0
ویژه نامه ها

تحليل مقام معظم رهبري پيرامون حادثه 23آبان

عزيزان من !کسي گمان نکند که توطئه دشمن ، با گذشت هجده سال از پيروزي انقلاب ، تمام ، شد نه ! دشمن، با نظامي که منافع نامشروع استکبار را در منطقه ، از او گرفته است، آشتي نخواهد کرد ، البته به زبان ، چيزهايي اظهار مي کنند ، ولي باطن چيز ديگري است !
تحليل مقام معظم رهبري پيرامون حادثه 23آبان
تحليل مقام معظم رهبري پيرامون حادثه 23آبان
تحليل مقام معظم رهبري پيرامون حادثه 23آبان

مؤلف : اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه

عزيزان من !کسي گمان نکند که توطئه دشمن ، با گذشت هجده سال از پيروزي انقلاب ، تمام ، شد نه ! دشمن، با نظامي که منافع نامشروع استکبار را در منطقه ، از او گرفته است، آشتي نخواهد کرد ، البته به زبان ، چيزهايي اظهار مي کنند ، ولي باطن چيز ديگري است !
نظام اسلامي به همت والاي ملت ايران وآن رهبري الهي ، توانسته است الگويي در دنيا درست کند که امروز بسياري از ملتهاي مسلمان ، به آن الگو نگاه مي کنند . شما خيال مي کنيد که استکبار ، از چنين چيزي به آساني مي گذرد ؟ امروز در هر جاي کشورهاي غير اسلامي ، هر ملت و هر جمعيتي که ميخواهد عليه زياده طلبيهاي استکبار جهاني اعتراضي بکند ، با شعار شما ملت ايران – حتي با تمسک به نام ملت ايران و به امام راحل – اين کارها را مي کند !
آمريکا و ايادي استکباري ودنباله روها و جيره خوارهايش ، از اين نمي درند ، مبارزه مي کنند و توطئه ، حيله گري و کيد و مکر مي کنند و مثل اين که تا حالا در اين هيجده سال نکرده اند . البته کيد و مکر دشمن ، در مقابل آگاهي و بيداري و حضور و فعاليت درست ملت و دولت ، خنثي خواهد شد واثري نمي کند ، اما بايد بيدار بود ، بايد هوشيار بود ، بايد رابطه را باخدا قوي کرد ، بايد اخلاص را تقويت کرد .
من به شماعرض مي کنم که توطئه دشمن در گذشته ، يک تفاوت با امروز داشت ، در گذشته توطئه دشمن ، از روي بي تجربگي بود . يعني آمريکا ، استکبار جهاني ، کمپاني هاي بزرگ صهيونيست وامثال آنها مي خواستند با ملت و انقلاب ايران مبارزه کنند ، از روشهاي ساده تري استفاده مي کردند که براي همه ، قابل افشا بود .مثلاً تحريک به حمله نظامي وراه انداختن جنگ ، توطئه بود ، اما همه ، اين را مي شناختند .به صحراي طبس ، يک کار آشکار بد – و از اين قبيل ،آنچه که انجام دادند ، محاصره اقتصادي ، حملات تبليغي و غيره – به مرور فهميدند که نمي شود ملت ايران و انقلاب اسلامي را با آن چيزها شکست داد .
اين تجربه موجب شده است که روشهاي خودشان را پيچيده تر کنند به همان نسبتي که آنها روشها را پيچيده تر مي کنند ، ملت ايران هم بايستي هوشياريش را بيشتر کند ، جوانها بايستي آمادگيشان را بيشتر کنند .نه آمادگي جنگي ، چون حالا بحث جنگ نظامي نيست . البته آمادگي رزمي هم براي روز مبادا لازم است ، اما آن چيزي که براي همه لازم است ، آمادگي معنوي ، يعني آمادگي فکري ، امادگي روحي ، آمادگي سياسي و حفظ وحدت ، اتصال و ارتباط نيروها با يکديگر ، ارتباط مستحکم و دوستانه ملت و دولت ، شناختن چهره دشمن در هر لباسي است . دشمن با شکلهاي مختلف خود را به مقابله با انقلاب مي کشاند . هميشه با لباس نظامي وابسته به فلان دولت بيگانه ، جلو نمي آيد. چندي قبل ، در يکي از اجتماعاتي که در باه انقلاب و خطرات انقلاب براي استکبار ، در يکي از کشورهاي بيگانه تشکيل شده بود ، بعضي از کساني که که درآن جا سخنراني کردند ؛ گفته بودند که انقلاب اسلامي ، به وسيله روحانيت و به پشتيباني جوانها حوزه و دانشگاه پيش رفت و به طور کلي باتکيه به جوانها پيش رفت ، براي زدن و کوبيدن انقلاب هم بايد از همين وسيله استفاده کنيم! بايد سراغ حوزه ودانشگاه برويم بلکه از آن طريق بتوانيم اين انقلاب را ضربه بزنيم ! غافل از اين که حوزه ما بيدار است دانشگاه ما بيداراست بزرگان ما بيدارند!
کساني که توطئه مي کنند ، ملت ايران را بد شناخته اند! دراين توطئه اي که اخيراً نشانه هاي آن را مشاهده کرديد –که من مايل نيستم در جزئيات اين گونه چيزها وارد بشوم –دلم نمي خواهد از کساني اسم بياورم ، اما اصل قضيه را ملت ايران بايد درست توجه کند و اعماق توطئه را بداند .
عزيران من! ما در شناختن دشمن دچار اشتباه نخواهيم شد اين را دشمن بداند ! خيال نکند که اگر آمدند و چند نفر آدم ساده لوح و معمم را وادار کردند که حرفي بزنند ، ما اشتباه ميکنيم و خيال مي کنيم که دشمن ما اينها هستند! اينها کسي نيستند !دشمن خود را پشت پرده پنهان مي کند ، دشمن که جلو نمي آيد ، خود را نشان مي دهد ، دشمن سعي مي کند شناخته نشود آنکسي که سينه سپر مي کند به خيال خود جلو مي آيد ، يک عامل است ، ممکن است خودش هم نداند عامل است !
امام بزرگوار ، مکرر مي فرمودند گهگاهي دشمن با ده واسطه ، يک نفر را تحريک مي کند که حرفي بگويد يا کاري راانجام دهد اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد ، بايد ده واسطه را طي کنيد و برويد . دشمن انقلاب در ايران – يعني ايادي استکبار جهاني – راحت مي توانند ده واسطه را پيدا کنند و خودشان را درحوزه قم ، به بيچاره اي برسانند و او را به حرفي ، به گفته اي و به يک موضعگيري غلط و ناشيانه ، وادار بکنند ! اين قدرها در کشور ورشکستگاه سياسي ، ضربت خورده هاي از انقلاب ، تودهني خورده هاي از همين بسيج ، ضربت خورده هاي از دادگاههاي انقلاب ، ساواکيهاي قديم و کساني که اميدشان به اين بود که نظام مزدور و ظالم گذشته بماند و آنها از آن استفاده کنند و محروم ماندند ، اين قدرها هستند که واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند وخبر غلط و حرف دروغي را به فلان آدم بيچاره و مفلوکي بدهند او خيال کند که اوضاع و احوال به صورتي است که بايد حالا حرفي زد ، خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد !
بايد هوشيار بود ، من اميداوارم که ملت ايران درشناخت دشمن ، اشتباه نکند و دشمن را بشناسد دشمن ،استکبار جهاني وآمريکاست ، دشمن ، صهيونيستها هستند . دشمن براي مبارز با انقلاب ، انواع و اقسام روشها را تجربه کرده است .اين دفعه به خيال خود خواستند روش مؤثرتري را تجربه کنند وآن ، هدف گرفتن رهبري است!يقيناً بعد از مطالعه زياد و بااطلاع از اوضاع واحوال گوناگون – والبته خبرهاي راست و دروغ توانسته اند به اين نتيجه برسندکه بايد رهبري را هدف قرار داد ! حالا چرا ؟ براي خاطر اين که مي دانند در کشور ، اگر يک رهبري مقتدر وجود داشته باشد ، همه توطئه هاي آنها نقش بر آب خواهد شد ، والا اينها با شخص ، طرف نيستند .
شخص براي اينها مهم نيست هر کس باشد کما اين که همين کساني که امروز به اين زبان خشن حرف مي زنند واين طور ناجوانمرانه سيل تهمت وافترا را روانه مي کنند مگر باامام ، طرف نشدند ؟ همين افراد باامام هم طرف نشدند؟ همين افراد با امام هم طرف شدند ، دل امام را خون کردند که امام در آن نامه به آن اشاره کردند همين کار ها را با رهبري مي کنند ، چون مي دانند رهبري در جامعه اسلامي وايران اسلامي ،گره گشاست .
رهبري ، يعني آن نقطه اي که هرجا دولت – هر دولتي – مشکلي داشته باشد ، مشکلات لاعلاج دولت به دست رهبري حل ميشود .توجه کنيد .هرجا که تبليغات دشمن کاري کند تا مردم را به دولته بدبين کند اين جا نقش رهبري است که حقيقت را براي مردم ، روشن و توطئه دشمن را برملا مي کند . اين چند مسأله نديديد که درباره دولته ، دولتمردان ومسئولان چه مي کردن و چگونه سعي مي کردند که تبليغات دروغ و ترفندهاي گوناگون را رايج کنند، تا مردم را مايوس کنند !
آنجايي که مي خواهند مردم را مايوس کنند ، رهبري است که اميد به مردم مي دهد.آنجايي که مي خواهد يک توطئه سياسي بين المللي براي ملت ايران به وجود بياورند ، رهبري است که قدم جلو مي گذارد و تماميت انقلاب را در مقابل توطئه قرار مي دهد – مثل همين قضيه اخير اروپا که ملاحظه مرديد – ودشمن را وادار به عقب نشيني مي کند . آنجايي که مي خواهند در بين جناحهاي گوناگون مردم ، اختلاف ايجاد کنند ، رهبري است که مايه الفت و مانع از تفرقه مي شود.
آن جايي که مي خواهند صندوقهاي انتخابات را خلوت کنند ومردم را از حضور در پاي صندوقها و راي دادن مايوس کنند ، رهبري است که به مردم ، الگو مي دهد مي گويد که انتخابات وظيفه است و مردم اعتماد مي کنند وارد مي شوند و حماسه عظيمي مي افرينند .آن جايي که جايگاه ابزار نظر مردم در مسايل انقلاب است ، چشم مردم به دهان رهبر است .
در زمان امام راحل «ره » اين را بارها تجربه کردند و به لطف پروردگار ، تودهني خوردند . بعد از رحلت امام راحل هم با کمک مردم ، با هم و با همکاري مردم ، دهها بار با همين کيفيت وهمين شيوه ، پيوند جوشيده استوار ميان مردم ورهبري ، توانسته است مشت محکم به دهان دشمن بزند ، البته بسيار طبيعي است که با رهبري ، بد باشند و کينه عميق داشته باشند ، جاي تعجبي ندراد .البته رهبري مقتدر اگر يک رهبري بي حال ، بي جان و بي حضوري باشد که نه جايي خبر دارد . البته رهبري مقتدر اگر يک رهبري بي حال ، بي جان بي حضوري باشد که نه جايي خبر دارد و راحت مي شود ذهنش را عوض کرد ، راحت مي شود و او را به اشتباه انداخت – چنين رهبري ضعيفي ، خيلي برايشان اهميت ندارد ، اما البته اگر قرار شد رهبري مقتدري که اسلام مي گويد ، مردم مي خواهند انقلاب طلب مي کند و قانون اساسي حکم مي کند ، باشد با آن مخالفند! حق دارند مخالف باشند ، من تعجب نمي کنم از اين که اينها رهبري را هدف قرار بدهند .
خوب ، البته ملت بيدارند ، علما ، بزرگان ومسولان کشور به فضل پروردگار در نهايت هوشياري عمل کردند ـ مثل هميشه ـ تا ديدند که توطئه است ، اقدام کردن .البته سخنراني در دنيا زياد است ، شب نامه در دنيا زياد است حرف نادرست ، تهمت وافتراء و دروغ کم نيست ، اما هر شايعه اي به وسيله دشمن نيست .آن شايعه اي که توطئه دشمن است به وسيله انسانهاي خبير و بصير شناخته مي شود .
اول کسي که درمقابل اين حرفها در اين چند روز – اين يکي دو هفته – وارد ميدان شد و حرف زد ، رئيس جمهوري عزيزمان جناب آقاي خاتمي بود .در مصاحبه خود به شکل بسيار دقيق وهوشمندانه ، آنچه را که مي خواستند در ذهن مردم القا کنند ، ايشان از ذهن مردم ، پا کرد .رفت ودر مقابل اين توطئه قرار گرفت آنها هم خيلي عصباني شدند . بعداز انتخابات رياست جمهوري امسال که براي مردم ، يک حادثه شيرين بود سي ميليون جمعيت در انتخابات شرکت کنند . رييس جمهوري را با بيست ميليون راي انتخاب بکنند و بعد دولت تشکيل بشود ، مجلس شوراي اسلامي به تمام وزراء راي بدهد وزرا بدون هيچ دغدغه اي در سرتا سر کشور مشغول کارشان بشوند و به موقع گزارش بدهند ، چيزهايي شيريني است . به همين نسبت براي دشمن ، تلخ بود . نتوانتسندتحمل کنند فهميدند که اين استحکام ، اين حرکت صحيح و عمومي مردمي کانوني دارد. کانون آن ، اعتقاد است ، خواستند اين اعتقاد ، اين ايمان واين همبستگي مردن را از بين ببرند ، اين طور وانمود بکنند که در نظام جمهوري اسلامي ، تشتت است !
الان کساني که به راديوهاي بيگانه گوش مي دهند – که غالب اين تحليلهاي غلط هم از راديوهاي بيگانه است متأسفانه آدمهاي ساده دل ، عينهمان را که دشن القا و پول خرج مي کند تا آن را به ذهنهاي مستعمين خود برسانند ، قبول مي کنند ! اگر کسي به اين راديوها گوش بدهد ، خواهدديد که غوغا مي کنند تا ثابت کنند الان در نظام جمهوري اسلامي ، اختلاف ، دو دستگي ، دو جرياني ودشمني هست ؛ همديگر را تحمل نمي کنند .
بيچاره ها ! نه ملت ايران را شناختيد نه انقلاب را شناختيد ، نه روحانيت را شناختيد نه مسئولان را شناختيد با همين جهل و بي خبري بود که در انقلاب شکست خورديد باهمين جهل و تحليل غلط بود که هجده سال است داريد شکست مي خورد ! به فضل الهي با همين اشتباهي که مي کنيد ، در اين دفعه هم به دست مردم شکست خورديد و تا آخر ، هميشه شکست خواهيد خورد !
دشمن سعي کرد ، بگويد دو جريان است ، با هم مخالفند و بر سر اختيارات ، با هم اختلاف دارند، نخير ايشان در مصاحبه ، قشنگ تشريح وروشن کردند .معلوم شد که روابط ، کاملاً تعريف شده ومشخص است .همه مي دانند که تکليف وظيفه شان چيست . با همکاري و با محبت ، کارهاي خودشان را پيش مي برند .دشمن ، اين جا ناکام شد ! بعد هم بزرگان ومراجع عظام قم ايستادند . يکي از برکات مهم الهي بار اين کشور ، وجود مراجع آگاه است مرجع تقليد آگاه براي مردم ، از هر نعمتي بالاتر است . مرجع تقليد آگاه ، مرجعي که فريب نمي خورد ، مرجعي که ذهن او راتبليغات دشمن نمي سازد ، مرجعي که تحليل سياسي خود را از راديوي اسرائيل نمي گيرد ، خيلي ارزش داد . ديديدکه مراجع چه طور در مقابل اين زمزمه ها وشايعه هاي دشمن ساز ايستادند ، بعد هم حوزه و روحانيت قم ، بعد هم شهره هاي مهم و مختلف کشور ، موضع خودشان را مشخص کردند . معلوم شد که ملت ايران بيدار است وانصافاً هم ملت و هم مسئولان و خود روحانيون موضع بسيار خوبي نشان دادند . من از يکايک آنهاتشکر مي کنم نه به خاطر شخص ، عزيزان من ! اين جا مسئله شخصي نيست من هم يکي از شما ، از نظام اسلامي از رهبري اسلامي واز ولايت فقيه به عنوان ستون فقرات اين نظام بايددافع کنم وظيفه من است . تکليف شرعي است . مسأله شخصي نيست . به خاطر مسئوليت سنگيني که من دارم ، از همه کساني که دراين برهه ، قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوي او خفه کنند ومشت به دهان دشمن بکوبند ، صميمانه تشکر مي کنم .
و همين جا مي خواهم از همه خواهش بکنم که ديگر اين راهپيماييها را متوقف کنيد بس است . وقت براي حضور در صحنه ودر ميدان ، در راهپيمايي براي مسايل و قضايايي که هميشه اين ملت با آن مواجه است ، بسيار است ، لزومي ندارد که اين راهپيماييها ادامه پيدا بکند . در هر جاي کشور من خواهش مي کنم ديگر راهپيمايي نکنند ، البته گويندگان ونويسندگان بايد ذهنها راروشن کنند ، تکليف هدايت مردم ، يک تکليف الهي است .دراين قضيه ، ممکن است بعضي تصور کنند که به شخص ظلم شد اگر در اين مسأله به شخص من ستمي رفته باشد و کسي ظلمي کرده باشد ، من از حق شخصي خود م به طور کامل مي گذرم هيچ شکايتي از هيچ کس ندارم .
البته امام بزرگوار ( رحمت الله علیه ) در طول ده سال خيلي حرفها داشت که بعضي از آنها را به مردم گفت خيلي را هم به مردم نگفت ! امام حرفهايي داريم که اگر خداي متعال در پيشگاه خودش اجازه نطق داد ، با خود او درميان خواهم گذاشت ، لزومي ندارد که انسان همه چيزها را بگويد ! من مسأله شخصي دراين قضيه ندارم ، اما از حق مردم مطلقاً اغماض نخواهم کرد.
آن کساني که خواستند خاطر مردم را مغشوش ، ذهن مردم را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند ، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يکديگر قرار بدهند و صفوف را از هم جدا بکنند ، اينها به مردم خيانت کردند ، به انقلاب و به کشور خيانت کردند ، به انقلاب و به کشور خيانت کردند ، بايد طبق قانون با آنها رفتار بشود – البته در چارچوب قانون من خواهش مي کنم هيچ کار و هيچ حرکت غير قانوني نشود . هيچ کس از آحاد مردم درصد برنيايد که خودش برود و به خيال خود ، کس از آحاد مردم درصد برنيايد که خودش برود و به خيال خود ، کسي را مجازات کند ، نه به عهده قانون است .
البته به هيچ وجه نبايد انتقام گيري چيزي نيست که جايش اين جا باشد . انتقام را از دشمنان مستکبر ، درجاي خود بايد گرفت .کساني که از روي ناداني ، نفهمي ، هواي نفس زودگذز ، هواهاي بشري ناشي از خضال زشت و بد ، حسد و غيره اقدامي مي کنند شايسته اين نيستند که کسي به فکر انتقام گيري از آنها بيفتند ، لکن قانون بايد اجرا بشود . اگر اين کارهايي که بعضي کردند و مي خواهند از هم ادامه بدهند کن اطلاع دارم که با زهم براي آينده ، برنامهايي دارند – غير قانوني است ، اگر خيانت به مردم است – که هست – بايد مسئولان اجرايي و قضايي وظايف خودشان را درباه اينها انجام بدهند ، البته من اطلاع دارم که انجام هم خواهند داد و هيچ گونه سستي اي در اين زمينه وجود نخواهد داشت .
عزيزان من ! آنچه مهم است ، اين است که همه آحاد ملت ، بخصوص اعضاي بسيج – بسيج دانش آموري ف دانشجويي کارگري ، صنفي و عشاير ، يگانهاي گوناگون بسيج و کساني که جزو سازمان بسيج نيستند و در واقع همه و همه در پي انجام تکليف ، حاضر و آماده باشند وخودشان را براي دفاع از اسلام و انقلاب آماده کنند .
دفاع هم هميشه ، با آلات قهريه نيست ، با تفنگ نيست ، گاهي دفاع با فهميدن است . گاهي دفاع با زبان است ، گاهي دفاع از حقيقت ، با حضور در جايي است .شايد يکي از بزرگترين خدماتي که انقلاب به ملت ايران کرد ، اين بود که ذهنها را باز کرد ، ذهنها را سياسي کرد ، چشمها را باز کرد و همه را با مسايل کشور آشنا کرد . اين آشنايي ، اين بصيرت بايد روز به روز بيشتر و زيادتر بشود . اگر اين بشود ، دشمن هيچ کاري نمي تواند انجام بده و بدانيد مسئولان کشور ، همه آماده هستند براي اين که وظايف خوشان را به بهترين وجهي انجام بدهند .
امروز مسولان قوه قضاييه ، مسولان قوه مقننه ، مسئولان قوه مجريه ، اعضاي هيات دولت شخص رئيس جمهوري محترم ، همه دست اندکاران نيروي انتظامي و انتظامي وکساني که در بخشهاي مختلف مسئولند ، همه آماده هستند تا آن که چه که وظيفه الهي و اسلامي آنها ست ، انجام بدهند هيچ سستي و کوتاهي وجود ندارد وهمه هم در يک جهت حرکت مي کنند .
دشمن به اختلاف سليقه درباه فلان مسأله سياسي نگاه نکند و خيال نکند که بين اينها اختلاف است نه ، درباره مسايل اصلي جامعه درباره ناموس انقلاب و مسايل اساسي اسلام ، هيچ اختلافي بين اينها نيست ، يکپارچه هستند وروحانيت معظم و بزرگان حوزه علميه هم مثل هميشه در جلوي صفوف قرار دارند و حرکت مي کنند .
بنده از خداي متعال هم خواسته که جسم و جان ناقابل من هم در همين راه در خدمت اسلام و ملت ايران قرار بگيرد .آنچه در اختيار من وجود دارد و خداي متعال ، به وديعه به من سپرده است جسم و جان و نيروها و همه و همه به فضل پرودرگار در خدمت اين راه و در مقابله با دشمن خواهد بود . دشمن بداند اين انقلاب اسلامي ، همان انقلابي است که تخت امپراطوري استکبار را لرزاند ، با همان قدرت ، با همان هيبت ، با همان همينه و به فضل الهي با همان پيروزيها و پيشرفته است . بحمدالله نيروي عظيم جوانان هم درصحنه هستند . خداوند همه شما را حفظ کند ، دلهاي نوراني شما را با انوار معرفت خود روشنتر و نوراني تر کند . ان شاء الله به همه شما لطف و فضل خود را عنايت کند و و جود مقدس ولي عصر ارواحنا فداء و عجل الله فرجه ، ازهمه شما راضي باشد و وروح مقدس امام بزگوار ، شما را مشمول دعاي خود قرار بدهد.

منبع : کتاب « از جدایی تا رویارویی » بررسی غائله 23 آبان و ریشه های آن الف


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
دستور تهیه انواع دسر شیر
دستور تهیه انواع دسر شیر

دستور تهیه انواع دسر شیر

تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟
تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟

تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟

آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر
آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر

آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر

هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم
هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم

هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم

دستور تهیه چند مدل دسر شیر
دستور تهیه چند مدل دسر شیر

دستور تهیه چند مدل دسر شیر

آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن
آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن

آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن

همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI
همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI

همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI

آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر
آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر

آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر

طرز تهیه چهار مدل دسر شیر
طرز تهیه چهار مدل دسر شیر

طرز تهیه چهار مدل دسر شیر

علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن
علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن

علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن

دستور تهیه انواع دسر با نسکافه
دستور تهیه انواع دسر با نسکافه

دستور تهیه انواع دسر با نسکافه

آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای
آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای

آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی
دستور پخت سه نوع غذای رژیمی

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی

طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت
طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت

طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت

طرز تهیه انواع غذای رژیمی
طرز تهیه انواع غذای رژیمی

طرز تهیه انواع غذای رژیمی

دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه
دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه

دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه

طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده
طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده

طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده

طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی
طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی

طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی

آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه
آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه

آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه

دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه
دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه

دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه

دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی
دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی

دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی