آ
 

نام های فارسی که با حرف ذ شروع می شونددر اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيد


نام   معنی   لاتین
ذاب   از نامهاي رايج زردشتيان، زو   zab
ذاكر   ذكر كننده، پند دهنده، ستايش كننده، پروردگار   zaker
ذبيح الله   ذبح شده براي خدا، لقب حضرت اسماعيل   zabihollah
ذريه   نسل، فرزندان   zoriye
ذكاء   آفتاب، خورشيد، التهاب   zoka
ذكي   مرد تيزهوش، هوشيار، زيرك   zaki
ذلفاء   دختر سپيدچهره، داراي بيني كوچك و كشيده و زيبا   zalfa
ذهب   طلا، زر   zahab
ذوالفقار   صاحب فقرات، نام شمشير حضرت علي   zolfaqar
ذوالقدر   باارزش، صاحب قدر و منزلت   zolqadr
ذوالقرنين   صاحب دو شاخ و نشانه قدرت، لقب اسكندر مقدوني و كورش كبير   zolqarneyn
ذوالنون   صاحب و همدم ماهي، لقب يونس پيامبر   zolnun
ذاب   از نامهاي رايج زردشتيان، زو   zab
ذاكر   ذكر كننده، پند دهنده، ستايش كننده، پروردگار   zaker
ذبيح الله   ذبح شده براي خدا، لقب حضرت اسماعيل   zabihollah
ذريه   نسل، فرزندان   zoriye
ذكاء   آفتاب، خورشيد، التهاب   zoka
ذكي   مرد تيزهوش، هوشيار، زيرك   zaki
ذلفاء   دختر سپيدچهره، داراي بيني كوچك و كشيده و زيبا   zalfa
ذهب   طلا، زر   zahab
ذوالفقار   صاحب فقرات، نام شمشير حضرت علي   zolfaqar
ذوالقدر   باارزش، صاحب قدر و منزلت   zolqadr
ذوالقرنين   صاحب دو شاخ و نشانه قدرت، لقب اسكندر مقدوني و كورش كبير   zolqarneyn
ذوالنون   صاحب و همدم ماهي، لقب يونس پيامبر   zolnun