0
ویژه نامه ها

روز شمار توصيفي جنگ هشت ساله (2)

ركودي كه از تيرماه سال 61 به دنبال عمليات رمضان بر جبهه خودي سايه افكنده بود و رزمندگان اسلام در مقابل ديوار دفاعي عراق متوقف مانده بودند تا اواخر سال 64 نيز ادامه يافت. در اين سال سلسله عمليات محدود و ايذايي تحت عنوان قدس، ظفر و عاشورا انجام گرفت. همچنين در جبهه جنوب ( هورالهويزه) در فصل تابستان تحركات زيادي از جانب نيروهاي خودي صورت گرفت، امري كه هيچ گاه در گذشته به چشم نمي‌خورد. در كنار اقدامات فوق، كار بر روي فاو نيز در جريان بود.
روز شمار توصيفي جنگ هشت ساله (2)
روز شمار توصيفي جنگ هشت ساله (2)
روز شمار توصيفي جنگ هشت ساله (2)

نویسندگان : حسين اردستاني - حسين يكتا
سال 65-1364

ركودي كه از تيرماه سال 61 به دنبال عمليات رمضان بر جبهه خودي سايه افكنده بود و رزمندگان اسلام در مقابل ديوار دفاعي عراق متوقف مانده بودند تا اواخر سال 64 نيز ادامه يافت. در اين سال سلسله عمليات محدود و ايذايي تحت عنوان قدس، ظفر و عاشورا انجام گرفت. همچنين در جبهه جنوب ( هورالهويزه) در فصل تابستان تحركات زيادي از جانب نيروهاي خودي صورت گرفت، امري كه هيچ گاه در گذشته به چشم نمي‌خورد. در كنار اقدامات فوق، كار بر روي فاو نيز در جريان بود. اواخر سال 64 در ميان ناباوري محافل خارجي و كشورهاي عربي، خصوصا شيخ نشين كويتف عمليات بزرگ والفجر هشت( فتح فاو) در اونج غافلگيري ارتش عراق انجام شد. از جمله عوامل موثر در غافلگيري عراق، شدت فعاليت جبهه خودي در هورالهويزه بود كه با توجه به اينكه طي سالهاي 62 و 63 محور اصلي عمليات نيروهاي خودي همين منطقه بود، ذهنيت دشمن را شديدا متوجه خود نود. به هر حال شهر فاو در روز سوم عمليات تصرف شد و تثبيت مواضع بيش از 70 روز به طور انجاميد. فتح فاو پيامدهاي بسيار در برداشت. اصلي‌ترين نتيجه آن بر هم خوردن توازن در صحنه نظامي سياسي جنگ بود كه تشديد جنگ شهرها را در پي داشت. از سوي ديگر در يك توطئه جهاني با شركت آمريكاف اروپا و كشورهاي عربي منطقه، قيمت نفت تا مرز 5/5 دلار در هر بشكه سقوط كرد.
در سال 65 فرماندهان نظامي درصدد برآمدند كه با دستيابي به يك پيروزي ديگر مانند فاو جنگ را به نقطه روشني برسانند. از اين رو عمليات كربلاي 4 در شلمچه طرح‌ريزي شد. ليكن، آمريكا كه پس از فاو به اين نتيجه رسيده بود كه در صورت تكرار پيروزيهاي ايران منافع امپرياليستي او به خطر خواهد افتاد، كمك‌هاي اطلاعاتي خود را به عراق شديدا افزايش داد به گونه‌اي كه هنگام آغاز عمليات كربلاي4، عراق كاملا از عمليات مطلع بود و به همين خاطر پس از شب اول عمليات، فرماندهان سپاه ادامه عمليات را مصلحت ندانسته و آن را متوقف كردند. 15 روز پس از عمليات كربلاي 4 طي يك ابتكار عمل بديع، سپاه عمليات كربلاي 5 را طرح‌ريزي كرد و در حالي كه عراق خود را براي حمله به فاو آماده مي‌كرد و عمليات سالانه ايران را نيز تمام شده تلقي مي‌نمود، يك بار ديگر غافلگير شد اما اين بار از لحاظ زمان ( نه مكان) . عمليات كربلاي پنج بسيار سخت؛ جبهه خودي درصدد آن بود كه با رسيدن به كانال زوجي در كنار شهر بصره قرار بگيرد و عراق نيز كوشش مي‌كرد به هر قيمت ممكن از پيشروي ايران جلوگيري كند. بدين معنا كه بر خلاف والفجر هشت كه عراق زمين را واگذار كرد تا زمان را بدست آورد، تلاش عراق مصروف آن بود كه زمين را حفظ كند. به هر تقدير، عمليات كربلاي پنج نيز مانند و الفجر هشت داراي پيامدهاي زيادي بود، به گونه‌اي كه سال بعد، سال رقم خوردن سرنوشت جنگ قلمداد گرديد.
17 / 3/ 64 عمليات ظفر 1 در جزيره مينو توسط ارتش.
23 / 3 / 64 عمليات انصار‌ا... توسط سپاه در كردستان.
24 / 3 / 64 عمليات قدس 1 در هورالهويزه توسط سپاه.
5 / 4 / 64 عمليات ظفر 2 در پنجوين توسط ارتش.
7 / 4 / 64 عمليات ظفر 3 توسط ارتش در غرب كشور.
10 / 4 / 64 عمليات ظفر 4 توسط ارتش در فكه.
20 / 4 / 64 عمليات قدس 3 توسط سپاه در منطقه دهلران.
23 / 4 / 64 عمليات قادر در جبهه شمالي و در محور سيدكان توسط ارتش.
2 / 5 / 64 عمليات قدس 4 در هورالهويزه توسط سپاه.
15 / 5 / 64 عمليات قدس 5 در هورالهويزه توسط سپاه.
23 5 / 64 عمليات عاشوراي 1 توسط سپاه در تكاب كردستان.
24 / 5 / 64 عمليات عاشوراي 2 توسط سپاه در منطقه چنگوله.
25 / 5 / 64 عمليات عاشوراي 3 توسط سپاه در منطقه فكه.
1 / 8 / 64 عمليات عاشوراي 4 توسط سپاه درمنطقه هوالهويزه.
20 / 11 / 64 عمليات والفجر 8 در جبهه جنوب و منطقه عمومي فاو، به طور مستقل توسط سپاه پاسداران طراحي و انجام شد كه در آن 12 لشكر و 9 تيپ پياده به همراه 15 گردان توپخانه در مقابل 8 لشكر و 34 تيپ پياده، 2 لشكر و 10 تيپ زرهي و مكانيزه دشمن عمل كردند. در اين عمليات 2135 نفر از نيروهاي دشمن اسير و قريب 50000 نر از آنان كشته و يا زخمي شدند و 200 دستگاه تانك و نفربر، 60 فروند هواپيماف 10 فروند هليكوپتر، 500 دستگاه خودرو و 150 قبضه انواع توپ ارتش عراق مهندم شد و 100 دستگاه تانك و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 35 قبضه توپ و 34 دستگاه تجهيزات مهندسي به غنيمت گرفته شد. در عمليات والفجر 8، 800 كيلومتر مربع از خاك عراق از جمله شهر و تأسيسات نفتي فاو و درياچه نمك به تصرف نيروهاي اسلامي درآمد. اين عمليات نقش تعيين كننده‌اي در روند جنگ داشت و موجب بهم خوردن توازن به نفع ايران در بعد نظامي و سياسي گرديد. از جمله مشخصات برجسته عمليات والفجر 8 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1 ـ عبور نيروهاي خودي از اروند رود
2 ـ كاربرد وسيع غواصي در عمليات رزمي
3 ـ غافلگيري مطلق دشمن
4 ـ نقش بارز دفاع ضد هوايي
5 ـ انتخاب منطقه از لحاظ جغرافيايي كه جناحين جبهه خودي را ( به جز جناح شمالي) آب در بر مي‌گرفت و از تعرض دشمن مصون بود؛
6 ـ بكارگيري وسيع عوامل شيميايي از سوي عراق
7 ـ انهدام وسيع واحدهاي ارتش عراق
8 ـ انتقال دستگاههاي سنگين مهندسي، زرهي وتوپخانه به آن سوي رودخانه.
5 / 12 / 64 عمليات والفجر 9 در منطقه پنجوين توسط ارتش و سپاه.
15 / 12 / 64 آغاز استراتژي دفاع متحرك ارتش عراق براي جبران شكست‌هاي خود و نيز تقويت روحيه از دست رفته فرماندهان و سربازاني كه مرتبا متحمل شكست‌هاهي سنگيني شده بودند، حركت جديدي را آغاز كرد كه بعدها استراتژي دفاع متحرك ناميده شد. در اين طرح ارتش عراق با حمله به مناطقي كه به لحاظ پدافندي دچار ضعفهايي بودند درصدد برآمد تا حداقل براي مدت كوتاهي ابتكار عمل را به دست گرفته و فرصت كافي براي بازسازي يگانهاي خود كه در عمليات والفجر 8 آسيب فراواني ديده بودند به دست آورد. اين استراتژي با هجوم نيروهاي خودي در عمليات كربلاي 1 عملا شكست خورد. اما به نظر مي‌رسد شكل كامل‌تر اين حركت در پايان جنگ از سوي ارتش عراق به اجرا درآمد.
15 / 12 / 64 حمله دشمن با يك تيپ و 4 گردان كماندويي به محور چوراتا در جبهه شمالي و بازپس گرفتن منطقه عملياتي والفجر 9.
29 / 12 / 64 آفند دشمن به استعداد يك تيپ پياده به محور پنجوين ( جبهه شمالي) ـ منطقه عمليات والفجر 9 ـ كه به تصرف ارتفاعات محور پنجوين از جمله شيخ گزنشين، ميشلان و شيخ لطيف انجاميد.
15 / 1 / 65 حمله عراق با 3 تيپ پياده و يك گردان زرهي در محور دربنديخان ـ جبهه شمالي و تصرف ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر.
18/ 1/ 65 آفند دشمن در محور پيچ انگيزه - شرهاني (جبهه جنوب) و تصرف تپه 175 شرهاني .
22/ 1/ 65 حمله عراق در محور سومار (جبهه مياني ) با 4 تيپ پياده و 3 گردان مستقل به همراه 2 گردان تانك به ارتفاعات سومار و بازپس گيري ارتفاعات اسماعيل خان و پايگاه دوله شريف.
4/ 2/ 65 آفند دشمن در محور سيدكان به استعداد 1 تيپ و تعدادي از يگان‌هاي جاش كه منجر به تصرف ارتفاعات سرسول، گرشوال و لولال با مجموع وسعت 250 كيلومتر مربع شد.
6 / 2/ 65 حمله عراق در محور جزيره مجنون با 1 لشكر و پيشروي 200 متر در مواضع رزمندگان اسلام در طول 4 روز.
8/ 2/ 65 عمليات تكميلي والفجر 8 توسط سپاه در كارخانه نمك (فاو).
10/ 2/ 65 آفند دشمن در محور فكه (جبهه جنوب) با استعداد يك لشكر زرهي، 10 تيپ پياده و در جبهه‌اي به عرض 20 تا 25 كيلومتر كه به نفوذ 7 كيلومتر در عمق مواضع نيروهاي خودي انجاميد. در اين عمليات عراق 100 دستگاه تانك و 76 دستگاه نفربر و 12 خوردو از دست داد.
19/ 2/ 65 حمله عراق با 2 لشكر و 11 تيپ پياده مكانيزه و زرهي در محور پيچ انگيزه (جبهه جنوب) كه در نتيجه آن 36 كيلومتر مربع از منطقه به تصرف ارتش عراق درآمد.
24/ 2 65 حمله دشمن بااستعداد 7 تيپ و 12 گردان مستقل كماندويي در محور حاج عمران (جبهه شمالي) و تصرف ارتفاعات مهم 2519 و 2435 در طي 10 روز در اين عمليات 3000 عراقي كشته و 200 نفر به اسارت در‌آمدند و 17 هليكوپتر دشمن منهدم شد.
26 / 2/ 65 حمله عراق با 7 تيپ پياده، دو تيپ زرهي و مكانيزه و يك گردان كماندويي در محور مهران (جبه مياني) كه به تصرف شهر مهران انجاميد.
9 /4/ 65 عمليات كربلاي 1 و آزادسازي شهر مهران توسط واحدهاي رزمي سپاه پاسداران كه عملا موجب شكست استراتژي دفاع متحرك عراق شد. در اين عمليات يگان‌هاي خودي موفق شدند در مدت كوتاهي كسب آمادگي كرده و با يورش بر نيروهاي عراقي آنان را مجبور به فرار كنند با آزاد سازي مجدد شهر مهران ابتكار عمل مجددا به جبهه خودي بازگشته و تلاش‌ها براي انجام يك عمليات گسترده آغاز شد.
9/ 4/ 65 عمليات كربلاي 2 توسط سپاه در منطقه حاج عمران.
10 /6/ 65 عمليات كربلاي 3 توسط سپاه بر روي اسكله الاميه واقع در شمال خليج فارس.
20/ 6/ 65 عمليات انصار توسط سپاه در منطقه هورالعظيم.
12 / 7/ 65 عمليات ظفر توسط ارتش در غرب كشور.
19 / / 65 عمليات فتح 1 توسط سپاه در كركوك.
4 / 8/ 65 عمليات فتح 2 توسط سپاه در سد دوكان
29 / 8/ 65 عمليات فتح 3 توسط سپاه در منطقه زاخو- دهوك
3/ 10/ 65عمليات كربلاي 4 توسط سپاه در منطقه ابوالخصيب.
19 / 10/ 65 عمليات كربلاي 5 در جبهه جنوب و در محور شلمچه- شرق
بصره توسط 16 لشكر و 8 تيپ مستقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد كه در نتيجه آن 2650 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 100000نفر از آنان كشته و يا زخمي شدند. در اين عمليات 870 دستگاه تانك و نفربر، 80 فروند هواپيما، 180 قبضه توپ صحرايي، 1000 دستگاه خودرو، 120 قبضه توپ ضد هوايي عراق منهدم و 230 دستگاه تانك و نفربر، 20 قبضه توپ صحرايي، 200 دستگاه خودرو، 100 دستگاه وسايل مهندسي و 100 قبضه توپ ضد هوايي به غنيمت رزمندگان اسلام در‌آمد.
در عمليات كربلاي 5، 150 كيلومتر مربع از خاك دشمن به تصرف رزمندگان اسلام درآمد و نيروهاي خودي در پاسگاه‌هاي بوبيلن، شلمچه، كوت سواري، خين و جزاير بوارين و ام الطويل، كانال پرورش ماهي و چندين روستاي عراقي در 10 كيلومتري بصره استقرار يافتند. اين عمليات در ميان ناباوري عراق،‌پس از انجام كربلاي 4 صورت گرفت. سپاه با درك تحليل عراق از شرايط حاضر مبني بر اينكه عمليات سالانه ايران انجام شده و ديگر عملياتي انجام نخواهد شد، ضمن پذيرش خطر بزرگ عدم موفقيت، توانست شرايط سياسي- نظامي را بار ديگر به نفع انقلاب تغيير دهد. با شكست سنگين عراق در اين عمليات، تهاجم به فاو كه در دستور كار ارتش اين كشور قرار داشته به مدت دو سال تعويق افتاد.
23/ 10/ 65 عمليات كربلاي 6 در منطقه سومار توسط ارتش.
28/ 10/ 65 عمليات نصر توسط سپاه در محور دهوك- دولان.
22/ 11/ 65 عمليات فتح 4 مرحله اول در منطقه ديانا توسط سپاه.
4/ 12/ 65 عمليات فتح 4 (مرحله دوم) در منطقه ديانا توسط سپاه.
12 /12 / 65 عمليات كربلاي 7 توسط ارتش در ارتفاع حاج عمران.

سال 67- 1366

پس از توقف عمليات كربلاي پنج، به دليل شدت حضور دشمن و حساسيت فوق‌العاده نسبت به محورهاي جبهه جنوب به نظر مي‌رسيد براي ادامه جنگ بايد تدابير تازه‌اي اتخاذ شود. زيرا دشمن از لحاظ تسليحات و تجهيزات نظامي از برتري چشمگيري برخوردار بود و با توجه به تقويت خطوط دفاعي و ايجاد موانع بسيار، انجام عمليات در جبهه جنوب دشوار مي‌نمود. بدين جهت در عين حال كه عمليات كربلاي هشت آماده انجام بود، جبهه شمال غرب (شمال سليمانيه) نيز براي عمليات تابستاني و محدود انتخاب گرديد. اين تدبير در راستاي فعال شدن قرارگاه رمضان از سال 65 در شمال عراق و امكان بكارگيري كردهاي معارض عراقي اتخاذ شد. عمليات كربلاي 8 و كربلاي 10 در جنوب و شمال سليمانيه صورت گرفت. همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد دشمن در جنوب شلمچه، مقاومت بسيار سختي نمود و با آتش توپخانه و تانك و بمباران وسيع مانع پيشروي يگان‌هاي خودي شد در حالي كه عمليات كربلاي 10 نسبتا موفق بود و زمينه اقدامات بعدي را در اين جبهه مهيا ساخت. اوضاع جنوب، فرماندهان سپاه را بر آن داشت كه به جبهه شمال توجه جدي‌تري مبذول دارند. و در همين راستا طي عمليات نصر 4، شهر ماووت تصرف شد ودر كل عمليات نظامي جمهوري اسلامي تقريبا روي نوار پيروزي قرار داشت.
در واقع ركودي كه از نيمه دوم سال 61 به مدت تقريبا 4 سال بر جبهه حاكم بود در اواخر سال 64 جاي خود را به پيروزي‌هاي پياپي داد و عراق در يك موضع كاملا انفعالي مترصد فرصت براي تغيير شرايط بود. از سوي ديگر عراق جنگ نفتكش‌ها را در خليج فارس دامن زد و سپاه دور جديدي از عمليات مقابله به مثل را به عنوان يك اولويت نظامي عهده‌دار شد و طي مدت كوتاهي تعداد زيادي از نفتكش‌هاي كشورهاي عربي (خصوصا عربستان و كويت) و يا كشتي‌هايي را كه عازم اين كشورها بودند، هدف قرار داد و به اين ترتيب جنگ نفت‌كش‌ها اوج گرفت. در اين شرايط آمريكا و شوروي نيز به بهانه اسكورت نفتكش‌هاي كويتي وارد خليج فارس شدند و جنگ جنبه بين‌المللي و منطقه‌اي به خود گرفت. در اين مقطع جبهه‌هاي زميني كلا راكد بودند و صحنه جنگ به دريا منتقل گرديد اوج جنگ دريا برخورد كشتي كويتي بريجتون بود كه تحت اسكورت‌هاي ناوهاي آمريكايي قرار داشت.از اين پس درگيري ايران وامريكا در خليج فارس ابعاد ديگر جنگ را تحت الشعاع قرار داد. شليك موشك‌هاي كرم ابريشم به كشتي آمريكايي، بندر الاحمدي و حمله آمريكا به قايق‌هاي تندرو وسكوهاي نفتي ايران، از جمله حوادث ا ين مقطع به شمار مي‌روند.
از آبانماه 6 به دنبال كاهش درگيري‌هاي خليج فارس مجددا جبهه زميني فعال شد. اين بار برخلاف سالهاي گذشته عمليات بزرگ سالانه كه همه ساله و در اواخر سال در جبهه جنوب صورت مي‌گرفت در شمال غرب اجرا شد و طي عمليات بيت‌المقدس 2 و والفجر 10 مواضع و شهرهاي بسياري از جمله حلبچه عراق تصرف گرديد. ليكن براي مقابله با پيشروي‌هاي رزمندگان اسلام در شمال غرب، تحرك چنداني از عراق مشاهده نشد بلكه با استفاده از عدم حضور نيروهاي خودي در جنوب، همزمان با حملات آمريكا به سكوهاي نفتي، به سمت فاو به راه افتاد و باتصرف آن موازنه جنگ را بر هم زد و طي تحركات بعدي توانست مواضع از دست داده را پس بگيرد. و سرانجام، پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 26 / 4/ 67 نقطه پاياني بر جنگ 8 ساله بود. اما عراق با مشاهده ضعف و ركود در جبهه خودي، همانند مقطع آغازين جنگ تحميلي، مجددا در جنوب دست به حمبه زد. ليكن مردم باحضور گسترده در جبهه‌ها، ضمن دفع تجاوز دشمن،تلاش منافقين (عمليات مرصاد) در محور غرب رانيز كه به قصد رسيدن به تهران صورت گرفت، در هم شكستند و پس از آن آتش ب رسمي برقرار گرديد.
18 / 1/ 66 عمليات كربلاي 8 در منطقه شلمچه توسط سپاه.
20/ 1/ 66 عمليات كربلاي 9 توسط ارتش در منطقه قصر شيرين.
25/ 1/ 66 عمليات كربلاي 10 در جبهه شمالي- منطقه عمومي ماووت
توسط نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد؛ كه در آن 9 لشكر توسط نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد كه در آن 9 لشكر و 6 تيپ پياده و 7 گردان توپخانه خودي در مقابل 11 تيپ و 8 گردان پياده دشمن وارد عمل شدند و در نتيجه اين عمليات 2500 تا 3000 نفر از نيروهاي دشمن كشته و يا زخمي و 210 نفر از آنان به اسارت درآمدند. در اين عمليات نيروهاي اسلام ضمن انهدام 10 دستگاه تانك و نفربر و 1 فروند هليكوپتر 250 كيلومتر مربع از خاك دشمن را آزاد كردند و ارتفاعات گلو- سرگلو، باسومه، گلان- قشن و كوه نم نم را به تصرف درآوردند.
25/ 1/ 66 عمليات فتح 5 در شمال سليمانيه توسط سپاه
25/ 1/ 66 عمليات نصر 1 توسط سپاه در هزار قله.
13/ 3/ 66 عمليات نصر 2 در ميمك توسط ارتش
27 /3/ 66 عمليات نصر 3 توسط ارتش.
27/ 3/ 66 عمليات فتح 6 در شمال اربيل توسط سپاه
31 /3/ 66 عمليات نصر 4 توسط سپاه.
3/ 4/ 66 عمليات نصر 5 در منطقه سردشت توسط سپاه
5/ 6/ 66 عمليات فتح 7 درمنطقه حلبچه توسط سپاه
28 /4/ 66 عمليات فتح 8 توسط سپاه در شمال موصل.
1/ 5/ 66 عمليات ايذايي سپاه در ايروان
1/ 5/ 66 عمليات ايذايي سپاه در چوارتا.
5/ 5/ 66 عمليات ايذايي سپاه در سليمانيه
6/ 5/ 66 عمليات ايذايي سپاه در گلي كدور
5/10/ 66 عمليات ايذايي سپاه در مرگه سور
5/10/ 66 عمليات ايذايي سپاه در پايگاه ترابه
5/12/ 66 عمليات نصر 6 توسط ارتش
5/12/ 66 عمليات فتح 9 در منطقه خرمال توسط سپاه
5/13/ 66 عمليات ايذايي سپاه در خرمال
5/13/ 66 عمليات نصر 7 توسط سپاه در محور دوپازا- بلفت
5/30/ 66 عمليات ايذايي سپاه در منطقه خرمال
5/31/ 66 عمليات ايذايي سپاه در منطقه اربيل
5/31/ 66 عمليات ايذايي سپاه در محور اربيل- كركوك
5/31/ 66 عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه
5/31/ 66 عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه
6/5/ 66 عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه
6/9/ 66 عمليات ايذايي سپاه در محور اربيل
6/12/ 66 عمليات ايذايي سپاه در اربيل
6/13/ 66 عمليات فتح 10 در شمال اربيل توسط سپاه
6/15/ 66 عمليات ايذايي سپاه در سليمانيه
6/23/ 66 عمليات ايذايي سپاه در شهر سيدصادق عراق
6/24/ 66 عمليات ظفر توسط سپاه.
6/27/ 66 عمليات ظفر 1 در استان دهوك عراق توسط سپاه.
8 /7/ 66 عمليات ايذايي سپاه در كركوك.
11 /7/ 66 عمليات ايذايي سپاه در استان سليمانيه.
22 /7/ 66 عمليات ظفر 2 توسط سپاه در كفري.
4 /8 / 66 عمليات ايذايي سپاه در دوكان.
8 /8 / 66 عمليات ايذايي سپاه در دوكان.
11 /8 / 66 عمليات ايذايي سپاه در بنديخان.
25 /8 / 66 عمليات ظفر 3 در منطقه بنديخان توسط سپاه.
28 /8 / 66 عمليات ظفر 4 توسط سپاه در دهوك.
29 /8 / 66 عمليات نصر 8 در ماووت توسط سپاه (روي ارتفاع گرده رش).
1/ 9/ 66 عمليات نصر 9 توسط سپاه.
18/ 10/ 66 عمليات ايذايي سپاه بر روي البكر و الاميه واقع در شمال خليج فارس.
22/ 10/ 66 عمليات ظفر 5 در عماريه توسط سپاه.
25/ 10/ 66 عمليات بيت‌المقدس 2 در ماووت توسط سپاه.
4/ 12/ 66 عمليات ظفر 6 توسط سپاه در سنگاو.
22/ 12/ 66 عمليات ظفر 7 توسط سپاه در حلبچه.
23/ 12/ 66 عمليات والفجر 10 در جبهه شمال و محور حلبچه توسط 11 لشكر و 12 تيپ پياده و 17 گردان توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مقابل 1 لشكر و 28 تيپ پياده و 15 گردان توپخانه دشمن انجام شد كه در نتيجه آن نيروهاي خودي با كشته و زخمي كردن 3000 نفر و اسارت 5440 نفر از نيروهاي عراقي و انهدام 270 دستگاه تانك و نفربر، 60 قبضه توپ صحرايي، 13 دستگاه تجهيزات هليكوپتر دشمن و به غنيمت گرفتن 90 دستگاه تانك و نفربر، 100 قبضه توپ صحرايي، 15 دستگاه تجهيزات مهندسي و 800 دستگاه خودرو، بخش وسيعي از استان سليمانيه عراق شامل شهرهاي حلبچه، دوجيله و خورمال را به تصرف درآوردند كه وسعت آن حدود 1200 كيلومتر مربع مي شد.
23/ 12/ 66 بيت‌المقدس 3 در منطقه ماووت توسط سپاه.
5/ 1/ 67 بيت‌المقدس 4 در منطقه دربنديخان توسط سپاه.
22 / 1/ 67 بيت‌المقدس 5.
28 /1/ 67 تهاجم عراق با با بكارگيري وسيع سلاح‌هاي شيميايي و با استعداد 48 تيپ پياده و 11 تيپ زرهي و مكانيزه در مقابل 4 تا 5 لشكر و بازپس‌گيري فاو.
26 /2/ 67 بيت‌المقدس 6 در منطقه ماووت.
14/ 3/ 67 تك گسترده و سنگين عراق به منطقه شلمچه و تصرف منطقه عملياتي كربلاي 5.
22/ 3/ 67 بيت‌المقدس 7 در منطقه عمومي شلمچه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
24/ 3/ 67 تك عراق به محور ماووت و تصرف بخشي از منطقه ماووت طي 8 روز.
29/ 3/ 67 تهاجم ارتش عراق با استعداد 1 لشكر به مهران و تصرف آن و استقرار در ارتفاعات مهم قلعه آويزان- واگذاري شهر مهران به منافين.
4/ 4/ 67 حركت گسترده عراق در جبهه جنوب و بازپس گيري جزاير مجنون، منطقه وسيع شمال كوشك و طلايه و جفير. در اين عمليات عراق از 8 تيپ مستقل پياده، 3 تيپ نيروي مخصوص، 5 تيپ زرهي و 2 تيپ مكانيزه و چند يگان در قالب 3 لشكر استفاده كرد.
7/ 4/ 67 تهاجم عراق در محور شاخ شميران.
21/ 4/ 67 حمله عراق با استعداد 11 لشكر در جبهه‌هاي جنوب و تصرف غرب شوش و دزفول تا دهلران.
27/ 4/ 67 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل از سويب جمهوري اسلامي ايران.
31/ 4/ 67 حركت و تهاجم گسترده عراق با 13 لشكر در منطقه شمال.
خرمشهر و جنوب اهواز در اين حمله نيروهاي عراقي خود را به جاده اهواز- خرمشهر رساندند و تلاش گسترده‌اي را طي سه روز جهت تصرف خرمشهر انجام دادند كه به دليل مقاومت رزمندگان اسلام ناموفق ماندند.
3/ 5/ 67 حمله منافقين با حمايت ارتش عراق به غرب اسلام آباد و انجام عمليات مرصاد توسط رزمندگان اسلام وشكست سنگين منافقين در اين عمليات.
10/ 5/ 67 عقب‌نشيني عراق به پشت مرزهاي بين‌المللي در جنوب.
29/ 5/ 67 اعلام رسمي آتش بس توسط دبير كل سازمان ملل.
منبع:http://www.farsnews.net
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما