0

آفت و آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی

در یاداشت قبلی به برخی از شاخص ها و ویژگی هایی که ناظر به صورت و سیرت انقلاب اسلامی بود، پرداختیم در این یاداشت به برخی از آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی اشاره خواهیم کرد.
آفت و آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی
در یاداشت قبلی به برخی از شاخص ها و ویژگی هایی که ناظر به صورت و سیرت انقلاب اسلامی بود، پرداختیم در این یاداشت به برخی از آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی اشاره خواهیم کرد.
تعداد کلمات: 1092 زمان تقریبی مطالعه5 دقیقه
انقلاب اسلامی
نویسنده: علی بیرانوند

جایگاه و اهمیت حفظ «سیرت» در انقلاب اسلامی

اگر انقلاب اسلامی را به یک موجود زنده تشبیه کنیم که دارای روح و جسم می باشد، تشکیلات و سازمان های قانونی آن به مثابه صورت آن معرفی می شوند، ولی آنچه به این سازمان و تشکیلات انقلابی هویت و سرزندگی و قداست می بخشد، روح و باطن این انقلاب است. روح و باطنی که ترسیم کننده استراتژی اصلی این انقلاب است و آن را از سایر نهضت های مردمی و انقلابی متمایز می سازد، شاخص ها و ویژگی هایی که برگرفته از فرهنگ و تمدن اسلامی آن است. مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت دادن به سیرت انقلاب اسلامی می فرماید: «اصل قضیه این است که مراقب باشیم که روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. به روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید؛ این اساس قضیه است.»[1]

حفظ سیرت؛ عامل اوج و شکوفایی نظام

یکی از آسیب های خطرناکی که ایدئولوگ های انقلاب اسلامی همواره از آن هراس داشته اند و دیگران را از خطرات و آسیب های احتمالی آن برحذر داشته اند فاصله گرفتن از روح و سیرت انقلاب بوده است، یک بیماری خطرناکی که ممکن است دامن گیر انقلاب شود این است که یدک کش نام اسلام باشد و از ماهیت اسلامیت تهی باشد، به طوری که برنامه ها، عملکرد و استراتژی ها بویی از اسلامیت نداشته باشد.
مقام معظم رهبری در عبارتی زیبا در خصوص تقویت سیرت انقلاب و عروج و شکوفایی آن این چنین بیان می فرماید: «حرکت جامعه و نظام دو جور است؛ حرکت مثبت، حرکت منفی؛ حرکت به سمت عروج و اوج ، حرکت به سمت نزول و سقوط، حرکت به سمت اوج این است که جامعه به سمت عدالت خواهی نزدیک شود، به دین، به رفتار دینی و اخلاق دینی نزدیک شود، در فضای آزادی رشد پیدا کند، رشد عملی، رشد، علمی و رشد صنعتی پیدا کند در بین جامعه تواصی به حق و تواصی به صبر وجود داشته باشد، استقلال داشته باشد، مقتدر باشد، و در مقابل جبهه ظلم و فساد بین المللی ایستادگی کند...»[2]

آفت و آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی

1-فاصله گرفتن از سیرت انقلاب اسلامی

با کمی دقت و تأمل در سیره و اندیشه مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی می توان اذعان داشت که ایشان عامل نزول و سقوط انقلاب اسلامی را در فاصله گرفتن از سیرت انقلاب اسلامی می دانند؛ چرا که ایشان  به دنبال ایرانی از جنس ژاپن و کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نبوده اند؛ کما اینکه امام خمینی(ره) با این جهان بینی و ایدئولوژی قیام نکرد: برای روشن تر شدن بحث به گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری اشاره می کنیم:  «اگر ما به جای حرکت به سمت عدالت به سمت شکاف های عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیه های گوناگون رفتیم، به جای استفاده‌ ی از آزادی برای رشد علمی و رشد عملی و رشد اخلاقی، لاابالی گری و استفاده ‌ی از آزادی در جهت فساد و فحشا و اشاعه ‌ی گناه و اشاعه‌ ی خلاف؛ به جای ایستادگی در مقابل مستکبران، متجاوزان و غارتگران بین‌المللی، به جای اقتدار نشان دادن در مقابل این‌ها، در مقابل آن‌ها منفعل شدن، احساس ضعف کردن، عقب‌نشینی کردن؛ آنجایی که باید به آن‌ها اخم کرد، به آن‌ها لبخند زدن؛ آنجایی که باید بر سر حقوق خود ایستاد، از حقوق صرف نظر کردن- حالا حق هسته ‌ای و غیر هسته‌ ای- این‌ها نشانه ‌های انحطاط است. حرکت جامعه باید به سمت آن تعالی و آن ارزشها، حرکت به سمت بالا باشد؛ حرکت مثبت باشد. این حرکتهای به سمت پائین، همان بیماری ‌هائی است که برای نظام اسلامی ممکن است پیش بیاید؛ و این خطر برای نظام اسلامی است؛ مردم باید بیدار باشند. »[3]

2-ظاهری اسلامی و باطنی سکولار

از جمله آفت های خطرناک و ویروس های کشنده ای که احتمال دارد خطر آن دامن مسئولین و مردم را گرفتار خود کند، این است که در ظاهر داعیه دار اسلامی بودن، متدین و اسلام خواه باشیم، در ظاهر کشور و شهر خود را املقری جهان اسلام بدانیم، ولی در باطن و عمل سکولار باشیم، باطنی شیفته و مجذوب فرهنگ غربی.

3-کهنه شدن شعار های انقلاب و امام خمینی(ره)

از جمله خطر ها و آسیب های پیش روی انقلاب کهنه شدن شعار های اصیل انقلاب اسلامی است، شعارهای انقلاب برای آزادی خواهان و مصلحان مسلمان جهان جذابیت داشته و دارد، شعار های انقلاب از همان بدو تأسیس حمایت و پشتیبانی از مظلومان عالم و قشر آسیب پذیر جامعه بوده است، شعار انقلاب بر پاکردن نهضت حسینی(ع) بوده، شعار انقلاب زنده کردن آیین و مقدسات ناب اسلامی بوده، و مبارزه با نظام سرمایه داری و سکولاریسم و استکبار بوده.  از همان ابتدای نهضت جمهوری اسلامی خیلی از افراد آرزو می کردند که این شعار های ناب به موزه برود و فاتحه آن خوانده شود. مقام معظم رهبری در سالهای پیش همگان را از فراموش شدن شعار های اصیل انقلاب برحذر داشته اند.[4]

4-تغییر تدریجی جهت گیری انقلابی

آسیب و آفت همیشه این چنین نیست که به یکباره وجود یک موجود زنده را در بر گیرد؛ کما اینکه بسیاری از بیماری ها که در وجود انسان بروز و نمود پیدا می کنند پیدایش آنها در یک بازه تدریجی رخ می دهد، در خصوص انقلاب اسلامی و عناصر موجود در آن که مردم و مسئولین باشند نیز دقیقاً این خطر و آسیب امکان به وقوع پیوستن دارد؛ ما نباید انتظار داشته باشیم که انحراف و زاویه گرفتن از شاخص های انقلابی و سیرت اسلامی در برخی شخصیت ها به یکباره به شکل 180 درجه ای اتفاق بیفتد، این موضوع گاهی در یک شیب ملایم به وقوع می پیوندد. غرب گرایی، غرب زدگی، تساهل و تسامح و تمایل به چراغ سبز های نظام سرمایه داری و استکباری در برخی از مسئولین  و مردم گاهی با شیب نرم و آهسته به وقوع می پیوندد. تبلیغات مسموم و عدم بصیرت و آگاهی در این موضوع می تواند شیب این انحراف و زاویه گرفتن را قدری بیشتر کند.

سخن آخر:

باید به این مطلب ایمان داشته باشیم که اگر ما خواب ماندیم دشمن نخوابیده است، دشمن بیدار است[5] و در اتاق فکرهای خود در حال برنامه ریزی برای براندازی این شجره طیبه و انقلاب اسلامی است، دشمن بیکار نمی نشیند، او سعی می کند با منحرف کردن جهت انقلاب با منحرف کردن راه انقلاب به اهداف شوم خود برسد. او سعی می کند سیرت و باطن انقلاب را به آفت و ویروس دچار کند تا اینکه در نهایت از انقلاب تنها پوسته ای اسلامی و باطنی سکولار باقی بماند.

 
پی نوشت:
[1]. در دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 24/9/1387.
[2]. خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران:  20/۰۶/۱۳۸۸.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص: 452 . «وَ إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ؛ مرد جنگجو همیشه بیدار و هوشیار است، و هر که بخوابد، دشمن او نخواهد خفت.»
نظرات کاربران
ارسال نظر شما
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سه‌شنبه، 23 بهمن 1397
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 491
موارد بیشتر برای شما
آموزش تیراندازی به نوه‌های صدام حسین برای مقابله با آمریکا!
آموزش تیراندازی به نوه‌های صدام حسین برای مقابله با آمریکا!

آموزش تیراندازی به نوه‌های صدام حسین برای مقابله با آمریکا!

جاری شدن آب در هیرمند پس از 18 سال
جاری شدن آب در هیرمند پس از 18 سال

جاری شدن آب در هیرمند پس از 18 سال

تیتر اول روزنامه های ورزشی کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
تیتر اول روزنامه های ورزشی کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تیتر اول روزنامه های ورزشی کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

پوستر سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران
پوستر سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

پوستر سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

اوضاع در لندن خطری شد

اوضاع در لندن خطری شد

ارتش به یاری سیل‌زدگان سیستان و بلوچستانی شتافت
ارتش به یاری سیل‌زدگان سیستان و بلوچستانی شتافت

ارتش به یاری سیل‌زدگان سیستان و بلوچستانی شتافت

مظنون بمب‌گذاری تروریستی سریلانکا بازداشت شد
مظنون بمب‌گذاری تروریستی سریلانکا بازداشت شد

مظنون بمب‌گذاری تروریستی سریلانکا بازداشت شد

لحظه منفجر شدن تانکر آب یک آسمانخراش پس از زلزله
لحظه منفجر شدن تانکر آب یک آسمانخراش پس از زلزله

لحظه منفجر شدن تانکر آب یک آسمانخراش پس از زلزله

تصاویر دوربین‎‌های مداربسته از بمب‌گذار کلیسای سریلانکا
تصاویر دوربین‎‌های مداربسته از بمب‌گذار کلیسای سریلانکا

تصاویر دوربین‎‌های مداربسته از بمب‌گذار کلیسای سریلانکا

تیتر اول روزنامه های کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
تیتر اول روزنامه های کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تیتر اول روزنامه های کشور/ سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: مناجات و روضه
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: مناجات و روضه

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: مناجات و روضه

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: شیر جمل (سرود)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: شیر جمل (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: شیر جمل (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: لا یمکن الفرار از حکومت اباالفضل (ع)(سرود)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: لا یمکن الفرار از حکومت اباالفضل (ع)(سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: لا یمکن الفرار از حکومت اباالفضل (ع)(سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: تو بقیع یه روز حرم می سازیم (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: تو بقیع یه روز حرم می سازیم (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ماییم مست جام تو یا زین العابدین (ع)(مدح)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ماییم مست جام تو یا زین العابدین (ع)(مدح)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ماییم مست جام تو یا زین العابدین (ع)(مدح)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد (سرود)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: قسم به اون سجاده و (سرود)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: قسم به اون سجاده و (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: قسم به اون سجاده و (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: علی قرآن علی میزان (سرود)
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: علی قرآن علی میزان (سرود)

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: علی قرآن علی میزان (سرود)

نمایش خاص عید پاک در اسپانیا

نمایش خاص عید پاک در اسپانیا

نقطه‌ای که اگر با دقت ببینید جهان‌تان دگرگون می‌شود!
نقطه‌ای که اگر با دقت ببینید جهان‌تان دگرگون می‌شود!

نقطه‌ای که اگر با دقت ببینید جهان‌تان دگرگون می‌شود!

رای مجلس شورای اسلامی به برگزاری انتخابات «استانی» و «تناسبی»
رای مجلس شورای اسلامی به برگزاری انتخابات «استانی» و «تناسبی»

رای مجلس شورای اسلامی به برگزاری انتخابات «استانی» و «تناسبی»