مثبت نگری
 
چکیده
ذهن ما خاطرات منفی را بیشتر از مثبت در خود نگهداری می کند. باید در ذهن خود یک جعبه اطلاعات از خاطرات مثبت ایجاد کرد. در نوع رفتار دیگران نیز همین اتفاق رخ می دهد. ماباید نوع روابط و رفتار خود را در مسیر مثبت حرکت دهیم.

تعداد کلمات 334/ تخمین زمان مطالعه 2 دقیقه
نویسنده: دکتر مایکل هسدورف
مترجم: وحید کرمی

 

چطور یک ذهن مثبت داشته باشیم؟

مطالعاتی که من داشتم این را نشان می‌دهند که بیشتر از اینکه خاطرات و وقایع و یا نظرات و تجربیات مثبت و خوب را به یاد بیاوریم و یا به ذهن بسپاریم، متاسفانه خاطرات، وقایع، نظرات و تجربیات منفی و بد را به یاد می‌آوریم و یا در حافظه خود ذخیره می‌کنیم. ما باید یک مخزن پر از احساسات مثبت، برای مبارزه با قدرت مخرب تجربیات منفی ایجاد کنیم. و صدالبته که این‌چنین نگرشی، در روابط ما نیز وجود دارد و تاثیر آن نیز بسیار زیاد است. مثلا نظرات منفی و یا کمی احمقانه و نسنجیده یکی از دوستان شما و یا حتی افراد نزدیک به شما، می‌تواند بسیار مضر، خطرناک و گزنده باشد.
 

بنابراین، من قصد دارم نهایت تلاش خود را بکنم تا حداقل پنج مورد و یا نکته مثبت را قبل از اینکه حتی یک حرف و نکته منفی از دهانم خارج شود، به همسر خود بگویم. من می‌خواهم به این توجه داشته باشم که چگونه این نوع نگرش و این‌گونه صحبت کردن در زندگی زناشویی ما مهم است و می‌تواند ثمرات خاص و مثبتی داشته باشد. من تا سه هفته آینده این کار را انجام خواهم داد و متوجه خواهم شد که این کار چگونه در رابطه ما نقش بازی می‌کند. من حداقل به این اعتقاد دارم که این نوع طرز فکر و رفتار هیچ ضرری ندارد و بالعکس احساس من این است که می‌تواند اثرات و نتایج مثبتی هم داشته باشد. خواهیم دید.

برگرفته از سایت: www.psychology.com
منبع: راسخون