مجموعه ای از اسامی دخترانه زیبا و امروزی

در این مقاله بیش از ۲۰۰ اسم دختر باکلاس و امروزی همراه با معنی و ریشه اسم گردآوری شده که به شما در انتخاب نام فرزند دخترتان کمک کند.
يکشنبه، 13 مرداد 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مجموعه ای از اسامی دخترانه زیبا و امروزی
یکی از وظایف جذاب والدین انتخاب اسم برای نوزادشان است. ما برایتان مجموعه‌ای از اسامی دخترانه جدید، باکلاس و زیبا را گردآوری کردیم تا به شما در انتخاب اسم دخترتان کمک کرده باشیم. دقت کنید:

برخی از اسامی ممکن است هم دخترانه و هم پسرانه باشد.

برخی از اسامی با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت معنای متفاوتی دارند.

برخی از اسامی با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند. 


اسامی دخترانه زیبا و باکلاس به ترتیب حروف الفبا

اَنوشا     
معنی: بیمرگ و جاویدان          
ریشه: فارسی       
    
اُلگا       
معنی: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب           
ریشه: یونانی    
       
اِلسانا     
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان 
ریشه: ترکی 

اِلناز      
معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش     
ریشه: ترکی 

اِلیکا      
معنی: هِل، دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیل‌ها  
ریشه: سنسکریت   
    
اِلینا       
معنی: نیکویی و نعمت برای ما 
ریشه: عربی

ایپک     
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی  
ریشه: ترکی 

آتریسا    
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی           

آترین     
معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی  
ریشه: فارسی       
    
آتنا        
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت   
ریشه: فرانسوی  
      
آتوسا     
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.           
ریشه: یونانی     
      
آدرینا     
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین 
ریشه: فارسی       
    
آدنیس    
معنی: آدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می‌شود.      
ریشه: فنیقی 

آراگل    
معنی: آراینده گلها، زیبا کننده گلها           
ریشه: فارسی        
   
آرالیا     
معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آنها زینتی‌اند.
ریشه: انگلیسی  
       
آرشیدا    
معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)  
ریشه: فارسی       
    
آرمانا    
معنی: امیدوار، آرزومند          
ریشه: فارسی           

آرمیتا    
معنی: الهه نعمت، آرامش یافته   
ریشه: اوستایی - پهلوی         
  
آرمیس   
معنی: روشن، پاک و جاودان، نام پسر زئوس و مایا 
ریشه: فارسی    
       
آرمینا    
معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی     
      
آرنیکا    
معنی: آریایی نیک خو
ریشه: فارسی      
     
آروشا    
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم       
ریشه: فارسی     
      
آریانا     
معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران          
ریشه: فارسی     
      
آریسان   
معنی: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.      
ریشه: فارسی  
         
آسو       
معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.       
ریشه: کردی

آلما       
معنی: سیب، کنایه از زیبایی     
ریشه: ترکی 

آناشید    
معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر      
ریشه: فارسی       
    
آناهید     
معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.           
ریشه: فارسی 
          
آوین      
معنی: عشق 
ریشه: کردی

آوینا      
معنی: عشق 
ریشه: کردی

آیسان     
معنی: آی (ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه   
ریشه: فارسی - ترکی 
 
آیشن     
معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو  
ریشه: ترکی 

آیناز      
معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه    
ریشه: فارسی - ترکی 

باران     
معنی: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.  
ریشه: فارسی       
    
بنیتا      
معنی: دختر بی همتای من        
ریشه: فارسی         
  
بهار      
معنی: فصل اول سال؛ گیاهی زینتی؛ (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ (به مجاز) سبزه و علف؛ (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاهها یا ادوار؛ در سنسکریت بتخانه و بتکده 
ریشه: فارسی      
     
بهارناز   
معنی: موجب فخر و نازش بهار 
ریشه: فارسی    
       
بهدیس   
معنی: مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)         
ریشه: فارسی  
         
بیتا       
معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا    
ریشه: فارسی  
         
پَرَند      
معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان          
ریشه: فارسی         
  
پَرَندیس  
معنی: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، شبیه به پَرَن؛ زیبارو، نرم و لطیف چون پرند   
ریشه: فارسی      
     
پَرنیا      
معنی: هم معنی پرنیان
ریشه: فارسی       
    
پَرنیان    
معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی.         
ریشه: فارسی   

پَریوش   
معنی: (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی   
ریشه: فارسی    
       
پادمیرا   
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق        
ریشه: فارسی       
    
پادینا     
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.    
ریشه: فارسی      
     
پارمیدا   
معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
ریشه: فارسی         
  
پانته‌آ     
معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.   
ریشه: فارسی           

پانیذ      
معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.       
ریشه: فارسی   

پاییز      
معنی: هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
ریشه: فارسی    
       
پرستو    
معنی: پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است. 
ریشه: فارسی       
    
پرناز     
معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)   
ریشه: فارسی    
       
پروا      
معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه         
ریشه: فارسی       
    
پریا       
معنی: زیبا چون پری  
ریشه: فارسی           

پریچهر  
معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو   
ریشه: فارسی           

پریسان   
معنی: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
ریشه: فارسی          
 
پریشاد   
معنی: زیبا روی شاد و خرم      
ریشه: فارسی        
   
پریماه    
معنی: زیبا چون ماه و پری       
ریشه: فارسی       
    
پریناز    
معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری   
ریشه: فارسی     
      
پندار     
معنی: فکر و اندیشه     
ریشه: فارسی   
        
پوپک    
معنی: هدهد، پوپوک  
ریشه: فارسی  
         
پینار      
معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: ترکی

تَرلان    
معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.
ریشه: ترکی 

تَرنّم      
معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.           
ریشه: عربی

تَندیس    
معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.        
ریشه: فارسی     
      
تُرنج     
معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.           
ریشه: فارسی        
   
تِلما       
معنی: گندمگون        
ریشه: عربی

تابان      
معنی: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن        
ریشه: فارسی   
        
تاتیانا     
معنی: تاتینا، پرنده شکاری       
ریشه: فارسی  
         
تارا       
معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم         
ریشه: فارسی  
         
تامارا     
معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع) 
ریشه: عبری

تامیلا     
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده  
ریشه: عربی

تبسّم      
معنی: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن          
ریشه: عربی

ترگل     
معنی: گل تازه و شاداب           
ریشه: فارسی 
          
توتیا      
معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.     
ریشه: فارسی   
        
توسکا    
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.     
ریشه: فارسی   
        
تیارا      
معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا        
ریشه: لری  

تیدا       
معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده        
ریشه: اوستایی پهلوی    

تیسا      
معنی: در گویش مازندران خالص           
ریشه: فارسی     
      
ثَمین      
معنی: گرانبها، قیمتی، گران      
ریشه: عربی

ثَمینا      
معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین           
ریشه: عربی

جانا       
معنی: ای جان، ای عزیز         
ریشه: فارسی 
          
جانان     
معنی: معشوق، محبوب؛ خوب  
ریشه: فارسی     
      
جوانه    
معنی: تازه، نو؛ جوان 
ریشه: فارسی  
         
جیران    
معنی: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا        
ریشه: ترکی 

چکامه   
معنی: شعر به ویژه قصیده     
ریشه: فارسی      
     
چکاوک  
معنی: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.         
ریشه: فارسی  
        
چیستا    
معنی: نام فرشته دانش و معرفت
ریشه: فارسی  
         
حریر     
معنی: ابریشم؛ نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف           
ریشه: عربی

حنا       
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.  
ریشه: عربی

حورا     
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.        
ریشه: عربی

حوردیس
معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست.          
ریشه: عربی - فارسی 

حوریا    
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.           
ریشه: عربی

خزان     
معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز     
ریشه: فارسی   
        
خوشیار  
معنی: دوست و یار شاد و شادمان.          
ریشه: فارسی  
         
خوشین  
معنی: خوش و زیبا    
ریشه: فارسی     
      
دَریا      
معنی: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.      
ریشه: فارسی   
        
دُرسا     
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.       
ریشه: فارسی     
      
دُرین     
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی      
ریشه: عربی

دانژه     
معنی: غنچه گل نیمه باز          
ریشه: کردی

دایانا      
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب         
ریشه: فارسی     
      
دریتا     
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید 
ریشه: عربی

درین     
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی      
ریشه: عربی

دلارام    
معنی: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر 
ریشه: فارسی     
      
دل‌آرا     
معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.           
ریشه: فارسی      
     
دنیز      
معنی: دریا، بحر      
ریشه: ترکی 

دیانا      
معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی            
ریشه: فارسی     
      
دیبا       
معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین       
ریشه: فارسی 
     
رَسپینا    
معنی: فصل پاییز          
ریشه: فارسی    
       
رَستا      
معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی   
        
رَها       
معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی      
ریشه: فارسی  
         
رُزا       
معنی: رز      
ریشه: فرانسوی     
   
رُکسانا   
معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی 
          
رُومینا   
معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده    
ریشه: فارسی  
         
رامونا    
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل        
ریشه: فارسی   
        
رایا       
معنی: اسم دخترانه و پسرانه به معنی آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه
ریشه: عبری

رایان     
معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش     
ریشه: عربی

روناک   
معنی: روشن، تابناک      
ریشه: کردی

رونیکا   
معنی: روی زیبا، زیباروی           
ریشه: فارسی    
       
رویا      
معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.     
ریشه: عربی

زُلفا       
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)           
ریشه: عربی

زوفا      
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع    
ریشه: عربی

ژالین     
معنی:ئشعله آتش           
ریشه: ترکی 

ژرفا      
معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی        
ریشه: فارسی   
        
ژیکان    
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
ریشه: کردی

ژینا       
معنی: باهوش، نابغه، ژنیک      
ریشه: فرانسه  
         
ژینوس   
معنی: باهوش، نابغه، ژینا 
ریشه: فرانسه 
          
سَروناز  
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی     
ریشه: فارسی 
          
سَروین   
معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد      
ریشه: فارسی   
        
سَلین     
معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان        
ریشه: ترکی 

ساتیا      
معنی: از نامهای باستانی          
ریشه: فارسی    
       
سارا      
معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)   
ریشه: عبری

سارگل   
معنی: گل زرد          
ریشه: فارسی   
        
سارینا    
معنی: خالص، پاک    
ریشه: فارسی         
  
سامینا    
معنی: مانند مینا؛ نام گلی          
ریشه: فارسی    
       
ساناز     
معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره     
ریشه: ترکی 

سایان     
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی      
ریشه: کردی

سپینود   
معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور   
ریشه: فارسی   
        
سونیا     
معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.  
ریشه: ترکی     

شِیدا      
معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان       
ریشه: فارسی         
  
شادگل    
معنی: آن که چون گل شاداب است.         
ریشه: فارسی  
         
شارونا   
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز           
ریشه: آشوری   
       
شایلی    
معنی: بی همتا          
ریشه: ترکی 

شکوفا    
معنی: ویژگی گل یا غنچه‌ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته         
ریشه: فارسی      
     
شکیبا    
معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.          
ریشه: فارسی 
          
شوکا     
معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.        
ریشه: فارسی      
     
شهگل    
معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه    
ریشه: فارسی           

صُراحی 
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.     
ریشه: عربی

صبرا    
معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمتها، شکیبایی  
ریشه: عربی - فارسی 

صوفیا   
معنی: منسوب به صوفی         
ریشه: عربی - فارسی 

طَراوت  
معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق         
ریشه: عربی

طیلا      
معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.    
ریشه: عربی     
     
عسل     
معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی     
ریشه: عربی

غَزل     
معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
ریشه: عربی    

فاطیما    
معنی: فاتیما 
ریشه: عربی

فرانک   
معنی: پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی   

فرگل     
معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
ریشه: فارسی     
      
فرمهر    
معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر           
ریشه: فارسی    
       
فریال      
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)  
ریشه: فارسی           

فلورا     
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری  
ریشه: لاتین 

کاترین   
معنی: پاک، بی آلایش 
ریشه: فرانسه       
    
کارولین  
معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی     
ریشه: فرانسه    
       
کاملیا     
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.         
ریشه: فرانسه   
        
کامیلا    
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر           
ریشه: لاتین 

کیارا     
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات           
ریشه: فارسی   
        
کیانا      
معنی: طبیعت           
ریشه: سریانی    
      
کیمیا     
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون 
ریشه: فارسی      
     
کیناز     
معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.          
ریشه: فارسی   

گلاره     
معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.    
ریشه: کردی

گلاسا     
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت      
ریشه: فارسی           

گلسان    
معنی: گلسا، مانند گل  
ریشه: فارسی   
        
گلوریا    
معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز      
ریشه: لاتین 

گندم      
معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته         
ریشه: اوستایی - پهلوی  
         
لامیا      
معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک» که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا        
ریشه: عبری

لنیا        
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث    
ریشه: سنسکریت    
       
لیانا       
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث  
ریشه: فارسی  
         
لیدا       
معنی: خانم، بانوی گرامی        
ریشه: لاتین 

لیندا      
معنی: قشنگ، زیبا     
ریشه: لاتین

مَهشید    
معنی: پرتو ماه، ماهتاب           
ریشه: فارسی 
          
مَهگل    
معنی: (مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو     
ریشه: فارسی     
      
مِهرسا    
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو  
ریشه: فارسی    
       
مِهرنیا    
معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت   
ریشه: فارسی     
      
ماتیسا    
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی       
    
ماریا     
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.   
ریشه: عبری

مانِلی     
معنی: پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج      
ریشه: فارسی           

مانا       
معنی: (دخترانه و پسرانه) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن           
ریشه: فارسی   
        
مانیا      
معنی: (پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون    
ریشه: یونانی    
       
ماهک    
معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی          
ریشه: فارسی     
      
ماهناز    
معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا       
ریشه: فارسی     
      
مرسانا   
معنی: هدیه خداوند     
ریشه: عبری

ملیکا     
معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس         
ریشه: یونانی    
       
مونا      
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی

مهرآنا    
معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت           
ریشه: فارسی           

مهسان   
معنی: مهسا، مانند ماه، زیبا       
ریشه: فارسی 
          
مهستا    
معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.           
ریشه: فارسی   
        
میترا     
معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر           
ریشه: اوستایی - پهلوی      
     
نادیا      
معنی: امید، آرزو      
ریشه: فرانسوی    
    
نارمیلا   
معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار          
ریشه: فارسی    
       
نارینا     
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین           
ریشه: فارسی - عربی 

نازلی     
معنی: ناز (فارسی) + لی (ترکی) دارای ناز و عشوه
ریشه: فارسی      
     
نانسی    
معنی: نام شهری در فرانسه      
ریشه: فرانسوی   
     
نایریکا   
معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی      
ریشه: فارسی        
   
نکیسا    
معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی         
ریشه: فارسی    
       
نگار      
معنی: نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی       
ریشه: فارسی   
        
نگین     
معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می‌گذارند.         
ریشه: فارسی     
      
نگینا     
معنی: موسیقی، آواز  
ریشه: عبری

نوا        
معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی           
ریشه: فارسی           

نورا      
معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان  
ریشه: فارسی - عربی 

نوژان    
معنی: درخت صنوبر و کاج      
ریشه: فارسی    
       
نوشاد    
معنی: نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده‌اند.  
ریشه: فارسی       
    
نوشین   
معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار  
ریشه: فارسی       
    
نونا       
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)      
ریشه: سریانی     
     
نیکا      
معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران         
ریشه: فارسی    
       
نیکو     
معنی: خوب، زیبا      
ریشه: فارسی    
       
نیکی     
معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان        
ریشه: فارسی    
       
نینا       
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت      
ریشه: عبری

نیوشا     
معنی: شنوا، شنونده   
ریشه: فارسی    
       
وانیا      
معنی: هدیه با شکوه خداوند      
ریشه: فارسی  
         
ورونیکا 
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.         
ریشه: فارسی    
       
وناز      
معنی: با وقار، متین   
ریشه: کردی

ونوس    
معنی: الهه زیبایی یونان، ستاره زهره      
ریشه: فرانسوی  
      
ونوش    
معنی: گل بنفشه        
ریشه: کردی

ویانا      
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی 
ریشه: اوستایی پهلوی
 
ویدا      
معنی: آشکار و هویدا  
ریشه: فارسی 
          
ویشکا    
معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: فارسی        
   
وینا       
معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی        
   
ویونا     
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان     
ریشه: فارسی         
  
هانا       
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد     
ریشه: فارسی       
    
هلما      
معنی: ستاره درخشان     
ریشه: عربی

هلن       
معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.           
ریشه: یونانی     
      
هلنا       
معنی: هلن   
ریشه: یونانی       
    
هلیا       
معنی: خورشید         
ریشه: یونانی      
     
هلینا      
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.           
ریشه: یونانی    
              
هورناز  
معنی: خورشید زیبا    
ریشه: فارسی      
     
هیلدا      
معنی: نیرومند، قوی  
ریشه: لاتین 

یافا        
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه      
ریشه: عبری

یسنا      
معنی: پرستش، بخشی از اوستا  
ریشه: فارسی    
       
یگانه     
معنی: صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد         
ریشه: فارسی   
        
لنا         
معنی: نصیب و بهره  
ریشه: عربی       

یارا       
معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت 
ریشه: فارسی

امیدواریم این مجموعه از اسامی دخترانه مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشد.


منبع: سایت ستاره


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط