0
ویژه نامه ها

آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.) 1. كدام‌ يك‌ از گزاره‌هاي‌ زير، بيشتر با سبك‌ و سياق‌ زندگي‌تان‌، سازگار است‌؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟


خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.)
1. كدام‌ يك‌ از گزاره‌هاي‌ زير، بيشتر با سبك‌ و سياق‌ زندگي‌تان‌، سازگار است‌؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟ دست‌ كم‌ هفته‌اي‌ سه‌ مرتبه‌ يا بيشتر، به‌ صورت‌ دائم‌ ورزش‌ مي‌كنيد.   2امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟فقط حاضريد پياده‌ دنبال‌ فرزندتان‌ برويد و همين‌ را يك‌ ورزش‌ خوب‌ و دائم‌ تلقي‌ مي‌كنيد.   0 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟هر زمان‌ كه‌ هوا خوب‌ باشد، به‌ پياده‌ روي‌، كوهنوردي‌ يا دوچرخه‌ سواري‌ مي‌رويد.   1 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟تمام‌ گزاره‌هاي‌ بالا در مورد شما صدق‌ مي‌كنند.   3 امتیاز
2. يك‌ روز خسته‌ كننده‌ و پرمشغله‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ايد. حالا زمان‌ شروع‌ كلاس‌ ورزش‌ تان‌،نزديك‌ شده‌ است‌. در حالي‌ كه‌ خستگي‌ شديد و بي‌حوصلگي‌ بر وجودتان‌ مستولي‌ شده‌ است‌، آيا ازرفتن‌ به‌ كلاس‌ ورزش‌ امتناع‌ مي‌كنيد و ترجيح‌ مي‌دهيد كه‌ به‌ خانه‌تان‌ رفته‌، دوشي‌ بگيريد و استراحت‌كنيد؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟خير.   1 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟بله.   0 امتیاز
3. درست‌، زماني‌ كه‌ آماده‌ شده‌ايد تا به‌ كلاس‌ ورزش‌تان‌ برويد، صميمي‌ترين‌ دوست‌تان‌ به‌ شماتلفن‌ مي‌كند و از شما به‌ صرف‌ يك‌ نوشيدني‌ در رستوران‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد. فقط در صورتي‌حاضر بوديد به‌ كلاس‌ مورد علاقه‌تان‌ نرويد، كه‌:
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟اگر پول‌ زيادي‌ بابت‌ ثبت‌ نام‌ در آن‌ كلاس‌ ورزشي‌، پرداخت‌ نكرده‌ بوديد.   1 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟اگر صداي‌ دوست‌ تان‌ از پشت‌ تلفن‌، خيلي‌، ناراحت‌ و نگران‌ به‌ نظر مي‌رسيد.   2 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟در هر حال‌، شما، هميشه‌، دوستان‌تان‌ را در اولويت‌ قرار مي‌دهيد.   0 امتیاز
در هر شرايط اوضاع‌ و احوالي‌، همواره‌ ورزش‌ بالاترين‌ اولويت‌ شما محسوب‌ مي‌شود.   3 امتیاز
4. فصل‌ تابستان‌ شده. تمام‌ لباس‌هاي‌ تابستاني‌تان‌ را از انبار درآورده‌ايد. چشم‌ تان‌ به‌ لباس‌ تابستاني‌ مورد علاقه‌تان‌ مي‌افتد. به‌ محض‌ آن‌ كه‌ آن‌ را به‌ تن‌ مي‌كنيد، متوجه‌ مي‌شويد كه‌ لباس ديگر اندازه شما نيست. تصميم‌مي‌گيريد از خوردن‌ شيرين‌ و شكلات‌ دست‌ بكشيد. شب‌ بعد، در جشن‌ تولد مادرتان‌، پدرتان‌ با آن‌كيك‌هاي‌ خوشمزه‌ دست‌ پخت‌ خودش‌ از مهمانها پذيرايي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد. وقتي‌ با كيكش‌ به‌ سراغ‌شما مي‌آيد:
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟فورا از خوردن‌ كيك‌ خودداري‌ مي‌كنيد و ضمن‌ تشكر از او، علت‌ را برايش‌ شرح‌ مي‌دهيد.   3 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟دست‌ رد به‌ سينه‌ پدرتان‌ مي‌زنيد، ولي‌، چند دقيقه‌ بعد، طاقت‌ تان‌ طاق‌ مي‌شود، به‌ سراغ‌ كيك‌مي‌رويد و ناخنكي‌ به‌ آن‌ مي‌زنيد.   1 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟بي‌درنگ‌، يك‌ تكه‌ بزرگ‌ از كيك‌ معروف‌ پدرتان‌ را مي‌خوريد، چرا كه‌ آن‌ يك‌ موقعيت‌ استثنايي‌است‌ و هميشه‌ پيش‌ نمي‌آيد. مي‌توانيد از فردا رژيم‌تان‌ را رعايت‌ كنيد.   0 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟يك‌ تكه‌ باريك‌ و خيلي‌ كوچك‌ از كيك‌ را مي‌خوريد. به‌ آن‌ ترتيب‌، نه‌ تنها احساس‌ محروميت‌ به‌شما دست‌ نمي‌دهد، بلكه‌ پدرتان‌ را هم‌ خوشحال‌ و راضي‌ مي‌كنيد.   2 امتیاز
5. مدتي‌ است‌ كه‌ از نظر مالي‌، در وضعيت‌ چندان‌ مساعدي‌ به‌ سر نمي‌بريد. بعد از بررسي‌ كلي‌بودجه‌، هزينه‌ها و مخارج‌ و درآمدها، به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيد كه‌ به‌ سرعت‌، لازم‌ است‌ برخي‌ از مخارج‌غير ضروري‌ را كم‌ كنيد. شوهرتان‌ پيشنهاد مي‌كند كه‌ از سري‌ بعد، در كلاس‌ ورزشي‌ ثبت‌ نام‌ نكنيد، شما:
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟بي‌درنگ‌ پيشنهادش‌ را رد مي‌كنيد. چون‌ رفتن‌ به‌ كلاس‌ ورزشي‌، براي‌ سلامت‌، تناسب‌ اندام‌ وتندرسي‌تان‌، ضروري‌ و حياتي‌ است‌. حتي‌ اگر آن‌ به‌ معناي‌، كمي‌ بدهي‌ بالا آوردن‌ باشد.   3 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟پيشنهادش‌ را مي‌پذيريد. زماني‌ كه‌ براي‌ پرداخت‌ قبوض‌ و صورت‌ حساب‌هاي‌ ضروري‌ با مشكل‌مواجه‌ هستيد، رفتن‌ به‌ كلاس‌هاي‌ ورزشي‌، معنايي‌ ندارد.   0 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟پيشنهادش‌ را نمي‌پذيريد. ولي‌، در عوض‌ براي‌ پايين‌ آوردن‌ هزينه‌ها، پيشنهاد مي‌كنيد كه‌ يك‌سري‌ مخارج‌ غيرضروري‌ ديگر را به‌ حداقل‌ برسانيد.   2 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟پيشنهادش‌ را نمي‌پذيريد و در عوض‌ به‌ اصرار از او مي‌خواهيد كه‌ او از ادامه‌ كلاس‌هاي‌ گلف‌تفريحي‌اش‌ صرفنظر كند.   1 امتیاز
6. عصر پنجشنبه‌ است‌. راهي‌ يك‌ مركز خريد هستيد. محوطه‌ پاركينگ‌ پر است‌ و بعد از كلي‌ جست‌و جو، يك‌ جاي‌ خالي‌ پيدا مي‌كنيد كه‌ خيلي‌ دورتر از مركز خريد است‌. و اين‌ بدان‌ معنا است‌ كه‌ درصورت‌ قرار داد ماشين‌ تان‌ در آن‌ جاي‌ خالي‌، مجبوريد كلي‌ راه‌ را پياده‌ برويد تا به‌ مركز خريد برسيد. آياآنقدر منتظر مي‌مانيد و به‌ جست‌ و جو ادامه‌ مي‌دهيد، تا يك‌ جاي‌ خالي‌ نزديك‌ مركز خريد پيدا شود،كه‌ در آن‌ صورت‌ مجبور نباشيد راه‌ زيادي‌ را پياده‌ برويد؟
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟بله.   . امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟خير.   1 امتیاز
7. اگر كسي‌ در يخچال‌ منزل‌ تان‌ را باز كند، او:
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟مقداري‌ پنير خامه‌اي‌ كم‌ چربي‌، نوشابه‌ رژيمي‌ و كيك‌ شكلاتي‌ عاري‌ از چربي‌ در آن‌ پيدامي‌كند.   2 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟يك‌ بطري‌ آب‌ معدني‌، مقداري‌ ادويه‌جات‌ و چندين‌ كنسرو در آن‌ پيدا مي‌كند. شما با غذاهاي‌آماده‌ كنسروي‌ موافقيد و اهل‌ پخت‌ و پز نيستيد.   1 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟ميوه‌ جات‌، سبزيجات‌، مواد غذايي‌ سبوس‌ دار، مقداري‌ گوشت‌ كم‌ چربي‌، مرغ‌ و ماهي‌ در آن‌پيدا مي‌كند. شما مصرف‌ مواد غذايي‌ طبيعي‌ و سالم‌ را ضروري‌ مي‌دانيد و هر روز، مقادير بالايي‌ از ميوه‌و سبزيجات‌ تازه‌ مي‌خوريد.   3 امتیاز
آيا براي‌ تناسب‌ اندام‌ ، اهميت‌ زيادي‌ قائليد؟به‌ وفور غذاهاي‌ منجمد پركالري‌ و كم‌ ويتامين‌ در آن‌ پيدا مي‌كند. شما برنامه‌ غذايي‌ سالمي‌ نداريدو تصور مي‌كنيد كه‌ پيروي‌ از آن‌، هيچ‌ سودي‌ به‌ حال‌ تناسب‌ اندام‌تان‌ ندارد.   0 امتیاز

شما با جمع بندي امتياز، مي توانيد نتيجه مربوط به خود را مشاهده نماييد.

* بين‌ 0 تا 5 امتياز:
با وجود آن‌ كه‌، مايليد به‌ تناسب‌ اندام‌ دست‌ يابيد ـ چه‌ كسي‌ دوست‌ ندارد اندام‌ متناسبي‌ داشته‌باشد؟ ـ مسئله‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ طور كل‌، از ورزش‌ كردن‌ بيزاريد! و هم‌ چنين‌، رغبتي‌ به‌ مصرف‌مواد غذايي‌ طبيعي‌ و سالم‌ نداريد. در عوض‌، با تنقلات‌ و هله‌ هوله‌ها زنده‌ هستيد! شما هر گونه‌ تمرين‌بدني‌ را سخت‌ و دشوار و طاقت‌ فرسا، قلمداد مي‌كنيد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ از آن‌ گريزان‌ هستيد و به‌بهانه‌ نداشتن‌ وقت‌ كافي‌، از آن‌ دوري‌ مي‌گزينيد. پس‌، بهتر است‌ ورزش‌ را تا جاي‌ ممكن‌، عملي‌ سرگرم‌كننده‌ و ضروري‌ به‌ حساب‌ آوريد. به‌ جاي‌ خريدن‌ وسايل‌ گران‌ قيمت‌ ورزشي‌ مثل‌ دستگاه‌ پياده‌ روي‌،به‌ فكر ثبت‌ نام‌ در يك‌ كلاس‌ ورزشي‌ مثل‌ بدنسازي‌ باشيد. عصرها، همراه‌ يك‌ دوست‌ به‌ پياده‌ روي‌برويد. اقداماتي‌ را به‌ كار ببنديد كه‌ شما را به‌ سمت‌ يك‌ سبك‌ زندگي‌ فعال‌تر و پوياتر، سوق‌ مي‌دهند،مثلا كمك‌ به‌ همسرتان‌ در چمن‌ زني‌ و رسيدگي‌ به‌ باغچه‌ حياط. از خوردن‌ تنقلات‌ و موادغذايي‌ ناسالم‌بپرهيزيد و در عوض‌، تا مي‌توانيد موادغذايي‌ طبيعي‌، تازه‌ و سالم‌ مصرف‌ نماييد.
*بين‌ 6 تا 10 امتياز:
ارتباط شما با ورزش‌، پيروي‌ از يك‌ برنامه‌ غذايي‌ سالم‌ و تناسب‌ اندام‌، بسان‌ راهي‌ پرفراز و نشيب‌است‌. گاهي‌، آنها اولويتهاي‌ درجه‌ يك‌ شما مي‌شوند، و برخي‌ اوقات‌، به‌ واسطه‌ خوردن‌ تنقلات‌ ناسالم‌و گريزان‌ شدن‌ از انجام‌ تمرينات‌ بدني‌ ضروري‌ و آسان‌، طغيان‌ مي‌كنيد.
لازم‌ است‌ به‌ منظور انسجام‌ بخشيدن‌ به‌ سبك‌ زندگي‌تان‌، در جستجوي‌ يافتن‌ شيوه‌ هايي‌ مفيد و آسان‌باشيد كه‌ شور و حال‌ ديگري‌ به‌ وجودتان‌ مي‌بخشند و همواره‌ آنها را به‌ كار ببنديد. در هر هفته‌، اوقات‌خاص‌ و منظمي‌ را به‌ انجام‌ تمرينات‌ ساده‌ ورزشي‌ اختصاص‌ دهيد ـ به‌ عنوان‌ مثال‌ سه‌ جلسه‌ نيم‌ ساعته‌در هفته‌ ـ و بعد همواره‌ آن‌ را رعايت‌ كنيد. و لطفا، به‌ جاي‌ استفاده‌ دائمي‌ از آسانسور، از پله‌هاي‌ منزلتان‌بالا و پايين‌ برويد!
*بين‌ 11 تا 17 امتياز:
به‌ شما تبريك‌ مي‌گوييم‌! شما نه‌ تنها معتقديد كه‌ ورزش‌ منظم‌ و پيروي‌ از يك‌ برنامه‌ غذايي‌ سالم‌،شيوه‌هاي‌ نهايي‌ واصلي‌ متناسب‌ باقي‌ ماندن‌ هستند، بلكه‌ اين‌ باور را در عمل‌ به‌ كار مي‌بنديد. در هرهفته‌، به‌ طور منظم‌، اوقات‌ خاصي‌ را براي‌ تمرينات‌ بدني‌ كنكور مي‌گذاريد و به‌ آن‌ افتخار مي‌كنيد. هم‌چنين‌، به‌ احتمال‌ خيلي‌ زياد، از يك‌ سبك‌ و سياق‌ زندگي‌ پويا، پر جنب‌ و جوش‌ و فعال‌ برخورداريد كه‌اين‌ بدان‌ معنا است‌ كه‌ تا مي‌توانيد فعاليت‌هاي‌ جسماني‌ صورت‌ مي‌دهيد: از كارهاي‌ خانه‌ گرفته‌ تارسيدگي‌ به‌ باغچه‌ و بازي‌ با بچه‌ها و جست‌ و خيز همراه‌ آنها. در نهايت‌، به‌ نظر مي‌رسد ميانه‌تان‌ با موادغذايي‌ سالم‌، تازه‌ و طبيعي‌ خيلي‌ خوب‌ است‌!
منبع:www.rahezendegi.com
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما