آ
 

نام های فارسی که با حرف ث شروع می شونددر اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيد


نام   معنی   لاتین
ثابت   پابرجا، استوار، پايدار   sabet
ثارالله   خون خدا، لقب امام حسين   sarollah
ثاقب   فروزان، روشن، نافذ، رسوخ كننده   saqeb
ثاني   دوم، جفت، از اقسام مرواريد   sani
ثريا   ستاره پروين، چلچراغ، پرن، پرند   sorayya
ثريتي   نام دختر دوم زردشت پيامبر   seriti
ثمراء   درخت ميوه دار   samare
ثمره   حاصل و ميوه درخت   samare
ثميله   ته نشين، رسوب، نام پرنده اي كوچك   samile
ثمين   باارزش، گرانبها، نفيس   samin
ثنا   ستايش، تمجيد، دعا، تحسين   sana
ثناء الله   ستايش خداوند   sanaollah
ثهلان   نام كوهي است كه شعرا به آن تمثل مي كنند، از اعلام مردان   sahlan
ثابت   پابرجا، استوار، پايدار   sabet
ثارالله   خون خدا، لقب امام حسين   sarollah
ثاقب   فروزان، روشن، نافذ، رسوخ كننده   saqeb
ثاني   دوم، جفت، از اقسام مرواريد   sani
ثريا   ستاره پروين، چلچراغ، پرن، پرند   sorayya
ثريتي   نام دختر دوم زردشت پيامبر   seriti
ثمراء   درخت ميوه دار   samare
ثمره   حاصل و ميوه درخت   samare
ثميله   ته نشين، رسوب، نام پرنده اي كوچك   samile
ثمين   باارزش، گرانبها، نفيس   samin
ثنا   ستايش، تمجيد، دعا، تحسين   sana
ثناء الله   ستايش خداوند   sanaollah
ثهلان   نام كوهي است كه شعرا به آن تمثل مي كنند، از اعلام مردان   sahlan