آب در آينه قرآن

از اين آيه به گواهي احادث بسيار و تفاسير بر مي آيد كه سازمان و قوام آفرينش الهي بر آب نهاده شده است و ماده اصلي آفرينش زمين و آسمان آب بوده و آفريدگار بزرگ زمين و آسمانها و ستارگان را از همان ماده پديد آورده است . همانگونه كه اشاره كرديم از برخي آيات شريفه قرآن مجيد چنين استفاده مي شود كه آب ، مادر پديده هاي عالم است . بدين معنا كه خداوند متعال اصل و قوام موجودات جهان هستي را بر آب قرار داده است .
پنجشنبه، 22 اسفند 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
آب در آينه قرآن
آب در آينه قرآن
آب در آينه قرآن

پروردگار متعال در 43 سوره شريفه قرآن در حدود 63 مرتبه از آب تحت عنوان ماء با معاني گوناگون ياد نموده است :
• سوره هود آيه 7 :
متن عربي :
وَ هوَ الّذي خَلَقَ السّمواتِ وَ الاَرضَ في سِتَّهِ ايّام وَ كانَ عَرشُهُ عَلَي الماء
ترجمه فارسي :
و اوست آفريدگاري كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد و (پيش از آن) عرش او بر آب استوار بوده است .
ترجمه انگليسي :
- and Allah`s Allah is the One who created the heavens and the earth in six days
Throne stayed over the water . (From the Throne He does supervise over the affairs Of the creatures).
از اين آيه به گواهي احادث بسيار و تفاسير بر مي آيد كه سازمان و قوام آفرينش الهي بر آب نهاده شده است و ماده اصلي آفرينش زمين و آسمان آب بوده و آفريدگار بزرگ زمين و آسمانها و ستارگان را از همان ماده پديد آورده است .
همانگونه كه اشاره كرديم از برخي آيات شريفه قرآن مجيد چنين استفاده مي شود كه آب ، مادر پديده هاي عالم است . بدين معنا كه خداوند متعال اصل و قوام موجودات جهان هستي را بر آب قرار داده است .
• سوره انبياء آيه 30 :
متن عربي :
وَ جَعَلنا مِن الماءَ كُلُّ شَي ء حَيّ .
ترجمه فارسي :
و ما زندگاني هر چيزي را از آب قرار داديم .
ترجمه انگليسي :
And We appointed water to be the Source of life for all earthly creatures.
از اين آيه به وضوح و روشني پيداست كه پروردگار بزرگ ، حيات و زندگي و هستي هر پديده اي را به آب نسبت داده است . بدين شكل كه بدون وجود آب حيات معنا ندارد . در قرآن آيات ديگري هم هست كه ضمن برشمردن بعضي از ويژگيهاي آب از مجموع آنها همين نتيجه حاصل مي گرد .
• سوره عنكبوت آيه 63 :
متن عربي :
وَ لَئِن سَاَلتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَحيا بِهِ الاَرضَ مِن بَعدِ مَوتِها لَيَقولُنَّ الله
ترجمه فارسي :
و اگر از ايشان سئوال كني كيست كه آب را از آسمان فرو فرستد و به وسيله آن زمين را پس از فصل خزان و مرگ گياهان باز زنده گرداند ، به يقين پاسخ دهند كه آن خداست .
ترجمه انگليسي :
And if you ask them who is the One who sends down water from the sky and brings -Life to the earth after its death they will surely say : Allah is the One who does these.
• سوره نحل آيِات 10 و 11
متن عربي :
هُوَالَّذي اَنزَلَ مِنَ السَّماء لَكُم مِنهُ شَراب وَ مِنْهُ شَجَرَ فيه تَسيمون * يُنْبِتَ لَكُم بِهِ الزَّرع َ وَ الزَّيتون و النَّخلَ وَ الاَعنابَ وَ مِن كُل الثَّمَراتِ اِنَّ في ذلكَ لَآيَه لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرون
ترجمه فارسي :
اوست خدايي كه آب را از آسمانها فرو فرستاد كه از آن بياشاميد و درختان را پرورش دهيد. * از آن آب زراعت هاي شما و باغ هاي زيتون و خرما و انگور و ديگر ميوه ها را بروياند . همانا در اينها نشانه قدرت الهي براي اهل فكر (و انديشه) پديدار است .
ترجمه انگليسي :
Allah is the One who sends down rain from the sky which is your drinking water and Also you grow by it grasslands in which you pasture your cattle * Therewith He Brings forth for you plantations , olives , date-palms , grapes and all kinds of fruits And corns . verily , in this is a sign (of Allah`s power) for men of thought .
• سوره نحل آيه 15
متن عربي :
وَاَلقي فِي الاَرضِ رَواسِيَ اَن تَميدَ بِكُم وَ اَنْهاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّكُم تَهتَدونَ
ترجمه فارسي :
و كوه هاي بزرگ را در زمين بنهاد تا شما را از حيراني و اضطراب برهاند و نهرها جاري و راه ها آشكار ساخت تا شايد هدايت شويد .
ترجمه انگليسي :
And Allah has cast on the earth firm mountains , lest it may shake you , and also has Created rivers and roads that you may be guided .
• سوره شوري آيه 28
متن عربي :
وَ هُوَ الَّذي يُنَزِّلُ الغَيثَ مِن بَعدِ ما قَنَطوا وَ يَنشُرُ رَحمَتَهُ
ترجمه فارسي :
و اوست خدايي كه باران را پس از نوميدي خلق مي فرستد و (نعمت و) رحمت خود را فراوان مي گرداند
ترجمه انگليسي :
And Allah is the One who sends down rain after people are despaired due to drought And spreads his grace everywhere .
و در امثال اينگونه آيات كه مي بينيم در يكجا خداوند حيات و موت زمين را به فرو فرستادن و عدم نزول آب از آسمان نسبت مي دهد و در جاي ديگر نيز آب آشاميدني گوارا و همچنين وجود باغات متنوع از درختان ميوه دار و غيره را و نيز مزارع سرسبز و پربار را بوجود آب و بركت آن مي داند .
نكته مهم در ارزشمندي آب از نظر قرآن كه بسيار جالب است اينكه خداوند درباره فرو فرستادن آب براي ما همان تعبيري را بكار برده است كه براي كتاب گرانقدر قرآن ، چرا كه در بسياري از موارد درباره ارسال آب اين تعابير در قرآن به چشم مي خورد هو الذي نزل – ينزل – انزل و امثال آن كه مي تواند بيانگر دو امر باشد يك امر ظاهري كه آن فرستادن آب از بالا يعني از ابرها بر روي زمين باشد و امر مهم ديگر مطالبي است كه دلالت بر رفعت شان آب مي نمايد بدين شكل كه از همان تعبيري كه براي فرستادن قرآن بكار رفته براي آب هم استفاده شده است يعني ما آب را از رتبه اي رفيع و برتر فرو فرستاديم .
• دقت در آب : سوره واقعه آيه 68
متن عربي :
اَفَرَاَيتُم الماءَ الَّذي تَشرَبون
ترجمه فارسي :
آيا به آبي كه مي نوشيد توجه داريد ؟
ترجمه انگليسي :
Have you (O , men) observed your drinking-water ?
• آب براي نوشيدن : سوره نحل آيه 10
متن عربي :
هُوَ الَّذي اَنزَل مِنَ السَّماء ماءً لَكم مِنه شَراب
ترجمه فارسي :
اوست خدايي كه آب را از آسمان فرو فرستاد كه از آن بياشاميد .
ترجمه انگليسي :
Allah is the One who sends down rain from the sky which is your drinking water
• آب به اندازه نازل شده : سوره مومنون آيه 18
متن عربي :
وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً بَقَدَر
ترجمه فارسي :
و از آسمان آبي به اندازه معين فرو فرستاديم .
ترجمه انگليسي :
. And we sent down water from the sky as much as sufficient
• آب زلال در سايه درختان : سوره واقعه آيات 30 و 31
متن عربي :
وَ ظِلِّ مَمْدود * و ماءٍ مَسْكوب
ترجمه فارسي :
در سايه بلند درختان * و در طرف نهر آب هاي زلال (خوش روزگارانند)
ترجمه انگليسي :
. Also under the trees of expanded shades * and by the ever flowing streams
• خشم الهي با آب : سوره قمر آيه 11
متن عربي :
فَفَتَحنا اَبواب السَّماء بَماء مُنهَمرٍ
ترجمه فارسي : ما درهاي آسمان گشوديم و سيلابي از آسمان فرو ريختيم .
ترجمه انگليسي :
So we opened the gates of the heaven with water pouring forth ceaselessly .
• نزول آب از فشار تراكم ابرها : سوره نباء آيه 14
متن عربي :
وَ اَنزَلنا مِنَ المُعصِراتَ ماءً ثَجّاجا
ترجمه فارسي :
و از فشار و تراكم ابرها ، آب باران فرو ريختيم .
ترجمه انگليسي :
And we sent down from the heavy clouds , water in abundance .
• خلقت انسان از آب : سوره فرقان آيه 54
متن عربي :
هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَرا
ترجمه فارسي :
او خدايي است كه از آب ، بشر را آفريد .
ترجمه انگليسي :
Allah is the One who created man from water .
• خلقت حيوان از آب : سوره نور آيه 45
متن عربي :
وَ الله خَلَقَ كُلَّ دابَّه مِنَ الماء
ترجمه فارسي :
خداوند هر حيواني را از آب آفريد .
ترجمه انگليسي :
Allah created all moving creatures from water .
• رويش نباتات از آب : سوره انعام آيه 99
متن عربي :
َانزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجْنا به نَبات كُلِّ شَيِ
ترجمه فارسي :
اوست خدايي كه از آسمان باران (آب) فرو بارد تا هر نبات بدان برويانيم .
ترجمه انگليسي :
Allah is the One who sent down water from the sky and with it we bring forth the .Shoot of every plant
• حيات زمين از آب : سوره نحل آيه 65
متن عربي :
اَنزَلَ مِنَ السَّماء ماء فَاَحيا بِهِ الاَرضَ بَعدَ مَوتِها
ترجمه فارسي :
و خداوند از آسمان آب فرو باريد و با آن زمين را پس از مرگش زنده ساخت .
ترجمه انگليسي :
Allah sends down water from the sky and with it enlives the dry and withered Earth .
• همه ميوه ها از آب : سوره اعراف آيه 57
متن عربي :
فَاَنزَلنا بِهِ الماء فَاَخرَجنا بِهِ مِن كلِّ الثَّمَرات
ترجمه فارسي :
و بدان سبب باران فرو فرستيم تا هرگونه ثمر و حاصل از آن برآريم .
ترجمه انگليسي :
Then we send down the rain thereon and bring forth with it fruits of all kinds
• سبزي و خرمي از آب : سوره حج آيه 63
متن عربي :
اَنزَلَ مِنَ السَّماء ِماء فَتُصبِح الاَرضَ مَحضَرَّه
ترجه فارسي :
خداوند از آسمان آب فرو باريد و زمين را بوسيله آن سبز و خرم گردانيد .
ترجمه انگليسي :
-Allah sends down rain from the sky and by it the earth becomes green with Vegetations .
• رشد و نمو دانه ها از آب : سوره فصلت آيه 39
متن عربي :
فَاِذا اَنزَلنا عَلَيهَا الماء اهتَزَّت وَ رَبَت
ترجمه فارسي :
چون ما بر آن (زمين) باران فرو آريم ، گياه برآورد و نشاط و خرمي يابد .
ترجمه انگليسي :
After we send down rain to it then it becomes fresh and green and yields Vegetations and fruits .
• ميوه هاي رنگارنگ از آب : سوره فاطر آيه 27
متن عربي :
اَنَّ اللهَ اََنزَلَ مِنَ السَّماء ماء فَاَخرجنا بِهِ ثَمَراتٍ مُختَلِفاً اَلوانُها
ترجمه فارسي :
خداوند باران را از آسمان فرو آورد و بدان انواع ميوه هاي گوناگون پديد آورد .
ترجمه انگليسي :
-Allah sends down rain from the sky by which we brought out fruits with different Colors .
• پاكيزگي از آب : سوره انفال آيه 11
متن عربي :
وَ يُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماء ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِه
ترجمه فارسي :
و از آسمان رحمت خود ، آبي فرستاد كه شما را با آن پاك گرداند .
ترجمه انگليسي :
And he caused rain to descend on you from the sky to clean you thereby .
• آب پاك خلق شده : سوره فرقان آيه 48
متن عربي :
وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماء ماءً طَهورا
ترجمه فارسي :
و از آسمان آبي پاك فرو آورديم .
ترجمه انگليسي :
And we sent down pure water from the sky .
آگاه باشيم ! اگر به ناسپاسي و ناشكري خود ادامه داده و بجاي توبه در پيشگاه حق بر گناهان خود بيفزاييم خداوند قادر است با يك اشاره (يا ارض ابلعي ماءك و يا سماء اقلعي – يعني اي زمين آب خود را فرو بر و اي آسمان بارانت را قطع كن) اين نعمت را از ما بگيرد و قطع آب يعني پايان زندگي براي همه چيز .

منبع : www.abfayazd.com
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط