تشیع و انتظار 

شناسنامه کتاب:
عنوان: تشیع و انتظار
موضوع: سیره امام زمان
زبان: فارسی
منبع: تشیع و انتظار
نویسنده: محمدتقی خلجی
ناشر: انتشارات شفق
محل چاپ: تهران
سال چاپ: 1364
تعداد صفحات: 120 صفحه

معرفی کتاب:

در این دفتر که مجموعه مطالب آن در صد و بیست صفحه نگارش شده است، نخست در مقدمه مروری بر وقایع تاریخی، تاریخچه پیدایش تشیع و ویژگی های عقیدتی آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. سپس در ادامه، اصل امامت و نقش آن در تکامل انسان تبیین می‌گردد و آن‌گاه با اشاره به غصب مقام خلافت در طول تاریخ به وسیله خلفای غارتگر، زمینه بحث از انتظار و اهمیت آن فراهم می‌شود.
فصل اول: انتظار برای عدالت: نخست خطر ناامیدی از تحصیل سعادت و اثرات منفی آن گوشزد می‌شود. در ادامه به سایر اثرات محرومیت جامعه از مدیریت سالم مانند گسترش فساد و افکار تخدیری و... اشاره شده، سپس عملکرد اسلام در مبارزه با ناامیدی با توجه به آیات قرآن، احادیث و سیره معصومین(ع) تبیین می‌گردد. در پایان با عنوان شیعه و انتظار، با بررسی خطبه‌های حضرت علی(ع)، فاطمه(س) و سخنان ابوذر غفاری(ره) دیدگاه شیعه در زمینه انتظار مورد اشاره قرار می‌دهد.
فصل دوم: آینده جهان در پرتو اسلام: در این بخش با توجه به آیات قرآن و عملکرد انبیا و اوصیا(ع)، دیدگاه اسلام درباره آینده جهان و تشکیل حتمی حکومت عادلانه جهانی، مطالبی آورده شده است. بیان شده است که بر طبق آیات و رهنمودهای انبیا، همه در آرزوی تحقق عدل مطلق بوده اند. در طول تاریخ، جوامع بشری عرصه جدال بین حق و باطل هستند. از زمان فرزندان آدم(ع) تا به امروز، همین امر ادامه دارد که بالاخره به وسیله یکی از بندگان برگزیده الهی در آخرالزمان این امر تحقق پیدا خواهد کرد.در ادامه، به همین مناسبت به وقایع مربوط به دوران امام حسن عسکری(ع) و معارف امام زمان(ع) مانند موضوع غیبت (صغرا و کبرا) به صورت کوتاه پرداخته می‌شود.
فصل سوم: عدالت، سرانجام برنامه حیات: در تکمیل بحث‌های پیشین در این بخش با استفاده از آیات و روایات برای دور کردن روحیه ناامیدی تلاش می‌شود که برای همگان ثابت شود: با وجود نارسایی‌های موجود، تشکیل حکومت عادلانه بدون تردید واقع خواهد شد. سپس عقیده به ظهور مصلح جهانی و مأمور تشکیل حکومت عدل در جهان در کیش‌های آسمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن‌گاه نتیجه‌گیری می‌‌شود که نه تنها در مکتب تشیع، بلکه در همه ادیان و مذاهب، اعتقاد به ضرورت تشکیل چنین نظامی وجود دارد و...
فصل چهارم: ارزش انتظار: در این فصل که بخش پایانی این دفتر است، نخست به اهمیت و جایگاه انتظار اشاره می‌گردد آن‌گاه در زمینه سیمای منتظر و ویژگی‌های معنوی وی مطلب کوتاهی ارائه می‌شود.
منبع مقاله : pajuhesh.irc.ir