آثار تاریخی و بناهای یادبود

مترجم: محمد علی آصفی پور
منبع:راسخون
 

آثار تاریخی، اشیا یا ساختمان هایی است که برای احترام یک شخص مهم یا رویدادی تاریخی ساخته شده است. هزاران سال است که آثار هنری را ساخته اند. در بسیاری از موارد، آنها نماد تمدن های باستانی، مانند اهرام مصر باستان و یا پارتنون یونان، است. این بناهای تاریخی آن قدر بزرگ بودند که هزاران نفر برای ساخت آنها کار میکردند. در طول دویست سال گذشته، آثار تاریخی، نشانهای اختصاصی شهرها شده‌اند. یادبود ها برای احترام به مردگان، اغلب سربازانی که در جنگ کشته شده اند، مانند بنای یادبود لینکلن در واشنگتن دی سی، ساخته شده‌اند. یکی از معروف ترین یادبود ها، Mount Rushmore در داکوتای جنوبی است. مجسمه آزادی در نیویورک به مهاجرانی که از اروپا به جهان جدید آمدند، خوشامد گفت. برج ایفل در پاریس در ورودی نمایشگاه جهانی 1889 ساخته شد. شهرهای طراحی شده اغلب در اطراف ساختارهای ساخته دست بشر ساخته شده اند. بنای یادبود واشنگتن قبل از آغاز طراحی و ساخت شهر ساخته شد. پایتخت جدید برزیل، برازیلیا، در اطراف آثار بسیار بزرگ و مهم ساخته شده است.
در طول تاریخ سازه های بزرگ برای بسیاری از دیگر اهداف ساخته شده‌اند. دیوار بزرگ چین بزرگترین شی‌ء ساخته دست انسان در زمین است. این دیوار برای این ساخته شده بود که مهاجمان را از چین دور نگه دارد. بناهای تاریخی در طول تاریخ برای نشان دادن قدرت یک کشور یا جامعه آن ساخته شده است. مجسمه های بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی، لنین، در سراسر مسکو و دیگر شهرهای روسیه یافت می شود. آلمان شرقی دیوار برلین را ساخت تا شهروندان خود را از فرار به غرب بر حذر دارد.
آثار تاریخی و بناهای یادبود
پارتنون - نماد یونان باستان
از ستون ها در تاریخ برای ساخت معابد یا نگه داشتن وزن سقفها استفاده شده است. بعضی از آنها به تنهایی ایستاده‌اند و مجسمه ای از شخصی مشهور را بر بالای خود دارند مانند ستون نلسون در میدان ترافالگار در لندن. بسیاری از شهرها دارای آرک هایی هستند که از این سو به آن سوی خیابان ها کشیده شده‌اند و موفقیت در جنگ ها و درگیری ها را نشان می دهند. در میان معروف ترین آنها، Arc de Triomphe در پاریس است. ابلیسکها اهرام چهار وجهی خیلی باریک و بلند هستند.
یادبود ها برای احترام به مردگان، اغلب سربازانی که در جنگ کشته شده اند، مانند بنای یادبود لینکلن در واشنگتن دی سی، ساخته شده‌اند. یکی از معروف ترین یادبود ها، Mount Rushmore در داکوتای جنوبی است. این بنای یادبود، مجسمه چهره های رؤسای جمهور مشهور است که در یک کوه حکاکی شده است.
یکی از جدیدترین سازه های ساخته شده، بنای یادبود مرکز تجارت جهانی در زمین صفر است که یاد هزاران نفر را که در جریان حملات 11 سپتامبر کشته شدند زنده نگاه می‌دارد.