0
ویژه نامه ها

یک تنگ پر از ماهی

مریم علایی چگونگی ساختن یک تنگ پر از ماهی زیبا را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.
یک تنگ پر از ماهی

لوازم مورد نیاز

تُنگ ماهی
 
طرح مورد نظر
 
رنگ ویترای پایه تینر
 
دورگیر (طلایی و مشکی)

قلم موی سرگِرد

 
پالت
 
اسپری تثبیت کننده یا مایع کریستال سرورنیک
 
یک تنگ پر از ماهی

طریقه ی ساخت

1. برای شروع، تنگ ماهی را بشویید تا اگر اثر انگشت روی آن مانده، از بین برود، سپس دور تصاویر الگو را قیچی کرده، درون تنگ بچسبانید. با استفاده از دورگیر طلایی، تمام خطوط را دورگیری کنید (به جز طرح دلقک ماهی که باید با دورگیر مشکی دورگیری شود).