0
ویژه نامه ها

همه نگری در کتاب‌های مقدس

یونس از امر خدا سرپیچی کرد و به جای نینوا به ترشیش فرار کرد. وی از یافا به قصد عزیمت به ترشیش سوار بر کشتی شد. از قضا باد شدیدی وزیدن گرفت و تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد. ترس و وحشت سراسر وجود ملاحان را فرا گرفت و هر کدام نزد خدای خود استغاثه کردند.
همه نگری در کتاب‌های مقدس
همه نگری در همه کتاب‌های مقدس مطرح شده است
 
چکیده:
یونس از امر خدا سرپیچی کرد و به جای نینوا به ترشیش فرار کرد. وی از یافا به قصد عزیمت به ترشیش سوار بر کشتی شد. از قضا باد شدیدی وزیدن گرفت و تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد. ترس و وحشت سراسر وجود ملاحان را فرا گرفت و هر کدام نزد خدای خود استغاثه کردند.

تعداد کلمات : 1015 کلمه / تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه
همه نگری در کتاب‌های مقدس
نویسنده : رضا کندمی نصر آبادی

همه نگری در کتاب روت
داستان همه نگری به بهترین صورت ممکن در کتاب روت به تصویر کشیده شده است. داستان از این قرار است که در روزگار حکومت داوران، قحطی سرزمین یهودا را فرا گرفت. الیملک به همراه همسرش نعومی و دو فرزند ذکورش بیت لحم را به مقصد موآب ترک گفت. مدتی از مهاجرت ایشان نگذشته بود که الیملک از دنیا رفت و دو فرزندش زنانی از موآب به نام عرفه و روت اختیار کردند. نعومی پس از فوت فرزندانش عزم خود را برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی جزم کرد. همین که نعومی به همراه عروس هایش به دروازه بیت لحم رسید از ایشان خواست به زادگاهشان برگردند و همسر اختیار کنند. روت مادر شوهرش نعومی را ترک نگفت و بدو گفت: « هرجا که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود». بوعز، از اقوام شوهر نعومی، با روت ازدواج کرد و ثمره این ازدواج پسرانی به نام عوبید بود که پدربزرگ داوود است و تبار منجی آخرالزمان، مسیح موعود، به او می رسد. بر اساس گزارش فوق، روت با اینکه نسبش به یکی از اسباط دوازده گانۀ  بنی اسرائیل نمی رسد اما به سبب ایمان به شریعت به چنان مقامی دست می یازد که دودمان مسیح موعود به او می رسد.
 
همه نگری در کتاب یونس
داستان مأموریت یونس نبی از سوی خدا برای عزیمت به شهر نینوا نیز شاهد خوبی بر این ادعا است. کلام خداوند بر یونس نازل شد: ‌«برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است». یونس از امر خدا سرپیچی کرد و به جای نینوا به ترشیش فرار کرد. وی از یافا به قصد عزیمت به ترشیش سوار بر کشتی شد. از قضا باد شدیدی وزیدن گرفت و تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد. ترس و وحشت سراسر وجود ملاحان را فرا گرفت و هر کدام نزد خدای خود استغاثه کردند. ناخدای کشتی یونس را دید که خواب سنگینی او را در ربوده است. از او خواست همچون دیگران به مناجات و زاری بپردازد تا از این وضعیت سف بار رهایی یابند. کوتاه سخن آنکه، در نهایت برای اینکه مسبب وضعیت پیش آمده را شناسایی کنند به قرعه روی آورد ند و قرعه به نام یونس در آمد. از این رو، نزد او آمده از شغل، وطن و آیین او پرسیدند و دریافتند که او از حضور خدای خود فرار کرده است. به پیشنهاد یونس او را در دریا افکندند و بدین وسیله دریا از تلاطم باز ایستاد. ماهی بزرگی یونس را فرو برد و او سه روز و سه شب در شکم ماهی ماند.
یونس در شکم ماهی خدا را خواند و تضرع کرد. دعایش مستجاب شد و به یکباره خود را در ساحل دید. کلام خداوند یک بار دیگر بر یونس نازل شده، گفت: « برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن ». یونس این بار فرمان خداوند را لبیک گفت و به نینوا رفت و به مردم آن دیار هشدار داد که تا چهل روز دیگر نینوا سرنگون خواهد شد. مردم نینوا از بزرگ و کوچک و شاه و گدا پلاس پوشیده، از خوردن و آشامیدن امساک ورزیدند، نزد خدا به شدت استغاثه کردند و با خدا عهد بستند که به ظلم و فساد روی نیاورند و زندگی جدیدی را رقم زنند
یونس در شکم ماهی خدا را خواند و تضرع کرد. دعایش مستجاب شد و به یکباره خود را در ساحل دید. کلام خداوند یک بار دیگر بر یونس نازل شده، گفت: « برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن ». یونس این بار فرمان خداوند را لبیک گفت و به نینوا رفت و به مردم آن دیار هشدار داد که تا چهل روز دیگر نینوا سرنگون خواهد شد. مردم نینوا از بزرگ و کوچک و شاه و گدا پلاس پوشیده، از خوردن و آشامیدن امساک ورزیدند، نزد خدا به شدت استغاثه کردند و با خدا عهد بستند که به ظلم و فساد روی نیاورند و زندگی جدیدی را رقم زنند. خداوند که پشیمانی ایشان را دید بلایی را که وعده داده بود عملی نکرد. این امر بر یونس گران آمد و خشم او را برافروخت. یونس رو به خدا کرد و گفت اگر در نوبت نخست به ترشیش فرار کردم می دانستم که « تو خدای کریم و رحیم و دیرغضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی». حال که قصد عذاب این قوم را نداری جان  مرا بستان که مرگ در این شرایط نزد من بهتر از زنده ماندن است. یونس از شهر بیرون رفت تا نظاره گر معامله خدا با این قوم باشد. « یهوه خدا کدویی رویاند و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده، او را از حزنش آسایش دهد. و یونس از کدو بی نهایت شادمان شد. و اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر کرمی کندو را زد و خشک شد و چون آفتاب بر آمد خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بی تاب شده، برای خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت مردن از زنده ماندن نزد من بهتر است ». از عبارت پایانی بر می آید که خداوند خالق، داور و منجی تمام زمین است نه فقط اسرائیل. بنابراین، سزاوار است که خدا به فکر تمام خلایق از جمله کودکان و حیوانات باشد.

بیشتر بخوانید :  رابطه خدا با بنی اسرائیل

همه نگری در یهودیت حاخامی
گفته های حاخام ها دربارۀ بیگانگان و کفار نوسان دارد. برخی معتقدند بیگانگان حتی می توانند تورات را مطالعه کنند؛ دیدگاه این عده در واقع به همه نگرها نزدیک است. در حالی که دیگران بر انحصارگرایی تأکید دارند. احکام هاندریان در ١٣٥ م. از این دست است. به رغم جو بیگانه  ستیزی حاخامی، برخی از حاخام ها گفته اند بعضی از بهترین دوستانمان بیگانه  هستند و در صدد مطرح کردن نگرشی دوستانه به بیگانگان یا غیرعبرانی ها بوده اند. آنها رواداری را بدون اتخاذ نظریه ای کلی دربارۀ نجات دینی پیشنهاد می کنند. به اعتقاد این عده، بیگانگانی که درست کارند و زیست اخلاقی دارند، حتی بی مدد دین می توانند داخل آسمان و ملکوت الهی  شوند. به هر حال، سنت حاخامی به روشنی بین یهودیان، بت پرستان و بدعت گذاران فرق می گذارد. مقصود از بدعت گذاران در واقع گنوسی ها، مسیحیان اولیه و تمام کسانی است که مرجعیت حاخامی را قبول ندارند. حاخام ها دیدگاه خود را دربارۀ پیروان ادیان دیگر در قالب عناوین مختلف بیان کرده اند. برای نمونه،.تحت عنوان قوانین  نوح، دین یونانی_رومی، مسیحیت، عیسی، بدعت ها و درست کاران از تمام اقوام و ملت ها دیدگاه خود را بیان کرده اند که در اینجا صرفا به مورد اخیر اشاره می کنیم.
 
منبع : رویکرد یهودیت به ادیان دیگر، رضا گندمی نصر آبادی ، قم 1394 شمسی ، انتشاران دانشگاه ومذاهب 
 

بیشتر بخوانید :
مسیحیت در امپراتوری روم
برگزیدگی و یونانی‌مآبی
علل پیدایش صهیونیسم

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آموزش انواع مختلف اسنک
آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی
آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک
دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک
آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک
طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

دستور تهیه 8 مدل دمنوش
دستور تهیه 8 مدل دمنوش

دستور تهیه 8 مدل دمنوش

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی
امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

پند | هر چه کنی به خود کنی
پند | هر چه کنی به خود کنی

پند | هر چه کنی به خود کنی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی
چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری
زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی
انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

آشنایی با درست کردن انواع اسنک
آشنایی با درست کردن انواع اسنک

آشنایی با درست کردن انواع اسنک

دستور تهیه 7 مدل دمنوش
دستور تهیه 7 مدل دمنوش

دستور تهیه 7 مدل دمنوش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش
آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه
طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

نحوه درست کردن انواع دمنوش
نحوه درست کردن انواع دمنوش

نحوه درست کردن انواع دمنوش

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)
بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر
آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری
احسان و نیکوکاری در فضای سایبری

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری