جنسیت کامپیوترها

 

مترجم: زهرا هدایت منش
منبع:راسخون
 

آیا ماشین‌هایی که به دست انسان ساخته می‌شوند، جنسیت دارند؟ اگر به آنچه گوشمان می‌شنود اعتماد کنیم، و با تکیه به کامپیوترهای سخنگو، می‌توانیم به تأکید بگوییم که جنسیت آن‌ها مذکر است. علت این مرد سالاری چیست، آیا کامپیوترها مردها را ترجیح می‌دهند؟
بنا به گفتة سازندگان آن، توضیح این مسئله بسیار مستدل و منطقی است، زیرا تقلید صدای زنانه به طور الکترونیک بسیار مشکل است. البته دورة کامپیوترهای سخنگو تازه آغاز شده است. گرچه امروزه می‌توان دستگاهی طراحی و ارائه کرد که با به راه افتادن یک نوار مغناطیسی کلمات و جملات از پیش ضبط شده را پخش کند، اما ترکیب کلام کار دیگری است و نیاز به پیشرفت‌های بیش‌تری دارد.
تارهای صوتی زنان کوتاه‌تر و نازک‌تر از مردان است و در ثانیه بین 200 تا 250 ارتعاش دارد یعنی دو برابر سریع‌تر از ارتعاش تارهای صوتی مردان، و برای اینکه کامپیوتر بتواند این ارتعاشات را تقلید کند، نیازمند حافظه‌ای با ظرفیت بیش‌تر است.