0
ویژه نامه ها

آدرس و تلفن اماکن عمومی استان کرمانشاه

آدرس و تلفن اماکن عمومی استان کرمانشاه به شرح زیر است.
آدرس و تلفن اماکن عمومی استان کرمانشاه
نام نوع آدرس تلفن
سجاد داروخانه خ معلم - پاساژ سریری ٢٦٧٩٣
سلامت داروخانه کنگاور - خ امام ٢٢٢٣٠٢٩
دکتر زمانی داروخانه صحنه -میدان مولوی -خیابان طالقانی ٣١٨١
سعادت داروخانه خیابان مدرس - پلاک ٣٣٦٠ ٢٢٢٩١
قدس داروخانه خیابان صابونی -پلاک ٢٣٥٩فرعی از ١١و١٩اصلی ٣٧٧٢٦
آلمانی داروخانه خیابان مدرس - نرسیده به میدان جهاد - پلاک ١٢٤ ٢٣١٤٤
ابن سینا کتابخانه صحنه، شهرک امام ٢٤٢٥
توحید داروخانه چهارراه هلال احمر - ساختمان پزشکان توحید - پلاک ١٧٣ ٢٩٢٧٣
جاوید داروخانه خ آیت اله کاشانی ٣٩٠٠١-٣٩٠٠٢
حکیم داروخانه آبادانی مسکن -جنب پاساژ مهدی -پلاک ١٦٣ ٤٥٢٤٧
دکتر امینی داروخانه بخش گهواره ٣٥١٥
دکتر مرادی داروخانه سنقر - خیابان آیت الله طالقانی - جنب بانک سپه مرکزی ٤٢٢٦٣٣١
دکتر ناصری داروخانه بیست و دو بهمن- خیابان نوبهار -حد فاصل سی متری اول ودوم پلاک ثبتی ٣١٨٦ ٥٣٤١٧
دکتر یوسفی داروخانه پاوه - خیابان امام خمینی -بالاتر از مطب دکتر راهگان ٥٤٢١
دهخدا کتابخانه قصر شیرین، خیابان کربلا، جنب پارکشهر ٢٣٣٦
کوثر کتابخانه اسلام آباد غرب، خیابان شهید مقتح ٢٢٥٠
ملت داروخانه کرمانشاه -خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی ٣٩٠٩٧
نور داروخانه خیابان مدرس - پلاک ٣٠٥ ٢٣٥٨٣
(تر خشنودی (وزیری سابق داروخانه خیابان آیت اله طالقانی -جنب مسجد جامع ٥٢٢٧٥٢٨
(دکتر جاوید (دکتر طوری سابق داروخانه خیابان آیت اله طالقانی - جنب مسجد جامع ٥٢٢٤٢٥٩
(دکتر کهریزی (دکترالماسی داروخانه خ راه کربلا - جنب بانک تجارت ٢٢٢٢٠٢١
(دکتر کوهی (دکتر محرابی سابق داروخانه هرسین - جنب میدان جمهوری اسلامی ٥٦٤٧
(رازی (دکتر عبدی داروخانه کرمانشاه - میدان آزادی ٨٢٣٨١٠٢
(کتر مرغزار (دکتر صادقی سابق داروخانه خیابان ملاباقر صدر- پلاک ٣ ٨٢٤١٦٨٣
امام خمینی کتابخانه جوانرود، بخش مرکزی ٢٦٣٢
امیر کبیر کتابخانه بلوار شهید مصطفی امامی ٣٦٨١٠
بست و دو بهمن کتابخانه پاوه بخش نودشه ٣٢٢١
پاسکال داروخانه پارکینگ شهرداری ٧٩٤٠٧٩
توحید کتابخانه پاوه. خیابان فرمانداری ٢١٠٠
حجتی رضائی بخشی داروخانه خیابان آیت اله طالقانی -خ شهید مفتح -روبروی پاساژ کلهر ٥٢٢٩٧٧٩
دکتر شریعتی داروخانه سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا ٢٢٢٢٦١١
دکتر صابری داروخانه میدان مولوی ٦٢٠٤
دکتر محبی داروخانه کرمانشاه - بالاتر از میدان گلستان - روبروی اداره شیلات ٧٦٨٦٧٤
دکتر محمودی داروخانه کرمانشاه - پارکینگ شهرداری -جنب دفتر کشتیرانی والفجر ٨ ٢٨٧٥٦
دکتر مرادی داروخانه کرمانشاه -٢٢ بهمن - میدان مرکزی - پلاک ٢٤٠ فرعی از ٩٣ ١اصلی - داخل درمانگاه فرهنگیان ٥٢٠٢٢
دکتر منصوری داروخانه کرمانشاه - شهرک معلم-خیابان مولوی - پلاک ٨٧ ٦١٠٢٧
دکتر اجاقی داروخانه شهرک تعاون - ایستگاه ٦ - پلاک ١١١ ٩٢٨٦١
دکتر احمدی فر داروخانه (خیابان امام خمینی (ره ٢٢٢٩٠٩٠
دکتر اخلاقی راد داروخانه دولت آباد - خ ٤٠ متری- پلاک ٤٢ ٧٥٤٧٤٧
دکتر ارغوانی داروخانه شهرک سجادیه -خیابان ٢٠ متری -پلاک ١و ٥ ٧١٢٥٣٦
دکتر اسکویی داروخانه جوانرود - خیابان طالقانی - جنب درمانگاه شماره یک ٢٤٧٣
دکتر اسمی داروخانه کرمانشاه -خیابان سعدی جنب سینما پیروزی - پلاک ٣٨ ٢٤٥٨٥
دکتر افتخاری نسب داروخانه کرمانشاه -شهرک معلم -خیابان حافظ - پلاک ٢٢١٦ فرعی از ١٤٢ و ١٤٣ اصلی ٩١١٧٢
دکتر افضلی داروخانه خیابان امام - بالاتر از سر پل رودخانه -نرسیده به چهارراه انقلاب دست راست ٦١٢١
دکتر اقبال داروخانه سنقر - خیابان طالقانی ٤٢٢٤٣٦٨
دکتر امیری داروخانه خیابان مدرس -بر خیابان -پلاک ٣٤٥٨ ٢٣٨٨٨
دکتر امین زر داروخانه خ منزه -روبروی بیمارستان-پلاک ٤٣ ٧٧٣٤١٣
دکتر اویسی داروخانه چهارراه مدرس- جنب کوچه شکرریز ٣٤٥٦٢
دکتر باقری داروخانه پارکینگ شهرداری - ساختمان پزشکان ولی عصر ٧٨٦٥٦٧
دکتر برادران داروخانه خیابان صابونی - جنب بانک تجارت ٧٧٤٠٤٠
دکتر بهاران داروخانه میدان شهید رجائی - پلا ک ٤٢ فرعی از ٤٠٩٠ ٢٧٤٨٤
دکتر پهلوانی داروخانه خیابان شهید رجایی- پلاک ٤٥٢٢٤ ٣٩٤٠٤
دکتر پورمحمد داروخانه میدان جهاد - خ معلم غربی - پلاک ٢٧٦٤ ٧٧٩٩٥٥
دکتر جوانمرد داروخانه خیابان ولی عصر - کرند غرب ٣٤٠٣
دکتر حاجتی داروخانه آبادانی مسکن -بلوار گلها-پلاک ثبتی ٣٥٧-٣٥٨ ٧٢٢١١٢
دکتر حاجی آقایی داروخانه بلوار طاق بستان - میدان دانشگاه - پلا ک ١٤٠اصلی ٤٥٤٩٦
دکتر حاجیان داروخانه خیابان آیت اله طالقانی - روبروی بازار میثم ٤٢٢٢٤١٤
دکتر حسن پور داروخانه کنگاور -خیابان معلم - روبروی آموزش و پرورش - پلاک ٢٠ ٢٢٢٤٥٤١
دکتر خدایاری داروخانه جعفر آباد -بلوار شهید واحدی -پلاک ١٩٣ ٧٨٤٧٠٢
دکتر خمیسی داروخانه شاطرآباد - خ شباب - پلا ک ٤٧٧ ٨٢٠٤٣٠
دکتر خواجه داروخانه خ نقلیه -نرسیده به میدان جمهوری اسلامی -جنب کوچه قاضی زاده - پلاک ٤١و٤٣ ٢١١٢٥
دکتر دارین داروخانه خیابان شهید مصطفی امامی - پلاک ثبتی ٧٦٨ ٨٢٣٤٦٢٠
دکتر درویشی شانی داروخانه خیابان آیت اله طالقانی ٥٢٢٣٤٠٩
دکتر ذاکری داروخانه خیابان مسیر نفت - پلاک ١٠٣ ٧٨٣٣٧٣
دکتر ذهابی داروخانه شهرک الهیه -خیابان آیت اله کاشانی -نبش کوی ١٤ پلاک ١ ٥٩٩٢٩
دکتر ذهتاب داروخانه آبادانی مسکن - مجتمع مسکونی - کوچه شهید خدادادیان -پلاک ٨ ٤٥٤١٠
دکتر رئیسیان داروخانه کرمانشاه - خیابان مدرس - پلاک ٢٥٩ ٢٣١٦٩
دکتر رحیمی داروخانه مسکن - بلوار گلها - ورودی آپارتمانها -جنب مطب دکتر همه خانی ٤٥٤٩٧
دکتر سعیدی داروخانه خیابان واحدی - نبش چهارره انقلاب ٧٤٣٠
دکتر سعیدی ایلخچی داروخانه کیهانشهر -میدان شهید منصوری - پلاک ٨٣ ٧١٣٤٦٤
دکتر سهیلی داروخانه بیست و دو بهمن- خ نوبهار - پلاک ٦٠٧ فرعی از ٥٦١٢ اصلی ٥٥٩٩٧
دکتر شاکری داروخانه سنقر-میدان معلم ٤٢٢٢٢٣٣
دکتر شیرین بهرامی قانع داروخانه خیابان آیت اله طالقانی -خیابان شهید کلاه دوز ٥٢٢٧٦٠٤
دکتر صانعی داروخانه کرمانشاه - فرهنگیان فاز یک - پلاک ٨٠ ٨٢٣٥٢٣٤
دکتر عبدالهی داروخانه پاوه - خیابان امام خمینی -جنب مطب دکتر راهگان ٥٢٦٠
دکتر عزتی داروخانه انتهای خیابان ارتش - پلاک ٣٨ ٢٤١١٧
دکتر فائدی داروخانه خیابان امام (ره) -بالاتر از چهارراه انقلاب دست راست ٢٩٧٣
دکتر فتح لیپایی داروخانه تازه آباد - خ شهید بهشتی ٢٠٠٨
دکتر فرامرزی داروخانه کرمانشاه -چهارراه مدرس-ابتدا مطهری غربی -پلاک ٥٧٧ ٧٧٩٢١٤
دکتر فرزادی پور داروخانه میدان مولوی ٣٣٧٣
دکتر فرهاد حسینی داروخانه بلوار راه کربلا- روبروی پارک شاهد ٣١٦٢
دکتر قبایی داروخانه کرمانشاه - خیابان آبادانی مسکن - خیابان گلستان- پلاک ٩ ٤١٨١٤
دکتر قره تپه داروخانه پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی ٧٧٩٩٨٥
دکتر قهرمانی داروخانه شاطر آباد- خیابان شباب - جنب بانک ملی ٨٢٢٢٠٦٠
دکتر کاظمی اسکویی داروخانه آبادانی مسکن-بلوار گلها-ایستگا ه کارگران -پلاک ٣٨٤ ٤٤٢٥٠
دکتر کاکائی داروخانه خ شهید بهشتی - نبش کوچه استقلال - کد پستی ٦٧٥١٨ ٤٢٢٨٨٦٦
دکتر کمالی داروخانه چهارراه رشیدی ٧٧٨٥٣٥
دکتر لیلانی داروخانه جوانرود - خیابان طالقانی ٤٠٤٠
دکتر محبی داروخانه خ حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان پزشکان گل مریم-پلاک ١٨٤ ٧٧٦١٣١
دکتر محرم زاده داروخانه بلوار راهنمائی و رانندگی -پلاک ٣١ ٨٢٣٨٤٥٥
دکتر محمد رضایی داروخانه بلوار طاق بستان - بریدگی مرادحاصل - کاشی ١٢٧٣ ٤٠٠٤٠
دکتر مصطفایی داروخانه کرمانشاه -خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی -روبروی خیابان شورا ٧٩٤٥٥٢
دکتر معصومی داروخانه آبادائی و مسکن - خ لاله ١ پلاک ١٧ ٩٨٢٣٤
دکتر ملکشاهی داروخانه (میدان شهید گمنام (غدیر ٣٣٢٠٨
دکتر مهدی پور داروخانه (بیستون - خیابان شمالی (اصلی ٤٣٩٠
دکتر میرزائی داروخانه خیابان امام خمینی-جنب مسجد جامع ٢٤٢٥
دکتر نادری داروخانه بلوار طاق بستان - ساخته شده در پلاک ثبتی ٤٤٨ و ٤٤٦ ٧٢٣١٦٦
دکتر نظری داروخانه کرمانشاه - فرهنگیان فاز ٢ - ایستگاه ٦ ٤١٧٦٢
دکتر نعمتی داروخانه شهرک دولت آباد - انتهای خ ٤٠متری- پلاک ١٠١ ٧٥٣٥٣٥
دکتر نقوی داروخانه خیابان امام-جنب بانک تجارت مرکزی - نبش پاساژ افشارپور ٢٢٢٣٠٣٥
دکتر نوخاصی داروخانه خیابان حاج محمدتقی اصفهانی -پلاک ٢ و ٣ فرعی ٧٧٠٩٧٧
دکتر نیک پیام داروخانه پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمدتقی اصفهانی ٢٩٢٨٤
دکتر همتی داروخانه جعفرآباد - خ ملت ٢٨٠٦٥
دکتر وجدانپاک داروخانه کرمانشاه -خیابان شریعتی -پلاک ١٨ فرعی از ٥ فرعی ٧٧٩٤٧٤
دکتراسدی منش داروخانه خ امام - کوچه شهید بها’الدین عراقی ٢٢٢١٠٠٣
دکترافراسیابی داروخانه خیابان شهید فکوری - تقاطع خیابان طالقانی ٥٢٢١٤٦١
دکترامیری داروخانه خ راه کربلا - چهارراه احمد ابن اسحاق ٢٢٢٢١٠٢
دکتربهرامی داروخانه خیابان حاج محمدتقی اصفهانی - پلاک ١٣ ٧٧٨٨٥٤
دکترتاج الدین پور داروخانه خیابان آیت اله کاشانی - کوچه دبیر اعظم - پلاکهای ١٠و ٨ و ٦ ٧٨٧٢٨٢
دکترتوسلی داروخانه خیابان خیام- نبش کوچه آبان شمالی- پلاک ٢٠٢ فرعی از ١٢٣ اصلی ٧٩٢٤٤٤
دکترجعفری منش داروخانه اسلام آباد غرب - خیابان دکتر چمران - میدان امام ٥٢٢٨٠٨٦
دکترجوادی داروخانه خیابان مدرس - پشت پاساژ سعید -پلاک ٦ فرعی از ٣٥٠٢و٣٥٠٣ اصلی ٧٨٤٣٨٩
دکترحیدری داروخانه روانسر - خیابان اصلی - روبروی بانک صادرات ٤١٧٥
دکتررمضانیان داروخانه جعفر آباد -خیابان ملت - پلاک ١٨٤ ٢٨٥١٠
دکترشیخی داروخانه میدان شهید رجائی (وکیل آقا)-ابتدای خیابان صابونی -پلاک ثبتی ٤٩٢٥ ٧٨٢٥٧١
دکترعارفی داروخانه بلوار طاق بستان - پلاک ٢٩فرعی از ١٣٩ اصلی ٧٢١٠٨١
دکترفتاحی داروخانه (خیابان دکتر چمران - روبروی بیمارستان امام (ره ٥٢٢٨٨٩٤
دکترکاظمی داروخانه خیابان شباب -چهارراه دوم ٨٢٤٥٢٢٥
دکترنادری داروخانه هرسین- خیابان امام (ره)- چهارراه انقلاب -خیابان حجتی دست راست ٦٨٧٥
دکتریوسفی داروخانه خ امام -پاساژ عراقی ٢٢٢٣٥٨٢
رسالت کتابخانه سرپل ذهاب، جنب پارکشاهد ٢٢٥٤
ری داروخانه (خ مدرس- نرسیده به میدان جهاد (شهرداری سابق ٢٢١٨٣
سیروس داروخانه کرمانشاه -خیابان مدرس ٢٣١٦٦
سینا -دکتر فرزادکمالیان داروخانه چهارراه انقلاب - مقابل مسجد حجتی ٢٧٥٦
شبانه روزی دکتر پایداری داروخانه خیابان شهید فکوری ٥٢٢٨٢٨٨
شهدای محراب کتابخانه هرسین، بالاتر از جمهوری اسلامی، اول بلوار سپاه پاسداران ٣٢٠٠
شهید آوینی کتابخانه میدان شهید گمنام، داخل محوطه شهرداری ٢٤٩٠٠
شهید بهشتی کتابخانه بلوار شهید بهشتی، جنب سینما ٥٥٤٧٢
شورای شهر و شهرداری کرند غرب کتابخانه کرند غرب، بخش مرکزی خیابان ولیعصر ٢٠٢١
طلوع داروخانه چهارراه جوانشیر - جنب کلنیک ویژه دانشگاه ٢٧٢٢٧
علامه مجلسی کتابخانه سنقر، خیابان آیت الله غفاری ٢٢٩٠٢
علامه حلی کتابخانه قصر شیرین ٢٣٨٢
علامه طباطبائی کتابخانه بلوار طاق بستان،پشت فروشگاه رفاه ٩٣٩٢٠
فجر روانسر کتابخانه روانسر، بلوار معلم روبروی ورزشگاه پوریای ولی ٣٧٨٨
کتابخانه عمومی امام خمینی کتابخانه گیلانغرب، بخش مرکزی باغ فلاحت ٢٥٩٩
کیائی داروخانه خ امام(ره) - جنب مسجد جامع ٢٢٢٢٩٢٧
وحدت کتابخانه پاوه، بخش نودشه ٣٢٢١
ولایت کتابخانه اسلام اباد غرب، خیابان راه کربلا جنب امورتربیتی ٤٧٦٠
ولیعصر کتابخانه کنگاور، ابتدای خیابان معلم،‌روبروی بهزیستی ٤٤٠٠
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی جان‌باختن جمعی از هم وطنانمان در حادثه آنش سوزی
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی جان‌باختن جمعی از هم وطنانمان در حادثه آنش سوزی

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی جان‌باختن جمعی از هم وطنانمان در حادثه آنش سوزی

این قصّه‌ی عاشقی است
این قصّه‌ی عاشقی است

این قصّه‌ی عاشقی است

افزایش ۷,۹ درصدی آمار بستری بیماران کرونایی در تهران / اعمال محدودیت‌های جدید سخت گیرانه در پایتخت
افزایش ۷,۹ درصدی آمار بستری بیماران کرونایی در تهران / اعمال محدودیت‌های جدید سخت گیرانه در پایتخت

افزایش ۷,۹ درصدی آمار بستری بیماران کرونایی در تهران / اعمال محدودیت‌های جدید سخت گیرانه در پایتخت

شعر پر دردسر
شعر پر دردسر

شعر پر دردسر

نیویورک تایمز: نشست شورای امنیت برای تحریم ایران انزوای رو به گسترش و تاثیر رو به افول آمریکا را به همراه دارد
نیویورک تایمز: نشست شورای امنیت برای تحریم ایران انزوای رو به گسترش و تاثیر رو به افول آمریکا را به همراه دارد

نیویورک تایمز: نشست شورای امنیت برای تحریم ایران انزوای رو به گسترش و تاثیر رو به افول آمریکا را به همراه دارد

واردات گاز ترکیه از ایران ازسر گرفته شد
واردات گاز ترکیه از ایران ازسر گرفته شد

واردات گاز ترکیه از ایران ازسر گرفته شد

آشنایی با برخی خواص برگ بو
آشنایی با برخی خواص برگ بو

آشنایی با برخی خواص برگ بو

واکنش وزارت امور خارجه به مداخله فرانسه در امور داخلی کشورمان
واکنش وزارت امور خارجه به مداخله فرانسه در امور داخلی کشورمان

واکنش وزارت امور خارجه به مداخله فرانسه در امور داخلی کشورمان

آشنایی با برخی خواص دانه خردل
آشنایی با برخی خواص دانه خردل

آشنایی با برخی خواص دانه خردل

تمرهندی و خواص شگفت انگیز آن
تمرهندی و خواص شگفت انگیز آن

تمرهندی و خواص شگفت انگیز آن

امضای تفاهم نامه فرهنگی بیمه ایران با کمیسیون ملی یونسکو
امضای تفاهم نامه فرهنگی بیمه ایران با کمیسیون ملی یونسکو

امضای تفاهم نامه فرهنگی بیمه ایران با کمیسیون ملی یونسکو

راجع به خواص جوز هندی چه میدانید؟
راجع به خواص جوز هندی چه میدانید؟

راجع به خواص جوز هندی چه میدانید؟

روحانی: مبارزه با تروریسم تا محو کامل آن از سوریه و به طور کلی از منطقه ادامه خواهد داشت/ بیانیه مشترک نشست آستانه
روحانی: مبارزه با تروریسم تا محو کامل آن از سوریه و به طور کلی از منطقه ادامه خواهد داشت/ بیانیه مشترک نشست آستانه

روحانی: مبارزه با تروریسم تا محو کامل آن از سوریه و به طور کلی از منطقه ادامه خواهد داشت/ بیانیه مشترک نشست آستانه

سخن آوا | فقط یک الحمدلله (استاد عالی)
سخن آوا | فقط یک الحمدلله (استاد عالی)

سخن آوا | فقط یک الحمدلله (استاد عالی)

الغدیر دفاعیه بزرگ شیعه
الغدیر دفاعیه بزرگ شیعه

الغدیر دفاعیه بزرگ شیعه

عباس میرزا نخستین اصلاح طلب دوره قاجار
عباس میرزا نخستین اصلاح طلب دوره قاجار

عباس میرزا نخستین اصلاح طلب دوره قاجار

ولادت امام رضا (ع)/ محمود کریمی: تا خداوندان شمایید گدایانیم ما
ولادت امام رضا (ع)/ محمود کریمی: تا خداوندان شمایید گدایانیم ما

ولادت امام رضا (ع)/ محمود کریمی: تا خداوندان شمایید گدایانیم ما

همکاری جالب ماهی گروپر و اختاپوس
همکاری جالب ماهی گروپر و اختاپوس

همکاری جالب ماهی گروپر و اختاپوس

بی نظیر ترین و چشم نوازترین مسجدهای تاریخی شیراز و کاشان
بی نظیر ترین و چشم نوازترین مسجدهای تاریخی شیراز و کاشان

بی نظیر ترین و چشم نوازترین مسجدهای تاریخی شیراز و کاشان

ترفند جالب مرغ عشق های وحشی برای فرار از شاهین
ترفند جالب مرغ عشق های وحشی برای فرار از شاهین

ترفند جالب مرغ عشق های وحشی برای فرار از شاهین

یا ضامن آهو/ اباذر حلواجی
یا ضامن آهو/ اباذر حلواجی

یا ضامن آهو/ اباذر حلواجی