چکیده
امامیه به وجوب عقلی تعیین امام بر خداوند قائل هستند، اهل‌سنت وجوب عقلی آن بر خداوند را منکر شده و امامیه را به همین دلیل مذمت نموده‌اند. آن‌ها بر این باورند که امامیه برای خداوند تعیین تکلیف می‌کند که لازم و واجب است خداوند بعد از رحلت پیغمبرش امامی را تعیین کند؛ در حالی که خداوند آفریدگار مطلق است و از او سوال و بازخواست نمی‌شود. پاسخ به این شبهه و نظریه را در این مقاله بخوانید.

تعداد کلمات 1793/ تخمین زمان مطالعه 9 دقیقه