0
ویژه نامه ها

کوتاهی مو و مدل های مصری

2- تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهای گردن به طوری که مو به دو قسمت مساوی تقسیم شود. بعد از تیزی یک کوش تا تیزی گوش دیگر به طور عمودی جدا می کنیم . از قسمت استخوان برجسته ی پشت سر نیز بطور افقی جدا می کنیم. پایین ترین لایه نزدیک گردن را رها می کنیم و بقیه را با کلیپس ثابت می کنیم تا مزاحم کار نشود.)
کوتاهی مو و مدل های مصری
کوتاهی مو و مدل های مصری
کوتاهی مو و مدل های مصری


مصری ساده یا مدل کلئوپاترا ( مخصوص موهای بلند و متوسط):

1- مو را جهت خواب خودش شانه کرده و با اسپری مرطوب می کنیم.
2- تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهای گردن به طوری که مو به دو قسمت مساوی تقسیم شود. بعد از تیزی یک کوش تا تیزی گوش دیگر به طور عمودی جدا می کنیم . از قسمت استخوان برجسته ی پشت سر نیز بطور افقی جدا می کنیم. پایین ترین لایه نزدیک گردن را رها می کنیم و بقیه را با کلیپس ثابت می کنیم تا مزاحم کار نشود.)

کوتاهی مو و مدل های مصری

3- در این مدل زاویه ی کوتاهی مو فقط صفر درجه است پس لایه ی اول را خوب شانه کرده با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم. این لایه ، لایه ی راهنماست. سپس لایه لایه مو را باز کرده با توجه به قد راهنمای زیر مو ها را با زاویه ی صفر درجه کوتا می کنیم تا به مرکز سر برسیم
4- هر قسمت جهت خواب خودش کوتاه می شود . دور مشتری می چرخیم و لایه ها را کوتاه می کنیم. مو به هیچ عنوان به سمت چپ یا راست کشیده نمی شود . منظورم این است لایه های مو حرکت نمی کنند این شما هستید که باید حرکت کنید تا زاویه ی صفر درجه ی مو تغییر نکند و مو درست کوتاه شود.

کوتاهی مو و مدل های مصری

۵- سپس نوبت به قسمت های بغل سر می رسد . یک لایه بطور افقی از یغل سر جدا کرده و با نزدیک ترین لایه ی راهنما ی پشت گوش و با زاویه ی صفر درجه این لایه را کوتاه می کنید. سپس لایه ی بعدی را هم همینطور یه طور افقی حدا کرده و کوتاه می کنیم تا لایه ی بغل کاملا کوتاه شود. برای طرف دیگر نیز همین کار را انجام دهید. و در نهایت چک افق را جهت حسن ختام کار انجام می دهیم.

کوتاهی مو و مدل های مصری

در این مدل کوتاهی مو به حالت صاف و در انتها در امتداد یک خط راست افقی دیده می شود .

کوتاهی مو و مدل های مصری

مصری ویدل ساکسون: ( مخصوص موهای کوتاه )

تقسیم بندی پنجگانه ی سر ا انجام می دهیم . در این مدل لایه ی اول موی پشت سر با زاویه ی 90 درجه کوتاه می شود. بلندی این لایه حدود 3 سانتی متر است . این لایه کمی حالت پفی به مو ها می دهد.
بقیه درست مثل موارد مصری ساده است بجز این که قسمت های جلوی گوش را خوب شانه کرده و به پشت گوش می کشیم و بعد همه را با راهنمای بغل گوش و با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . این قسمت را چون پشت گوش کشیده ایم کمی بلند تر و به حالت اریپ در می آید . و به همین علت این قسمت را بعد از کوتاهی بصورت مستطیل های کوچک دوباره کنترل کرده و اضافات مو را بطورت اریپ کوتاه می کنیم . در نهایت دو تیکه ی جلوی گوشها کمی بلند تر و به حالت اریپ و نوک نیز باقی می ماند.

مصری فانتزی :

مصری فانتزی با چتری جلوی سر متمایز می شود.

کوتاهی مو و مدل های مصری

ابتدا مو را به صورت مدل مصری ویدل ساکسون کوتاه می کنیم بعد یک مستطیل از هشت ابرو تا هشت ابرو ( یعنی درست جایی از ابرو که به طرف پایین قوس برمی دارد ) یا به عبارتی از قله ی هر دو ابرو یک مستطیل از جلوی سر جدا می کنیم و امتداد می دهیم و یک لایه هم از مرکز سر بر می داریم . این مستطیل را با کلیپس جدا می کنیم. سپس بلندی قد چتری را که در این مدل تا وسط دو ابرو است مشخص کرده و یک لایه ی کوچک از جلوی سر جدا کرده و به اندازه ی وسط دو ابرو کوتاه می کنیم . این لایه ، لایه ی راهنما است . سپس همه ی مستطیل جدا شده را با کمک لایه ی راهنما با زاویه ی نود درجه کوتاه می کنیم . ( قد چتری جلو به دلخواه مشتری می تواند بلند تر نیز باشد . حتما این مورد را با نظر مشتری هماهنگ کنید ) حالا این مستطیل را به سه یا چهار مستطیل کوچکتر تقسیم کنید و کوتاه بلندی موها ی آن را مرتب کنید .
در عکس زیرموهای جلوی گوش به عقب کشیده نشده و دقیقا به اندازه ی قدراهنمای پشت گوش کوتاه شده است.

کوتاهی مو و مدل های مصری

مصری مدل ژان پییر:

تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام می دهیم.

کوتاهی مو و مدل های مصری

از پشت سر لایه ی اول با زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . این لایه لایه ی راهنماست . لایه های بعد را تا مرکز سر با زاویه ی چهل و پنج درجه کوتاه می کنیم . دور تادور سر می چرخیم و هر لایه را در جهت خواب خودش با زاویه ی چهل و پنج درجه و به طور افقی کوتاه می کنیم . قسمت های بغل را از زیر با کمک بلند ترین قد راهنمای پشت گوش با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم . بعد قسمت های بغل را بسته به حجم مو به یک یا دو لایه تقسیم کرده و به طور اریپ به طرف صورت کشیده با در نظر گرفتن قد راهنما کوتاه می کنیم. که باز حالت نوک تیزی به جلوی مو می دهد . در آخر هم یک مستطیل از هست ابرو تا هشت ابرو جدا کرده و آن را با راهنمای بلندی دو طرف طول مستطیل کوتاه می کنیم. درواقع کوتاه بلندی ها را مرتب می کنیم.

مصری مدل سوفیا ( برای موهای بلند) :

کوتاهی مو و مدل های مصری

مدل سوفیا مانند مدل کلئوپاترا کاملا زا زاویه ی صفر درجه کوتاه می شود . ولی در مدل کلئوپاترا انتهای مو به حالت یک خط صاف دیده می شود . براشینگ آن نیز به همان صورت است ولی در مدل سوفیا انتهای مو به سمت داخل حلقه می شود.
مانند مدل کلئوپاترا تقسیم بندی پنجگانه ی سر را انجام دهید. لایه ی اول از پشت سر با زاویه ی صفر درجه کوتا می شود. در لایه ی دوم نیز با زاویه ی صفر درجه و با توجه به قد راهنمای زیر نیم الی یک سانتی متر بلند تر کوتاه می شود . بقیه ی لایه ها با در نظر گرفتن قد راهنمای زیر کوتاه می شود. این نیم سانت بلندی باعث می شود که مو به طرف داخل قشنگ حلق شود. و براشینگ آن نیز به سمت داخل است.
مدل های کلئوپاترا و سوفیا با درخواست مشتری می توانند در جلوی سر چتری داشته باشند. که چتری کلتوپاترا بصورت صاف و چتری سوفیا بصورت کلوش است.

کوتاهی مو و مدل های مصری

چتری کلتوپاترا بصورت صاف

کوتاهی مو و مدل های مصری

چتری سوفیا بصورت کلوش
منبع:www.parswoman.com
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما