چند توصیه برای داشتن اراده‌ای قوی
 
چکیده
آیا تو هم جزو افرادی هستی که از لحاظ قدرت اراده خودت را دست کم گرفته ای و احساس می کنی بی اراده ای؟ اگر چنین فکری می کنی، موفقیت خودت را دست کم گرفته ای. همه به طور ذاتی اراده دارند و مساله مهم این است که چطور آن را کشف و از آن بهره برداری کنند. پس گام اول این است که قدرت اراده ات را قبول داشته باشی.


تعداد کلمات 278/ تخمین زمان مطالعه 2 دقیقه
گاهی پیش میاد که ما کاری رو شروع می کنیم ولی بعد از یک مدت رهاش می کنیم‌. به دلیل اینه که پشتکارمون کمه‌.
4 تا نکته هست که باید رعایت کنیم:
1- از کم شروع کنید. کار را از سبک و کم حجم شروع کنید که یقین بدونید انجام می دهید و کم کم که عامل بودید زیاد کنید‌.
2- کار را به اجزا تقسیم کنید.
3- کل کارو نگاه نکنید. نگاه کردن به کل کار و رنج مسیر و سختی کار اراده را ضعیف می کند و کار متوقف می شود‌.
4- آخر کار را مشخص کنید‌.

 

بیشتر بخوانید: دستور عملی تقویت اراده


یک نویسنده معروف میگه: «وقتی هدفی را اختیار می کنید تمام ذرات هستی و کائنات بسیج می شوند و عاشقانه به کمک شما می شتا بند تا شما را در رسیدن به آن هدف یاری دهند»
البته به شرط آن که این هدف پشتوانه معنوی داشته باشد.
در این راه شما باید هم تلاش ذهنی داشته باشید و هم تلاش جسمی‌. منظورم از تلاش ذهنی تلقینه که بسیار موثره‌.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: اِذا دَعَوتَ فَظُنَّ أن حاجَتَکَ بالباب: وقتی چیزی می خواهی پس بپندار (خیال کن، تصور کن ) که خواسته تو دم در است (اجابت شده )