0
ویژه نامه ها

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (1)

سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی دست مایه ملحدین برای وارد کردن جدی ترین اشکال به خداباوری در طول قرن ها بوده است. این مقاله تا حد امکان سعی کرده است تا با بررسی انواع شرور طبیعی به اشکالاتی که ملحدین بر از این ناحیه بر اعتقاد به وجود خدا مطرح می کنند را پاسخ دهد. نقطه قوت این مقاله ذکر پاسخ های مردود خداباوران به شرور طبیعی و استفاده از مطالب ثابت شده علمی است
رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (1)
زمانی که حوادث نا گوار اتفاق می افتد خدا کجاست؟ چگونه شرور طبیعی توجیه می شوند؟
 
چکیده
سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی دست مایه ملحدین برای وارد کردن جدی ترین اشکال به خداباوری در طول قرن ها بوده است. این مقاله تا حد امکان سعی کرده است تا با بررسی انواع شرور طبیعی به اشکالاتی که ملحدین بر از این ناحیه بر اعتقاد به وجود خدا مطرح می کنند را پاسخ دهد. نقطه قوت این مقاله ذکر پاسخ های مردود خداباوران به شرور طبیعی و استفاده از مطالب ثابت شده علمی است. 

تعداد کلمات : 1828 / تخمین زمان مطالعه : 9 دقیقه
 
شب
 
نویسنده: Rich Deem
مترجم: محسن صبوری
 
مقدمه:
فرض بر این است که شرور طبیعی در یک جهان توسط یک خدای زنده وجود دارد و این مسئله مانع بزرگی بر سر راه بسیاری است تا ایمان بیاورند. برای مثال برایان مارستون فیلسوف ملحد می گوید: اگر چه علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق خدا برای شرور اخلاقی قابل توجیه است اما وجود چنین خدایی برای آفریدن جهانی که در آن شرور طبیعی اتفاق می افتد قابل توجیه نیست. نیکولاس تاترسال شر را طوری تعریف می کند که با وجود خدا ناسازگار می شود و آن را شرور گزاف می نامد. این مقاله درباره شرور اخلاقی (اعمال ناشایست که از موجودات مختار سر می زند تا به خود و موجود مختار دیگر آسیب برسد.) بحث نمی کند. توجیه شرور از راه اراده آزاد که در باره ی شرور اخلاقی است، در مقاله دیگری آمده است.

معتقدم اکثر مردم که ادعا می کنند شر اخلاقی باید از سوی خدا رخ ندهد، پیامد های نظر خود را در مورد این که این جهان چگونه جهانی می شد، در نظر نگرفته اند. آیا واقعا شرور طبیعی گزاف است یا این که کارکرد های مهمی در آفرینش زمین دارند؟ در این مقاله به طور مفصل به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که اگر یک ملحد می توانست به زعم خود یک جهان بهتری بیافریند، جهان چگونه شکل می گرفت؟ بنابرین برای تامین هدف این مقاله، فرض را بر این می گیریم که حق با خداناباوران است و همه صور شرور طبیعی باید از صحنه روزگار محو شوند.

پاسخ های مردود خداباوران
بسیاری از خداباوران در طول تاریخ با تاضیحات خاصی سعی بر توجیه شرور طبیعی بر آمده اند. برخی چنین عنوان کرده اند که شرور طبیعی از سوی شیطان و جنود آن به وجود آمده اند. چنین توجیه قابل قبول نیست چرا که هیچ جای متون مقدس بر قدرت ایجادی شیطان به طور مستقل یا به صورت شریکی به هنگام خلقت اشاره ای به میان نیامده است. ما نیز چنین توجیهی را رد می کنیم که همه انواع شرور طبیعی برای رشد معنوی نیاز است. برخی شرور طبیعی به دل ما می اندازد که به دیگران کمک کنیم. اما شکل های زیادی از شرور طبیعی بدون مواجهه با تناقض به خیر بالاتری منجر نمی شود. به همین خاطر ما قبول نداریم که رشد معنوی اصلی ترین دلیل برای وجود شرور طبیعی است. معتقدین به آفرینش اظهار می کنند که هبوط آدم و حوا باعث شد که قوانین  فیزیکی جهان به هم بریزد. ما چنین اظهار نظری را رد می کنیم چرا که متون مقدس به این حقیقت اشاره می کنند که قوانین فیزیکی قبل از هبوط آدم و حوا به همین ترتیب بوده اند. علاوه بر آن که از توضیحات آنان مشخص نیست که چگونه هبوط منجر به این شده است که همه انواع شرور محقق شوند. در نهایت، توضیح آنان تقصیر وجود شرور طبیعی را گردن خدا می اندازد.

پاسخ معروف دیگر خداباوران این است که همه انواع شرور طبیعی به خاطر مشیت الهی است. گرچه متون مقدس به این مطلب اشاره می کنند که خداوند از امور طبیعی همانند طوفان نوح در بحث مشیت استفاده کرده است و همانند زلزله ها و خشک سالی ها استفاده خواهد کرد، اما به هر حال این طور نیست که همه فجایع طبیعی ناشی از مشیت الهی باشند. بنابرین ما مشیت الهی را نیز به عنوان اصلی ترین دلیل وجود شرور طبیعی مردود می دانیم.

هدف از روند طبیعی
جهان مادی در سیطره چند قانونی است که علمکرد آن را کنترل می کند. چهار نیروی بنیادی در علم فیزیک جهان ما را تحت سیطره خود قرار داده اند.
نیروی قوی هسته ای که پروتون ها را در هسته ی اتم کنار هم قرار می دهد تا از هم پراکنده نشوند.
نیروی ضعیف هسته ای که مسئول پدیده های درون هسته اتم ها همچون واپاشی هسته ای است.
گرانش که همان جاذبه ی بین اجرام است.
نیروی الکترومغناطیس که روابط ذرات باردار را کنترل می کند.

این قوانین برای عملکرد صحیح جهان به همین صورتی که وجود دارد ضروری هستند. بدون این قوانین بنیادین جهان تنها از ذرات باردار و خنثی تشکیل می شد و شکل های تصادفی انرژی الکترومغناطیس در فضا معلق می ماندند. اکنون ما با این قوانین سر و کار داریم و در مورد ایجاد جهانی با قوانین کاملا متفاوت، باید دست به عصا تر راه برویم. اما به هر حال در همین مقاله از انواع جایگزین جهان ها را بحث خواهیم کرد.

حداقل امکانات لازم برای ایجاد جهان
در ابتدا جهان باید حداقل امکانات لازم را داشته باشد تا با هدف ذکر شده خداوند برای آفرینش جهان سازگار باشد. این مقاله به بیان اهداف احتمالی جهان بیان شده در همه ادیان نمی پردازد. به علاوه قصد دفاع از همه ادعاهای ادیان و ملحدین درباره ی بهترین وجه آفرینش جهان که به سادگی ابطال می شوند، را ندارم. همه ی موارد مذکور در این مقاله سنگ اساس اعتقاد دینی است. این موارد عبارت اند از:
جهان باید دارای موجودات دارای شعور باشد.
این موجودات دارای شعور باید توانایی گرفتن تصمیم اخلاقی را داشته باشند.
جهان باید با قوانین فیزیکی ثابت شده کار کند تا این که این موجودات دارای شعور با اعتماد کامل با یکدیگر و محیط اطراف خود تعامل داشته باشند.
جهان باید نشانه ای از عظمت و قدرت خداوند باشد.

موجودات ذی شعور
به نظر اثبات وجود موجودات ذی شعور ضرورتی نداشته باشد اما به منظور تکمیل کردن بحث به بررسی متون مقدس می پردازیم. بر اساس متون مقدس، خداوند همه جهان از جمله زمان را آفریده است. کامل ترین مخلوق خدا موجودات دارای روح از جمله انسان بوده اند. به انسان در برابر جهان هستی به منظور کنترل و حفاظت از مخلوقات دیگر خداوند، برتری داده شده است. چنین وظیفه ای هیچ گاه به یک موجود فاقد شعور اعطا نمی شد. از آن گذشته، خداوند تصریح می کند که می خواهد با انسان ارتباط برقرار کند و یک چنین ارتباط خاص بدون شعور امکان پذیر نیست.

تصمیمات اخلاقی
ممکن است خداناباوران قبول نکنند که یک موجود ذی شعور اجازه گرفتن تصمیمات اخلاقی داشته باشد اما متون مقدس به صراحت اعلام می کنند که این یکی از اساسی ترین اخدافی است که جهان به خاطر آن آفریده شده است. از آن جایی که ما درباره وجود خدای ادیان بحث می کنیم، ضرورتا باید این ضرورت را بپذیریم.

 

بیشتر بخوانید : ایمان و کفر در قرآن


قوانین فیزیکی اثبات شده
جهان باید از طریق قوانین قیزیکی اثبات شده عمل کند زیرا برای موجود ذی شعور غیر ممکن خواهد بود که با جهانی ارتباط برقرار کند که در آن قوانین فیزیکی به طور اتفاقی اجرا می شوند. متون مقدس به این مطلب اشاره دارند که قوانین حاکم بر دنیا ثابت هستند.

قدرت خدا
بر اساس متون دینی، خداوند ضعیف نیست. در واقع، متون دینی بر این مطلب تاکید دارند که قدرت خداوند نا محدود است و این که او جهان را از با قدرت خارق العاده خود آفریده است. یکی از دلایل وجود جهان، به ظهور رسیدن قدرت و عظمت خداوند است. به همین خاطر ما نباید انتظار داشته باشیم که دنیا فاقد قدرت است بلکه باید نشانه قدرت و عظمت خدا باشد.

از بین بردن همه شرور
روش ما برای بررسی ادعاهای خداناباوران این است که همه شروری که آن ها می گویند با یک خدای خیر خواه در تعارض است، را توجیه کنیم. ما این کار را با تلاش در رابطه با از بین بردن علل اساسی همه این شرور طبیعی انجام می دهیم. در نظریه وقتی به انتها می رسیم ما با جهان کاملی که خداناباوران ترسیم می کنند رو به رو می شویم. برای این که همه چیز در این مقاله به تفصیل مطرح شود، تصمیم من بر این بوده است که همه انحای شرور طبیعی حتی آن هایی که در نگاه اول کم اهمیت هستند را ابطال کنم. در ادامه لیستی از شرور طبیعی را ذکر می کنم. بر طبق گفته ملحدین:
وجود تزاحم در جهان
زمین لرزه
فوران آتشفشان
رانش زمینروش ما برای بررسی ادعاهای خداناباوران این است که همه شروری که آن ها می گویند با یک خدای خیر خواه در تعارض است، را توجیه کنیم. ما این کار را با تلاش در رابطه با از بین بردن علل اساسی همه این شرور طبیعی انجام می دهیم. در نظریه وقتی به انتها می رسیم ما با جهان کاملی که خداناباوران ترسیم می کنند رو به رو می شویم. برای این که همه چیز در این مقاله به تفصیل مطرح شود، تصمیم من بر این بوده است که همه انحای شرور طبیعی حتی آن هایی که در نگاه اول کم اهمیت هستند را ابطال کنم.
سیل
طوفان
گردباد
صاعقه
آتش سوزی
مرگ دردناک ناشی شده از بیماری لاعلاج کشنده
بیماری های مسری
رنج حیوانات
اجازه دهید با جهان آغاز کنیم و یکی یکی موارد را از نظر بگذرانیم تا به انسان برسیم.
شهاب سنگ ها

به طور متوسط سالانه افراد کمی با سقوط شهاب سنگ ها زخمی می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. در فوریه سال 2013، یک شهاب سنگ در روسیه منفجر شد که به زخمی شدن بیش از هزار نفر انجامید. چند ساعت بعد یک سیارک 45 متری از فاصله به اندازه دو کره زمین از زمین عبور کرد. گرچه پدیده شهاب سنگ یک حادثه نادر است، اما هیچ کسی دوست ندارد که یکی از ان ها به زمین اصابت کند. بنابرین ما باید این مورد از شرور طبیعی را پاسخ دهیم. به نظر این یک امر بسیار ساده می آید. خداوند دست خود را تکان می دهد و میالیاردها شهاب سنگ و سیارک از به سرعت از منظومه شمسی محو خواهند شد. اما مشکل این جاست که خداوند تناقضی در طبیعت جهان ایجاد کرده است. منظومه شمسی از طری فروپاشی و به هم پیوستن غبار و گازهایی یک توده گازی به وجود آمده است.

در منظومه شمسی ما، اغلب این مواد به منظور تشکیل خورشید با باقیمانده ای که سایر سیاره ها و ماه ها را حدودا 4.6 میلیارد سال پیش شکل داد، مورد استفاده واقع شد. تکه های باقی مانده به میزان زیادی از طریق بمباران سنگین در حدود 3.9 میلیارد سال پیش با این اجرام برخورد کردند که این دلیل این است که ماه ظاهری پنیری شکل دارد. بنابرین اگر خدا همه اجرام کوچک تر را از منظومه شمسی حذف می کرد، با شیوه ساخت این جهان در تضاد بود. دانشمندانی که به بررسی این جهان می پردازند توانایی فهم این که چگونه منظومه شمسی ساخته شده است را ندارند. آیا امکان این وجود داشت که جهان طور دیگری آفریده می شد؟ روشن است خدایی که قادر مطلق است، می توانست منظومه شمسی را هر طور که می خواست خلق کند. پس خداوند می توانست جهان و منظومه شمسی را جور دیگری بیافریند. بسیاری از خداناباوران چنین پنداشتند که خداوند می توانست تنها یک سیاره خلق کند که دور تنها یک ستاره می چرخد. با این روش، مطمئنا از وقوع شهاب سنگ جلوگیری می شد. اما بر اساس چنین نظری یکی از اهدافی که بر اساس متون دینی خداوند به آن منظور جهان را آفریده است یعنی جلوه گری عظمت و قدرت خداوند، نقض می شد.
 

برگرفته از سایت: godandscience.org

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
رسپی سه مدل شیرینی عید
رسپی سه مدل شیرینی عید

رسپی سه مدل شیرینی عید

دستور پخت وافل با سه روش متفاوت و خاص
دستور پخت وافل با سه روش متفاوت و خاص

دستور پخت وافل با سه روش متفاوت و خاص

آموزش تهیه چند مدل شیرینی عید
آموزش تهیه چند مدل شیرینی عید

آموزش تهیه چند مدل شیرینی عید

دستور تهیه چند مدل شیرینی عید
دستور تهیه چند مدل شیرینی عید

دستور تهیه چند مدل شیرینی عید

مؤلفه های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی
مؤلفه های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی

مؤلفه های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | چکار کنم مالم بمونه؟ / استاد توکلی
حکمت (نسخه اینستاگرام) | چکار کنم مالم بمونه؟ / استاد توکلی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | چکار کنم مالم بمونه؟ / استاد توکلی

حکمت | ثواب زیارت امام رضا؛ معادل یک میلیون حج مقبول / استاد دارستانی
حکمت | ثواب زیارت امام رضا؛ معادل یک میلیون حج مقبول / استاد دارستانی

حکمت | ثواب زیارت امام رضا؛ معادل یک میلیون حج مقبول / استاد دارستانی

طرز تهیه سه مدل شیرینی عید
طرز تهیه سه مدل شیرینی عید

طرز تهیه سه مدل شیرینی عید

داستان سراوان
داستان سراوان

داستان سراوان

حکمت | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد
حکمت | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد

حکمت | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد

فیلم کوتاه باطری
فیلم کوتاه باطری

فیلم کوتاه باطری

فوتبالیست شدن علی انصاریان به روایت عمویش!
فوتبالیست شدن علی انصاریان به روایت عمویش!

فوتبالیست شدن علی انصاریان به روایت عمویش!

به اسم کرونا اطراف امام حسین(ع) را خلوت کردند/ آیت الله میرباقری
به اسم کرونا اطراف امام حسین(ع) را خلوت کردند/ آیت الله میرباقری

به اسم کرونا اطراف امام حسین(ع) را خلوت کردند/ آیت الله میرباقری

علائم دندان درآوردن کودک
علائم دندان درآوردن کودک

علائم دندان درآوردن کودک

سیدمرتضی علم‌الهدی در بیان رهبر معظم انقلاب
سیدمرتضی علم‌الهدی در بیان رهبر معظم انقلاب

سیدمرتضی علم‌الهدی در بیان رهبر معظم انقلاب

روضه خوانی بنی‌فاطمه در محضر آیت‌الله صافی گلپایگانی
روضه خوانی بنی‌فاطمه در محضر آیت‌الله صافی گلپایگانی

روضه خوانی بنی‌فاطمه در محضر آیت‌الله صافی گلپایگانی

نماهنگ | کیه زینب دختر حیدره / حسن عطایی
نماهنگ | کیه زینب دختر حیدره / حسن عطایی

نماهنگ | کیه زینب دختر حیدره / حسن عطایی

قرائت دعای ام داوود/ حاج مهدی سماواتی
قرائت دعای ام داوود/ حاج مهدی سماواتی

قرائت دعای ام داوود/ حاج مهدی سماواتی

شوخی مهران مدیری با افزایش جمعیت در دوره کرونا
شوخی مهران مدیری با افزایش جمعیت در دوره کرونا

شوخی مهران مدیری با افزایش جمعیت در دوره کرونا

استوری موشن | کیست زینب؟
استوری موشن | کیست زینب؟

استوری موشن | کیست زینب؟

چه کسانی به پاسگاه کورین حمله کردند؟!
چه کسانی به پاسگاه کورین حمله کردند؟!

چه کسانی به پاسگاه کورین حمله کردند؟!