از زبان بدن چه مي دانيد ؟

آنها که مباحث « زبان بدن » را در اين صفحه دنبال مي کنند ، مي دانند که هرازگاه درباره ي پيام هايي صحبت مي کنيم که بدون استفاده از کلام و صرفاً با حالت هاي بدن يا با استفاده از اعضاي بدن منتقل مي شوند بحث « زبان بدن » را قبلاً با تمرکز روي « دست ها » برايتان گفته ايم ؛ و اين هفته همان بحث را با تمرکز روي «پاها » پي خواهيم گرفت .
يکشنبه، 3 آبان 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
از زبان بدن چه مي دانيد ؟
از زبان بدن چه مي دانيد ؟
از زبان بدن چه مي دانيد ؟

نويسنده : فخري السادات خليفه سلطاني ( روان شناس )
آنها که مباحث « زبان بدن » را در اين صفحه دنبال مي کنند ، مي دانند که هرازگاه درباره ي پيام هايي صحبت مي کنيم که بدون استفاده از کلام و صرفاً با حالت هاي بدن يا با استفاده از اعضاي بدن منتقل مي شوند بحث « زبان بدن » را قبلاً با تمرکز روي « دست ها » برايتان گفته ايم ؛ و اين هفته همان بحث را با تمرکز روي «پاها » پي خواهيم گرفت .
پاهاي روي هم درست مثل دست به سينه بودن ، مي تواند در بر گيرنده ي پيامي از حالت مخالفت يا تدافعي باشد. هدف اصلي دست به سينه شدن براي محافظت از قلب و بالا تنه بودن بدن بود و روي هم انداختن پا تلاشي ناخودآگاه است براي محافظت از محدوده ي تناسلي . دست به سينه بودن پيامي منفي تر از پاهاي روي هم انداخته را مي رساند . همچنين حرکات دست راحت تر قابل رويت است . پا روي پا انداختن زنان را بايد با احتياط بيشتري تعبير کرد . زيرا ممکن است اين رفتار آنان به خاطر تربيت خانمانه آنها باشد . به هر صورت متاسفانه اين رفتار عدم احساس امنيت را در فرد تداعي مي کند .

معناي روي هم انداختن پاها به مدل اروپايي :

يک پا صاف روي پاي ديگر قرار مي گيرد ( معمولاً پاي راست روي پاي چپ ) ؛ اين رفتار در اروپا زياد ديده مي شود و نشانه ي ناآرامي ، عقب نشيني و امتناع است ، به خصوص اگر با حرکات منفي ديگري همراه باشد . يعني هيچ وقت نبايد اين حرکت را مجزا بررسي کرد . به عنوان مثال افراد وقتي به سخنراني گوش مي دهند و يا صندلي شان مناسب نيست ، اغلب مدت زيادي اينگونه مي نشينند . هنگام سرما هم اين رفتار زياد ديده مي شود . زماني که هم پاها روي هم قرار گرفته باشند و هم دستان روي سينه چليپا شده باشند ، نشان دهنده ي آن است که فرد از گفتگو کناره گرفته است . اگر يک مشتري اين وضعيت را به خود گرفته باشد ، فروشنده نبايد براي امضاي قرارداد اصرار کند . بهتر است با چند سوال علت اين حرکت مشتري را دريافت . اين رفتار در زنان عموميت دارد ، به خصوص وقتي که با همسرشان دعوا مي کنند .

معناي روي هم انداختن پاها به مدل آمريکايي :

اين حالت از روي هم انداختن پاها و نشان دادن حالت صليبي ، به يک دعوا و رفتار رقابتي اشاره دارد . بسياري از مردان سلطه جوي آمريکايي بر حسب عادت اينگونه مي نشينند . براي همين تجزيه و تحليل رفتار يک آمريکايي در هنگام گفتگو سخت است اما اين حرکت در يک فرد انگليسي کاملاً قابل تشخيص است .

معناي انداختن پاها روي هم و گرفتن يک پا با دست :

کسي که در يک بحث يا دعوا سفت و سخت و با عصبيت نظرش را بيان مي کند ، اغلب پايش را محکم با دست مي چسبد . اين ناشي از سر سختي اي است که فقط مي توان به روش هاي خاصي از پس آن برآمد .

معناي ايستادن با پاهاي ضربدري :

وقتي در مراسمي شرکت مي کنيد ، گاهي متوجه گروه هاي کوچکي مي شويد که دست به سينه هستند و با پاهاي ضربدر ايستاده اند و متوجه مي شويد که اين افراد با فاصله اي بيش از حد معمول از يکديگر ايستاده اند و دکمه هاي کت يا هر چه پوشيده اند ، بسته است . اگر کمي پيگيري کنيد ، خواهيد فهميد که حداقل يک نفر در آن گروه غريبه است و حتي ممکن است که هيچ کدام همديگر را نشناسند . به اين ترتيب وقتي کسي را خوب نمي شناسيم ، حالت ايستادنمان اينگونه است . ممکن است به نظر برسد که اين افراد بدون هيجان و اضطراب ايستاده اند و گفتگوي آنها راحت پيش مي رود اما حالت دست و پا نشان مي دهد که آنها بدون تنش و با اطمينان کنار هم نايستاده اند . بعد عده اي را مي بينيد که دست به سينه نيستند و مي توانيد کف دستهايشان را ببينيد . حرکاتشان راحت است و با حالتي بدون تنش کنار هم ايستاده اند . روي يک پا تکيه داده اند و پاي ديگر به سمت نفر ديگري است و مرتب به حريم خصوصي يکديگر وارد مي شوند . با بررسي اين گروه متوجه خواهيد شد که اين افراد همديگر را به خوبي مي شناسند و يا با هم دوست هستند . يک بار به سمت گروهي برويد که رفتار بي پيرايه اي دارند و دوستانه کنار هم ايستاده اند ، در حالي که شما هيچ کدامشان را نمي شناسيد و دست و پاي خود را محکم چليپا کنيد . آنها نيز يکي پس از ديگري رفتار شما را تکرار خواهند کرد و در اين حالت خواهند ماند تا شما از آنجا دور شويد . بعد از آنها فاصله بگيريد و آنها را نگاه کنيد . خواهيد ديد که دوباره به حالت اوليه خود بر مي گردند .

خروج از حالت تدافعي :

به محض آنکه افراد گروهي احساس راحتي بکنند و با همديگر آشنا شوند ، همگي کم کم به آرامش مي رسند و رفتار تدافعي دست به سينه بودن و پاي ضربدري را به رفتاري راحت و باز تبديل مي کنند .
ـ مرحله ي اول : رفتار تدافعي ، دست به سينه و پا ضربدري است .
ـ مرحله ي دوم : پاها به صورت عادي کنار هم در حالت بي طرفداري قرار دارند .
ـ مرحله ي سوم : دست رويي در حالت دست به سينه حرکت مي کند و کف آن هنگام صحبت گشوده مي شود اما دوباره به حالت دست به سينه بر نمي گردد بلکه بازوي دست ديگر را مي گيرد .
ـ مرحله ي چهارم : دست ها از هم باز مي شوند . يکي از دست ها ممکن است روي پهلو سر بخورد و يا در جيب پنهان شود .
ـ مرحله ي پنجم : روي يک پا تکيه داده مي شود و پاي ديگر جلوتر قرار مي گيرد و به سمت کسي اشاره دارد که شخص از او بيشتر خوشش مي آيد . مصرف الکل مي تواند بر اين مراحل تاثير بگذارد و به آن سرعت بخشد ، طوري که ممکن است باعث شود که فرد از روي بعضي مراحل جهش کند .
منبع:روزنامه ي سلامت شماره ي 229
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط