0
ویژه نامه ها

فرآیند نودینی در یهودیت

کسانی که از دین خود سر برتافته و به یهودیت گرایش پیدا کرده باشندممکن است به بهانه دلایل گوناگون مثلا از طریق رابطه عاطفی با برخی از یهودیان، از راه زناشویی، یا به واسطه تحقیق و تفحص در ادیان و آشنایی با یهودیت از طریق مطالعه، شنیدن سخنرانی و جز آن.
فرآیند نودینی در یهودیت
ممکن است افرادی که از دین خود سر برتافته و به یهودیت به دلایل زیر به یهودیت گرایش پیدا کرده باشند
 
چکیده:
کسانی که از دین خود سر برتافته و به یهودیت گرایش پیدا کرده باشندممکن است به بهانه دلایل گوناگون مثلا از طریق رابطه عاطفی با برخی از یهودیان، از راه زناشویی، یا به واسطه تحقیق و تفحص در ادیان و آشنایی با یهودیت از طریق مطالعه، شنیدن سخنرانی و جز آن.

تعداد کلمات:1061 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه

فرآیند نودینی در یهودیت
 
نویسنده: رضا گندمی نصر آبادی
فرآیند نودینی در یهودیت
 الف. تحقیق راجع به یهودیت
افرادی که از دین خود سر برتافته و به یهودیت گرویده اند ممکن است به دلایل زیر به یهودیت گرایش پیدا کرده باشند: از طریق رابطه عاطفی با برخی از یهودیان، از راه زناشویی، یا به واسطه تحقیق و تفحص در ادیان و آشنایی با یهودیت از طریق مطالعه، شنیدن سخنرانی و جز آن. به هر حال، فرد نوآیین به هر دلیل که یهودیت را به عنوان دین رسمی انتخاب کرده باشد در اولین گام باید به شیوه های مختلف، مثلا از طریق دوستان، مطالعه کتاب و مانند آن، دربارۀ یهودیت تحقیق و تفحص کنند و در این باره تأمل کند که آیا نودینی وی انتخاب درستی بوده یا نه.
 
پ. یافتن حاخام
این مرحله بی مشکل تر از مرحله قبلی است، زیرا حاخام ها متفاوت اند. برخی زمان بیشتری برای داوطلب های نودینی اختصاص می دهند. جمعی طرفدار این سنت قدیمی اند که باید سه بار مراتب صداقت و خلوص نیت داوطلب نودینی را آزمود. در واقع حاخام ها دربانان یهودیت اند؛ آنها هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسانی می توانند به جرگه یهودیت درآیند و صلاحیت یهودی شدن دارند.

   بیشتر بخوانید :    انحصار گرایی یا برگزیدگی بنی اسرائیل

حاخام ها به گرایش های مختلفی تعلق دارند. چهارنهضت اصلی محافظه کار، ارتدوکس، متجدد و اصلاحگرا وجود دارند. داوطلب یهودی شدن باید تفاوت های میان این نهضت ها را بداند و نهضتی را که مقبول حاخام است انتخاب کند، زیرا حتی در آیین و روش نودینی و آداب آن میان نهضت ها و گرایش های مذکور اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال، حاخام پرسش های به شرح زیر ازداوطلب نودینی می پرسد و نوع پاسخ هایی که آن شخص می دهد، میزان صداقت وخلوص نیت وی را نمایان می کند.
 دادگاه مزبور با پرسش ها و روش های خاصی که به کار می بندد به انگیزه اصلی گرایش فرد داوطلب به یهودیت پی می برد و برای حاخام های دادگاه شرع روشن می شود که آیا انگیزه او مادی است یا نه. وظیفه دادگاه این است که برای فرد داوطلب مشکلات و موانعی را که بر سر راه فرد یهودی در مسیر زندگی مادی و معنوی اش قرار دارد تشریح کند و به کسانی که مایل اند یهودیت را به عنوان آیین و دین خود برگزینند، هشدار دهد که چه دشواری هایی ممکن است برای آنها پیش آید. دادگاه شرع فقط زمانی به یهودی شدن فرد داوطلب حکم می کند که برای اعضای دادگاه مراتب خلوص و صداقت فرد مزبور احراز شده باشد. ناگفته نماند که دادگاه شرع از سه عضو تشکیل می شود که دست کم یک عضو آن باید حاخام باشد.
١ . چرا می خواهید تغییر آیین دهید و به یهودیت بگروید؟
٢ . پیشنه دینی تان چیست؛ قبلا به چه دین و آیین و مرامی متعهد و ملتزم بودید؟
٣ . دربارۀ یهودیت چه می دانید؟
٤ . چه تفاوتی بین یهودیت و دین نیاکان خود می بینید؟
۵ . آیا از سر اکراه و ناچاری به یهودیت گرویده اید؟
٦ . آیا برای یهودی شدن و تحقیق دربارۀ آن فرصت کافی می خواهید؟
٧ . آیا تصمیم خود را با اعضای خانواده و بستگان خود در میان گذاشته اید؟
٨ آیا پرسش هایی دربارۀ یهودیت و نیز شیوۀ نودینی دارید؟

ج. آشنایی با یهودیت و فراگیری احکام و قوانین آن
کسانی که می خواهند یهودی شوند باید به حقانیت و صدق آن باور داشته باشند. این امر محقق نمی شود جز با تحقیق در یهودیت، زیرا این امر به تصمیم نهایی آنها کمک شایان توجهی می کند. در زمینه یهودیت به راه ها و شیوه های مختلفی می توان تحقیق و مطالعه کرد؛ مطالعه تاریخ یهود، یهودی کشی و آشنایی با تورات. کسانی که می خواهند با شخصی یهودی ازدواج کنند، باید پیش از ازدواج با تعالیم یهودیت آشنا شوند. از نظر ابن میمون، تازه یهودی همچنین باید از اصول اساسی دین یهودیت [ اصول سیزده گانه  ای که وی مقرر داشته ] نظیر باور به توحید و یگانگی خداوند آگاه شود. چنین کسی باید دوره ای را نیز به تعلیم و فراگیری تورات اختصاص دهد تا از روی جهل به دیدگاه ها و فرمان های یهودی بی اعتنایی نکند. مقصود ارتدوکس ها از پذیرفتن احکام و قوانین  این است که تازه یهودی باید تمام قوانین  و دستورالعمل های یهودیت ارتدوکس را رعایت کند؛ به این معنا که یک دورۀ آزمایشی یک ساله یا بیشتر بگذارند. یهودیان اصلاح طلب فقط بر رعایت قوانین  مقبول نزد خود تأکید می کنند.
 
د. محکمه دینی یا بیت دین
گرویدن افراد به یهودیت باید تحت نظارت دادگاه ثسرح معروف به ‌«بیت دین‌» صورت گیرد. دادگاه مزبور با پرسش ها و روش های خاصی که به کار می بندد به انگیزه اصلی گرایش فرد داوطلب به یهودیت پی می برد و برای حاخام های دادگاه شرع روشن می شود که آیا انگیزه او مادی است یا نه. وظیفه دادگاه این است که برای فرد داوطلب مشکلات و موانعی را که بر سر راه فرد یهودی در مسیر زندگی مادی و معنوی اش قرار دارد تشریح کند و به کسانی که مایل اند یهودیت را به عنوان آیین و دین خود برگزینند، هشدار دهد که چه دشواری هایی ممکن است برای آنها پیش آید. دادگاه شرع فقط زمانی به یهودی شدن فرد داوطلب حکم می کند که برای اعضای دادگاه مراتب خلوص و صداقت فرد مزبور احراز شده باشد. ناگفته نماند که دادگاه شرع از سه عضو تشکیل می شود که دست کم یک عضو آن باید حاخام باشد.
 
هـ . ختنه کردن یا به عبری « بریت میلا »
از نظر حاخام های محافظه کار و ارتدوکس، ختنه کردن برای یهودی شدن ضروری است؛ حتی اگر فرد پیش تر بنا به سنت های خود یا به هر دلیل دیگری ختنه کرده باشد، باید ختنه نمادین با ریختن خون از موضع مزبور انجام گیرد. سایر گرایش های چهارگانه  یهودی ختنه را برای یهودی شدن لازم نمی دانند. ختنه به منزله عقد پیمان تاریخی قوم اسرائیل با خداوند محسوب می شود.
 
و. غسل
حاخام های ارتدوکس و محافظه کار غسل یا به عبری « طبیلا » را برای داوطلب های یهودی شدن، اعم از زن و مرد، لازم می دانند، لذا حوضچه کوچکی به نام میقوۀ به همین منظور ساخته شده است. دو میقوۀ فرد تازه یهودی از نجاسات مختلفی که در تورات توضیح داده شده طاهر می شود.
 
ز. قربانی و نذر
در زمان های قدیم، تازه یهودی باید به پای هیکل در اورشلیم قربانی می کرد، اما پس از تخریب معبد، قربانی نیز برداشته شد، لذا شریعت یهود آن را لازم نمی داند. البته هنوز هم بعضی از حاخام ها، به ویژه حاخام های ارتدوکس، معتقدند باید به جای قربانی بدیلی نظیر صدقه و مانند آن جایگزین شود.
 
ح. انتخاب نام
مردان باید نام عبری ابرام و زنان نام ساره و روت را بر خود نهند. تازه یهودیانی که والدین آنها یهودی نیستند معمولا پسران ابراهیم خوانده می شوند.
 
ط. مراسم رسمی و عمومی
از نظر یهودیان اصلاح طلب، این مراسم باید عمومی تر باشد. تازه یهودی باید پیشاپیش دیگران قرار گیرد و دلایل تغییر آیین و نیز درس هایی را که از تجربه یهودی شدن فراگرفته بیان کند.
 
منبع :
 رویکرد یهودیت به ادیان دیگر، رضا گندمی نصر آبادی  ، انتشاران دانشگاه ومذاهب ، قم 1394 شمسی
 

  بیشتر بخوانید :
  بنیادگرایی دینی
  برگزیدگی به مثابت موهبت الهی
  رابطه خدا با بنی اسرائیل

 
 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
غرس نهال به دست رهبر معظم انقلاب
غرس نهال به دست رهبر معظم انقلاب

غرس نهال به دست رهبر معظم انقلاب

همه جیز راجع به اختلالات گلبول های سفید خون
همه جیز راجع به اختلالات گلبول های سفید خون

همه جیز راجع به اختلالات گلبول های سفید خون

از علت تا درمان بوی بد دهان کودک
از علت تا درمان بوی بد دهان کودک

از علت تا درمان بوی بد دهان کودک

راجع به تومور اپاندیموما در کودکان چه میدانید؟
راجع به تومور اپاندیموما در کودکان چه میدانید؟

راجع به تومور اپاندیموما در کودکان چه میدانید؟

همه جیز راجع به سرطان غدد لنفاوی
همه جیز راجع به سرطان غدد لنفاوی

همه جیز راجع به سرطان غدد لنفاوی

قدرت مادری و چالش های فرارو
قدرت مادری و چالش های فرارو

قدرت مادری و چالش های فرارو

بازگشت معمار تحریم‌ها به دولت بایدن/ ریچارد نفیو، معاون مسئول امور ایران در دولت آمریکا شد
بازگشت معمار تحریم‌ها به دولت بایدن/ ریچارد نفیو، معاون مسئول امور ایران در دولت آمریکا شد

بازگشت معمار تحریم‌ها به دولت بایدن/ ریچارد نفیو، معاون مسئول امور ایران در دولت آمریکا شد

خطرات فشار خون ریوی بالا و علائم و روشهای درمان آن
خطرات فشار خون ریوی بالا و علائم و روشهای درمان آن

خطرات فشار خون ریوی بالا و علائم و روشهای درمان آن

کم خونی یا آنمی و تآثیر آن بر قلب و عروق
کم خونی یا آنمی و تآثیر آن بر قلب و عروق

کم خونی یا آنمی و تآثیر آن بر قلب و عروق

بیماری شریان های محیطی PAD ، و راه های درمان آن
بیماری شریان های محیطی PAD ، و راه های درمان آن

بیماری شریان های محیطی PAD ، و راه های درمان آن

دلایل بزرگ شدن قلب یا کاردیومگالی و روش های درمان این بیماری قلبی
دلایل بزرگ شدن قلب یا کاردیومگالی و روش های درمان این بیماری قلبی

دلایل بزرگ شدن قلب یا کاردیومگالی و روش های درمان این بیماری قلبی

ماجرای انحلال جمعیت امام علی چیست؟ + واکنش ها
ماجرای انحلال جمعیت امام علی چیست؟ + واکنش ها

ماجرای انحلال جمعیت امام علی چیست؟ + واکنش ها

حکمت | همسرِ همراه / استاد معاونیان
حکمت | همسرِ همراه / استاد معاونیان

حکمت | همسرِ همراه / استاد معاونیان

حکمت (نسخه اینستاگرام) | شاه‌ کلید موفقیت / استاد عالی
حکمت (نسخه اینستاگرام) | شاه‌ کلید موفقیت / استاد عالی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | شاه‌ کلید موفقیت / استاد عالی

اخوت اسلامی و معیارهای مسلمان بودن
اخوت اسلامی و معیارهای مسلمان بودن

اخوت اسلامی و معیارهای مسلمان بودن

حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی
حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی

حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی

اولویت راهبردی و اصلی ایران در قبال برجام
اولویت راهبردی و اصلی ایران در قبال برجام

اولویت راهبردی و اصلی ایران در قبال برجام

خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا
خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا

خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا

طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب
طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب

طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب

یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان
یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان

یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان

شکار پشه با «تُف»!
شکار پشه با «تُف»!

شکار پشه با «تُف»!