0

تا شروع مدرسه چیزی نمانده

موژان نادریان چند پیشنهاد جالب جهت آمادگی برای سال تحصیلی جدید به شما نوجوان عزیز ارائه داده است.
تا شروع مدرسه چیزی نمانده
1. اگر تابستان را به کلاس های تست و تقویت درس های سال قبل و بعد رفته اید یا کلا خستگی رفع کرده و صبح تا شب را با گوشی همراه و تماشای تلوزیون گذرانده اید، کافی است. حالا وقت آماده شدن برای شروع مدارس است.
 

 
2. به جای شوت کردن جزوه های کلاس های تابستان، با کمال ادب و احترام بگذاریدشان یک گوشه ی شایسته از کمدتان. یادتان باشد در طول سال تحصیلی، حداقل چندبار باید به آن ها مراجعه کنید.
 

 
3. دفترها و مدادهای نو خوب اند، اما حواس تان باشد درختان هرچه به نظر زیاد باشند باز هم کم اند؛ دفترهای نصفه نوشته شده و مدادهای نیمه تراشیده شده، ارزش آن را دارند که یک فرصت دیگر به آن ها بدهید تا تمام شوند.
 

 
4. شما اولین کسانی نیستید که در سن رشد، دست و پاهای تان مثل لوبیای سحرآمیز قد می کشند. خیال تان راحت خیاط ها سال هاست، فکر همه چیز را کرده اند؛ گوشه ی هر درزی مقداری پارچه توگذاشته و پنهان کرده اند؛ یک روزه، اجی مجی می کنند و لباس های آب رفته اندازه ی تان می شوند، حالا اگر باز هم اندازه نشدند، آن وقت فکر لباس های تازه باشید.
 

 
5. این قدرخودتان را نفرین نکنید که چرا با کفش های تان دنبال توپ ندویده اید و آن ها هنوز هم سالم و نیمه جان باقی مانده اند. به جای این فکرها زودتر دست به کار شوید و حسابی تروتمیزشان کنید و بعد با روزنامه های نم دار و مچاله شده داخل شان را پرکنید تا با خیال راحت خشک شوند و از قیافه نیفتند. حالا که تروتمیز شده اند دو راه دارید: بپوشید یا ببخشیدشان. حواس تان که هست یک هفته از شهریور، هفته ی نیکوکاری  است، کیف و کفش و لباس و مداد و خودکار هم نمی شناسد. می توانی شادی هایت را با دوستانت تقسیم کنی؛ البته یادت باشد که هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند.