0
ویژه نامه ها

چرا ربات !؟

دليل کليدی که سبب می گردد استفاده از ربات، اقتصادی تر از به کار بردن يک ماشين مخصوص باشد، در انعطاف پذيری ربات است؛ يعنی توانايی آن در انجام گستره ای وسيع از اعمالی که بدان سپرده می شود. اين قابليت، يک ويژگی ارزشمند به شمار می آيد؛ چرا که با توجه به درخواست های متغير و پياپی صنايع برای اجرای اتوماسيون در فرايند توليد، ربات می تواند به آسانی برای به کار گرفته شدن در يک عمليات جديد آماده شود و راهی عملی را برای انجام زنجيره ای از کارهای تکراری
چرا ربات !؟
چرا ربات !؟
چرا ربات !؟

دليل کليدی که سبب می گردد استفاده از ربات، اقتصادی تر از به کار بردن يک ماشين مخصوص باشد، در انعطاف پذيری ربات است؛ يعنی توانايی آن در انجام گستره ای وسيع از اعمالی که بدان سپرده می شود. اين قابليت، يک ويژگی ارزشمند به شمار می آيد؛ چرا که با توجه به درخواست های متغير و پياپی صنايع برای اجرای اتوماسيون در فرايند توليد، ربات می تواند به آسانی برای به کار گرفته شدن در يک عمليات جديد آماده شود و راهی عملی را برای انجام زنجيره ای از کارهای تکراری و سنگين فراهم آورد.
با وجود عمر مفيد بيست ساله برای هر ربات بازسازی شده و زمان بازگشت سرماية کمتر از دو سال، ربات ها به لحاظ اقتصادی يک گزينة فنی مناسب به شمار می آيند، به ويژه هنگامی که قابليت برنامه دهی دوباره به آنها و نيز امکان تجهيزشان با ابزارهای جديد برای انجام کارهای متفاوت در نظر گرفته شود، مشخص می گردد استفاده از ربات چگونه می تواند تغيير برنامة توليد از يک محصول به محصول جديد مورد نياز بازار را به سهولت امکان پذير سازد.

Automation Advantages مزايای استفاده از ربات:

هزينه هاي پايين Low Costs
كيفيت برتر High Quality
كاهش ضايعات توليد Decreased Waste
تكرارپذيري Repeatability
تندي Rapidity
شتاب Acceleration
دقت Precision
سرعت Speed
اطمينان Reliability
سازگاري Consistency
انعطاف پذيري Flexibility
گوناگون سازي Productivity
كار در محيط هاي خطرناك Hazardous Environments
ايجاد فضاي كاري ايمن Secure Work-cell
توليد انبوه Mass Production
زمان توليد طولاني تر Longer Shift Run-time
اشغال فضاي كمتر Reduced Floor Space
همسويي با كارگران Compliance with work
منبع:http://power.smsm.ir/
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما