مسائل الناصريات
مسائل الناصريات

نويسنده:حافظ فرزانه
مؤلّف:
علي بن حسين بن موسي بن محمد بن موسي بن ابراهيم بن جعفر الصادق - عليه السلام - ملقب به شريف مرتضي علم الهدي (م 436 ه‍.ق)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در واقع شرح، تصحيح و تحقيق کتاب «الفقه الناصري» نوشته ناصر جد مادري سيد مرتضي مي باشد. اين كتاب در فقه مقارن بوده و با اسلوب خاص و بدون تعصب مذهبي مسائل اختلافي را جمع و به نقد آنها مي پردازد. مؤلف مواردي را كه مورد قبول خودش مي باشد با دليل و استدلال، بيان و توضيح مي دهد. او علاوه بر ذكر موارد خلاف، موارد وفاق بين مذاهب فقهي را هم بيان مي كند. اين كتاب شباهت زيادي به كتاب خلاف شيخ طوسي شاگرد سيد مرتضي دارد. بطوريكه در ابتداء چنين به نظر مي رسد كه كتاب خلاف شيخ طوسي شرح مسائل الناصريات استادش سيد مرتضي است. مؤلف اين کتاب موارد خلاف را به ترتيب ابواب فقه بيان فرموده است.
وضعيت نشر:
چاپ اوّل اين كتاب در يك جلد به زبان عربي، به همت انتشارات وزارت ارشاد اسلامي و به تحقيق مركز البحوث و الدراسات العلميه در سال 1997 به چاپ رسيده است. [1]

پی نوشت:

[1] . الذريعه، ج 20،‌ ص 371.

منبع:مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه