0
ویژه نامه ها

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم

در اینجا شما را با ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم، نقاط اصلی ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم آشنا می کنیم.
ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم مناطق حفاظت شده مانند پارک های ملی و ذخایر حیات وحش برای حفاظت از تنوع زیستی و مبارزه با تغییرات آب و هوا مفید هستند. مناطق حفاظت شده همچنین به نفع بسیاری از افرادی که از آنها بازدید می کنند، سود می برد و به نوبه خود این افراد برای چیزهایی مانند هزینه ورودی، تور و اقامت هزینه می کنند.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم محاسبه این ارزش اقتصادی ممکن است برای محافظت از این مناطق یا ایجاد مناطق جدید مهم باشد و به مقایسه ارزش بلند مدت مناطق حفاظت شده با صنایع استخراجی مانند ورود به سیستم، استخراج معادن یا حفاری نفت کمک کند.

یک مطالعه جدید که در مجله دسترسی آزاد منتشر شده است، سعی کرده است ارزش جهانی مناطق حفاظت شده را از نظر اکوتوریسم محاسبه کند، همچنین تعداد کل بازدیدهایی را که در هر سال از مناطق حفاظت شده دریافت می شود، محاسبه کند. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم این مطالعه تخمین می زند که مناطق حفاظت شده طبیعت در سرتاسر جهان 8 میلیارد بازدید در هر سال دریافت می کنند. این تعداد حیرت انگیز است و بیش از یک بازدید از هر شخص روی زمین وجود دارد.

با این وجود احتمالاً این مدل کاملاً محافظه کار است، زیرا مناطق حفاظت شده کوچکتر از 10 هکتار، مناطق حفاظت شده دریایی، مناطق قطب جنوب و مناطقی را که از گردشگری دلسرد می شوند، حذف می کند. نویسندگان می نویسند که برخی از برآوردهای اصلی ملی، با 2.5 میلیون بازدید در سال به مناطق محافظت شده در ایالات متحده و بیش از 1 میلیارد بازدید در سال به پارک های ملی چین، از یافته های آنها حمایت می کنند.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم بازدیدهای تخمینی در هر منطقه حفاظت شده بیشترین میزان در آمریکای شمالی و کمترین میزان در آفریقا بود. محققان سپس محاسبه کردند که این 8 میلیارد بازدید چقدر ارزش دارد و تخمین زده اند که هزینه مستقیم به 600 میلیارد دلار آمریکا در سال می رسد. دکتر رابین نیدو از صندوق حیات وحش جهانی گفت: رقم 600 میلیارد دلاری ما برای ارزش سالیانه گردشگری در مناطق حفاظت شده احتمالاً دست کم گرفته می شود. 
ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای اصلی درون اکوتوریسم: 
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای اصلی درون اکوتوریسم را می توان به دو دسته انسان دوستانه و اکولوژیکی تقسیم کرد. طرف بشردوستانه افرادی را شامل می شود که در اکوتوریسم سرمایه گذاری و تحت تأثیر قرار می گیرند: گردشگران، سازمان های غیر دولتی (سازمان های غیر دولتی)، محققان، صنایع مختلف، جامعه محلی و بسیاری دیگر. مقوله اکولوژیک شامل محیط و گونه های مرتبط با آن است که به طور مستقیم تحت تأثیر اکوتوریسم قرار دارند. ارزشهای انسان دوستانه اکوتوریسم حول محور گروههای مختلفی از مردم می چرخد که از حضور اکوتوریسم بسیار تحت تأثیر قرار می گیرند. مبانی آموزش، تفاهم و احترام به همه طرفهای درگیر را ارتقا می بخشد. همکاری میان سهامداران عمده نیز برای موفقیت و پایداری پروژه اکوتوریسم ضروری است.

مزایای بلند مدت برای طرف های آسیب دیده باید یک ارزش ذاتی بشردوستانه اضافی باشد. این شامل مزایایی برای شرکت، گردشگران، محققان و جامعه اطراف می باشد که همه باید در هنگام ایجاد سیستم ارزشی یک مجموعه اکوتوریسم از اهمیت بالایی برخوردار باشند. این مطالعه همچنین حاکی از آن است که می توان مبلغ بیشتری برای حفاظت از مناطق حیات وحش سرمایه گذاری کرد و با توجه به سرعت سریع ما در حال انقراض، این سرمایه گذاری بیش از حد ضروری است. نیدو گفت: "از طریق تحقیقات قبلی، ما می دانیم که شبکه ذخیره موجود احتمالاً به سه یا چهار برابر آنچه در حال حاضر برای آن هزینه می شود، نیاز دارد."

ارزشهای زیست محیطی اکوتوریسم در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم:
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای زیست محیطی اکوتوریسم در اولویت حفظ حیات با کیفیت، گونه ها و عملکرد اکوسیستم قرار دارد. وایت (1993) چندین اصول اساسی اکوتوریسم پیرامون اقدامات مربوط به طراحی، توسعه، اجرای و مدیریت مناطقی را که برای اکوتوریسم استفاده می شود، بیان کرد. وی ابتدا اظهار داشت که با اجرای کاملاً محدودیتها و حساسیت زیستگاه، اجرای محل اکوتوریسم نباید صفات منطقه را تغییر داده و یا کیفیت زیستگاه را به خطر بیاندازد. گرچه اکوتوریسم بیشتر اثرات منفی ایجاد می کند، اما ارزیابی یکپارچگی و پیچیدگی اکوسیستم باعث می شود اکوتوریسم به طور مؤثر زیستگاه را حفظ کند. درجه ای که این اصول زیست محیطی در شرکت اکوتوریسم اجرا می شود می تواند به شدت متفاوت باشد.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم اجرای این برنامه از اکوتوریسم منفعل تا فعال است. اکوتوریسم منفعل با هدف به حداقل رساندن تأثیر انسان و حفظ صداقت آن، از لذت بردن و قدردانی از طبیعت بهره می برد.

اکوتوریسم فعال، لذت بردن از طبیعت همراه با مشارکت مستقیم در حفاظت و مدیریت را برای اطمینان از ماندگاری و حفظ تمامیت سیستم ها ترغیب می کند. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم برای اینکه اکوتوریسم در هر درجه ای موفق باشد، تعریف مشخصی از اکوتوریسم اجرا شده و همچنین شفافیت در شرکت و شاخص های دقیق موفقیت لازم است. ایجاد یک سیستم ارزشی عمومی و روشی برای ارزیابی پیشرفت در یک ذخیره اکوتوریسم برای موفقیت ضروری است.


ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم چیست؟

نقاط اصلی ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم را می توان از طریق نکات زیر بیان کرد:
-افزایش سطح آگاهی از محیط زیست در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم : افرادی که درگیر اکوتوریسم هستند نسبت به طیف وسیعی از مسائل زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، جنگل زدایی، کاهش منابع طبیعی، آگاه تر و حساس تر می شوند و این تغییر به دنبال پیامدهای مثبتی برای آینده هر دو افراد ذینفع و محیط زیست خواهد بود.

- افزایش سطح دانش متقابل فرهنگی در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم:  مشارکت در اکوتوریسم سطح دانش گردشگران را در مورد جنبه های مختلف فرهنگ محلی افزایش می دهد و این واقعیت بیانگر یک نقطه قوت همراه با ارزش اکوتوریسم است.

-حفظ مقصد گردشگری بی نظیر برای نسل های آینده در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم: اکوتوریسم در صدد کاهش تأثیرات منفی گردشگری است و برعکس، هدف آن ایجاد پیامدهای مثبت برای یک مقصد در نتیجه فعالیت های گردشگری است. این جنبه اکوتوریسم بیانگر گزاره ارزشی اساسی از نظر حفظ جنبه های منحصر به فرد مقصد گردشگری مصرف کنندگان فعلی و آینده است.

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم

مزایای اکوتوریسم در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم:
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم درک تفاوت بین نیازها و خواسته های مشتری به شیوه ای مناسب به منظور درک کامل مزایای اکوتوریسم به مشتریان مهم است. نیازها برای بقای جسمی و اجتماعی برای افراد ضروری است و شامل غذا و آب، لباس، اسکان، امنیت، ارتباطات، عشق و غیره می شود. از سوی دیگر، می خواهد به عنوان "مظاهر فرهنگی آن نیازها" توضیح داده شود. به عبارتی ساده، هر دو افراد تحصیل کرده و دارای درآمد قابل توجهی و کارمندان کارخانه های سطح طبقه با حداقل درآمد، نیاز به ماجراجویی و تفریحی دارند.

با این حال، در حالی که افراد بسیار تحصیل کرده و دارای درآمد قابل توجهی ممکن است بخواهند با درگیر شدن در اکوتوریسم این نیاز را برآورده کنند، کارمندان کارخانه در سطح طبقه با حداقل درآمد ممکن است تنها با حضور در یک پارک محلی نیاز به ماجراجویی و تفریح را برآورده کنند. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم برای افرادی که در اکوتوریسم فعالیت دارند، میزبان مقصد اکوتوریسم و به طور کلی برای جامعه و محیط زیست فواید مختلف اکوتوریسم وجود دارد. اکوتوریسم مجموعه ای از مزیت ها را به مشتریان ارائه می دهد، یعنی افرادی که درگیر اکوتوریسم هستند مانند افزایش سطح آگاهی محیط زیست در یک سطح شخصی و همزمان با مشغله اوقات فراغت.

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم در محیط زیست:
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم علاوه بر این، اکوتوریسم می تواند برای اکوتوریست ها احساس تحقق و کمک به محیط زیست ایجاد کند. سود اضافی اکوتوریسم برای مشتریان با حفظ مکان های گردشگری که در آینده مورد بازدید مجدد قرار می گیرد مرتبط است. اکوتوریسم مزایای آموزش را در مورد ارزش حفظ محیط زیست به مسافران ارائه می دهد و سطح آگاهی متقابل فرهنگی گردشگران را افزایش می دهد.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم، اکوتوریسم مزایای قابل توجهی به جامعه و محیط زیست می بخشد. اکوتوریسم برای نظارت، سنجش و مدیریت تأثیرات گردشگری، توسعه روشهای قابل اعتماد برای پاسخگویی به محیط زیست و مقابله با تأثیرات منفی گردشگری درک می شود.

منبع: www.treehugger.com
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
عصر جدید (فصل دوم) (3-22) | گروه مجاز
عصر جدید (فصل دوم) (3-22) | گروه مجاز

عصر جدید (فصل دوم) (3-22) | گروه مجاز

عصر جدید (فصل دوم) (2-22) | خوانندگی / مبین درپور
عصر جدید (فصل دوم) (2-22) | خوانندگی / مبین درپور

عصر جدید (فصل دوم) (2-22) | خوانندگی / مبین درپور

عصر جدید (فصل دوم) (1-22) | تیراندازی / امین صالحی
عصر جدید (فصل دوم) (1-22) | تیراندازی / امین صالحی

عصر جدید (فصل دوم) (1-22) | تیراندازی / امین صالحی

عصر جدید (فصل دوم) (5-21) | زورخانه / مهران رحمانی
عصر جدید (فصل دوم) (5-21) | زورخانه / مهران رحمانی

عصر جدید (فصل دوم) (5-21) | زورخانه / مهران رحمانی

عصر جدید (فصل دوم) (4-21) | خوانندگی / عرفان طهماسبی
عصر جدید (فصل دوم) (4-21) | خوانندگی / عرفان طهماسبی

عصر جدید (فصل دوم) (4-21) | خوانندگی / عرفان طهماسبی

عصر جدید (فصل دوم) (3-20) | بازیگری / عباس رثایی
عصر جدید (فصل دوم) (3-20) | بازیگری / عباس رثایی

عصر جدید (فصل دوم) (3-20) | بازیگری / عباس رثایی

عصر جدید (فصل دوم) (2-21) | تردستی / علی جعفری
عصر جدید (فصل دوم) (2-21) | تردستی / علی جعفری

عصر جدید (فصل دوم) (2-21) | تردستی / علی جعفری

تولید ماده اولیه رمدیسیور در کشور
تولید ماده اولیه رمدیسیور در کشور

تولید ماده اولیه رمدیسیور در کشور

عصر جدید (فصل دوم) (1-21) | زورخانه / گروه جوانمردان ایران زمین
عصر جدید (فصل دوم) (1-21) | زورخانه / گروه جوانمردان ایران زمین

عصر جدید (فصل دوم) (1-21) | زورخانه / گروه جوانمردان ایران زمین

درد داری دست بر بازو بگیر اما بمان/ حیدر خمسه
درد داری دست بر بازو بگیر اما بمان/ حیدر خمسه

درد داری دست بر بازو بگیر اما بمان/ حیدر خمسه

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: دیدم وسط باغچه پرپر شدنت را
مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: دیدم وسط باغچه پرپر شدنت را

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: دیدم وسط باغچه پرپر شدنت را

بوسنی به روایت سینما؛ از حاتمی‌کیا تا آنجلینا جولی!
بوسنی به روایت سینما؛ از حاتمی‌کیا تا آنجلینا جولی!

بوسنی به روایت سینما؛ از حاتمی‌کیا تا آنجلینا جولی!

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه
روضه حضرت زهرا سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: روضه
مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: روضه

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: روضه

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: درد و دل با امام زمان علیه السلام
مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: درد و دل با امام زمان علیه السلام

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: درد و دل با امام زمان علیه السلام

روضه حضرت زینب سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه
روضه حضرت زینب سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه

روضه حضرت زینب سلام الله علیها/ حاج حیدر خمسه

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: خوبست که عاشق جگری داشته باشد
مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: خوبست که عاشق جگری داشته باشد

مداحی جلسات هفتگی1399/ خمسه: خوبست که عاشق جگری داشته باشد

رای تکرار بازی با استقلال ناعادلانه است/یک امتیاز گرفتن از سپاهان حکم برد دارد
رای تکرار بازی با استقلال ناعادلانه است/یک امتیاز گرفتن از سپاهان حکم برد دارد

رای تکرار بازی با استقلال ناعادلانه است/یک امتیاز گرفتن از سپاهان حکم برد دارد

باورهای غلطی که درباره کرونا در ذهنمان وجود دارد
باورهای غلطی که درباره کرونا در ذهنمان وجود دارد

باورهای غلطی که درباره کرونا در ذهنمان وجود دارد

مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر
مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر

مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر

مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: آب روون میبینم یاد لبات می افتم
مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: آب روون میبینم یاد لبات می افتم

مداحی جلسات هفتگی1399/ نریمانی: آب روون میبینم یاد لبات می افتم