پيشرفت علمي و صنعتي در عصر ظهور امام زمان (ع)

در قسمت قبلي ( پيشرفت اطلاعات و تکنيک در عصر حکومت امام زمان (ع) پيرامون علمي و ترقي تکنيک و صنعت در عصر حکومت امام زمان (ع) صحبت کرديم . بخشي از مطالبي را که به دنبال همان مطلب لازم بود تقديم محضرتان کنيم در اين قسمت مطرح مي نمايم ، و آن مطلب درباره ي تسلط امام زمان (ع) و يارانش بر درياها با ابزارهاي هادي و يا امدادهاي الهي است . حديثي مفصل و طولاني در کتاب شريف بحارالانوار از امام صادق (ع) نقل شده است که در دو بخش آن را تقديم حضور شما مي کنم
چهارشنبه، 23 مرداد 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پيشرفت علمي و صنعتي در عصر ظهور امام زمان (ع)
پيشرفت علمي و صنعتي در عصر ظهور امام زمان (ع)
پيشرفت علمي و صنعتي در عصر ظهور امام زمان (ع)

در قسمت قبلي ( پيشرفت اطلاعات و تکنيک در عصر حکومت امام زمان (ع) پيرامون علمي و ترقي تکنيک و صنعت در عصر حکومت امام زمان (ع) صحبت کرديم . بخشي از مطالبي را که به دنبال همان مطلب لازم بود تقديم محضرتان کنيم در اين قسمت مطرح مي نمايم ، و آن مطلب درباره ي تسلط امام زمان (ع) و يارانش بر درياها با ابزارهاي هادي و يا امدادهاي الهي است . حديثي مفصل و طولاني در کتاب شريف بحارالانوار از امام صادق (ع) نقل شده است که در دو بخش آن را تقديم حضور شما مي کنم .

تسلط امام زمان (ع) بر درياها

قسمت اول : در زمينه تسلط آن حضرت در درياها و عبور به آساني از آب ها و اقيانوس هاست که مي فرمايد :« اذا قام القائم (ع) و يبعث جندا الي القسطنطنيه فاذا بلغوا الي الخليج کتبوا علي اقدامهم شيئا و امشوا علي الماء ؛ (1) امام زمان (ع) لشکري را به قسطنطنيه اعزام مي کند براي تسخير سرزمين هايي که در دست ديگران است و به قصد زير حکومت اسلامي در آوردن آن سرزمين ها و آن ها چون به قسطنطنيه و سپس به سوي خليج رهسپار مي شوند . وقتي به آب رسيدند چيزي بر پاهايشان مي نويسند آن گاه از روي آب عبور مي کنند . » حال اين به چه ترتيب است ؟ آيا به کمک آياتي از قرآن و دعاها است ، يا به برکت ولايت امام زمان (ع) حاصل مي شود؟
طبعا انسان هايي که از نظر ايمان و شناخت و عمل صالح به آن درجه اولياء الهي برسند ، آن ها نيز از جانب خداوند اين ولايت را بر طبيعت پيدا خواهند کرد همان گونه که در قرآن کريم درباره ي يکي از افراد و اطرافيان حکومت سليمان پيغمبر (ع) خبر مي دهد که در يک چشم به هم زدن ، تخت و بارگاه بلقيس را به جايگاه سليمان حاضر کرد .
همان ولايتي که در تاريخ نظير آن بسيار آمده است و ياران و سربازان امام زمان (ع) با همين عنايات و با همين قدرت هاي معنوي از روي آب عبور مي کنند ، بنابراين درياها هم در قلمرو آن هاست و از درياها هم استافاده هاي بهينه خواهند کرد .
همان گونه که قبلا متذکر شديم در ارتباط با مسائلي که راجع به تسلط آسمان و زمين و درياهاست به دليل تکامل بشر امکان پذير خواهد شد و به گونه اي مي شود که امام زمان (ع) از نهايت قدرتي که در انسان مي تواند به وجود بيايد و به کمال عالي برسد و از نهايت قدرت انسان استفاده مي شود و استعداد و لياقت هاي موجودات را به فعليت رسانده و از آن استفاده مي کند . اکنون بشر عادي توانسته از اتم ، قدرت عظيم و شگفت آوري به دست آورد و از بهره مند شود . در عصر امام زمان (ع) علاوه بر کمک و امدادهاي غيبي ، از دانش و فن آوري هم که به عالي ترين درجه رشد خود خواهد رسيد بهره کامل خواهد برد و خاصيت همه موجودات کشف خواهد شد . از اين طريق است که سلطه امام زمان (ع) و حکومت او به تمام عرصه گيتي از آسمان و زمين و درياها ، سلطه عاليه و کامله است و اين سلطه براي اعمال زور و ظلم و به دست آوردن امکانات مادي در جهت تضييع حقوق افراد نيست ، بلکه بر عکس ، اين ها همه براي آن است که حقوق افراد آن چنان که حقشان است به آن ها برسد و بشريت در عرصه هستي از آنچه را که خدا براي او آفريده در نهايت درجه کمال استفاده کند.
در روايت ديگر داريم که امام زمان (ع) وقتي حکومتش به همه دنيا رسيد براي اعمال حاکميت خود در همه اقاليم مسؤوليني را نصب مي کند ، امام صادق (ع) مي فرمايد :« اذا قام القائم بعث في اقاليم أرض في کل اقليم رجلا يقول عهدک في کفک فاذا اورد عليک مالا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه فانظر الي کفک و اعمل بما فيها » ؛ (2) وقتي امام زمان (ع) به حکومت رسيد براي هر ناحيه اي فردي مي گمارد و آن را به آنجا مي فرستد ؛ يعين فرماندار و والي براي اطراف و اکناف عالم انتخاب مي کند. همان طوري که اميرالمومنين هنگامي که مالک را به مصر فرستاد عهدنامه حکومتي خود را در اختيار داشت ، امام زمان (ع) هم به اين فرستاده خود مي گويد عهدنامه تو در کف دست توست ؛ يعني دستورالعمل را در اختيار و در کف دست او قرار مي دهد و به او مي گويد : وقتي به يک مسأله اي برخورد کردي که نمي داني حکمش چيست و نمي تواني آن را بررسي کني و دستور و راه حل آن را بلد نيستي به کف دستت نگاه کن. نمي فرمايد :« فانظر ما في کفک » مي فرمايد : « فانظر الي کفک » ( به آن چه در دست توست ) به کف دستت نگاه کن ، اين چه معني دارد ؟ ممکن است خيلي معناي پيچيده اي داشته باشد اما مي خواهم از ان استفاده اي کنم ؛ شما امروزه به اين دستگاه هاي پيشرفته کامپيوتر و رايانه توجه کنيد که به شبکه جهاني اينترنت متصل هستند ، به محض اين که در يک مساله گير کرده باشند با توجه به رايانه هاي کوچک جيبي که در کف دست جاي مي گيرد مي توانند عالي ترين و کامل ترين اطلاعات روز را از شبکه هاي بين المللي بگيرند . حال اگر يک کسي وابسته به مرکزي باشد و آخرين اخبار را از مرکز خود بگيرد مي تواند از همين رايانه ها که به اينترنت متصل و به اندازه ي کف دست است استفاده کند. اين قدرت امروزي بشر است اما در عصر امام زمان (ع) همان طور که قبلا گفتم دو حرف از 27 حرفي که استعداد علمي بشر است در عصر قبل از ظهور شکوفا مي شود . در عصر امام زمان (ع) تمام 27 حرف شکوفا مي شود. بشر به چه قدرتي دست مي يابد ، خدا مي داند . اين که امام زمان (ع) مي فرمايد : به کف دست خود نگاه کني مي فهمي که چه بايد بکني ، بيانگر پيشرفت علم و تکنيک و صنعت در آن عصر است که ما امروزه نمي توانيم بفهميم که حدش تا کجاست .

وضعيت روابط مردم با همديگر در عصر حکومت امام زمان (ع)

در روايت ديگري هم از امام صادق (ع) نقل شده که راجع به وضعيت و دوران ظهور حکومت امام زمان (ع) مي فرمايد : « ان قائمنا اذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتي لا يکون بينهم و بين القائم بريد يکلمهم فيسمعون و ينظرون اليه و هو في مکانه » ؛ (2) هنگامي که امام زمان (ع) ظهور کند خداوند در گستره ديد و شنيد شيعيان ما امتداد مي دهد ؛ يعني قدرت برد گوش و چشم آن ها را گسترش مي دهد به گونه اي که بين مردم و امام زمان (ع) واسطه اي ( مثل پستچي ) وجود ندارد ، مردم دستورات خود را از امام زمان (ع) مستقيم و رخ به رخ مي گيرند امام زمان (ع) با همه مردم شيعيان خود در دنيا صحبت مي کند ، همه نگاهش مي کنند حرفش را هم مي شنوند در حالي که امام زمان (ع) در محل استقرار خود قرار دارد ، مردم دنيا حرف امام زمان (ع) را مي شنوند و چهره مبارکشان را مي بينند . شايد در 500 سال قبل مفهوم اين حديث با دلايل امداد غيبي قابل قبول بود اما امروزه مهم اين حديث آسان شده ، الان با به بازار آمدن تلفنهاي تصويري که نتيجه صنعت امروز است ،اين طرف عالم يکي با برادر خود تماس گرفته در آن طرف دنيا ، او را با تلفن مي بيند . حال حديث ديگري هم هست که پيشرفت صنعت به فهم ما کمک مي کند . پيغام هاي تصويري ماهواره اي فرض کنيد که رد سازمان ملل مراسمي است که مربوط به کل دنيا است که مي خواهند مردم دنيا به طور همزمان آن را ببينند . رسانه هاي ماهواره اي تصويري همزمان مخابره مي کنند . کل دنيا آن را به صورت زنده مي بينند در حالي که در منطقه خودشان هستند حرف هايشان را مي شنوند و چرهره هايشان را مي بينند . در عصر امام زمان (ع) که قطعا ابزار علمي پيشرفته تري در اختيار بشر قرار مي گيرد آنچه در استعداد طبيعت است کشف مي گردد .
در حديث ديگري هم هست که مي فرمايد :« و انه ليبلغ سلطانه المشرق والمغرب و تظهر له الکنوز لا يبقي في الأرض خراب الا ليعمره » ؛ (3) امام زمان (ع) شرق و غرب را در اختيار دارد و در آن شرايط زمين گنج هاي خود را ظاهر مي کند ، هيچ جايگاه خرابي نمي ماند مگر آن که آن را آباد خواهد ساخت.
اين گنج چيست ؟ آيا فقط طلا و نقره و معادني که امروزه بشر آن را شناخته است منظور است يا استعدادهاي عجيب و شگفت آوري که در همين زمين وجود دارد ؟ در همين مولکول چه بسا استعداد عجيبي و قدرت عظيمي وجود داشته باشد که بشر تا کنون از آن آگاه نيست . در همين اتم چه قدرتي وجود داشت که بشر امروز کشف کرد . امام زمان (ع) از استعدادهاي زمين و ماه استفاده کرده ، آن را کشف مي کند . زمين و زمان هر چه دارد در اختيار او قرار داده و تسخير وجود امام زمان (ع) مي شوند و لذا امام زمان هر چه دارد با شکوفا شدن نهايي استعداد علمي بشر و شکوفا شدن استعداد نهايي زمين و ماده ، از او براي گسترش و بسط حکومت الهي اش بهره مي گيرد .
باز در همين رابطه انسان هايي که در قلمرو امام زمان (ع) هستند داراي چنين قدرت و ابزاري مي شوند . روابط انسان ها هم در آن عصر ، رابطه فوق العاده اي مي شود که در اين مورد حديث شريف را خدمتتان مطرح مي کنم :
امام صادق (ع) مي فرمايد : « ان المؤمن في زمان القائم (ع) و هو بالمشرق ليري أخاه الذي في المغرب و کذا الذي في المغرب يري أخاه بالمشرق » ؛ (4) مردم مؤمن در عصر حکومت امام زمان (ع) هم ، اين گونه مي شوند ، برادري که در مغرب زندگي مي کند برادرش را در شرق مي بيند و آن برادر هم همزمان اين برادرش را که در اين طرف است مي بيند . همان طور که عرض کردم امروز تلفن هاي تصويري و اينترنت همين کار را مي کند . حال در عصر امام زمان (ع) قطعا امکانات بيشتر است اين ها مي تواند به عنوان نمونه و نشانه اي باشد از اين که در عصر حکومت امام زمان (ع) جامعه و بشر ترقي مي کند و همه ي آنچه را که انسان به آن احتياج دارد به عالي ترين وجه در اختيارش قرار مي گيرد .
دنياي آن عصر به دليل حاکميت حق و عدل و عنايات خاصه الهي و اعمال ولايت امام معصوم ، همه در رفاه ، آسايش ، آسودگي ، غنا ، بي نيازي و سلامت رواني و جسمي و امنيتي هستند .
اگر در آينده فرصتي شد اخبار و احاديث ديگري را تقديم حضور شما خواهم کرد .
اينک به يکي از بيانات حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) که مربوط به بعد از ظهور امام زمان (ع) است اشاره مي کنم .
امام حسين (ع) مي فرمايد : « لا يبقي علي وجه الأرض أعمي و لا مقعد و لا مبتلي الا کشف الله عيبه و بلائه بنا أهل البيت » ؛ در آن عصر در دنيا نابينايي وجود ندارد مگر آن که خداوند به برکت ما اهل بيت او را بينا مي کند ، مبتلا و زمين گيري وجود ندارد مگر اين که خداوند به برکت ما اهل بيت او را شفا مي دهد ؛ يعني ديگر در دنيا غم و کدورتي نيست و عوامل ايجاد کننده ي غم و کدورت و مريضي و مشکلات از بين خواهد رفت . امروزه ببينيد که در عصر ما ، جامعه بشري از بيماري ايدز مورد تهديد جدي قرار گرفته است ، اشاعه و گسترش ميکروب سياه زخم توسط آمريکا و عواملش ، بشررا تهديد مي کند . اما در عصر ظهور ، عوامل امراض مختلف از بين مي رود . اين است که در عصر حکومت امام زمان (ع) از جهات گوناگون بشريت به عالي ترين درجه ترقي و کمال خود مي رسد .

پی نوشت:

1. بحارالانوار: 365/52.
2. بحارالانوار : 365/52.
3.سيماي آفتاب ص 421 ، به نقل از منتخب الاثر ، ص 607.
4. سيماي آفتاب ،ص 425 به نقل از منتخب الاثر .
5. بحارالانوار : 392/53 ؛ منتخب الاثر ، ص 637.

منبع:کتاب ذکر نور در حضور مشتاقان ظهور
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط