مهندسي معكوس تست هاي كنكور

در اين مقاله ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روان‌شناسي نحوه‌ي كاهش ترديد بين جواب‌هاي چهارگزينه‌اي به سه‌گزينه‌اي و در نهايت تك‌گزينه‌اي و كشف گزينه‌ي صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق‌العاده‌ي اين روش‌ها هنگامي آشكار‏ مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده‌ي دوره‌هاي قبل تست و ارزيابي كنيد.
شنبه، 26 ارديبهشت 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مهندسي معكوس تست هاي كنكور
مهندسي معكوس تست هاي كنكور
مهندسي معكوس تست هاي كنكور


روش دسترسي به پاسخ درست بر اساس احتمالات

در اين مقاله ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روان‌شناسي نحوه‌ي كاهش ترديد بين جواب‌هاي چهارگزينه‌اي به سه‌گزينه‌اي و در نهايت تك‌گزينه‌اي و كشف گزينه‌ي صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق‌العاده‌ي اين روش‌ها هنگامي آشكار‏ مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده‌ي دوره‌هاي قبل تست و ارزيابي كنيد.
كشورهاي ضعيف وقتي‏مي‏خواهند تكنولوژي ساخت يك محصول پيشرفته را به دست آورند ، از مجموعه روش هايي استفاده‏مي‏كنند كه تحت نام دانش مهندسي معكوس دسته بندي‏مي‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و توليد يك مدل تلويزيون ديجيتالي جديد را پيدا كنند ، ابتدا با حسابگري و دقت بي نظير از تك تك اجزاي تلويزيون اطلاعات برداري‏مي‏كنند و به تدريج شروع به دمونتاژ يا باز كردن تك تك واحدها و نهايتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏مي‏كنند و از اين مسير و با كمك آزمايشات متعدد سعي‏مي‏كنند مسير طي شده توسط سازنده اصلي براي رسيدن به اين محصول پيشرفته ( در مثال ما تلويزيون ديجيتالي) را كشف كنند.
در اين مقاله ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روانشناسي نحوه كاهش ترديد بين جوابهاي چهار گزينه اي به سه گزينه اي و نهايتا تك گزينه اي و كشف گزينه صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق العاده اين روشها هنگامي آشكار‏مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده دوره هاي قبل تست و ارزيابي كنيد. با كمي حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهيد شد كه ديگر نيم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسري براي شما نيم ساعت نااميدي نيست ، بلكه نيم ساعتي است كه‏مي‏تواند سرنوشت قبولي شما را به شدت تحت تاثير قرار دهد و جايگاه و رتبه علمي شما را تا حد خارق العاده اي جابجا كند. در زماني كه فقط با زدن دوعدد تست بيشتر دانشگاه محل تحصيل و رشته و مقطع تحصيلي شما تعيين‏مي‏شود ، بديهي است كه اگر روشي بتواند رسيدن به بيش از ده تست صحيح را تضمين كند، ارزشي هم سنگ طلا خواهد داشت. اين درحالي است كه هيچ كس حاضر نيست كارآيي و اثر بخشي اين روشها را بپذيرد و براساس آنها اقدام به زدن گزينه ها نمايد.
قبل از اينكه وارد بحث اصلي شويم لازم است نخست روي چند نكته اساسي با هم به توافق برسيم. تنها به اين شرط است كه ادامه مطالب زير معنا دار‏مي‏شود و‏مي‏تواند منجر به نتيجه گردد:
نكته اساسي 1: روش مهندس معكوس زماني جواب‏مي‏دهد كه فرد حداقل دانش مهندسي مورد نياز براي تكنولوژي مورد نظر را در اختيار داشته باشد. هر چه دانش فرد از موضوع بيشتر باشد ، احتمال خطاي او كمتر و امكان توفيق او در رسيدن به نتيجه مطلوب بيشتر‏مي‏شود. به همين دليل هر چه دايره اطلاعات درسي شما وسيع تر و تسلط شما به مفاهيم بنيادي دروس بيشتر باشد، ميزان اثر بخشي اين روشها بيشتر است. بنابراين در نظر داشته باشيد كه اين جزوه شبيه اسلحه اي است كه شما هر چه ورزيده تر باشيد بيشتر به كمك شما‏مي‏آيد و و در كارزارها و ميدان هاي آزمون بيشتر به دردتان‏مي‏خورد. بنابراين تا آخرين لحظه بايد سعي كنيد بيشترين حجم اطلاعات ممكن رادر ذهن خود جاي دهيد. دربخش مربوط به تند يادگيري در اين رابطه بحث شده است.
نكته اساسي 2: وقتي بحث احتمالات به ميان‏مي‏آيد هرگز نبايدروي اطلاعات مقطعي و موضعي نتيجه گيري كرد. بلكه بايد ديدي كل نگر داشت و نتيجه نهايي را مد نظر قرار داد. براي مثال وقتي‏مي‏گوئيم احتمال عبور ماشين هاي قرمزرنگي كه در هر ساعت از خيابان خاصي‏مي‏گذرند. 30 درصد است. منظور اين نيست كه 30 اتومبيل قرمز رنگ حتما پشت سر هم و به صورت قطاري از اين خيابان عبور‏مي‏كنند. بلكه منظور اين است كه در هر ساعت از هر صد عدد ماشين ، به احتمال قوي 30 تاي آنها قرمز‏مي‏باشند. به همين ترتيب وقتي ادعا مي‏كنيم كه با روش تشريحي در اين جزوه شما‏مي‏توانيد نسبت به كسي كه از اين روش هيچ نمي داند، 30 درصد بيشترجواب درست بزنيد، الزاما به اين معنا نيست كه حتما و دقيقا 30 تاي اين تست ها درست و بقيه نادرست خواهند بود. چه بسا تعداد جوابهاي درست شما بيشتر از 30 تا بشود و اين بستگي به دقت و شانس و احتمالات دارد. اما نكته مهم اين است كه شما حتما بيشتر از بقيه امتياز خواهيد آورد و عدد تضميني براي توفيق شما در جوابدهي به اين تست ها (نسبت به فردي كه از آنها بي اطلاع است )حداقل 30 درصد بالاتر است.
نكته اساسي 3: اگر فقط يك روز به آزمون باقي مانده است ، هرگز نگوئيد مطالعه ديگر بي فايده است و شما شانسي براي قبولي در آزمون نداريد. فراموش نكنيد كه اگر قرار باشد همه سوالات درست جواب داده شوند و همه شركت كنندگان زمان كافي براي جوابدهي به سوالات در اختيار داشته باشند ، ديگر كنكور و مبارزه معناي خود را از دست‏مي‏دهد . در حقيقت بايد زمان كنكور بسيار كمتر از زمان لازم براي پاسخگويي به همه سوالات باشد و سختي و مشكل بودن برخي از سوالات بسيار بيشتر از حدي باشد كه بتوان همه آنها را در مدت تعيين شده جوا ب داد. در حقيقت در آزمون هاي استاندارد همگاني مانند كنكور سراسري ، طراحان سوال سعي‏مي‏كنند بيشترين تعداد سوالات ممكن را در حداقل زمان ارائه دهند تا مسابقه معناي واقعي خود را پيدا كند. در اين حالت ديگر استفاده از واژه " بي فايده" براي مطالعه بي معناست ، چرا كه حتي يك نيم نگاه به يك صفحه كتاب‏مي‏تواند در رساندن شما به جواب يك تست تعيين كننده باشد.
نكته اساسي 4: ما خيلي وقتها مطالعه نمي كنيم كه چيزي را ياد بگيريم، بلكه بسياري اوقات مطالعه‏مي‏كنيم تا چيزهايي را فراموش كنيم. به عبارت ديگر شايد مطالعه بيشتر و وقت گذاشتن براي مرور سريع مطالب باعث نشود كه ما مطلب جديدي را ياد نگيريم ، اما لااقل اين فايده را دارد كه به ما‏مي‏آموزد مطلب و گزينه نادرست كدام است. همچنانكه در ادامه خواهيد ديد ، همين كه شما بدانيد كدام گزينه نادرست است‏مي‏تواند كمك بسيار زيادي براي رساندن شما به گزينه درست باشد. به اين بيانديشيد كه در بين چهار گزينه ارائه شده فقط يكي از گزينه ها درست است. و سه تاي ديگر نادرست‏مي‏باشند. شايد تشخيص جواب درست زياد هم ساده نباشد ، اما بسياري اوقات تشخيص جواب نادرست بسيار راحت تر است و شما‏مي‏توانيد با استفاده از دانش "نادرست شناسي" به راحتي روي گزينه درست فرود آئيد و آن را در جا و بدون اينكه دليل درستي اش را بدانيد! شكار كنيد. اين در حالي است كه با كمك روشهاي آماري ارائه شده در اين جزوه ، همين دانستن جوابهاي نادرست هم خود يك راهنماي بزرگ براي رساندن شما به گزينه درست محسوب‏مي‏شود. از اين به بعد هر وقت خواستيد درسي را بخوانيد و وقت كافي براي يادگيري مباحث اصلي در اختيار نداشتيد، بلافاصله ميدان را واگذار نكنيد. به خاطر داشته باشيد كه هدف از مطالعه فقط يادگيري نيست و بسياري اوقات ما مطالعه‏مي‏كنيم تا افكار و ايده هاي انحرافي و نادرست را فراموش كنيم !
نكته اساسي 5: گول ايده هاي آرماني و صفات توافقي بهترين و بالاترين و باهوش ترين را نخوريد و هرگز تصور نكنيد كه دنيا بر اساس اصل درست و نادرست و يا همه چيز يا هيچ چيز آفريده شده است! به بيان ديگر گمان نكنيد كه براي تسلط به يك كتاب درسي مثلا رياضي يا زيست شناسي يا عربي بايد حتما از اول تا آخر آن را كاملا مسلط باشيد و تمام نكات و جزئيات آن را به طور دقيق مطالعه و تمرين كرده باشيد. بر خلاف ايده هاي آرمان گرايانه و مطلق نگر ، دنيا به جاي تقسيم شدن به درست و نادرست ، از اتفاقاتي پر شده است كه معمولا " كمي درست " و " تا حدودي نادرست " و ….‏مي‏باشند. به عبارت ديگر اين تصور كه چون مدرسه خوبي نداشته‏ايد و يا در زمان دبيرستان خوب درس نخوانده ايد پس نمي توانيد هم پاي شاگردان ممتاز وارد ميدان رقابت شويد و به ناچار بايد ميدان را واگذار كنيد ، تصوري موهومي و باطل است كه اگر همين الآن آن را از مخيله خود خارج نسازيد براي هميشه و در تمام صحنه هاي زندگي شما را وادار به عقب نشيني و زمين گير شدن‏مي‏نمايد. هميشه با خود بگو ئيد كه شاگردممتازها و محصلين مدارس نمونه اي "كمي تا حدودي بيشتر از شما مسلط"اند و اين مقدارتفاوت نسبي با كمي تلاش و پشتكار از سوي شما به راحتي قابل حصول است.
خوب توجه كنيد كه به هيچ وجه در تله آرمان گرايي و مطلق نگري و طلب همه چيز يا هيچ چيز نيافتيد و بي جهت ميدان مبارزه فعلي را به اميد ميدان مبارزه بعدي و اگذار نكنيد. هر صحنه كارزار و هر كنكوري و هر آزموني را يك چالش جدي براي عرض اندام و ارزيابي خود و توانايي هاي خود تصور كنيد و سعي كنيد حتي پيشرفت هاي كوچك را بها دهيد و براي رسيدن به اين تفاوت هاي به ظاهر ناچيز از تمام وجود خود مايه بگذاريد. بنابراين هر چند مطمئن ايد كه در كنكور امسال امتياز شايسته خود را بدست نخواهيد آورد اما نه الآن و نه در اثناي برگزاري كنكور ميدان را خالي نكنيد و با پررويي و غرور تمام و در كمال اعتماد به نفس براي بدست آوردن حتي يك امتياز مثبت از تمام هوش و دقت و انرژي روحي و جسمي خود كمك بگيريد. فراموش نكنيد كه انسانهاي برتر هميشه با انسان هاي عادي اندكي تفاوت دارند. و همين تفاوت اندك است كه باعث‏مي‏شود آنها در قياس با افراد عادي جايگاه و رتبه اي عالي و جهش وار بدست آورند.
نكته اساسي 6: اينكه فقط بتوان با يك انبر دست معمولي موتور يك اتومبيل را تعمير كرد و يا فقط با يك فاز متر بتوان يك تلويزيون خراب را تعمير نمود، اين تصوري اشتباه است كه با آن اتومبيل و تلويزيون نمي توان تعمير كرد. به خاطر داشته باشيد كه براي هر كارمهندسي شما به يك "جعبه ابزار" احتياج داريد. و "جعبه ابزار" يك "مهندس معكوس تست هاي استاندارد كنكور" مجموعه اي است از چندين ابزار كليدي كه هر كدام بايد به موقع و د ركنار هم مورد استفاده قرار گيرد. به بيان ساده تر براي رسيدن به جواب گزينه درست در روش مهندسي معكوس (تشريحي در اين جزوه) ، شما بايد ضمن آنكه هنر و مهارت نگريستن به جوابهاي بعدي وقبلي را بلد باشيد، در عين حال بايد بتوانيد گزينه هاي نادرست را حتي الامكان تشخيص دهيد و با كمك روشهاي مختلف از جمله برهان خلف و استقرا و تكنيك هاي روانشناسي و انحرافي مورد استفاده طراحان ، گزينه هاي ترديدي را از چهار گزينه به سه گزينه يا در صورت امكان به دو گزينه كاهش دهيد. همزمان با آن بايد به تكنيك هاي شناسايي گزينه هاي متضاد و مشابه و نيز تكنيك هاي شناسايي گزينه هاي انحرافي مسلط باشيد. در عين حال بايد سعي كنيد به جاي صرف وقت براي علامت زني بي هدف گزينه ها فقط بر مبناي احتمال و حدس ، ابتدا به صورت يورشي و تهاجمي به شكار گزينه هاي ساده در كل سوالات برويد و اين شكارهاي پر ارزش و در عين حال ساده و سهل الوصول را بي جهت از دست ندهيد. بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه داشتن اين جعبه ابزار جديد باعث نمي شود كه شمافرصت هاي راحت را از دست بدهيد. به خاطر داشته باشيد كه كارآيي اين جعبه ابزار عملا آخر كار ظاهر‏مي‏شود. يعني لحظه اي كه شما ديگر از رسيدن به جواب درست در زمان باقيمانده نااميد شده ايد و تصميم گرفته ايد كه به جاي واگذار كردن ميدان و علامت نزدن جوابهاي ترديدي به هر قيمتي كه هست از اين گزينه ها امتياز بگيريد. به هيچ وجه از همان ابتداي كار از اين جعبه ابزار استفاده نكنيد و بدون مطالعه به سراغ روشهاي احتمالاتي نرويد. به ياد داشته باشيد كه كم نيستند تعداد انسان هاي عادي هم سطح شما كه فاقد اين جعبه ابزار معجزه آفرين اند و در نتيجه لااقل به جوابهاي ساده هر درس كه هميشه در هر درسي تعدادي از آنها وجود دارد جواب درست داده اند. استفاده تلفيقي از ابزارهاي ارائه شده در اين جزوه در زمان درست و با ريسك پذيري حساب شده‏مي‏تواند افزايش خارق العاده امتيازات شما را تضمين كند. و برعكس اميد بستن بي دليل و بيش از حد به اين روشها بدون رساندن خود به شرايط اوليه‏مي‏تواند شما را حداكثر در همان جايي كه همين الآن هستيد، قرار دهد!
نكته اساسي7:سر جلسات امتحان و اصولا در تمام صحنه هاي بحراني زندگي (چه شغلي و چه تحصيلي ) اين ضمير ناخودآگاه انسان است كه كنترل اوضاع را در دست‏مي‏گيرد. براي بدست آوردن حداكثر بهره وري كافي است به اين سيستم اعتماد كنيد.به عبارت روشن تر سر جلسه آزمون اين شما نيستيد كه امتحان‏مي‏دهيد ، بلكه اين سيستم حافظه و سيستم روحي و جسمي شماست كه در صورت هماهنگ بودن عمليات تست زني و جوابدهي سوالات را راهبري‏مي‏كند. شما بايد از هر نوع اعمال فشار روي فكر و ذهن خود هنگام امتحان دادن پرهيز كنيد و به جاي مضطرب و دستپاچه شدن ، بايد به ضمير و جسم و ذهن خود اعتماد كنيد و اجازه دهيد ضمير آنچه را كه در خود دارد را به صورتي كه صلاح‏مي‏داند روي كاغذ بياورد. فراموش نكنيد كه شما قبلا بسياري از مباحث مطرح در سر جلسه كنكور را در ايام دبيرستان و پيش دانشگاهي خوانده ايد. سر جلسه آزمون كافي است با آرام سازي روح و جسم خود و اعتماد به نفس و ضميرو توانايي هاي خود به اين سيستم حافظه و ذهن خود فرصت دهيد تا كار خود را انجام دهد. نظام هاي يادگيري و يادسپاري و يادآوري انسان يك نظام عجيب و خارق العاده است كه توانايي هايش حد و مرزي ندارد. اگر شخص بتواند به هماهنگي و آرامش لازم برسد‏مي‏تواند در عرض فقط يك شبانه روز تمام خاطرات ايام دبستان وتمام درس هايي را كه در كل عمر خوانده را به ياد آورد ! فرد‏مي‏تواند به جاي خواندن 250 كلمه در دقيقه متعارف سرعت خواندن خود را تا 24000 كلمه در دقيقه افزايش دهد! و كاري را كه بقيه در طي دو سال انجام‏مي‏دهند را در عرض چند روز انجام دهد. تنها كافي است دست از سر ضمير ناخودآگاه خود برداريد و به جاي شك كردن در توانايي هاي حافظه و سيستم يادگيري و يادآوري و ياد سپاري خود ، به آنها اعتماد كنيد و فقط تا‏مي‏توانيد با مرور و تند خواني و تند يادگيري سعي كنيد بيشترين حجم اطلاعات ممكن را وارد ضمير خود سازيد.
نكته اساسي8: همه آنها كه شب هاي امتحان ناگهان غيرتي شده اندو تا آخرين لحظه دست از مطالعه و تلاش برنداشته اند، به خوبي‏مي‏دانند كه در ساعات آخر نزديك به امتحان ، ناگهان كارآيي آنها به حد خارق العاده اي بالا رفته است و درسي را كه در طول يك ترم به زحمت ياد‏مي‏گرفتند را يكشبه كاملا مسلط شده اند. اما جالب ترين نكته اين است كه همه اشخاصي كه با جديت و پشتكار و اطمينان و اميد خود را براي امتحان آماده‏مي‏كنند، از يك جور نيروي الهام و استعداد دروني بهره مند‏مي‏شوند كه با كمك آن‏مي‏توانند با اطميناني دروني سوالات امتحان را حدس بزنند. اين مساله براي بسياري از افرادي كه وارد ميدان عمل نمي شوند قابل هضم نيست و يك جور باور خرافي محسوب‏مي‏شود، اما آنها كه در عمل جنگاور بوده اند و به توانايي هاي خود شك نكرده اند، خوب‏مي‏دانند كه اين نيروي الهام چيست و تا چه اندازه قوي و قدرتمند است . هر چند عجيب و باور نكردني به نظر‏مي‏رسد ، ولي وقتي شما در زندگي به طور جدي تصميم خود براي جنگيدن ‏مي‏گيريد و حاضر‏مي‏شويد با تمام وجود براي رسيدن به يك هدف تلاش كنيد، ناگهان نيروهايي غيبي در كنار شما قرار‏مي‏گيرند و استعدادها و توانمندي هاي شما را چند صد برابر‏مي‏كنند. حضور اين نيروهاي غيبي فقط توسط خود شخص حس‏مي‏شوند و بقيه كه بيرون وجود شخص قرار دارند گمان‏مي‏كنندكه اين خود فرد است كه اين توانايي ها را دارا‏مي‏باشد. بنا براين به كساني كه اين نيروهاي غيبي را انكار‏مي‏كنند ، اصلا توجهي نكنيد. با گرفتن يك تصميم جدي و ابلاغ اين تصميم به كل وجود خويش ناگهان حضور اين نيروهاي غيبي را دركنار خود حس خواهيد كرد و در خواهيد يافت كه به كمك اين نيروها قدرت انجام هر معجزه اي را دارا‏مي‏باشيد.
نكته اساسي9: مطالب اين جزوه را نمي توانيد در كتابهاي ديگر پيدا كنيد. و درست به همين خاطر است كه بايد تك تك نكات آن را به طور دقيق مطالعه و اجرا كنيد. به خاطر داشته باشيد كه يادگيري انسان وقتي متوقف‏مي‏شود كه فرد احساس دانستن كند . دانستن به صورت يك فيلتر مانع از آن‏مي‏شود كه اطلاعات و ايده هاي جديد وارد ذهن و ضمير ما شود. و ما در درون پوسته اي دانش خود زنداني‏مي‏شويم. اين جزوه را تا به آخر بخوانيد و آن را در زندگي و از همه مهم تر در آزمون هاي تحصيلي و به خصوص در امتحان كنكور پياده و اجرا كنيد. به سرعت در خواهيد يافت كه مشكل اصلي ناتواني تحصيلي افراد در وجود خود آنهاست و آنچه در حال حاضر تحت عنوان مطالب درسي در اختيار نسل بشر قرار‏مي‏گيرد و يادگيري آنها به ظاهر مشكل است، بسيار كمتر از حد توانايي يادگيري كندذهن ترين انسان روي زمين است.

اگر شما طراح سوال بوديد!

آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه اگر شما طراح سوالات كنكور بوديد، سوالات را چگونه طراحي‏مي‏كرديد!؟ آيا‏مي‏دانيد كه طراحان سوالات آزمون هاي سراسري و همگاني براي اينكه امكان ورود و امتياز گيري شانسي را به حداقل برسانند ، مجبورند از يك سري قوانين و قواعد ثابت و مشخص تبعيت كنند و حق ندارند هر جور دلشان خواست سوال طرح كنند و هر جور دلشان خواست سوالات را بين گزينه هاي الف و ب و ج و د توزيع كنند؟ بديهي است كه اگر شما اين قوانين را بدانيد به پنجره و ديدگاه طراح سوال نزديك تر‏مي‏شويد و بهتر‏مي‏توانيد حركات و حقه هاي او را حدس بزنيد و از اين طريق گزينه هاي درست و نادرست را از يكديگر تشخيص دهيد. بيائيد با هم اين قوانين و قواعد اجباري را مرور كنيم:
قاعده اول :طراحان سوالات كنكور هاي همگاني ملزم‏مي‏باشند كه پاسخ ها را به طور يكسان بين گزينه هاي الف و ب وج ود توزيع كنند و حق ندارند سنگيني پاسخ ها را روي يك گزينه خاص بياندازند و يا سنگيني را از يك گزينه خاص بيش از حد دور كنند.
فرض كنيد در امتحان كنكور يكصد سوال وجود دارد . بديهي است كه جواب اين سوالات بايد بين چهار گزينه الف و ب و ج و د توزيع شود. با توجه به اينكه به ازاي هر سه پاسخ نادرست يكي از پاسخ هاي درست حذف‏مي‏شود ، پس طراح سوال حق ندارد روي يكي از گزينه ها مثلا ( گزينه ج) بيشتر تمركز كند و جوابهاي بيشتري را روي گزينه ج قرار دهد. چرا كه اگر چنين كند. يكي از داوطلبان زيرك‏مي‏تواند با درك سريع اين موضوع از روي تصوير گرافيكي پاسخنامه فورا كليد را كشف كند و با علامت زدن همه جوابهاي ج بدون اينكه جواب را بداند امتياز بگيرد!
طراح سوال مجبور است براي خلاصي از دردسرهاي بعدي جواب صد سوال كنكور را بين گزينه هاي الف و ب و ج ود به تساوي تقسيم كند. براي اينكه اين حقيقت را شخصا كشف كنيد، كافي است پاسخنامه سوالات كنكورهاي چند سال اخير را مورد بررسي قرار دهيد و در هر پاسخنامه تعداد گزينه هاي الف را بشماريد و اين عدد را به كل تعداد سوالات تقسيم كنيد . به عددي حدود 25 درصد دست خواهيد يافت.عين همين واقعيت براي گزينه هاي ب و ج ود نيز صادق‏مي‏باشد. به عبارتي اگر يك داوطلب همينطور الله بختكي تمام گزينه هاي الف كنكور را بزند. نهايتا موفق‏مي‏شود 25 درصد نمره را بياورد اما در عين حال 75 درصد جوابها را غلط‏مي‏زند كه چون به ازاي هر سه جواب غلط يك جواب درست صفر‏مي‏شود پس نهايتا امتياز اين فرد چيزي در حدود صفر خواهد بود.
حال بيائيد از منظري ديگر به اين قاعده نگاه كنيم: حالت ايده آلي را در نظر بگيريد كه داوطلب به دليل تسلط علمي موفق شده است 75 سوال را جواب دهد و بعد در كمال تعجب دريافته است كه جواب اين 75 سوال همگي بين گزينه هايالف و ب و ج بوده است. به نظر شما او اگر فرصت و دانش كافي براي جوابدهي به بقيه سوالات را نداشته باشد،و تنها ده دقيقه به پايان وقت آزمون باقي مانده باشد ، آيا بهتر نيست كه بقيه سوالات را از ترس نمره منفي همينطوري به حال خود رها نكند؟! و هر چه گزينه "د" است را علامت بزند؟!
فراموش نكنيد كه طبق قاعده حفظ تعادل گزينه ها و نكشاندن مركز ثقل جوابها روي يك گزينه خاص ، طراح سوال مجبور است 25 درصد پاسخ ها را هم از بين گزينه هاي "د" انتخاب كند و چون تا اين لحظه گزينه‏هاي "د" انتخاب نشده اند پس به احتمال بالاي 90 درصد انتخاب گزينه هاي "د"‏مي‏تواند امتياز بسيار زيادي براي شخص به همراه داشته باشد. در حالت ايده آل اين امتياز 25 است .
تعدادي از تكنيك هايي كه در رساندن شما به گزينه درست ‏مي‏تواند بسيار كمك كند در زير آمده است:
شك بين دو گزينه: اگر در تستي بين دو گزينه شك كرديد، حتما از خير آن تست نگذريد. حني اگر با روش مهندسي معكوس مبتني بر توزيع نرمال هم نتوانستيد از روي پاسخ هاي طرفين گزينه درست را حدس بزنيد، بازهم از خير تست هاي دو گزينه ترديدي به راحتي نگذريد. دليل آن هم بسيار راحت است:"احتمال درست بودن يكي از گزينه ها بر اساس احتمالات 50 درصد است." فرض كنيد در كل سوالات كنكور ، 20 سوال داراي چنين حالتي باشد. دو داوطلب را در نظر بگيريد. داوطلب اول به هيچ كدام از اين 20 تست پاسخ نمي دهد، در نتيجه نمره او براي اين 20 سوال صفر درصد خواهد بود.
فرد دوم ، اما به همه اين سوالات با شك و ترديد جواب‏مي‏دهد. بر طبق قانون احتمالات از اين 20 تست ، ده تا درست و ده تا غلط خواهند بود. پس نمره داوطلب با فرض سه امتياز منفي مساوي يك امتياز مثبت برابر است با: درصد 33=3*20: 10-(3*10). يعني نمره فرد براي اين 20 تست ، 33 درصد خواهد بود و اين در مقايسه با نمره فرد اول ، يعني صفردرصد، نمره بالا و سرنوشت سازي است.
هماهنگي جواب سوال با خود سوال از لحاظ دستوري: پاسخ هايي كه از نظر قواعد دستوري ، باسوال هماهنگي ندارند، غالبا(به احتمال 90 درصد) غلط هستند. مثلا صورت مساله به صورت جاي خالي است و از شما خواسته‏مي‏شود ، جاهاي خالي را با جواب درست پركنيد و يكي از گزينه ها اصلا مناسب آن جاي خالي نيست.چرا كه از لحاظ گرامري جايش آنجا نيست.
وجود دو گزينه متناقض در يك تست: اگر در تستي دو گزينه كاملا متناقض وجود داشته باشند، به احتمال 80 درصد جواب يكي از اين دو گزينه است. و نيازي نيست كه روي دو گزينه ديگر وقت بگذاريد.
وجود دو گزينه مشابه در يك تست: اگر دو گزينه يك تست كاملا مشابه هم باشند، و يا هر دو يك معنا را برسانند، به احتمال 100 درصد هيچ كدام جواب تست نخواهند بود.چرا كه يك تست، يك جو.اب بيشتر ندارد.
حساس بودن به خطاي چشمي هنگام مطالعه گزينه ها: 2 و 3 در فارسي خيلي به هم شبيه هستند. بسياري از طراحان سعي‏مي‏كنند با تزريق پاسخ هاي شبيه از لحاظ شكل ظاهر كاري كنند تا داوطلب عجول گول بخورد و جواب صحيح را نبيند. به جملات و فعل هاي منفي و مثبت و علائم و شكل اعداد خوب دقت كنيد. به احتمال 70 درصد گزينه درست معمولا در لابلاي جوابهاي از لحاظ شكلي شبيه هم ‏مي‏باشند.
تست هاي جستجو كردني: در اين تست ها لازمه يافتن جواب اين است كه هر 4 گزينه را جستجو كرده و جو اب صحيح را پيدا كنيم. در چنين تست هايي سعي كنيد كه براي جستجو هميشه از گزينه ج و د شروع كنيد چرا كه معمولا يكي از اين دو گزينه صحيح‏مي‏باشد. همچنين مواظب باشيد كه انتخاب گزينه الف به عنوان جواب درست بايد با وسواس و احتياط زياد و بعد از اينكه مطمئن شديد گزينه هاي ب و ج و د درست نيستند صورت گيرد. هم چنين سعي كنيد كه از گزينه هاي طولاني فرار نكنيد. گزينه اي كه بررسي آن به ظاهر مشكل تر است خيلي اوقات در تست هاي جستجو كردني همان گزينه جواب است.
عدم نياز به دانستن همه مطالب يك تست: براي پاسخ دادن به بعضي از تست ها ، نياز به دانستن همه مطالب مورد نظر طراح نيست. و فقط با دانستن بخشي از تست‏مي‏توانيد گزينه هاي نادرست را از درست جدا و خود را به جواب صحيح برسانيد.
عدم نياز به حل طولاني: معمولا سوالات كنكور در دروس فيزيك و شيمي و رياضي كه به صورت مساله‏مي‏باشند، راه حل هاي طولاني ندارندو عمدتا يك يا دو نكته خاص مورد نظر طراح‏مي‏باشند. بنابراين هنگام حل اين تست ها اگر ديديد كه به محاسبات طولاني و استفاده از فرمولهاي زياد نياز است، بلافاصله بفهميد كه ازنكته مورد نظر طراح دور افتاده ايد و يا در جايي اشتباه كرده ايد.
عدم احاله جواب به بعد: وقتي روي يك تست انرژي گذاشتيد و براي يافتن جواب فكر كرديد و نهايتا به دو گزينه ترديدي رسيديد . با خود نگوئيد كه بعدا اگر به سراغ آن بيائيد شايد راه بهتري به ذهنتان برسد. بلافاصله جواب را همان موقع انتخاب كرده و به احساس اوليه خود در مورد جواب عمل كنيد. رد شدن از تست و بازگشت دوباره مستلزم صرف وقت اضافي و بررسي دوباره تست است،بدون اينكه اطلاعات اضافه تري به شما بدهد و يا شك شما را برطرف سازد.
قيدهاي تاكيد و نفي بيانگر جواب غلط اند: گزينه هايي كه داراي لغاتي مانند هميشه ، هرگز ، حتما و از اين قبيل هستند، اصولا صحيح نمي باشند. در حالي كه گزينه هايي داراي كلماتي مانند ممكن است ، احتمالا و مانند اينها ، معمولا صحيح‏مي‏باشند.
تست جواب هاي محاسباتي : بعضي اوقات از شما خواسته‏مي‏شود درستي يك جواب را در چهار فرمول داده شده چك كنيد. به جاي حل كامل محاسبه جواب كافي است ، جواب داده شده را در فرمول قرار داده و ببينيد آيا تساوي داده شده برقرار‏مي‏شود يا خير. در اين موارد بهتر است ابتدا با گزينه هاي ج و د شروع كنيد.

چند توصيه:

تغيير فضاي فكري هنگام قفل كردن روي چند تست پياپي: اگر هنگام حل چند تست پياپي چيزي به ذهنتان نرسيد. سريعا متوقف شويد و با تنفس عميق و تمرينات تن آرامي و در صورت امكان خوردن كيك و بيسكويت و كشمش و تنقلات دقيقه اي استراحت سعي كنيد. به مغز خود اكسيژن و به بدن خود قند كافي برسانيد.
اولويت بندي دروس اختصاصي: بعد از اينكه تمام سوالات ساده همه درس ها را جواب داديد و مطمئن شديد كه ديگر سوال ساده اي براي جواب دادن وجود ندارد و قبل از اينكه به سراغ روش مهندسي معكوس برويد. مدت مشخصي را بسته به زمان باقيمانده (مثلا نيم ساعت) را براي درسهاي با ضريب بالاتر (درس هاي ضريب 4 كنار بگذاريد ) و سعي كنيد سوالات بيشتري از آن درس ها را تا حد امكان جواب دهيد.
درس هاي با انحراف معيار منفي بالا: درس هايي كه خيلي ها از آنها بيزارند و اصلا در كنكور به آنها اعتنايي نمي كنند.‏مي‏توانند براي شما الهه شانس باشند. مثلا در رشته انساني داوطلبان از تست هاي رياضي بيزارند. در رشته تجربي درس هاي رياضي و فيزيك كمتر طرفدار دارد. در رشته رياضي نيز درس شيمي دچار نفرت شده است. حال آنكه ارزش واقعي يك تست از يك درس مشخص بعد از كنكور مشخص‏مي‏شود. يعني زماني كه معلوم شود چند نفر به اين درس پاسخگو بوده اند. به عبارتي امتياز سوالات درسي كه عده كمي به آن پاسخ صحيح داده اند، مانند رياضي در رشته تجربي و يا شيمي در رشته رياضي و فيزيك به مراتب ارزش بالاتري از سوالات درسي دارد كه عده زيادي به آن پاسخ‏مي‏گويند و اينكه بگوييم در رشته تجربي فيزيك ضريب 2 دارد و رياضيات هم ضريب 2، پس ارزش تستي اين دو درس با هم برابر است كاملا غلط ‏مي‏باشد.
منبع: سايت نيك صالحي
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط