0
ویژه نامه ها

دوستت دارم را به زبان نياوريد !!!

گفتن « دوستت دارم » معمولاً براي افراد بسياري دشوار بوده و نيازمند يک زمان مناسب است ؛ اما حتماً لازم نيست که عبارت « دوستت دارم » را بر زبان بياوريد تا طرف مقابل متوجه احساسات دروني شما بشود . هر چند اين عبارت مي تواند گوياي احساسات بديهي باشد ، اما مي توان از راههاي ديگر نيز عشق را اظهار نمود که چه بسا مي تواند تاثيرگذارتر بوده و رابطه را بيش از پيش شاداب ، سرزنده و سالم نگه دارد .
دوستت دارم را به زبان نياوريد !!!
دوستت دارم را به زبان نياوريد !!!
دوستت دارم را به زبان نياوريد !!!
گفتن « دوستت دارم » معمولاً براي افراد بسياري دشوار بوده و نيازمند يک زمان مناسب است ؛ اما حتماً لازم نيست که عبارت « دوستت دارم » را بر زبان بياوريد تا طرف مقابل متوجه احساسات دروني شما بشود . هر چند اين عبارت مي تواند گوياي احساسات بديهي باشد ، اما مي توان از راههاي ديگر نيز عشق را اظهار نمود که چه بسا مي تواند تاثيرگذارتر بوده و رابطه را بيش از پيش شاداب ، سرزنده و سالم نگه دارد .
راههاي ساده اي وجود دارند که مي توانند بدون اينکه حرفي به زبان بياوريد ، به همسرتان ثابت کنيد که دوستش داريد .

1 ـ تأييد کرده ، تشکر کنيد و قدردان باشيد .

يکي از خصلت هاي طبيعي هر انساني اين است که به دنبال تاييد از طرف کساني است که دوستشان مي دارد .
به همين دليل کاملاً معقول مي باشد که تا جايي که مي توانيد تلاش کنيد تا مطمئن شويد که شريک زندگيتان مي داند که تا چه اندازه او را دوست مي داريد و برايش ارزش و احترام قائل هستيد . در ميان گذاشتن اين امر که چه احساسي نسبت به همسرتان داريد ، اصلاً نيازي به صرف وقت آنچناني ندارد . اگر هم احساس مي کنيد که او در حال حاضر مي داند که شما چه احساسي نسبت به او داريد ، بد نيست گاه و بي گاه يادآوري هاي کوچکي داشته باشيد تا او هم بيشتر ترغيب به عشق ورزي نسبت به شما شود . همه ما دوست داريم تا به خاطر کارهايي که انجام مي دهيم ، مورد تاييد و پذيرش سايرين قرار بگيريم .حال چه اين کار تامين مالي خانواده باشد ، چه پرورش مناسب فرزندان باشد ، نحوه ي انجام کارهاي فردي ، نحوه نگاه ما به مسائل مختلف ، و يا ساير موفقيت هايي که در زندگي به دست مي آوريم .
بنابراين اگر دائماً بخواهيد نقد کنيد و فقط جنبه هاي منفي شريک زندگي خود را ببينيد ، گفتن «دوستت دارم » نمي تواند کاري را از پيش ببرد . در حقيقت با اين کار بدتر ارزش خود را زايل کرده و به راحتي او مي تواند متوجه شود که حرف هايتان از ته دل نخواهد بود . متاسفانه بيشتر ما چنين کاري را انجام مي دهيم .در قدم اول ابتدا بايد آسيب هايي را که به طرف مقابل وارد آورده ايد را شناسايي کنيد و سعي کنيد تا انتقادهايتان آزار و اذيتي را به طرف مقابل وارد نسازد . بايد راه نبرد خود را به درستي انتخاب کنيد و با شيوه هاي مسالمت آميز از او انتقاد کنيد . به جاي اينکه تمام توجه خود را بر روي اشتباهات و عيوب طرف مقابل متمرکز نماييد ، بايد سعي کنيد در مسائلي که او توانايي بيشتري دارد را تاييد ، و تصويب کرده و از او قدرداني نماييد . به عنوان مثال زماني که همسرتان مثلاً با بيرون بردن زباله ها قصد دارد تا به نوعي ، عشق و محبت خود را به شما نشان دهد و يا روغن ماشين شما را تعويض مي نمايد ، يادتان نرود که از عباراتي به اين شرح استفاده کنيد : « مرسي از اينکه ... را انجام دادي » ، و يا « از تو سپاسگزاري مي کنم که ... » و يا « من تو را تحسين مي کنم که ... » سعي کنيد محدوده ي استفاده از اين کلمات و عبارات را افزايش دهيد .

2 ـ کاري کنيد که احساس کند شماره ي يک است .

سرسپردگي وتعهد اساس يک رابطه را تشکيل مي دهد به ويژه در روابط خانوادگي .
هر چند در يک زندگي مشترک زن و شوهر مسائل مربوط به روابط زناشويي خود را بايد در اولويت کارهاي خود قرار دهند ، اما هيچ شکي وجود ندارد که هر يک از افراد کارهاي بسيار زياد ديگري نيز براي انجام دادن در دست دارند . شغل ، فرزندان ، دوستان ، ساير افراد فاميل و قوم و خويش و ساير مسئوليت هاي اجتماعي معمولاً وقت بسيار زيادي را از شما گرفته و اجازه نمي دهند آن طور که بايد وشايد به مسائل زناشويي توجه کنيد . با انجام ساير کارها به راحتي توجه تان مي تواند از زندگي گرفته شده و زماني هم که بچه ها را به زندگي مشترک اضافه کنيم ، ديگر صحنه ي دشوارتر از هر زمان خواهد شد . شرکاي زندگي ، به ويژه مادرها زماني که بچه دار مي شوند ، فکر مي کنند که تنها الزامي که در زندگي دارند چيزي نيست جز مراقبت و نگهداري از فرزندانشان . تحت اين شرايط طرف ديگر زندگي مشترک به کنار زده مي شود .
مي بايست به اين مطلب توجه داشته باشيد که همسرتان هم مانند ساير التزام هايي که در زندگي داريد ، پر اهميت است و بايد مانند ساير مسائل به او توجه کنيد . و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با صرف وقت و مهر و علاقه . تنها گفتن « دوستت دارم » کاري را از پيش نمي برد و کافي هم نيست . اين امر نيازمند عمل کردن از جانب شما مي باشد . بايد سعي کنيد که وقتي را براي همسر خود در نظر گرفته و در آن زمان توجه و تمرکز خود را به طور کامل در اختيار او قرار دهيد . به نيازهاي او بي توجهي نکنيد و به خاطر مسائل جزئي با ساير خواست هاي او مخالفت نکنيد . به خاطر اشتباهاتي که انجام مي دهد ، او را اينگونه تنبيه نکنيد که وقتتان را با او صرف نکنيد . اگر تصميم بگيريد که هر شب با دوستانتان بيرون برويد ، اين امر به هيچ وجه به او ثابت نمي کند که شما دوستش مي داريد و قصد داريد وقت بيشتري را با او صرف کنيد . اين بر عهده شماست که يک تعادل مناسب ميان کارهايتان برقرار کنيد .

3 ـ کارهاي کوچک خيلي به چشم مي آيند .

با ملاحظه بودن و ابتکار عمل به خرج دادن براي وارد کردن شادي به زندگي ، يکي ديگر از راهکارهاي ساده اي است که مي تواند « دوستت دارم » را به طرف مقابل اثبات کند .
مهرباني و توجه ، به ويژه زماني که فردي بوده و نشأت گرفته از صميميت موجود ميان دو نفر باشد ، نشان مي دهد که شما براي طرف مقابل ارزش قائل هستيد . سعي کنيد تا جايي که مي توانيد به خواست ها و نيازهاي همسرتان با روي باز برخورد کنيد و پيش از آنکه چيزي را از شما درخواست کند ، نيازهايش را مرتفع سازيد .
با به ياد آوردن رويدادهاي مهم زندگي ، سعي کنيد که هميشه يک قدم جلوتر باشيد . سعي کنيد نيازهاي او را پيش از آنکه آنها را ابراز کند ، پيش بيني نموده و او را در کارهايش کمک و همراهي نماييد .
به عنوان مثال اگر قرار بوده در محل کار ، در مورد مسئله مهمي سخنراني کند ، دست پيش بگيريد و به او رنگ بزنيد تا ببيند نتيجه ي کارش چطور شده . کاري را که از شما درخواست نکرده برايش انجام دهيد . منتظر نباشيد تا از شما درخواست کند تا شانه هايش را پس از يک روز سخت کاري بماليد . پيش از اينکه فرصت مطرح کردن اين درخواست را پيدا کند ، شما بايد آن را انجام داده باشيد . ياد بگيريد که شنونده خوبي باشيد ، حتي اگر در مورد چيزي صحبت مي کرد که براي شما اصلاً اهميتي نداشت و سعي کنيد که نصيحت هاي غير معقول را براي خودتان نگه داريد .

4 ـ همه چيز او باشيد :

چه در دوران نامزدي به سر مي بريد ، چه ازدواج کرده ايد ، موقعيتتان خيلي مهم تر از عنواني است که بر روي شما گذاشته اند . شما بايد دوست ، معشوقه و محرم اسرار او باشيد . حتي اگر فرزند دارد ، مي توانيد مادر فرزندانش هم باشيد .
سعي کنيد که همه اين نقش ها را به طور 100 % انجام دهيد . دوستي باشيد که شاد و صادق است . معشوقه اي باشيد که پر احساس و صميمي است و محرم اسراري باشيد که قابل اعتماد است ، بايد يک گوش شنوا براي او باشيد و فردي باشيد که هر موقع خواست ، بتواند به شما تکيه کند .
در صورت داشتن همسر ، اگر بتوانيد يک مادر متعهد باشيد ، او متوجه مي شود که به اندازه ي کافي دوستش داريد که از بچه هايي که با هم آنها را به وجود آورده ايد مراقبت و نگهداري کنيد .
اگر بخواهيد همه چيز او باشيد ، بايد تلاش کنيد و زمان و انرژي صرف نماييد ؛ اما اين تلاش هاي شما بيش از گفتن هر گونه « دوستت دارمي» به او اثبات مي کند که دوستش مي داريد .
زماني که چنين شيوه هاي متفاوت گفتن دوستت دارم را در زندگي روزانه خود تمرين مي کنيد ، مطمئن باشيد که پاسخ مثبتي را ازسوي شريکتان دريافت خواهيد کرد و حتي چه بسا او واکنش هاي بهتري در مقابل شما انجام خواهد
داد .
خوب بنابراين همين حالا دست به کار شويد و به شريک زندگيتان ثابت کنيد که چقدر او را دوست مي داريد .
منبع:مجله راه موفقيت شماره 13
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما