0
ویژه نامه ها

چهار نوع علم

علوم چهارگانه ی او با هم میزانی را تشکیل میدهند که در یک سر آن مورد افراطی فکر خودسرانه و انتزاعی، دستکاری محض مفاهیم تصنعی، و در سر دیگرش، مورد افراطی شناخت اصیل و ملموس، و شناخت واقعیت در موجودیت منفرد آن، قرار دارد.
چهار نوع علم
نگاهی به انواع علم
 
چکیده:
علوم چهارگانه ی او با هم میزانی را تشکیل میدهند که در یک سر آن مورد افراطی فکر خودسرانه و انتزاعی، دستکاری محض مفاهیم تصنعی، و در سر دیگرش، مورد افراطی شناخت اصیل و ملموس، و شناخت واقعیت در موجودیت منفرد آن، قرار دارد.
 
تعداد کلمات: 948 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 
چهار نوع علم
نویسنده: رابین جورج کلینگوود
ترجمه: علی اکبر مهدیان
 
تفکر ریکوت، که نخستین اثرش با زمین و در سال ۱۸۹۶ در فرایبورگ انتشار یافت، با تفکر ویندل باند ارتباط نزدیک دارد، ولی بسیار نظام یافته تر است. ریکزت معتقد است که ویندل باند در حقیقت بین علم و تاریخ به دو تمایز قائل است نه یکی. نخست تمایز بین فکر تعمیم دهنده و تفریدکننده؛ دوم، تمایز بین تفکر ارزش دهنده و غیرارزش دهنده. وی از ترکیب این دو، چهار نوع علم به دست می آورد:
 (۱) غیرارزش دهنده و تعمیم دهنده یا علم طبیعی محض.
 (۲) غیرارزش دهنده و تفرید کننده یا علوم طبیعی شبه تاریخی مانند زمین شناسی، زیست شناسی تکاملی، و غیره.
 (۳) ارزش دهنده و تعمیم دهنده یا علوم تاریخ شبه علمی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق نظری و مانند آن.
 (۴) ارزش دهنده و تفریدکننده، یا تاریخ حقیقی. به علاوه، او می بیند که نمی توان از تلاش ویندل باند برای تقسیم واقعیت به دو قلمرو کاملا جدا از هم، طبیعت و تاریخ، دفاع کرد. طبیعت آنگونه که واقعا وجود دارد از قوانین تشکیل نشده بلکه از واقعیات منفرد تشکیل شده است، درست مثل تاریخ. در نتیجه، رییزت به این ضابطه می رسد که واقعیت به طورکلی واقعا تاریخ است. علوم طبیعی شبکه ای است از تعمیمها و ضوابط که با هوش آدمی بنا شده و دست آخر بنای عقلانی خودسرانه ای است که با هیچ واقعیتی وفق پیدا نمی کند. این ایده ای است که در عنوان کتابش، حدود تشکیل مفاهیم علمی، بیان شده است. به این سان، علوم چهارگانه ی او با هم میزانی را تشکیل میدهند که در یک سر آن مورد افراطی فکر خودسرانه و انتزاعی، دستکاری محض مفاهیم تصنعی، و در سر دیگرش، مورد افراطی شناخت اصیل و ملموس، و شناخت واقعیت در موجودیت منفرد آن، قرار دارد.

   بیشتر بخوانید:  اسطوره و تاریخ یزدان‌سالار

در نگاه اول، این ضدحمله‌ی قاطعی به اثبات گرایی به نظر می رسد. علوم طبیعی، از بلندای عنوان یگانه و تنها نوع معرفت اصیل، به موضع یک بازی خودسرانه ی انتزاعیات تنزل یافته که روی هوا بنا شده و فقط در حدی به کمال می رسد که حقیقت بالفعل واقعیت مشخص را کنار بگذارد، تاریخ نه فقط به سان یکی از صورت های ممکن و مشروع معرفت، بلکه به سان تنها معرفت اصیلی که وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد مورد توجه قرار گرفته است. اما این انتقام نه فقط از اجرای عدالت در مورد علوم طبیعی عاجز می ماند، بلکه تاریخ را هم درست نمی فهمد. ریکزت به پیروی از شیوهی اثبات گرایانه، طبیعت را چنان تلقی می کند که به واقعیت های جداگانه برش خورده است و با تلقی تاریخ به سان مجموعه ای از واقعیات منفرد، که فرض می کند فرقشان با واقعیت های طبیعت فقط در این است که حامل ارزش اند، راه خود را به طریق مشابه معوج می کند. اما گوهر تاریخ نه در تشکیل شدن آن از واقعیات منفرد، هر قدر هم که این واقعیات ارزشمند باشند، بلکه در فرایند یا تطوری قرار دارد که از یکی به دیگری گذار می کند. ریکوت نمی تواند ببیند که خصوصیت اندیشه ی تاریخی طریقی است که در آن ذهنی مورخ، به عنوان ذهن زمان حاضر، فرایندی را در می یابد که به وسیله ی آن خود این ذهن در خلال تطور ذهنی گذشته به وجود آمده است. نمی تواند ببیند که آنچه به فاکتهای گذشته ارزش می بخشد، این امر است که آنها فاکتهای صرف گذشته نیستند؛ گذشته ای زنده اند نه مرده، میراث افکار گذشته اند که مورخ با کار آگاهی تاریخی خود آنها را از آن خود می سازد. گذشته ی بریده از حال، بدل شده به منظرهای محض، نمی تواند هیچ ارزشی داشته باشد؛ این تاریخ است که به طبیعت تبدیل شده است. به این ترتیب، در دراز مدت، اثبات گرایی از ریکژت انتقام گرفته است. فاکتهای تاریخی به رویدادهای از هم گسیختهی محض تبدیل می شوند و در چنین وضعی، مانند فاکتهای طبیعی، فقط می توانند با نوعی روابط خارجی زمان و مکان، تقارب، مشابهت، و علیت، در برابر هم قرار می گیرند.
 رییزت به این ضابطه می رسد که واقعیت به طورکلی واقعا تاریخ است. علوم طبیعی شبکه ای است از تعمیمها و ضوابط که با هوش آدمی بنا شده و دست آخر بنای عقلانی خودسرانه ای است که با هیچ واقعیتی وفق پیدا نمی کند. این ایده ای است که در عنوان کتابش، حدود تشکیل مفاهیم علمی، بیان شده است. به این سان، علوم چهارگانه ی او با هم میزانی را تشکیل میدهند که در یک سر آن مورد افراطی فکر خودسرانه و انتزاعی، دستکاری محض مفاهیم تصنعی، و در سر دیگرش، مورد افراطی شناخت اصیل و ملموس، و شناخت واقعیت در موجودیت منفرد آن، قرار دارد.
ویژگی فرایند تاریخی یا معنوی این است که چون ذهن همان ذهنی است که خود را می شناسد، فرایند تاریخی که حیات ذهن است، فرایندی خودشناس است؛ فرایندی است که خود را می فهمد، خود را نقد میکند و خود را ارزیابی میکند. مکتب آلمانی فلسفه ی تاریخ را درک نکرده است. همیشه تاریخ را، به همان طریق که طبیعت در مقابل دانشمند قرار می گیرد، به عنوان شیء در مقابل مورخ تلقی کرده است. فهم، ارزیابی، یا نقد آن به دست خودش برای خودش انجام نمی گیرد، بلکه به دست مورخ صورت میگیرد که خارج از آن ایستاده است. نتیجه آن است که معنویت یا ذهنیتی که به راستی به حیات تاریخی خود ذهن تعلق دارد، از آن سلب و به مورخ اعطا شده است. این روند تاریخ را به روندی طبیعی تبدیل می کند، روندی که برای ناظر هوشیار قابل درک است ولی برای خودش نیست. حیات ذهن که به این گونه مفهوم شده باشد، کماکان به عنوان حیات باقی می ماند ولی حیات ذهنی بودن را از دست میدهد؛ به حیاتی صرفا فیزیولوژیکی یا در بهترین حالت، به حیات غریزهای غیر عقلانی تبدیل می شود؛ حیاتی که آشکارا حیات معنوی خوانده شود، به عنوان حیات طبیعی فهمیده خواهد شد. به این ترتیب، نهضتی آلمانی که از آن سخن می گویم، هرگز از طبیعت گرایی، یعنی تبدیل ذهن به طبیعت، رهایی نمی یابد.
 
منبع:
مفهوم کلی تاریخ، رابین جورج کالینگوود، ترجمه علی اکبر مهدیان،چاپ سوم، اختران، تهران (1396)

   بیشتر بخوانید:
  مفهوم یونانی تاریخ
  گرایش ضدتاریخی اندیشه‌ی یونانی
  تاریخ نگاری سومریان

 
 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آشپزی|طرز تهیه نان سرخ شده با مربا
آشپزی|طرز تهیه نان سرخ شده با مربا

آشپزی|طرز تهیه نان سرخ شده با مربا

هدف آمریکا از حمله به مواضع نیروهای مقاومت
هدف آمریکا از حمله به مواضع نیروهای مقاومت

هدف آمریکا از حمله به مواضع نیروهای مقاومت

گل به خودی تیم ولورهمپتون مقابل منچسترسیتی
گل به خودی تیم ولورهمپتون مقابل منچسترسیتی

گل به خودی تیم ولورهمپتون مقابل منچسترسیتی

چهار نوع نوشیدنی گرم و دلچسب
چهار نوع نوشیدنی گرم و دلچسب

چهار نوع نوشیدنی گرم و دلچسب

مجموعه یک تکه از ماه/شهید علی خوش لفظ
مجموعه یک تکه از ماه/شهید علی خوش لفظ

مجموعه یک تکه از ماه/شهید علی خوش لفظ

انفجار کشتی رژیم صهیونیستی چه عواقبی دارد؟!
انفجار کشتی رژیم صهیونیستی چه عواقبی دارد؟!

انفجار کشتی رژیم صهیونیستی چه عواقبی دارد؟!

نخستین تلویزیون تاشوی جهان
نخستین تلویزیون تاشوی جهان

نخستین تلویزیون تاشوی جهان

آموزش تهیه چهار نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر
آموزش تهیه چهار نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر

آموزش تهیه چهار نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر

مستند خاک‌باز
مستند خاک‌باز

مستند خاک‌باز

دستور تهیه انواع نوشیدنی گرم
دستور تهیه انواع نوشیدنی گرم

دستور تهیه انواع نوشیدنی گرم

بایدن برلبه باتلاق...!
بایدن برلبه باتلاق...!

بایدن برلبه باتلاق...!

بایدن برلبه باتلاق...!
بایدن برلبه باتلاق...!

بایدن برلبه باتلاق...!

معیار دقیق برای انتخاب اصلح!
معیار دقیق برای انتخاب اصلح!

معیار دقیق برای انتخاب اصلح!

آموزش تهیه سه مدل نوشیدنی گرم
آموزش تهیه سه مدل نوشیدنی گرم

آموزش تهیه سه مدل نوشیدنی گرم

بیماری های قلبی و انواع روش های تشخیص این بیماری
بیماری های قلبی و انواع روش های تشخیص این بیماری

بیماری های قلبی و انواع روش های تشخیص این بیماری

چند مدل نوشیدنی گرم و دلچسب
چند مدل نوشیدنی گرم و دلچسب

چند مدل نوشیدنی گرم و دلچسب

سه مدل نوشیدنی گرم
سه مدل نوشیدنی گرم

سه مدل نوشیدنی گرم

چند نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر
چند نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر

چند نوع نوشیدنی گرم و دلپذیر

آزمایش نفربر ترکیه ای در قزاقستان
آزمایش نفربر ترکیه ای در قزاقستان

آزمایش نفربر ترکیه ای در قزاقستان

آدرس‌های غلط حامیان FATF
آدرس‌های غلط حامیان FATF

آدرس‌های غلط حامیان FATF

اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر می شود
اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر می شود

اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر می شود