0
ویژه نامه ها

حالات و صفات مؤمن در کلام امام صادق (علیه السلام)

مؤمن دارای نیروی خاصی در دین داری و دارای ایمانی همراه یقین و اطمینان، حریص در فهم احکام؛ و نشاط در راه حق و حقیقت یابی می باشد. و در دین و دانش، خوش برخورد و استوار؛ و در بردباری و آرامش، زیرک و هوشیار؛ و در موارد شایسته، سخاوتمند؛ و هنگام توانگری، میانه رو؛ و در تنگدستی و نداری، خویشتن دار خواهد کرد.
حالات و صفات مؤمن در کلام امام صادق (علیه السلام)
حالات و صفات مؤمن در کلام امام صادق (علیه السلام)
حالات و صفات مؤمن در کلام امام صادق (علیه السلام)

نويسنده:عبد الله صالحی
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
مؤمن دارای نیروی خاصی در دین داری و دارای ایمانی همراه یقین و اطمینان، حریص در فهم احکام؛ و نشاط در راه حق و حقیقت یابی می باشد.
و در دین و دانش، خوش برخورد و استوار؛ و در بردباری و آرامش، زیرک و هوشیار؛ و در موارد شایسته، سخاوتمند؛ و هنگام توانگری، میانه رو؛ و در تنگدستی و نداری، خویشتن دار خواهد کرد.
و دارای عفو و گذشت در حال و قدرت بر انتقام؛ و فرمانبر خدا در پذیرش نصایح و دستورات؛ و پارسائی و خودداری از محرمات با وجود رغبت به آنها؛ و حریص بودن در انجام کار خیر، گرچه همراه با سختی و مشقت باشد؛ و سعی بر اقامه ی نماز حتی هنگام گرفتاری؛ و صبور و شکیبا در برابر سختی ها است.
مؤمن در پیش آمدی های سخت و لرزاننده با وقار و پایدار؛ و در ناگواری ها وتلخی ها شکیبا؛ و در حال فراوانی نعمت شکر گزار می باشد.
نه غیبت کند و نه فخر فروشد و نه قطع رحم نماید.
مؤمن نه سست است و نه تندخو و نه سخت دل، چشم او از او پیشی نگیرد و بی اختیار به هر جا نگاه نیندازد؛ و شکمش او را رسوا نکند؛ و عورتش در شهوت بر او چیره نگردد؛ و به مردم حسد نورزد، سرزنش شنود ولی سرزنش نکند، اسراف و تبذیر ننماید، ستمدیده را یاری نموده و به مستمدان مهربانی کند، خودش را در زحمت اندازد و مردم از او در آسایش باشند.
در لذت های دنیا رغبت ندارد؛ و از خواری آن بی تابی نکند، در فکر آسایش مردم باشد که روی بدان آورند، در قضاوتش کوتاهی دیده نشود؛ و در رأی او سستی نباشد.
در دین و ایمانش نقصانی نیست، هر که با او مشورت نماید به راه صحیح راهنمائی شود؛ و هر که از او کمک خواهد به او یاری و کمک نماید؛ و از هرزه گوئی و نادانی هراسناک باشد.
* عن المفضل، قال: أبو عبدالله (علیه السلام): إنما شیعة جعفر من عف بطنه، و فرجه، و اشتد جهاده و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأیت أولئک فأولئک شیعة جعفر(1)
.همچنین فرمود:
همانا شیعیان و پیروان امام جعفر صادق (علیه السلام) افرادی هستند که از جهت شکم و عورت، عفیف و پاک باشند؛ و در سعی و تلاش برای عبادت و اطاعت پروردگار بسیار جدی؛ و در ثواب الهی امیدوار؛ و از عقابش ترسناک باشند.
پس هنگامی که چنین افرادی را ملاقات نمودند، بدانید که آنان از شیعیان امام جعفر صادق (علیه السلام) هستند.
* مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من سرته حسنته، و ساءته سیئته فهو مؤمن. (2)
امام صادق (علیه السلام) به نقل از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
هر مسلمانی که از انجام کردار و گفتار نیک و پسندیده شادمان و خوشحال گردد؛ و از کردار و گفتار زشت و ناپسند ناراحت باشد، پس چنین شخصی مؤمن خواهد بود.
* عن محمد بن زید، عن أبی بدالله (علیه السلام) قال: لا تکونون مؤمنین حتی تکونوا موتمنین، و حتی تعدوا النعمة و الرخاء مصیبة، و ذلک أن الصبر علی البلاء أفضل من العاقبة عند الرخاء.(3)
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
مؤمن نمی باشید، مگر آن که امانت دار بوده؛ و حالت نعمت، توسعه و رفاه را مصیبت بدانید؛ و متوجه باشید که صبر و شکیبایی در برابر بلاها، از عافیت در حال تندرستی و نعمت، افضل است.
* مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: إن قوة المؤمن من قلبه، الا ترون أنکم تجدونه ضعیف البدن، نحیف الجسم، و هو یقوم اللیل، و یصوم النهار. (4)
امام صادق به نقل از پدران بزرگوارش (علیهم السلام) از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
همانا نیرو و توان مؤمن در درون و قلب او است.
آیا نمی بینید او را که از جهت بدن، ضعیف؛ و از جهت جسم، لاغر می باشد؛ و او شبها را به عبادت و نیایش؛ و روزها را به روزه سپری می نماید.
* عن سعید بن غزوان، قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): المؤمن لا یکون محارفا. (5).
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
مؤمن، بی کار و بدون شغل و حرفه نمی باشد.
* هم محمد بن الحسن العطار، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمنا علیه. (6)
امام صادق (علیه السلام):
حالت و خصلت مؤمن این است که نسبت به خود از هفتاد نفر دیگر راستگوتر خواهد بود؛ و خود را تکذیب نمی کند.
شرائط و حالات مؤمن
* عن عمرو بن شمر، عن عبید الله، عن الصادق (علیه السلام) قال: من أقر بستة أشیاء فهو مؤمن: البراءة من (الجبت و الطاغوت)، و الإقرار بالولایة، و الإیمان بالرجعة، و الاستحلال للمتعة، و تحریم الجری، و [ترک] المسح علی الخفین. (7)
امام صادق (علیه السلام):
هر کس به شش چیز اقرار و اعتقاد داشته باشد، مؤمن خواهد بود:
برائت و بیزاری از (دو بت) جبت و طاغوت، اقرار و اعتراف به ولایت (ائمه ی دوازده گانه (علهیم السلام))، ایمان و اعتقاد به مسأله ی رجعت، حلال دانستن نکاح متعه، حرام بودن ماهی جری (نوعی ماهی بدون پولک و بدون استخوان می باشد)؛ و ترک مسح (در حال وضوء) بر روی دو کفش.
* عن جابر، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): إنما شیعة علی الحلماء، العلماء، الذبل، الشفاه، تعرف الرهبانیة علی وجوههم.(8)
امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود:
همانا شیعیان و پیروان امام علی (علیه السلام) کسانی هستند که بردباری، آگاهی، لبهای خشک؛ و خوف و خشیت الهی در چهره هایشان آشکار و نمایان می باشد.
* عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: إن شیعة علی کانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة و علم و حلم، یعرفون بالرهبانیة، فأعینوا علی ما أنتم علیه بالورع و الاجتهاد. (9)
امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود:
همانا شیعیان امام علی (علیه السلام) دارای شکمهائی خالی؛ و لبهائی خشک هستند، و اهل رأفت و دلسوز، اهل علم و معرفت و بردبار و شکیبا می باشند.
راه شناسائی آنها به وسیله ی خوف و وحشت، در اعمال و گفتارشان می باشد، پس شما با ورع و کوشش (در انجام وظائف و فرائض الهی) ما را یاری و کمک نمائید.
امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود:
روزی حضرت سجاد (علیه السلام) در منزل خود نشسته بود، که درب منزل به صدا در آمد، حضرت به پیش خدمت خود فرمود: ببین چه کسی جلوی درب منزل آمده است.
هنگامی که پیش خدمت آمد (و درب منزل را گشود، دید عده ای جلوی درب ایستاده اند؛ و) گفتند: ما عده ای از شیعیان و پیروان شما می باشیم؛ چون خبر به حضرت رسید، سریع حرکت نمود و به سوی آنها رفت، وقتی که نزدیکشان رسید، نگاهی بر آنها انداخت و سریع بازگشت، و آن گاه فرمود: دروغ گفتند! (اگر شیعه ی ما هستند) پس کجاست آثار آرامش و وقار در چهره ی آنها، کجاست آثار عبادت، کجاست نشانه های سجود؟!
همانا شیعیان و دوستان ما به وسیله ی طاعت و عبادت شناخته می شوند، به طوری که در اثر عبادت رنجور و لاغر شده، آثار سجده در پیشانی و دیگر اعضاء سجودشان آشکار بوده، شکمهایشان ضعیف و لبهایشان خشکیده است.
به درستی که عبادت صورتهایشان را لاغر و ضعیف گردانیده؛ و شب ها در عبادت و مناجات خداوند بیدار می باشند.
هنگامی که دیگران در سکوت و آرامش باشند، شیعیان در تسبیح و دعا خواهند بود؛ و موقعی که مردم در خوابند، شیعیان در حال نماز و راز و نیاز می باشند؛ و در آن لحظاتی که دیگران در شادی و سرورند، شیعیان در غم و اندوه هستند.
و سپس افزود، پیروان و شیعیان ما به وسیله زهد و رحمت در کلام، در حال فراهم آوردن مقدمات بهشت خواهند بود.
* قال (صلی الله علیه و آله و سلم): إن فی المؤمن ثلاث خصال لم تجتمع إلا فیه: علمه بالله عز و جل و علمه بمن یحب، و علمه بمن یبغض. (10)
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
همانا در مؤمن سه خصلت جمع است، که دیگران از آنها محروم هستند: علم و یقین بر وجود خداوند متعال، علم و یقین به کسانی که اطاعت از ایشان واجب می باشد؛ و علم و یقین نسبت به آنهائی که دشمنی با آنها لازم است.
* قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ألا أنبئکم لم سمی المؤمن مؤمنا؟
لاءتمان الناس إیاه علی أنفسهم و أموالهم، ألا أنبئکم من المسلم؟
المسلم من سلم الناس من یده و لسانه، ألا أنبئکم بالمهاجر؟
من هجر السیئات و ما حرم الله عز و جل. (11)
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
آیا مایل هستید تا شما را آگاه سازم که چرا به مؤمنین «مؤمن» گفته شده است؟
به جهت آن که مؤمن برای مردم بر نفوس و اموالشان، مورد اطمینان است و امینش می دانند.
آیا مایل هستید تا شما را آگاه سازم که چرا به مسلمانان «مسلمان» گفته اند؟
برای آن که مردم از دست و زبانش در آسایش خواهند بود.
آیا مایل هستید تا شما را آگاه سازم که مهاجر کیست؟
مهاجر (در واقع) کسی است که از کردار و گفتار زشت؛ و نیز از آنچه خداوند حرام گردانیده، دوری و اجتناب نماید.
* قال علی (علیه السلام): علامة الإیمان أن توثر الصدق حیث یضرک علی الکذب، حیث ینفعک، و أن لا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، و دن تتقی الله فی حدیث غیرک. (12)
نشانه های ایمان –در سه چیز است:-
سخن راست و حقی که به ضرر توست، مقدم بداری بر دروغی که برایت سودمند است؛ سخن و گفتارت فراتر از علم و معلوماتت نباشد؛ در بیان و نقل سخن دیگران امانت و تقوای الهی را رعایت نمائی.

پی نوشت:

1- اصول کافی: 2/233 ح 9، أعلام الدین: 129، بحارالانوار: 65/168 ح 26، وسائل الشیعة: 15/251 ح 20425.
2- صفات الشیعة: 32 ح 44. وسائل الشیعة: 1/107 ح 262.
3- صفات الشیعة: 35 ح 53. وسائل الشیعة: 3/260 ح 3582.
4- صفات الشیعة: 31 ح 42. وسائل الشیعة: 10/404 ح 13700.
5- صفات الشیعة: 33 ح 51. وسائل الشیعة: 17/414 ح 22873.
6- صفات الشیعة: 37 ح 60. وسائل الشیعة: 23/184 ح 29341.
7- صفات الشیعة: 29 ح 41. وسائل الشیعة: 24/132 ح 30164.
8- اصول کافی: 2/235 ح 20، بحارالانوار: 65/189 ح 44.
9- اصول کافی: 2/233 ح 10، صفات الشیعة: 10 ح 18، وسائل الشیعة: 6/191، ح 7700.
10- صفات الشیعة: ص31 ح 42.
11- صفات الشیعة: 31 ح 43.
12- شرح نهج البلاغه ی بجرانی: 5/ 459 حکمت 43.

منبع:شناخت شیعه


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی
بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی

بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی

نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»
نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»

نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»

مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟
مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟

مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟

آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ
آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ

آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ

اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)
اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)

اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)

فواید و مضرات خوردن شیر موز
فواید و مضرات خوردن شیر موز

فواید و مضرات خوردن شیر موز

راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی
راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی

راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی

گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس
گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس
گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس
عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس

عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس

مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟
مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟

مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟

خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور
خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور

خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور

راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل
راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل

راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل

مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی
مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی

مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی

درباره فواید لبو چه می دانید؟
درباره فواید لبو چه می دانید؟

درباره فواید لبو چه می دانید؟

همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن
همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن

همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن

اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ
اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ

اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ

الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود
الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود

الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود

حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)
حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)

حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)

مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند
مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند

مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند

نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر
نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر

نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر