مرا زياد ببوسيد
مرا زياد ببوسيد
مرد ثروت مندي مهمان پيامبر (ص) بود . پيامبر فرزندش را روي پا نشانده بود و او را مي بوسيد . مرد با تعجب به پيامبر نگاه مي کرد . با ناراحتي گفت : من ده فرزند دارم ، اما تا به حال هيچ کدام آنها را نبوسيده ام .
پيامبر ناراحت شد . گفت : چه کنم که خداوند رحمت را از دل تو برداشته است !
محبت و خوش رفتاري با کودکان ، نقش بسيار مهمي در تربيت صحيح آنها دارد . محبت ، احساسات پاک کودکان را شکوفا مي سازد و کمبود عاطفه و عقده هاي رواني ، دامن گير فرزندان نمي شود . همچنين زمينه رحمت خداوند را فراهم مي سازد .
امام صادق (ع) مي فرمايد :
ان الله عزوجل ليرحم الرجل لشده حبه لولده (1)؛ خداوند بزرگ به آدمي براي شدت علاقه و دوستي به فرزندش ، رحم مي کند .
در روايت ديگري از ايشان آمده است :
احبوا الصبيان و ارحموهم و اذا وعدتموهم ففوا لهم فانهم لايرون الا انکم ترزقونهم (2)؛ به کودکان محبت کنيد و آنها را رحم نماييد و هر گاه به آنان وعده اي داديد ، وفا کنيد ، زيرا آنها شما را روزي دهنده خود مي دانند .
درسيره ي بزرگان نيز اين آموزه ها به خوبي رعايت مي شود . در شرح حال عارف رباني سيد محمد حسن الهي طباطبايي آمده است :
همه فرزندان را دوست داشتند ، ولي به دختران خود محبت و احترام خاصي داشتند و از آنها حمايت مي کردند . (3)
همسر ايشان نقل مي کند : به بچه ها حرمت بسيار قائل بودند . از اول تا آخر مي گفتند : اينها اولاد پيامبرند ، اگر من تندي کنم خدا از من حساب مي کشد . يک بار نشد حرف تندي بزنند يا کاري کنند که مثلاً بچه ها بترسند . (4)
فرزند ايشان ، سيد محمد الهي مي گويد :
دقيقاً يادم هست که با هم مي رفتيم گردش . ايشان عصايش را بر مي داشت ، عبا را هم تا مي کرد ، مي زد زير بغلش و همين طوري مي رفتيم گردش (5)
يکي ديگر از مصاديق مهرورزي ، بوسيدن کودکان است . بوسيدن فرزند علاوه بر اينکه علاقه و محبت ما را به کودک نشان مي دهد و کودک عملاً اين مبحث را درک مي کند ، ثواب فراواني هم براي والدين دارد .
امام صادق (ع)از حضرت رسول (ص) نقل مي کنند :
من قبل ولده کتب الله عزوجل له حسنه و من فرحه فرحه الله يوم القيامه (6) آن کس که فرزند خود را ببوسد ، خداوند حسنه اي در نامه عمل او مي نويسد و هر کس که فرزندش را شاد کند ، خدا او را در روز قيامت شاد خواهد کرد .
در روايت ديگري از امام صادق (ع) نقل شده است :
اکثروا من قبله اولادکم فان لکم بکل قبله درجه (7) ؛ فرزندانتان را زياد ببوسيد ، زيرا براي شما در هر بوسه اي درجه اي است .
فرزندان امروز ، پدران و مادران و مسئولان فردا هستند . اگر به قدر کافي و به شايستگي محبت نبينند ، به کمبود عاطفه دچار مي شوند و در آينده ، جامعه با نشاطي نخواهيم داشت .

پي نوشت :

1 ـ اصول کافي ، ج 2 ، ص 82 .
2 ـ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 310 .
3 ـ الهيه ، ص 69 .
4 ـ همان .
5 ـ همان ، ص 71 .
6 ـ اصول کافي ، ج 6 ، ص 49 .
7 ـ وسايل الشيعه ، ج 5 ، ص 126.

منبع:ماهنامه قرآني ،آموزشي نسيم وحي،شماره 8