پيام‏هاى ادعيه روزانه ماه مبارك رمضان (2)

روز يازدهم: توفيق احسان احسان چيست؟ 1 - سرشت نيكان: قال على عليه السلام: «الاحسان عزيزة الاخيار; (74) احسان سرشت نيكوكاران است.» 2 - زينت علم: قال على عليه السلام: «زينة العلم الاحسان; (75) احسان زينت علم است.»
يکشنبه، 10 شهريور 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پيام‏هاى ادعيه روزانه ماه مبارك رمضان (2)
پيام‏هاى ادعيه روزانه ماه مبارك رمضان (2)
پيام‏هاى ادعيه روزانه ماه مبارك رمضان (2)

نويسنده: غلامرضا سعادتى

روز يازدهم: توفيق احسان

احسان چيست؟
1 - سرشت نيكان: قال على عليه السلام: «الاحسان عزيزة الاخيار; (74) احسان سرشت نيكوكاران است.»
2 - زينت علم: قال على عليه السلام: «زينة العلم الاحسان; (75) احسان زينت علم است.»
3 - اوج ايمان: قال على عليه السلام: «راس الايمان الاحسان; (76) احسان راس ايمان است.»
آثار و نتايج احسان
1 - عنايت‏خداوند:قال تعالى: «ان الله لمع المحسنين‏» (77) ; «خداوند با نيكوكاران است.»
2 - محبت الهى:قال تعالى: «احسنوا ان الله يحب المحسنين‏» (78) ; «نيكى كنيد بدرستى كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.»
3 - بذر دوستى: قال على عليه السلام: «الاحسان الى المسيئ يستصلح العدو (79) ; نيكى به بد رفتار، دشمن را اصلاح مى‏كند.»
4 - هدايت:قال تعالى: «تلك آيات الكتاب هدى و رحمة للمحسنين‏» (80) ; «اين است آيات كتاب [خداى حكيم] كه رحمت و هدايت است‏براى نيكوكاران.»
5 - رحمت الهى:قال تعالى: «ان رحمت الله قريب من المحسنين‏» (81) ; «البته رحمت‏خداوند به نيكوكاران نزديك است.»
6 - رفعت و بزرگى: قال على عليه السلام: «مع الاحسان تكون الرفعة; (82) بلندى مرتبه و مقام به وسيله نيكوكارى به دست مى‏آيد.»
7 - عاقبت‏به خيرى: قال على عليه السلام: «من احسن الى الناس حسنت عواقبه; (83) هر كس به مردم نيكى كند، عاقبت‏به خير خواهد شد.»

روز دوازدهم: عفاف

فضيلت عفاف
1 - برترين عبادت: قال الصادق عليه السلام: «افضل العبادة العفاف (84) ; بهترين عبادت پاكدامنى است.»
2 - مقام ملك: قال على عليه السلام: «ما المجاهد فى سبيل الله باعظم اجرا ممن قدر فعف كاد العفيف ان يكون ملكا من الملائكة; (85) مجاهد در راه خدا پاداشش بيشتر از كسى نيست كه در حالى كه امكانات گناه دارد، پاكدامنى مى‏كند. اى بسا پاكدامنى كه ملكى از ملائك بوده باشد.»
3 - اساس نيكى‏ها: قال على عليه السلام: «العفة راس كل خير (86) ; پاكدامنى در راس تمام نيكى‏هاست.»
4 - زكات زيبايى: قال على عليه السلام: «زكاة الجمال العفاف (87) ; زكات زيبايى پاكدامنى است.»
موجبات عفاف
1 - رضايت‏به كفاف: قال على عليه السلام: «الرضا بالكفاف يؤدى الى العفاف (88) ; راضى بودن به آنچه كفايت كند، موجب پاكدامنى مى‏شود.»
2 - غيرت: قال على عليه السلام: «قدر الرجل على قدر همته و عفته على قدر غيرته (89) ; شخصيت مرد به اندازه همت او و پاكدامنى او به اندازه غيرت اوست.»
3 - قناعت: قال على عليه السلام: «اصل العفاف القناعة (90) ; اصل عفت، قناعت است.»
4 - عقل: قال على عليه السلام: «من عقل عف (91) ; عاقل پاكدامن است.»

روز سيزدهم: تقوى

تقوى چيست؟
از امام صادق عليه السلام در مورد تفسير تقوى سؤال شد، حضرت فرمود: «ان لا يفقدك الله حيث امرك و لا يراك حيث نهاك; (92) تقوى آن است كه خداوند تو را در جايى كه امر فرموده غايب و در جايى كه نهى فرموده حاضر نبيند.»
آثار و نتايج تقوى
1 - نزول رحمت:قال تعالى: «و لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض‏» (93) ; «چنان كه مردم آبادى‏ها همه ايمان و تقوا داشتند، درهاى رحمت آسمان و زمين را براى آن‏ها مى‏گشوديم.»
2 - خير دنيا و آخرت: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من رزق التقى رزق خير الدنيا والاخرة; (94) هر كس را تقوا روزى شود خير دنيا و آخرت نصيبش شده است.»
3 - كرامت:قال تعالى: «ان اكرمكم عندالله اتقيكم‏» (95) ; «گرامى‏ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.»
4 - داروى امراض روحى: قال على عليه السلام: «ان تقوى الله دواء قلوبكم (96) ; تقوا دواى دردهاى روحى شماست.»
5 - قبولى اعمال:قال تعالى: «انما يتقبل الله من المتقين‏» (97) ; «خداوند اعمال را از متقين مى‏پذيرد.»
6 - عزت: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من اراد ان يكون اعز الناس فليتق الله (98) ; هر كس مى‏خواهد عزيزترين مردم باشد، تقوا پيشه كند.»

روز چهاردهم: امتحانات الهى

زندگى براى هيچ كس به يك منوال نيست. گاهى انسان در غم و اندوه و بلا بسر مى‏برد وزمانى در رفاه و آسايش و هيچ كس را پيدا نمى‏كنيم كه در تمام دوران عمرش همواره مبتلا و يا هميشه در خوشى و راحتى باشد. اما هيچ يك از بلا يا خوشى نشانه بدى يا خوبى صاحب آن نيست، بلكه گاهى آسايش بيش از حد ريشه در استدراج دارد و گرفتارى نشانه لطف خداوند است‏براى كسب مقامات بالاتر.
آنچه مسلم است اين است كه در نظام طبيعت‏بدون آزمون و گرفتارى نمى‏توان به مراتب افراد واقف شد و اغلب افراد قبل از آزمايش خود را از موفق‏ترين افراد مى‏دانند. پس وجود بلاها و ابتلائات براى شناخت درجات انسانى افراد ضرورى است و اگر انسان به حال خود گذاشته شود حب نفس او را وادار به خودپسندى و طغيان خواهد كرد. خداوند مى‏فرمايد:«ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا» (99) ; «اگر خداوند سفره روزى بندگان را بگستراند، طغيان خواهند كرد.»
اما بلاها و امتحانات الهى گاهى كيفرى‏اند و گاهى درجه‏اى و ضمنا گاهى فردى‏اند و زمانى جمعى وگروهى. تصوير تقسيم مذكور چنين است:
بلاها
1 - فردى
الف: كيفرى: مثل از پا در آمدن نمرود توسط پشه
ب: درجه‏اى: «و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن‏»
2 - اجتماعى
الف: كيفرى: مثل طوفان نوح
ب: درجه‏اى: مثل جريان شعب ابى‏طالب
اگر بلا درجه‏اى باشد، بايد به استقبالش رفت چون ناز پرورده تنعم نبرد راه به جايى.
چنانكه گوشت‏خام به آتش پخته شود و تا پخته نشود شايسته خوان ملوك نگردد، آدمى هم خام است و جز به آتش مصائب و بليات پخته نشود و تا پخته نشود شايسته بساط ملك الملوك جل جلاله نشود.
اين بلاى دوست تطهير شماست
علم او بالاى تدبير شماست
پوست از دارو بلاكش مى‏شود
چون اديم (100) طايفى خوش مى‏شود
× × ×
در ره منزل ليلى كه خطرهاست در آن
شرط اول قدم آن است كه مجنون باشى
× × ×
اما اگر بلا، كيفرى باشد، بايد با توبه و استعانت از خداوند، زمينه‏هاى وقوع آن را ازبين برد. و اين جاست كه مى‏گوئيم: «اللهم اغفرلى الذنوب اللتى تنزل البلاء.» (101)

روز پانزدهم: شرح صدر

حضرت موسى عليه السلام فرمود: «رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.» (102) خداوند در اكثر نعماتى كه به پيامبرش مى‏دهد منت نمى‏گذارد اما در مورد نعمت‏شرح صدر به پيامبر منت مى‏گذارد و مى‏فرمايد: «الم نشرح لك صدرك.» (103)
موجبات شرح صدر
1 - انس با قرآن: «اللهم نور بكتابك بصرى واشرح به صدرى; (104) خدايا چشمان مرا به وسيله كتاب خود نورانى كن و سينه‏ام را فراخى ده.»
2 - اراده الهى: قال تعالى: «فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام‏»; (105) «پس هر كه خدا هدايت او را خواهد، قلبش را به نور اسلام روشن و وسيع مى‏كند.»

روز شانزدهم: ابرار و اشرار

ويژگى‏هاى ابرار
1 - صاحب بهترين‏ها: قال تعالى: «و ما عندالله خير للابرار» (106) ; «آنچه نزد خداست‏براى نيكان از هرچيز بهتر است.»
2 - غرق نعمت‏ها: قال تعالى: «ان الابرار لفى نعيم‏» (107) ; «محققا نيكوكاران درون نعمت‏ها متنعم‏اند.»
ويژگى‏هاى اشرار
1 - پيشوايان گمراه و گمراه كننده: قال على عليه السلام: «ان شر الناس عندالله امام جائر ضل و ضل به (108) ; بدترين مردم، پيشوايان گمراه و گمراه كننده‏اند.»
و نيز آن امام بزرگوار موارد زير را از اشرار شمردند:
2 - «من لا يقبل العذر; كسى كه عذر را نمى‏پذيرد.»
3 - «من لايبالى ان يراه الناس مسيئا; كسى كه ابا ندارد كه مردم او را گناهكار ببينند.»
4 - «العلماء اذا فسدوا; عالمان، زمانى كه فساد كنند.»
5 - «المشاؤون بالنميمة; سخن چينان.»
6 - «المفرقون بين الاحبة; كسانى كه بين دوستان تفرقه مى‏اندازند.»

روز هفدهم: توفيق عمل صالح

بهترين اعمال
1 - «افضل الاعمال احمزها; (109) بهترين اعمال مشكل‏ترين آن‏هاست.»
2 - «افضل الاعمال ما اكرهت عليه نفسك; (110) بهترين اعمال چيزى است كه انجام آن برايت ناگوار است.»
3 - «افضل الاعمال ما اريد به وجه الله; (111) بهترين اعمال عملى است كه براى خدا باشد.»
4 - «افضل العمل ادومه و ان قل; (112) بهترين اعمال آنست كه دوام داشته باشد ولو كم باشد.»
5 - «اطعام الطعام افضل الاعمال; (113) اطعام كردن بهترين عمل است.»
آثار عمل صالح
1 - رستگارى: «فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين‏» (114) ; «پس هر كس به درگاه خدا توبه كند و عمل صالح انجام دهد اميد است از رستگاران باشد.»
2 - حيات طيبه: «من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة‏» (115) ; «هر كس از مرد و زن كار نيكى به شرط ايمان به خدا انجام دهد، ما او را در زندگى سعادتمندانه زنده مى‏گردانيم.»
3 - شعار مؤمن: «قال على عليه السلام: «العمل شعار المؤمن (116) ; عمل شعار (نشانه) مؤمن است.»

روز هيجدهم: بركات ماه مبارك رمضان

معناى رمضان
رسول اكرم فرمودند: «انما سمى رمضان لانه يرمض الذنوب (117) ; به درستى كه علت نامگذارى ماه مبارك رمضان به اين نام اين است كه گناهان را مى‏سوزاند.»
ويژگى‏هاى ماه مبارك رمضان
1 - برترين ماه‏ها
2 - برترين روزها
3 - والاترين شب‏ها
4 - برترين ساعات
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله... شهر هو افضل الشهور عندالله و ايامه افضل الايام و لياليه افضل الليالى و ساعاته افضل الساعات (118) ; اى مردم ماه خدا به سوى شما رو آورده است.... ماهى كه در نزد خدا بهترين ماه‏ها است و روزهاى آن بهترين روزها و شب‏هايش بهترين شب‏ها و ساعت‏هايش بهترين ساعت‏هاست.»
بركات ماه مبارك رمضان
1 - غفران الهى: «من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله (119) ; كسى كه ماه رمضان را درك كند و خدا او را نبخشد، از حمت‏خدا دور است.»
2 - استجابت دعا: «دعائكم فيه مقبول (120) ; دعاى شما در اين ماه مستجاب است.»
3 - بسته شدن درهاى جهنم: «تغلق فيه ابواب النيران و يفتح فيه ابواب الجنان (121) ; در اين ماه درهاى جهنم بسته و درهاى هشت‏باز مى‏شود.»
4 - ايمنى از مكر شياطين: «قد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضى شهركم هذا (122) ; خداوند بر هر شيطانى كه قصد شما بكند هفتاد ملك مى‏گمارد. او را توان نفوذ در شما نيست تا ماه مبارك رمضان تمام شود.»
5 - قبول شدن اعمال: «عملكم فيه مقبول (123) ; عمل شما در اين ماه مورد قبول است.»
6 - نفس‏ها تسبيح است: «انفاسكم فيه تسبيح (124) ; نفس كشيدن‏هاى شما در آن ماه تسبيح است.»
7 - خواب عبادت است: «نومكم فيه عبادة (125) ; خواب شما در اين ماه عبادت است.»

روز نوزدهم: هدايت‏به سوى خيرات

اقسام هدايت
1 - تكوينى:«ربنا الذى اعطى كل شى‏ء خلقه ثم هدى‏» (126) ; «خداى ما آن كسى است كه به همه موجودات عالم، وجود بخشيد و سپس به راه كمالشان هدايت كرد.»
2 - تشريعى:«انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا» (127) ; «ما به حقيقت راه را به انسان نشان داديم خواه هدايت پذيرد يا كفران نعمت كند.»
شايستگان هدايت
1 - مؤمن:«من يؤمن بالله يهد قلبه‏» (128) ; «كسى كه به خدا ايمان بياورد خدا او را هدايت مى‏كند.»
2 - توبه كننده: «يهدى اليه من اناب‏» (129) ; «هر كس به سوى خدا باز گردد خدا او را هدايت مى‏كند.»
3 - مستمسكين به خداوند: «من يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم‏» (130) ; «هر كس به دين خدا متمسك شود، به راه راست هدايت‏يافته است.»
4 - مجاهدين: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (131) ; «آن‏ها كه در راه ما كوشش كنند محققا آن‏ها را به راه خويش هدايت مى‏كنيم.»
5 - اهل تقوى: قال على عليه السلام: «هدى من اشعر قلبه بالتقوى‏» (132) ; آنكه قلبش تقوى را درك كرد، هدايت‏يافت.»
6 - صابران: قال على عليه السلام: « هدى من ادرع لباس الصبر واليقين (133) ; هدايت‏يافت آنكه لباس صبر و يقين پوشيد.»
7 - مخلصين: قال على عليه السلام: «هدى من اخلص الايمان (134) ; آنكه ايمان خود را خالص نمود هدايت‏يافت.»
8 - عالمان: قال على عليه السلام: «من علم اهتدى (135) ; آنكه عالم شد هدايت‏شد.»
بهترين وسيله هدايت
1 - قرآن: قال تعالى: «ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم‏» (136) ; همانا اين قرآن خلق را به استوارترين راه هدايت مى‏كند.»
2 - اهل بيت پيامبر: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «انى تارك فيكم الثقلين ما ان اخذتم به لن تضلوا; كتاب الله و عترتى (137) ; من دو چيز گرانبها در ميان شما به امانت مى‏گذارم، تا وقتى كه پيرو آن‏ها باشيد هرگز گمراه نخواهيد شد; قرآن و اهل بيتم.»

روز بيستم: توفيق تلاوت قرآن

آثار تلاوت قرآن
1 - بهره‏مندى از پاداش‏هاى الهى: «ان الذين يتلون كتاب الله ... يرجون تجارة لن تبور» (138) ; «آنان كه كتاب خدا را تلاوت مى‏كنند اميد تجارتى دارند كه زيان و زوال ندارد.»
2 - شكوفايى ايمان: قال على عليه السلام: «لقاح الايمان تلاوة القرآن (139) ; شكوفايى ايمان با قرآن خواندن است.»
3 - همنشين تنهايى: قال على عليه السلام: «من انس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقه الاخوان; (140) هر كه به تلاوت قرآن انس بگيرد، جدايى از دوستان، او را به وحشت نمى‏اندازد.»
× × ×
صبح خيزى و سلامت طلبى چون حافظ هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم
آداب تلاوت قرآن
1 - پاكى و نظافت دهان: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «طيبوا افواهكم فان افواهكم طريق القرآن (141) ; دهان‏هاى خود را پاكيزه نگه داريد، زيرا دهان‏هاى شما راه قرآن است.»
توضيح: مراد از پاكى، پاكى ظاهرى و باطنى است; يعنى هم مسواك زدن و هم پرهيز از گناهان زبانى مانند غيبت و دروغ و ... .
2 - استعاذه: قال تعالى: «فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم‏» (142) ; «[اى پيامبر!] هنگام قرائت قرآن از وسوسه شيطان به خداوند پناه ببر.»
3 - ترتيل: قال تعالى: «و رتل القرآن ترتيلا» (143) ; «قرآن را شمرده شمرده بخوان.»
4 - تدبر: قال تعالى: «ا فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها» (144) ; «آيا به آيات قرآن نمى‏انديشند؟ يا [مگر] بر دل‏هايشان قفل‏ها نهاده شده است؟»
5 - خشوع: قال تعالى: «الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله‏» (145) ; «آيا نوبت آن نرسيده كه گرويدگان دل‏هايشان به ياد خدا خاشع گردد؟»
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد كه دار الملك ايمان را مجرد بينداز غوغا
6 - صداى خوش: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حسنوا القرآن باصواتكم (146) ; «قرآن را با صداى خوش بخوانيد.»
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما
هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است
play_arrow
هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است
مجلس می‌تواند هم در برطرف کردن و هم در خنثی کردن تحریم‌ها نقش آفرین باشد
play_arrow
مجلس می‌تواند هم در برطرف کردن و هم در خنثی کردن تحریم‌ها نقش آفرین باشد
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام است
play_arrow
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام است
اشاره رهبر انقلاب همراه با مزاح به حضور رئیس جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
اشاره رهبر انقلاب همراه با مزاح به حضور رئیس جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است
play_arrow
یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است
توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب و مجلس درباره انتخاب اعضای دولت جدید
play_arrow
توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب و مجلس درباره انتخاب اعضای دولت جدید
تلاوت قرآن کریم در ابتدای دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
تلاوت قرآن کریم در ابتدای دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم
باید امنیت روانی مردم حفظ شود
play_arrow
باید امنیت روانی مردم حفظ شود
در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود
play_arrow
در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود
تعامل سازنده مجلس با دولت جدید
play_arrow
تعامل سازنده مجلس با دولت جدید
مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست
play_arrow
مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست
ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
شرح واژه هایی از زیارت نامه حضرت زینب سلام الله علیها
شرح واژه هایی از زیارت نامه حضرت زینب سلام الله علیها
نحوه خواندن نماز روز شنبه
نحوه خواندن نماز روز شنبه
کیفیت نماز اعرابی و خواص آن
کیفیت نماز اعرابی و خواص آن