید. همچنین قابل ذکر است که راه‌کارهای گفته‌شده در اینجا صرفاً پس از اجماع عمومی کاربران، قابل اعمال است.)
برای آغاز به کار، باید دربارهٔ موارد زیر تصمیم‌گیری شود.
• موضوعات پایه
• منابع
• سبک مقاله‌ها
• رده‌بندی‌ها

فهرست مندرجات

• ۱ موضوعات پایه
o ۱.۱ مفاهیم پایهٔ تاریخ
• ۲ علم تاریخ
• ۳ ثبت تاریخ
o ۳.۱ تاریخ بر اساس گاهشماری
o ۳.۲ تاریخ بر اساس سرزمین‌ها
 ۳.۲.۱ تاریخ بر اساس قاره‌ها و کشورها
 ۳.۲.۲ تاریخ نظامی بر اساس قاره‌ها و کشورها
o ۳.۳ تاریخ بر اساس رشته‌های علمی
• ۴ منابع
• ۵ سبک مقاله‌های تاریخی
o ۵.۱ نام مقاله
o ۵.۲ زندگینامه
o ۵.۳ نام‌ها و عناوین
o ۵.۴ تاریخ‌ها
o ۵.۵ پیوند منابع
• ۶ رده‌بندی
o ۶.۱ ساختار ردهٔ تاریخ
o ۶.۲ نام رده‌ها
o ۶.۳ ساختار رده‌بندی تاریخ کشورها
o ۶.۴ بیش از حد رده‌بندی نکنید

موضوعات پایه

پایه‌ای‌ترین مقاله‌هایی که باید در زمینهٔ تاریخ نوشته شوند، مقاله‌هایی هستند که مربوط به خود علم تاریخ‌نگاری و ذات تاریخ هستند. نمونه‌ای از این مقاله‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید:

مفاهیم پایهٔ تاریخ

• آینده
• اسطوره‌شناسی
• بازنگری تاریخی
• پیش از تاریخ
• تاریخ
• تاریخ اجتماعی
• تاریخ بزرگ
• تاریخ چشم‌انداز طبیعت
• تاریخ خانواده
• تاریخ دوره‌های زمانی
• تاریخ روشنفکری
• تاریخ روشنفکری زمان
• تاریخ شفاهی
• تاریخ علم و فناوری
o خط زمانی اختراعات
o خط زمانی الکترومغناظیسم و اپتیک کلاسیک
o خط زمانی ریاضیات
o خط زمانی مکانیک و فیزیک
• تاریخ فرهنگی
• تاریخ مجازی (بالقوه)
• تاریخ محلی
• تاریخ‌نگار
• تاریخ‌نگاری
• تاریخ‌نگاری مارکسیستی
• تبارشناسی
• تغییرات اجتماعی
• تفکر تاریخی
• حال (زمان)
• خط‌شناسی قدیمی
• دوره‌بندی
• زمان
• سالنامه
• سده
• شبه‌تاریخ
• طبقه‌بندی تاریخی
• فلسفهٔ تاریخ
• گاهشمار
• گاهشماری
• گذشته
• هویت فرهنگی

علم تاریخ

تاریخ به عنوان یک علم دارای چندین شاخهٔ گوناگون است. از آن جمله:
• آرکونتولوژی - بررسی سازمان‌ها و مناصب دولتی، بین‌الملی، سیاسی و مذهبی در جوامع گذشته
• آینده‌شناسی - پژوهش در آیندهٔ نزدیک و دور جوامع و جهان مادی
• باستانشناسی - مطالعه و پژوهش در فرهنگ‌های تاریخی و پیش از تاریخ انسان‌ها از راه بازیابی، مستندسازی و تحلیل بقایا و داده‌های محیطی
• تاریخ اجتماعی - مطالعهٔ جوامع و سنت‌های آن‌ها
• تاریخ اقتصاد - بررسی اقتصاد در گذشته
• تاریخ طبیعی - تاریخ دنیای طبیعی که امروزه به آن علم می‌گویند.
• تاریخ فرهنگی - بررسی تاریخ در گذشته
• تاریخ نظامی - بررسی جنگ و ستیزها در طول تاریخ
• تاریخ هنر - بررسی تغییرات زمینه‌های اجتماعی هنر
• خط‌شناسی قدیمی - بررسی خطوط و متون باستانی
• گاهشماری - قرارگیری رخدادها در طول زمان

ثبت تاریخ

خبر، تاریخ زمین، تاریخ جهان

تاریخ بر اساس گاهشماری

مقاله اصلی: فهرست گاهشمارها
• خط زمانی مهبانگ
• تشکیل و تحول سامانهٔ خورشیدی
• تاریخ جهان
• بردار زمانی زمین‌شناسی
• پیش از تاریخ

تاریخ بر اساس سرزمین‌ها

مقاله اصلی: تاریخ بر اساس سرزمین و تاریخ جهان
• مصر باستان
• بابل
• کلاسیک‌ها
• یونان باستان
• روم باستان
• چین باستان

تاریخ بر اساس قاره‌ها و کشورها

• تاریخ آسیا
o (نام کشورهای آسیایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ آفریقا
o (نام کشورهای آفریقایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ آمریکای جنوبی
o (نام کشورهای آمریکای جنوبی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ آمریکای شمالی
o (نام کشورهای آمریکای شمالی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ اروپا
o (نام کشورهای اروپایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ اقیانوسیه
o (نام کشورهای اقیانوسیه‌ای در اینجا نوشته می‌شود)

تاریخ نظامی بر اساس قاره‌ها و کشورها

• تاریخ نظامی آسیا
o (نام کشورهای آسیایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ نظامی آفریقا
o (نام کشورهای آفریقایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ نظامی آمریکای جنوبی
o (نام کشورهای آمریکای جنوبی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ نظامی آمریکای شمالی
o (نام کشورهای آمریکای شمالی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ نظامی اروپا
o (نام کشورهای اروپایی در اینجا نوشته می‌شود)
• تاریخ نظامی اقیانوسیه
o (نام کشورهای اقیانوسیه‌ای در اینجا نوشته می‌شود)

تاریخ بر اساس رشته‌های علمی

• تاریخ ادیان
o تاریخ اسلام
o تاریخ بودیسم
o تاریخ تائوییسم
o تاریخ مسیحیت
o تاریخ هندوییسم
o تاریخ یهودیت
• تاریخ تاریخ
• تاریخ جغرافی
o تاریخ باستان‌شناسی
• تاریخ ریاضیات
o تاریخ آمار
o تاریخ جبر
o تاریخ ریاضیات گسسته
o تاریخ مثلثات
o تاریخ منطق
o تاریخ هندسه
• تاریخ علم
o تاریخ کلی علم
 تاریخ روش‌های علمی
 تاریخ شبه‌علم
 تاریخ‌نگاری علم
 نظریه‌ها و جامعه‌شناسی تاریخ علم
o بر اساس دوره
 تاریخ علم فرهنگ‌های نخستین
 تاریخ علم دوران باستان
 تاریخ علم قرون وسطی
 تاریخ علم رنسانس
 انقلاب علمی
o تاریخ علوم اجتماعی
 تاریخ آموزش
 تاریخ اقتصاد
 تاریخ بازاریابی
 تاریخ باستان‌شناسی
 تاریخ تجارت
 تاریخ جامعه‌شناسی
 تاریخ حقوق
 تاریخ دادرسی جنایی
 تاریخ روابط عمومی
 تاریخ روانشناسی
 تاریخ روش‌های علمی
 تاریخ زبانشناسی
 تاریخ علم دارایی
 تاریخ علم و فناوری
 تاریخ علوم سیاسی
 تاریخ فراروانشناسی
 تاریخ مدیریت
 تاریخ نظریه‌های انتقادی
o تاریخ علوم طبیعی
 تاریخ زیست‌شناسی
 تاریخ زیست‌شیمی
 تاریخ علم و فناوری
 تاریخ اقیانوس‌شناسی
 تاریخ بوم‌شناسی
 تاریخ جغرافی
 تاریخ زمین‌شناسی
 تاریخ شیمی
 تاریخ طبیعت
 تاریخ فیزیک
 تاریخ نجوم
 تاریخ هواشناسی
• تاریخ فرهنگی
o تاریخ آشپزی
o تاریخ ادبیات
o تاریخ بازی
 تاریخ بازی‌های تخته‌ای
 تاریخ شطرنج
 تاریخ بازی‌های نوبتی
o تاریخ باستان‌شناسی
o تاریخ بانکداری
o تاریخ پول
o تاریخ سرگرمی
o تاریخ شعر
o تاریخ نظریه‌های انتقادی
o تاریخ ورزش
 تاریخ اسکی
 تاریخ بازی‌های المپیک
 تاریخ بسکتبال
 تاریخ بیلیارد
 تاریخ چوگان
 تاریخ دوومیدانی
 تاریخ شنا
 تاریخ فوتبال
 تاریخ فوتبال آمریکایی
 تاریخ کریکت
 تاریخ کشتی
• تاریخ فلسفه
o تاریخ اخلاق
o تاریخ انسان‌گرایی
o تاریخ فراانسان‌گرایی
o تاریخ فلسفه غرب
o تاریخ ماورای طبیعت

o تاریخ معرفت‌شناسی
o تاریخ منطق
• تاریخ فناوری
o تاریخ اختراعات
o تاریخ ارتباطات
o تاریخ ترابری
o تاریخ زیست‌فناوری
o تاریخ سنجش
o تاریخ صنعت
o تاریخ طب
o تاریخ علم بهداشت
o تاریخ علم کشاورزی
o تاریخ علم مواد
o تاریخ علوم رایانه
 تاریخ زبان‌های برنامه‌نویسی
 تاریخ طراحی نرم‌افزار
 تاریخ علم محاسبه
o تاریخ کتابداری و علم اطلاعات
o تاریخ کشاورزی
o تاریخ معماری
o تاریخ مهندسی
o تاریخ مهندسی برق
o تاریخ مهندسی شیمی
o تاریخ نظامی
 تاریخ جنگاوری
 تاریخ پیکارها
 تاریخ جنگ‌ها
 تاریخ علوم نظامی
o تاریخ نقشه‌کشی
o تاریخ هوافضا
o تاریخ هوش مصنوعی
• تاریخ هنر
o تاریخ هنرهای تجسمی
 تاریخ صنایع دستی
 تاریخ طراحی
 تاریخ عکسبرداری
 تاریخ فیلم
 تاریخ مجسمه‌سازی
 تاریخ معماری
 تاریخ نقاشی
o تاریخ هنرهای نمایشی
 تاریخ اپرا
 تاریخ تئاتر
 تاریخ رقص
 تاریخ فیلم
 تاریخ موسیقی

منابع

هدف ویکی‌پدیا این است که دانش‌نامه‌ای کامل، دقیق و درست باشد. اثبات‌پذیری، ابزاری مهم برای دقیق ساختن مطالب است. از این رو از همگان خواسته می‌شود درستی مطالبی را که می‌نویسند، کنترل کنند.

سطح منابع

منابع دست‌اول:
«مدرک یا داده‌ای که توسط شاهد درجه اول یک رخداد و یا یکی از حاضران آن خلق شده‌است.»
معمولاً منابعی وجود دارد که توسط افرادی نوشته می‌شوند که مستقیماً شاهد یک ماجرا بوده‌اند یا در آن زندگی کرده‌اند. همچنین این مدارک معمولاً مستند و بنیادی بوده و در پی بررسی رخداد مورد نظر می‌باشند. این مدارک شامل گزارش‌های چاپ‌شده، آثار دست‌اول چاپ‌شده یا تحقیق دست‌اول چاپ‌شده هستند.
ویکی‌پدیا غالباً به عنوان منبع دست‌اول تلقی نمی‌شود (ویکی‌پدیا:تحقیق دست‌اول ممنوع). هرچند ممکن است در طول زمان این وضعیت تغییر کند؛ مثلاً ممکن است پژوهشگران از تحلیل ویرایش‌ها و تجدیدنظرهای مقاله‌های ویکی‌پدیا به عنوان مدرکی برای اثبات تغییر در رفتارها و نگرش‌ها استفاده کنند.
منابع دست‌دوم:
«نوشته‌هایی که هنگام رخ دادن رویدادهای مورد نظر نوشته نشده‌اند.»
گزارشات، آثار نوشتاری و تحقیق‌هایی هم وجود دارند که منابع دست‌اول را تحلیل، تلفیق، ارزیابی، تفسیر و یا ترکیب می‌کنند. این آثار از اعتبار زیادی برخوردار نیستند و تنها به عنوان مدارک تکمیلی برای موضوع تحت بررسی استفاده می‌شوند. این موارد هم می‌توانند شامل گزارش‌ها، آثار نوشتاری و پژوهش‌های منتشر شده باشند.
ممکن است در برخی موارد ویکی‌پدیا جزو منابع دست‌دوم تلقی شود.
منابع دست‌سوم:
این منابع به طور معمول در دو دستهٔ بالا قرار نمی‌گیرند. این منابع شامل پژوهش‌های کلی یک موضوع خاص در زمینهٔ موضوع اصلی هستند. منابع دست‌سوم شامل تحلیل‌ها، تلفیق‌ها، ارزیابی‌ها، تفسیرها و یا ترکیب منابع دست‌دوم هستند. این آثار از اعتبار زیادی برخوردار نیستند و تنها به عنوان مدارک تکمیلی برای موضوع تحت بررسی استفاده می‌شوند.
ممکن است در برخی موارد ویکی‌پدیا جزو منابع دست‌سوم تلقی شود.

انواع

• اسناد چاپ‌شده
o نقشه
o آثار نوشتاری
 خودزندگینامه (ا)
 زندگینامه (د)
 شعر
 کتاب
 مجله (س)
 مقالهٔ روزنامه (د)
 جزوه (س)
 پوستر (ا)
o تبلیغات (ا)
o پژوهش (ا)
 مجله‌های تخصصی (س)
• اسناد غیردولتی
o برگه‌های سازمانی (ا)
• اسناد دولتی (ا)
o Public records (ا)
o فهرست رأی‌دهنده‌گان
o گزارش‌ پلیس
o گزارش دادگاه
o استماع دادرسی
o جریان دادگاه
o گزارش مالیات
o داده‌های آماری و گزارش‌ها (ا)
o اسناد طبقه‌بندی‌شده (ا)
o قوانین (ا)
o پیمان‌نامه‌ها (ا)
o تصمیمات دادگاه‌ها (ا)
• دادهٔ شنیداری
o تاریخ شفاهی (ا)
o سنت شفاهی (د)
o سخن (س)
• اسناد منتشرنشده
o اوراق خصوصی (ا)
 نامه (ا)
 دفتر خاطرات روزانه (ا)
 دفتر وقایع روزانه (ا)
 وصیت (ا)
o پژوهش
 نظرخواهی
 تحقیق میدانی
o گزارش
o سخنرانی
o مصاحبه
o گزارش اعضا
o صورت‌جلسه
o گزارش مالی
• آثار دیداری
o اثر هنری
o مجسمه
o عکس
o فیلم
o نقاشی
• صنایع دستی (ا)
o سکه (ا)
o کتاب خطی (ا)
o کتیبه (ا)
o ابزار (ا)
o ظروف سفالی (ا)
o وسایل شخصی (ا)
 لباس (ا)
 جواهر (ا)
o ساختمان (ا)
o اثاث (ا)
حروفی که در کمانک پس از منابع آمده‌اند نشان‌دهندهٔ درجهٔ اعتبار آن‌ها می‌باشند. (با این‌حال درجهٔ منبع بستگی زیادی به مطلب مورد بررسی دارد). (ا) نشانهٔ مدرک دست‌اول، (د) نشانهٔ مدرک دست دوم و (س) نشانهٔ مدرک دست‌سوم است.

سبک مقاله‌های تاریخی

هنگام نوشتن مقاله‌های تاریخی از افعال زمان گذشته استفاده کنید. نگارش نوشتارهای مربوط به تاریخ در زبان فارسی با استفاده از افعال زمان حال ساده یا استمراری، بیشتر نشانهٔ گرته‌برداری از دیگر زبان‌ها بوده و برای بیشینهٔ فارسی‌زبانان غریب است.
نام مقاله
ویکی‌پدیا:قواعد نام‌گذاری
از نامی استفاده کنید که برای بیشینهٔ فارسی‌زبانان آشنا باشد. نام مقاله را به زبان و خط فارسی نوشته و نام‌آوای آن را در خط نخست مقاله بگنجانید مگر اینکه نام بومی آن واژه در زبان فارسی، معمول‌تر از برابر آن در فارسی باشد.
زندگینامه
نام‌ها و عناوین
تاریخ‌ها
پیوند منابع
رده‌بندی
هر مقاله‌ای که دربارهٔ تاریخ باشد باید در یکی از زیررده‌های رده:تاریخ قرار گیرد و در صورت ارتباط با موضوعات دیگر، باید در رده‌های غیر از تاریخ هم قرار بگیرد. از آنجا که تعداد مقاله‌های تاریخی بسیار زیاد است، در نتیجه نمی‌توان همهٔ آن‌ها را به طور مستقیم در رده:تاریخ قرار داد. در بخش زیر توضیح مفصلی راجع به رده‌های تاریخی آورده شده‌است. شما باید پایین‌ترین زیررده را به مقاله اختصاص دهید.

[ساختار ردهٔ تاریخ

رده:تاریخ تنها باید دارای کلی‌ترین مقاله‌ها مانند تاریخ و تاریخ جهان باشد. بقیهٔ مقاله‌ها باید در یک یا چند زیرردهٔ زیر آورده شوند:
• رده:تاریخ بر اساس سرزمین
• رده:تاریخ بر اساس دوره
• رده:تاریخ بر اساس موضوع
• رده:تاریخ‌نگاری
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.