چگونه عذرخواهی کنید و چگونه از شما عذرخواهی شود و از سمت هر دو طرف، ارزشش را داشته باشد
 
چکیده:
عذرخواهی راهی برای نشان دادن احترام و همدلی با شخصی است که دچار انحطاط و خطا شده است. عذرخواهی این توانایی را دارد که موجب فروکش شدن خشم دیگران و مانع ایجاد سوء تفاهم بیشتر شود. در حالی که عذرخواهی نمی تواند اعمال بد گذشته را پاک کند، اگر خالصانه و موثر انجام شود، تاثیرات منفی آن اعمال را از بین ببرد. عذرخواهی برای سلامت روانی و حتی جسمی ما بسیار مهم است. در این مقاله به فواید عذرخواهی کردن و آسیب های احتمالی ناشی از عدم عذرخواهی کردن پرداخته می شود. هم چنین موثرترین راه ها برای بیان عذرخواهی نیز گفته می شوند که عبارتند از پشیمانی، مسئولیت و جبران.

تعداد کلمات : 1878 / تخمین زمان مطالعه : 9 دقیقه

بخشش

نویسنده: Beverly Engel
مترجم: سید محمد حسن هاشمی

من وقتی 35 ساله بودم از مادرم جدا شدم. احساس کردم که در آن شرایط تنها کاری بود که می توانستم انجام دهم. مدت ها بود که احساس می کردم او زمانی که من در حال بزرگ شدن بودم با سوء رفتار عاطفی به من آسیب می زند و در دوران بزرگسالی او همچنان به رفتاری ادامه داد که من علاقه ای به آن نداشتم. زمانی که با او بودم از نظر عاطفی و جسمی خیلی تحت استرس بودم که بر سلامتم تاثیر بد می گذاشت. بنابراین من یک تصمیم سخت اما لازم گرفتم که دیگر او را نبینم. این جدایی سه سال ادامه یافت. در طول آن زمان من کتابی با عنوان "جدایی از خانواده" نوشتم که در آن در مورد تجربه جدایی از مادرم صحبت کردم و دیگران را که در موقعیت های مشابه من بودند به این کار تشویق نمودم. یک روز تلفن زنگ خورد. وقتی آن را برداشتم، شخصی که در آن طرف خط بود گفت:" متاسفم" او مادر من بود. احساس آرامش و راحتی من را دربر گرفت. ناراحتی، ترس و خشم از بین رفت. چیزی که من را بیشتر متعجب کرد این بود که این دو کلمه ساده تمام این سال های پر از درد و تلخی را از بین برد. آن ها کلماتی بودند که من تمام سال های عمرم منتظر شنیدنشان بودم. من می دانم که تمام شجاعت مادر بسیار مغرور من جمع شده بود که این کلمات را گفت، بنابراین در این مرحله لازم نبود که من او را سرزنش کنم. مهم این بود که او می گفت که متاسف است، چیزی که او قبلا هرگز انجام نداده بود. با توجه به لحن صدای او می توانم بگویم که او واقعا از شیوه ای که با من رفتار کرده، پشیمان بود.

البته این تنها شروع داستان بود. اگر چه من عذرخواهی او را باور کردم اما هنوز نمی دانستم که رفتار او نسبت به من تغییر خواهد کرد یا نه. من او را در طول زمان امتحان کردم. اما با وجود عذرخواهیش او می گفت که دلیلی برای که اینکه به تو آسیب زدم یا عصبانی بودم، داشتم و این برای من بسیار سخت بود. عذرخواهی زندگی من را تغییر داد. من معتقدم که مال شما را هم می تواند تغییر دهد. تقریبا مثل جادو، عذرخواهی این قدرت را دارد که آسیب ها را بهبود بخشد، روابط را صلاح کند، زخم ها را تسکین دهد و قلب های شکسته را التیام بخشد.

عذرخواهی تنها یک شایستگی اجتماعی نیست. این یک شیوه مهم، که راهی برای نشان دادن احترام و همدلی با شخصی است که دچار انحطاط و خطا شده است. این راهی که نشان می دهد اگر به آن بی توجه بود، می تواند روابط را به خطر بیندازد. عذرخواهی این توانایی را دارد که موجب فروکش شدن خشم دیگران و مانع ایجاد سوتفاهم بیشتر شود. در حالی که عذرخواهی نمی تواند اعمال بد گذشته را پاک کند، اگر خالصانه و موثر انجام شود، تاثیرات منفی آن اعمال را از بین ببرد.

عذرخواهی برای سلامت روانی و حتی جسمی ما بسیار مهم است. تحقیقات نشان می دهد که شنیدن عذرخواهی، به طور قابل توجهی، تاثیرات مثبت فیزیکی بر جسم دارد. معذرت خواهی در واقع بر عملکرد جسمانی شخص تاثیر می گذارد، فشار خون را کاهش می دهد، ضربان قلب کاهش می یابد و تنفس پایدارتر می شود.
برای بخشیدن، بیشتر مردم نیاز دارند که احساس همدلی و دلسوزی نسبت به فرد خطاکار پیدا کنند. این جاست که عذر خواهی وارد می شود. وقتی کسی عذر خواهی می کند، آسان تر می شود به او نگاه دلسوزانه داشت. وقتی که فرد خطاکار عذر خواهی می کند ما راحت تر می توانیم آن ها را ببخشیم.
مزایای عاطفی عذرخواهی کردن
-فردی که آسیب دیده است، زمانی که از سمت فرد خطاکار مورد عذرخواهی قرار می گیرد، احساس بهبود عاطفی می کند.
-وقتی ما عذرخواهی می شنویم، دیگر شخص خطاکار را به عنوان یک تهدید شخصی نمی بینیم.
-معذرت خواهی به ما کمک می کند تا از خشممان بگذریم و مانع این می شود که ما در گذشته بمانیم.
-عذرخواهی به ما اجازه می دهد با فرد خطاکار همدلی کنیم که این موجب باز شدن درهای بخشش می شود.

فواید عذرخواهی برای شخصی که دریافت میکند و شخصی که عذرخواهی می کند
-اثرات مخرب پشیمانی و شرمساری که ممکن است زمانی که کسی را مورد آزار قرار می دهیم، احساس کنیم، موجب خودخوری گشته و از نظر احساسی و جسمی باعث بیماری می شود.
- عذرخواهی و قبول مسئولیت نسبت به کارهایمان به ما کمک می کند که از شر سرزنش خود و احساس گناه خلاصی یابیم.
-عذرخواهی کردن این قدرت را دارد که حتی یک فرد مغرور را متواضع کند. زمانی که ما این شجاعت را پیدا می کنیم که اعتراف نماییم که اشتباه کردیم و برای عذرخواهی کردن محکم می ایستیم، این حس احترام به خود افزایش می یابد.
-معذرت خواهی به ما کمک می کند که به طور احساسی با دوستان و کسانی که عاشقشان هستیم در ارتباط باشیم. دانستن اینکه ما به کسی آزار رساندیم، ممکن است موجب شود از آن فرد فاصله بگیریم، اما اگر ما عذرخواهی می کردیم احساس آزادی بیشتر و صمیمیت داشتیم.
- و یکی دیگر از فواید که در مورد آن کمتر صحبت شده است: از ان جایی که عذرخواهی معمولا باعث می شود که احساس حقارت کنیم، به عنوان یک عامل بازدارنده به ما یادآور می شود که آن عمل را تکرار نکنیم.

ارتباط بین عذرخواهی و همدلی
برای بخشیدن، بیشتر مردم نیاز دارند که احساس همدلی و دلسوزی نسبت به فرد خطاکار پیدا کنند. این جاست که عذر خواهی وارد می شود. وقتی کسی عذر خواهی می کند، آسان تر می شود به او نگاه دلسوزانه داشت. وقتی که فرد خطاکار عذر خواهی می کند ما راحت تر می توانیم آن ها را ببخشیم. این احتمالا به این دلیل است که وقتی شخصی اعتراف می کند و بخاطر ناراحت کردن ما عذرخواهی می کند، ما می توانیم از آن شخص تصویر جدیدی ایجاد کنیم. به جای دیدن او از روی خشم و ناراحتی فروتنی و معذرت خواهی او باعث می شود که او را یک انسان ممکن الخطا و آسیب پذیر ببینیم. ما شخص خطاکار را بیشتر به عنوان یک انسان می بینیم، انسانی شبیه خودمان و این به ما کمک می کند.

Michael E. McCullough, Ph.D., Steven J. Sandage, M.S., and Everett L. Worthington Jr., Ph.D بررسی کردند که آیا تاثیر عذر خواهی بر ظرفیت ما برای بخشش ارتباطی با افزایش دلسوزی ما نسبت به عذرخواهی متخطی دارد یا خیر؟ آن ها کشف کردند که علت اینکه بیشتر مردم، عذرخواهی شخص خطاکار را به راحتی می توانند ببخشند، این است که معذرت خواهی و اعتراف، دلسوزی را افزایش می دهد که توانایی بخشش را بالا می برد.

McCullough مدیر تحقیقاتی که در موسسه ملی تحقیقات بهداشت و درمان در Rockville سرمایه گذاری کرده بود، معتقد است که عذرخواهی با ایجاد همدلی و دلسوزی باعث تشویق به بخشش می شود. او و همکارانش این تحقیق را در مجله روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی، که از این فرضیه حمایت می کند، منتشر کردند.

اولین مطالعه بر روی 131 زن و 108 مرد، دانشجوی دانشگاه، صورت گرفت که نشان می دهد کسانی که بخشیدند بیشتر احساس راحتی و کمتر از شخص خطاکار دوری می کنند. شرکت کنندگان پرسشنامه هایی را پر کردند که باید یک اتفاقی را که یک شخص به آنها آزار رسانده بود شرح می دادند، اینکه چگونه مورد آزار قرار گرفتند، آن ها در مورد شخص خطاکار چقدر اشتباهی احساس می کردند و اندازه این که چقدر باور داشتند شخص خطاکار عذرخواهی خواهد کرد.
McCullough و همکارانش میزان دلسوزی شرکت کنندگان را که نسبت به فرد خطاکار احساس می کردند، اندازه گیری نمودند، میزانی که آن ها شخص متخلف را بخشیدند، میزانی که شرکت کنندگان تلاش کرده بودند که با فرد متخلف آشتی کنند و میزانی که شرکت کنندگان از فرد خطاکار دوری می کردند. داده ها این فرضیه را تایید کردند که عذرخواهی به همدلی منجر می شود و همدلی منجر به بخشش می گردد.
 
هدف و نگرش
دو جنبه اساسی و مهم در ارتباط با معذرت خواهی وجود دارد: هدف و نگرش. این ها به طور غیر مستقیم با شخصی که شما از آن عذرخواهی می کنید، ارتباط برقرار می کند. اگر عذرخواهی شما خالصانه نباشد، از سمت شخص مقابل معنادار احساس نخواهد شد. به عنوان شخصی که مرتکب خطا شده است تمایل به عذرخواهی باید از عمق وجودتان باشد، شما باید این خلوص نیت را احساس کنید. شما هرگز نباید چون شخص دیگری به شما می گوید که این کار درستی است، عذرخواهی کنید یا شخص دیگری از شما چنین انتظاری دارد و یا این کار شما را به آن چه میخواهید می رساند. عذرخواهی هایی که به عنوان دست کاری و یا محض ژست های اجتماعی به کار می روند، پوچ و بی معنی تلقی خواهند شد.

عذرخواهی هنگامی که صادقانه و عمدی است، یک ابزار قدرتمند و یا حتی شاید یک تغییر دهنده زندگی، برای هر دو طرف، کسی که عذرخواهی می کند و کسی که از آن عذرخواهی می شود، باشد. عذرخواهی در واقع زندگی من را تغییر داد. مادرم تنها سه سال دیگر زندگی کرد. اما چون او توانست عذرخواهی کند و من توانستم او را ببخشم در آن سه سال نزدیک تر از آن چیزی بودیم که در گذشته بودیم. زمانی که با هم بودیم برای هر دوی ما بسیار خوب بود.

 

بیشتر بدانید : 10 روش برای معذرت خواهی


چگونه یک عذرخواهی معنادار کنیم؟
اگر با عذرخواهی کردن مشکل دارید موارد زیر به شما موثرترین راه ها را برای انجام این کار نشان می دهد. سه عذرخواهی با معنا با سه تا R ارتباط دارد: پشیمانی، مسئولیت، جبران.
پشیمانی: اظهار پشیمانی نسبت به کاری که باعث آسیب و یا آزار شد. در حالی که ممکن است شما قصد نداشته باشید که آسیب برسانید، متوجه می شوید که عمل یا بی عملی شما با این وجود باعث آسیب به این شخص شده است. این پشیمانی نیاز به ارتباط دارد. شامل بیان همدلی با تصدیق بی عدالتی است که شما موجب آن شده اید.

مسئولیت: پذیرش مسئولیت اعمال تان
این بدین معنی است که کس دیگری را مقصر ندانید و دلیل و علت برای کاری که کرده اید نیاورید. برای یک عذرخواهی موثر شما باید مشخصا تمام مسئولیت کاری که کرده و یا نکرده اید را قبول نمایید. بنابراین عذرخواهی شما باید همراه با قبول مسئولیت باشد.
 
 
جبران: اظهار تمایل نسبت به جبران موقعیت
با این که شما نمی توانید به گذشته برگردید، می توانید آسیبی را که سبب شده اید جبران کنید. بنابراین یک عذرخواهی معنادار باید شامل یک گزینه جهت جبران عمل باشد که شما پیشنهاد می دهید و یا قول به کاری که شما دیگر آن رفتار را مرتکب نخواهید شد.
مگر اینکه همه این سه عنصر حضور داشته باشند، شخص دیگری حس می کند که در عذرخواهی شما چیزی کم است و او ممکن است احساس تغییر کوچکی کند.

برگرفته از سایت: www.psychologytoday.com