نمازهای مستحب در ایام هفته

نمازهای مستحب یا نَوَافِل، نمازهایی که در فقه اسلامی تشریع شده و ثواب‌های فراوانی برای خواندن آنها ذکر شده است. در ادامه به تشریح اقسام آن می پردازیم.
دوشنبه، 8 اسفند 1401
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نمازهای مستحب در ایام هفته
نمازهای مستحبی دو قسم است:

قسم اول آنکه مختص به وقتی است.

اما قسم اول، پس اکتفا می کنیم به عده ای از نمازهای ایام و لیالی هفته و انتخاب می کنیم از کتاب شریف جمال الاسبوع تاءلیف السید العارف الکامل السید ابن طاووس و از کتاب مصباح شیخ طوسی که در وسائل از او نقل کرده.

نماز چیست؟

معنا و مفهوم نماز


نـمـاز در لـغت به معناى پرستش, نیاز, سجود, بندگى و اطاعت, خم شـدن بـراى اظـهـار بـندگى و اطاعت و یکى از فرایض دین و عبادت مـخصوصى است که مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند.

نـماز یعنى خدمت و بندگى, فرمان بردارى, سر فرود آوردن و تعظیم کردن به نشانه احترام.

نماز, داروى نسیان و وسیله ذکر خداوند است. نـمـاز, رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز یعنى دل کندن از مـادیـات و پـرواز دادن روح; یـعـنى پا را فراتر از دیدنى ها و شنیدنى ها نهادن.

نماز در قرآن و حدیث

فـلـسـفـه, فایده و آثار, شرایط و آداب و اوصاف نماز در آیات و روایـات بـسـیارى آمده که پرداختن به همه آن ها در این جا ممکن نـیـسـت, لـکـن بـه طور مختصر قطره اى از دریاى معارف اسلامى را درباره نماز بازگو مى کنیم.

نماز, بزرگ ترین عبادت و مهم ترین سفارش انبیا است. لقمان حکیم پـسـرش را بـه نـمـاز تـوصـیه مى کند.۱ حضرت عیسى(ع) در گهواره فـرمـود: خـدایـم مـرا بـه نـماز و زکات سفارش کرده است.

حضرت ابـراهـیـم(ع) هـمـسر و کودک خویش را در بیابان هاى داغ مکه آن هـنـگـام که هیچ آب و گیاهى نداشت, براى به پا داشتن نماز مسکن داد.پـیـشـوایـان مـعـصوم ـ علیهم السلام ـ هنگام نماز رنگ مى باختند.

گـرچـه بـعـضـى نـمـاز را به خاطر بهشت یا ترس از عذاب جهنم مى خـوانند, اما حضرت على(ع) نه براى تجارت و ترس از آتش, بلکه به خاطر شایستگى خدا براى عبادت نماز مى خواند.۴
نـمـاز, اهرم استعانت در غم ها و مشکلات است.

خداوند مى فرماید:

از صبر و نماز در مشکلات کمک بگیرید و بر آن ها پیروز شوید. نـمـاز بـه مـنزله پرچم و نشانه مکتب اسلام است. پیامبر اکرم مى فرماید: (علم الاسلام الصلوه).
پس ما هر چه از سید ابن طاووس نقل می کنیم، در کتاب جمال الاسبوع دیده ایم. و هر چه از شیخ نقل کنیم، مال کتاب مصباح است که به توسط وسائل از او نقل کنیم. و قاعده ما همین است مگر آنکه تصریح بر خلاف کنیم.

اما نماز شب
شنبه: سید ابن طاووس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود:
کسی که شب شنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و قل هو الله احد و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 25 مرتبه، خدا گناهان او را بیامرزد و خارج شود از گناهان مثل روزی که از مادر متولد شده است.

و ایضا سید و شیخ نقل کرده اند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: کسی که شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و آیه الکرسی سه مرتبه بخواند، خداوند گناهان او و پدر و مادرش را بیامرزد. و او از کسانی خواهد بود که شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او برسد ان شاء الله.

و اما روز شنبه:
سید ابن طاووس به سند خود از ابومحمد الحسن العسکری صلوات الله علیه و علی آبائه الطیبین نقل کرده که فرمود:
در کتابهای پدرانم (علیهم السلام ) قرائت کردم: کسی که روز شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و قل هو الله احد و آیه الکرسی را بخواند، خدا او را در درجه پیامبران و شهدا و صالحین بنویسد. و ایشان خوب رفیقانند.
 
و ایضا سید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود:
کسی که روز شنبه وقت چاشتگاه ده رکعت نماز بخواند و در هر رکعت یک مرتبه حمد و سه مرتبه قل هو الله احد بخواند، پس گویا هزار هزار بنده از اولاد اسماعیل را آزاد کرده. و خداوند تعالی به او ثواب هزار شهید و هزار صدیق عطا فرماید.

و اما شب یکشنبه:
سید نقل فرموده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود:
کسی که شب یکشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد و یازده مرتبه آیه الکرسی بخواند، خدا او را در دنیا و آخرت حفظ فرماید و گناهان او را بیامرزد. . .

و ایضا سید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود:
کسی که شب یکشنبه چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک مرتبه حمد و پنجاه مرتبه قل هو الله بخواند، خدا جسد او را بر آتش حرام فرماید.

حقیر گوید: این نماز مطابق نماز حضرت امیرالمؤ منین صلوات الله علیه می باشد که در وسائل از کلینی و شیخ نقل کرده از امام صادق (علیه السلام ) که فرمود: کسی که بخواند آن را بین او و بین خدا گناهی باقی نماند. ان شاء الله بعدا بیاید.
 
و ایضا شیخ طوسی نقل فرموده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود:
کسی که شب یکشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و آیه الکرسی و سوره سبح اسم ربک الاعلی و قل هو الله هر کدام یک مرتبه، بیاید در روز قیامت روی او مثل ماه شب چهارده باشد. . .

و همین نماز را سید نقل کرده، لکن سید دو رکعت فرموده به همین کیفیت و ثواب.

و اما روز یکشنبه: سید ابن طاووس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: کسی که روز یکشنبه وقت چاشتگاه دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول حمد یک مرتبه و انا اءعطینا سه مرتبه و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و قل هو الله سه مرتبه، عطا شود به او برات بیزاری از آتش و برات بیزاری از نفاق و امان از عذاب. و گویا بر تمام مساکین صدقه داده و ده مرتبه حج کرده است.

و اما شب دوشنبه: سید نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود:
کسی که شب دوشنبه دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و آیه الکرسی و قل هو الله و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هر کدام یک مرتبه، وقتی که فارغ شد، ده مرتبه استغفار کند، خدا برای او ثواب ده حج و ده عمره که از روی اخلاص برای خداوند عزوجل به جا آورده باشد بنویسد.

و اما روز دوشنبه:
سید ابن طاووس به سند خود از امام حسن عسکری صلوات الله علیه نقل کرده که فرمود: کسی که روز دوشنبه ده رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و قل هو الله ده مرتبه بخواند، قرار دهد خدا برای او نوری در روز قیامت که روشنایی دهد موقف را تا آنکه جمیع خلق خدا در آن روز به او غبطه برند.

نمازهای مستحب در ایام هفته

و اما شب سه شنبه:
سید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: کسی که دو رکعت نماز در شب سه شنبه بخواند، و در رکعت اول سوره حمد و انا انزلنا یک مرتبه و در رکعت دوم سوره حمد یک مرتبه و قل هو الله هفت مرتبه، خدا بیامرزد او را و درجات او را بلند فرماید. . .

نماز دیگر: سید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: کسی که بخواند شب سه شنبه دو رکعت نماز، در هر رکعت حمد و آیه الکرسی و قل هو الله احد و آیه شهدالله و انا انزلنا هر کدام یک مرتبه، عطا فرماید خداوند به او هر چه سوال کند.

و اما روز سه شنبه:
سید ابن طاووس از حضرت عسکری صلوات الله علیه نقل کرده که فرمود: کسی که روز سه شنبه شش رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و آیه ((آمن الرسول )) الی آخره و سوره اذا زلزلت یک مرتبه، خدا گناهان او را بیامرزد تا آنکه خارج شود از گناهان مثل روزی که از مادر متولد شده است.

و اما شب چهارشنبه:
سید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: کسی که شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد و آیه الکرسی و قل هو الله احد و انا انزلنا هر کدام یک مرتبه، خدا گناهان او را بیامرزد. . .

و همین را شیخ نقل فرموده است.

و اما روز چهارشنبه:
سید از حضرت عسکری صلوات الله علیه نقل کرده که فرمود: کسی که روز چهارشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و قل هو الله احد و سوره انا انزلنا یک مرتبه بخواند، خدا توبه او را از گناهان قبول فرماید و حوریه تزویج او فرماید.
 

نماز دیگر:

سید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: کسی که روز چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حمد و اذا زلزلت یک مرتبه و قل هو الله احد سه مرتبه، برطرف فرماید خدا از او ظلمت قبر را تا روز قیامت. و به هر آیه شهری خدا به او عطا فرماید، با هزار هزار نور، و عبادت یک سال برای او نوشته شود. . .

و اما شب پنجشنبه:
سید ابن طاووس از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: کسی که شب پنجشنبه شش رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و آیه الکرسی و قل یا ایها الکافرون یک مرتبه و قل هو الله احد سه مرتبه، بخواند و بعد از سلام آیه الکرسی را سه مرتبه بخواند، اگر از اشقیا باشد، محو شود و داخل در سعدا شود.
 
و ایضا سید و شیخ طوسی نقل کرده اند از ابن مسعود که گفت:
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که شب پنجشنبه بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و آیه الکرسی پنج مرتبه و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد و معوذتین هر کدام پنج مرتبه، و وقتی که از نماز فارغ شد، پانزده مرتبه استغفار کند و ثواب این نماز را برای پدر و مادر قرار دهد، حق پدر و مادر را ادا کرده است.
 
و ایضا سید و شیخ نقل کرده اند از انس بن مالک از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود:
کسی که شب پنجشنبه چهار رکعت نماز بخواند، هر دو رکعت به یک سلام، در هر رکعت حمد هفت مرتبه و انا انزلنا یک مرتبه، و بعد از نماز صد مرتبه ((اللهم صل علی محمد و آل محمد)) و صد مرتبه ((اللهم صل علی جبرئیل ))، خدا به او هفتاد هزار قصر در بهشت عطا فرماید. . .

و در روایت دیگر فرموده: اگر روز پنجشنبه نیز این نماز را بخواند، همین ثواب برای او خواهد بود ان شاء الله.
 
و اما روز پنجشنبه:
نماز حاجت که تجربه کردیم، سید ابن طاووس به دو سند از مفضل بن عمر نقل کرده که گفت: من و اسحاق بن عمار و داود بن کثیر الرقی و داود بن احیل و سیف التمار و معلی بن خنیس و حمران بن اعین نزد امام صادق صلوات الله علیه بودیم. ناگهان داخل شد مردی که اسم او اسماعیل بن قیس الموصلی بود. و ما مشغول تکلم بودیم. و امام صادق علیه السلام در حال سجده بود.

وقتی که حضرت سر بلند کرد، نظر کرد به سوی اسماعیل و فرمود: چیست این غم و افسردگی؟ عرض کرد: ای آقای من، فدای تو شوم، به حق شما قسم است که طاقتم به نهایت رسیده و سینه ام تنگ شده. حضرت فرمود: چرا نماز حاجت نمی خوانی؟ عرض کرد: چگونه بخوانم فدایت شوم؟

فرمود: چون روز پنج شنبه شود، بعد از وقت چاشت غسل کن و به محل نماز خود برو و چهار رکعت نماز بخوان، در هر رکعت حمد و انا انزلنا ده مرتبه. پس چون سلام دادی، صد مرتبه بگو ((اللهم صل علی محمد و آل محمد)).
پس دستها را طرف آسمان بلند کن و بگو: ((یا الله یا الله )) ده مرتبه. پس انگشت شهادت خود را حرکت داده و بگو ((یا رب یا رب )) تا آنکه نفس قطع شود.

پس دستها را برابر روی خود به جانب قبله بکش و پهن کن و بگو: ((یا الله یا الله )) ده مرتبه. پس بگو: یا افضل من رجی و یا خیر من دعی، و یا اجود من سمح و اکرم من سئل، یا من لا یعزب علیه ما یفعله، یا من حیث ما دعی اجاب، اسالک بموجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، و اسالک باسمائک العظام و بکل اسم هو لک عظیم و اسالک بوجهک الکریم و بفضلک العظیم، و اسالک باسمک العظیم العظیم دیان الدین محیی العظام و هی رمیم، اسالک بانک الله لا اله الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تقضی حاجتی و تیسر لی من امری فلا تعسر علی و تسهل لی مطلب رزقی من فضلک الواسع، یا قاضی الحاجات، یا قدیرا علی ما لایقدر علیه غیرک، یا ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین.

فرمود امام صادق (علیه السلام ): پس بگو آن را چند مرتبه. پس عمل کرد و چند مرتبه نماز را تکرار کرد و فرج شد برای او. . .

نمازهای مستحب در ایام هفته

نماز دیگر برای حاجت در روز پنجشنبه:

سید از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: کسی که روز پنجشنبه چهار رکعت نماز بخواند، هر دو رکعت به یک سلام، در رکعت اول یک مرتبه حمد و یازده مرتبه سوره قل هو الله احد، و در رکعت دوم بعد از حمد 21 مرتبه سوره قل هو الله احد، و در رکعت سوم بعد از حمد 31 مرتبه قل هو الله احد، و در رکعت چهارم بعد از حمد 41 مرتبه قل هو الله احد، بعد از تمام شدن نماز 51 مرتبه بخواند قل هو الله احد، و بعد بگوید ((اللهم صل علی محمد و آل محمد)) 51 مرتبه،

پس برود به سجده بگوید: یا الله یا الله، صد مرتبه، پس دعا کن هر چه خواهی. که فرمود: کسی که این نماز را بخواند و این کلمات را بگوید، اگر از خدا بخواهد که کوهها از جا کنده شود، اجابت شود؛ یا باران بخواهد، نازل شود، و حجابی مابین او و خدا نباشد. و به درستی که خدا غضب می کند بر کسی که این نماز را بخواند و حاجت سوال نکند.

نماز شب جمعه:

سید ابن طاووس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرموده: کسی که شب جمعه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حمد یک مرتبه و قل هو الله احد هفتاد مرتبه، و بعد از سلام هفتاد مرتبه استغفار کند، برای او ثواب زیاد و عظیمی خواهد بود که مشروحا در روایت ذکر فرموده است.

نماز دیگر: شیخ طوسی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: کسی که بخواند شب جمعه یا روز جمعه قل هو الله احد را دویست مرتبه در چهار رکعت، که هر رکعتی پنجاه مرتبه شود، خدا تمام گناهان او را بیامرزد اگر چه مثل کف دریا باشد.

و همین نماز را سید نقل کرده و دعایی بعد از آن ذکر فرموده. و در جای دیگر بدون دعا نقل کرده است. و این روایت را در کافی ذکر کرده و مقید به وقتی نکرده است و دعایی برای آن نقل نکرده است.

اما نمازهای روز جمعه:

سید ابن طاووس به سند خود از حضرت عسکری صلوات الله علیه نقل کرده که فرمود: کسی که نماز بخواند روز جمعه چهار رکعت و در هر رکعت حمد و سوره تبارک الذی بیده الملک و حم السجده را بخواند، خدا او را داخل بهشت فرماید. و او را شفیع اهل بیتش قرار دهد، و از فشار قبر و اهوال قیامت او را ایمن گرداند. و وقت این نمازها (نمازهای ایام هفته که از حضرت عسکری (علیه السلام ) نقل شده ) از طلوع آفتاب تا وقت ظهر است.

و ایضا سید از رسول الله صلوات الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: کسی که روز جمعه دو رکعت نماز بخواند، در یکی از این دو رکعت حمد یک مرتبه (و در نسخه کتاب مستدرک سوره حمد صد مرتبه ) و قل هو الله احد صد مرتبه، پس بعد از تشهد و سلام بگوید: یا نور النور، یا الله یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم، افتح لی ابواب رحمتک و مغفرتک، و مُنَ علی بدخول جنتک، و اعتقنی من النار. هفت مرتبه، خداوند تعالی هفتاد مغفرت به او لطف فرماید که به یکی از آنها دنیای او اصلاح شود و باقی برای او در بهشت درجات شود. و ثواب او را نداند احدی مگر خداوند عزوجل.

و ایضا سید از امیرالمؤ منین صلوات الله علیه نقل کرده که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که خواهد فضیلت روز جمعه را درک کند، پس بخواند قبل از ظهر چهار رکعت در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیه الکرسی پانزده مرتبه، و بعد از فراغ از نماز، هفتاد مرتبه استغفار کند، و بگوید: لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم پنجاه مرتبه، و بگوید: ((لا اله الا الله وحده لا شریک له )) پنجاه مرتبه، و بگوید: ((صلی الله علی النبی الامی و آله )) پنجاه مرتبه. وقتی که اینها را انجام داد، هنوز از جای خود حرکت نکرده، او را از آتش آزاد فرماید.

و در جای دیگر که نقل کرده، بعد از آیه الکرسی قل هو الله احد را پانزده مرتبه اضافه فرموده. و در نقل شیخ نیز با قل هو الله می باشد.

و ایضا سید روایت کرده از امام صادق (علیه السلام ) که فرمود: کسی که بخواند سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت نماز در روز جمعه، نمی رسد او را هرگز فقر و دیوانگی و بلوا.

و این دو نماز آخر را شیخ نیز نقل فرموده است.


دوم آنکه همیشه می شود انجام داد.

نماز اول: نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
سید ابن طاووس به سند خود نقل کرده از حضرت رضا صلوات الله علیه که فرمود: دو رکعت نماز می خوانی، در هر رکعت حمد و انا انزلنا پانزده مرتبه. پس رکوع می کنی و در رکوع نیز پانزده مرتبه می خوانی انا انزلنا را.

و بعد از رکوع و در سجده اول و بعد از سجده اول و در سجده دوم و بعد از سجده دوم هر یک پانزده مرتبه انا انزلنا (که در هر رکعت 105 مرتبه انا انزلنا می شود). و رکعت دوم نیز به همین کیفیت است.

چون این نماز را خواندی، بین تو و خداوند تعالی گناهی باقی نمی ماند و خداوند آنها را می آمرزد. و هر چه از خدا بخواهی، به تو داده خواهد شد.
و سید دعایی بعد از آن ذکر کرده.
و اما شیخ دعا را ذکر نکرده و دعا در مفاتیح مذکور است، به آنجا مراجعه شود.

نماز دوم:

نماز امیرالمؤ منین صلوات الله علیه است.
در کافی به سند معتبر از ابوبصیر است که گفت: شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه که فرمود: کسی که چهار رکعت نماز بخواند با دویست مرتبه قل هو الله احد، در هر رکعت پنجاه مرتبه، از نماز منصرف شود در حالی که بین او و خداوند تعالی گناهی نباشد مگر آنکه خداوند آن را بیامرزد.

و همین روایت را شیخ در تهذیب ص 208 نقل فرموده. و در کافی به سند دیگر از عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام ) همین مفاد را نقل کرده. و همچنین در کتاب وسائل از امالی صدوق و کتاب من لا یحضر و ثواب الاعمال از امام صادق (علیه السلام ) همین نماز را نقل فرموده است. و سید همین را از امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده با تصریح به اینکه این نماز امیرالمؤ منین (علیه السلام ) می باشد.
 

نماز سوم:

نماز حضرت زهرا صلوات الله علیها است.
در کتاب من لا یحضر از کتاب محمد بن مسعود العیاشی به سند خود از هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام ) است که فرمود: کسی که چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت پنجاه مرتبه قل هو الله احد بخواند، هست نماز فاطمه (علیها السلام ). و آن است نماز اوابین. و در کتاب مستدرک از عیاشی همین را نقل فرموده.
 

نماز چهارم:

نماز مولانا الحسن المجتبی صلوات الله علیه در روز جمعه مثل نماز امیرالمؤ منین (علیه السلام ) است، چنانکه سید ابن طاووس فرموده.
و نماز دوم حضرت مجتبی (علیه السلام ) چهار رکعت، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید 25 مرتبه و این را نیز سید نقل فرموده.
قطب راوندی فرموده: نماز امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و 25 مرتبه سوره قل هو الله احد.
 

نماز پنجم:

نماز ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه گذشت. و سید نماز مفصلی با دعای طولانی نقل فرموده که این مختصر گنجایش ذکر آن را ندارد.

نماز ششم:

نماز امام سجاد زین العابدین (علیه السلام ) چنان که سید فرموده چهار رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید صد مرتبه.
قطب راوندی فرموده: نماز حضرت سجاد (علیه السلام ) دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیه الکرسی صد مرتبه.

نماز هفتم:

نماز حضرت باقر صلوات الله علیه. سید فرموده دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر صد مرتبه.
قطب راوندی گفته: دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و صد مرتبه آیه شهدالله - تا آخر.

نماز هشتم:

نماز امام صادق صلوات الله علیه. سید فرموده دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و شهدالله صد مرتبه.
قطب راوندی فرموده: چهار رکعت، در هر رکعت حمد یک مرتبه و تسبیحات اربعه صد مرتبه.

نماز نهم:

نماز حضرت کاظم صلوات الله علیه. چنانکه سید و قطب راوندی فرموده اند دو رکعت است، هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید دوازده مرتبه.
 

نماز دهم:

نماز حضرت رضا صلوات الله علیه. چنانکه سید و قطب راوندی فرموده اند شش رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره هل اتی ده مرتبه.
 

نماز یازدهم:

نماز امام جواد صلوات الله علیه. سید فرموده دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید هفتاد مرتبه.
و همین نماز را قطب راوندی به امام هادی (علیه السلام ) نسبت داده و نماز حضرت جواد را فرموده چهار رکعت، در هر رکعت حمد یک مرتبه و قل هو الله احد چهار مرتبه.
 

نماز دوازدهم:

نماز امام علی النقی الهادی صلوات الله علیه. سید فرموده دو رکعت است، رکعت اول بعد از حمد یس، و در دوم سوره حمد و سوره الرحمن.

نماز سیزدهم:

نماز امام حسن عسکری صلوات الله علیه. مطابق نقل سید چهار رکعت است، در دو رکعت اول بعد از حمد پانزده مرتبه سوره اذا زلزلت، و در دو رکعت آخر بعد از حمد پانزده مرتبه سوره توحید.
قطب راوندی فرموده: دو رکعت نماز است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و قل هو الله احد صد مرتبه.
 

نماز چهاردهم:

نماز امام زمان صلوات الله علیه. دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه. وقتی به ((ایاک نعبد و ایاک نستعین )) رسیدی، صد مرتبه تکرار می کنی، و بعد باقی حمد و سوره توحید یک مرتبه. و سید بعد از این نماز، دعای اللهم عظم البلاء را نقل کرده. و قطب صد مرتبه صلوات را فرموده. و بعد حاجت بخواهد.

نماز پانزدهم:

شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه به طریق صحیح از ابن ابی عمیر از امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده که فرمود: کسی که بخواند دو رکعت نماز، در هر رکعت شصت مرتبه قل هو الله احد، منصرف شود و بین او و خداوند گناهی نباشد. و این نماز را شیخ کلینی و شیخ طوسی نقل کرده اند.

نماز شانزدهم:

در کتاب مستدرک از سید بن طاووس در کتاب فلاح السائل به سند خود از امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده که فرمود: کسی که بعد از مغرب چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه قل هو الله احد، از نماز منصرف شود و حال آنکه بین او و خداوند تعالی گناهی نباشد.


منبع : بخش نماز و عترت موسسه راسخون ، و حوزه نت


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط