0
ویژه نامه ها

انحلال هیأت ها و ابطال رأی آنها توسط هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند، هیأت ها را منحل کند.
انحلال هیأت ها و ابطال رأی آنها توسط هیأت عالی نظارت
برای اینکه «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» در همه وزارتخانه‌ ها و سازمان ‌های مستقل مشمول این قانون، خوب به اجرا درآید و در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نظارت شود «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) ایجاد شده است. این هیأت مرکب از نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از میان نمایندگان وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ های مستقل دولتی است. پس اعضای هیأت عالی نظارت با دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کارمندان که رییس این هیأت است، پنج نفرند. قانون رسیدگی به تخلفات اداری چگونگی انتخاب سه نماینده از میان نمایندگان وزیران و یا بالاترین مقام‌ های سازمان مستقل دولتی را مشخص نمی کند. در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده که این سه نماینده به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کارمندان و تصویب هیأت وزیران، در هیأت عالی نظارت، منصوب می شوند.
 
این هیأت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند، هیأت ها را منحل کند. این هیأت اختیار دارد تمامی رأی های هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر را بررسی و تصمیم گیری کند.
 
هیأت عالی نظارت اختیار دارد در موردهای: الف- رعایت نکردن قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات مربوط در این زمینه؛ ب- اعمال تبعیض؛ پ- کم کاری و ت- هر مورد دیگری که این هیأت مصلحت بداند، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را منحل کند (ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
 
هرگاه هیأتی منحل شد، هیأت عالی نظارت، انحلال را به آگاهی بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان اداری مستقل می رساند و این مقام موظف است حداکثر تا سی روز، هیأت تازه ای تشکیل داده و پرونده‌ های مستخدمان متخلف را برای رسیدگی به این هیأت بدهد (ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
 
هیأت عالی نظارت اختیار دارد بازرسانی را برای بازرسی به سازمان‌ های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری بفرستد، تا اگر مستخدمان متخلفی را شناسایی کردند، پرونده آنان را به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بدهند. به تخلف های اداری اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیأت هایی که از سوی هیأت عالی نظارت تعیین می شوند، رسیدگی می کنند. هیچ یک از اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را نمی توان برای رأی‌ هایی که صادر کرده اند، در دادگاه‌ های قضایی تعقیب کرد، مگر اینکه ثابت شود با «غرض مجرمانه» رأی داده اند (تبصره‌ های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
 
چگونگی کار هیأت عالی نظارت با آیین نامه ای که خود می گذارد، مشخص و تنظیم می شود (تبصرة ماده ۳۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). دبیرخانه هیأت عالی نظارت که دفتر هماهنگی و نظارت در کار رسیدگی به تخلف‌ های اداری است، باید برگ های مخصوص برای نوشتن و صدور رأی آماده کند و برای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بفرستد و این هیأت ها مکلفند که در دادن رأی، این برگ ها را به کار برند (ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری). هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و همه سازمآن‌های اجرایی موظفند با هیأت عالی نظارت همکاری کنند و مدرک های خواسته شده را در اختیار این هیأت بگذارند (ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
 

نظارت بر امور دانشگاهی

از مصادیق دیگر مراجع اختصاصی اداری هیأت‌ های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها است که دارای ویژگی مشخص بوده و قانون خاصی را به خود اختصاص داده است. این قانون و آیین نامه اجرایی آن به تخلفات ویژه اعضای هیأت علمی پرداخته و ضمن تعریف هر کدام از این تخلفات صنفی، به مجازات مناسب هر کدام از تخلفات تصریح کرده است.
 
با توجه به طبیعت کار اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که با کارهای روزمره اداری کارمندان متفاوت است و تنظیم کار آنان با توجه به دو بعدی بودن اشتغال استادان ( که دارای جنبه آموزشی و پژوهشی است و مسائل پژوهشی را نمی توان کمی محاسبه کرد) از این رو کنترل کار این دسته از کارکنان دولت از مشکلات هیأت رئیسه مراکز آموزشی و پژوهشی بوده و هیأت‌ های انتظامی اعضای هیأت علمی، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات آنان و تنها وسیله نظارت بر اعمال آنان محسوب می شود.
 
آمارها نشان میدهد که بیشترین تخلفات در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها غیبت طولانی بیش از دو ماه است که گاه تا چند سال هم به طول می انجامد. کمیته‌ های انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ ها هم به نوبه خود نمونه دیگری از نظارت درون سازمانی دستگاه‌ های اجرایی است که در کنترل و هدایت دانشجویان در روند آموزش، بسیار مؤثر بوده و عامل پیشگیری از رفتار و هنجار نامناسب با شئونات علمی، اخلاقی و فرهنگی دانشگاه است.
 
در این زمینه می توان از هیأت نظارت بر نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ ها نام برد که بر روند علمی، پژوهشی و فرهنگی این نشریات نظارت کرده و بر اساس آیین نامه ای، آنها را هدایت و شاید هم بازخواست می کند، همچنین شورای خاصی در دانشگاه ‌ها بر تشکل ‌های دانشجویی نظارت دارد و فعالیت های آنان را مراقبت و حمایت خواهد کرد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص219-216، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
روحانی: پایان مشخصی برای «کرونا» نداریم / تجمعات مرسوم را کنار بگذاریم
روحانی: پایان مشخصی برای «کرونا» نداریم / تجمعات مرسوم را کنار بگذاریم

روحانی: پایان مشخصی برای «کرونا» نداریم / تجمعات مرسوم را کنار بگذاریم

یار مظلومان خمینی/ مهدی رسولی
یار مظلومان خمینی/ مهدی رسولی

یار مظلومان خمینی/ مهدی رسولی

به نام نامی عاشقان بریده سر/ مهدی رسولی
به نام نامی عاشقان بریده سر/ مهدی رسولی

به نام نامی عاشقان بریده سر/ مهدی رسولی

نکاتی در ارتباط با حمام کردن نوزادان
نکاتی در ارتباط با حمام کردن نوزادان

نکاتی در ارتباط با حمام کردن نوزادان

اشک یک دختر بچه سیاه‌پوست و ترسش از اینکه آیا فردا زنده خواهد بود یا نه؟!
اشک یک دختر بچه سیاه‌پوست و ترسش از اینکه آیا فردا زنده خواهد بود یا نه؟!

اشک یک دختر بچه سیاه‌پوست و ترسش از اینکه آیا فردا زنده خواهد بود یا نه؟!

۴ وظیفه مهم دولت در ایام کرونایی
۴ وظیفه مهم دولت در ایام کرونایی

۴ وظیفه مهم دولت در ایام کرونایی

ایستاده ام مرید حیدرم من/ مهدی رسولی
ایستاده ام مرید حیدرم من/ مهدی رسولی

ایستاده ام مرید حیدرم من/ مهدی رسولی

واکنش مقامات ایرانی به درخواست مذاکره ترامپ
واکنش مقامات ایرانی به درخواست مذاکره ترامپ

واکنش مقامات ایرانی به درخواست مذاکره ترامپ

اطلاعاتی راجع به رشد و نمو نوزاد سه ماهه
اطلاعاتی راجع به رشد و نمو نوزاد سه ماهه

اطلاعاتی راجع به رشد و نمو نوزاد سه ماهه

نحوه پیاده‌سازی پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی در برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان
نحوه پیاده‌سازی پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی در برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان

نحوه پیاده‌سازی پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی در برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان

کپی برداری سریال ترکیه‌ای از فیلم سینمایی مارمولک
کپی برداری سریال ترکیه‌ای از فیلم سینمایی مارمولک

کپی برداری سریال ترکیه‌ای از فیلم سینمایی مارمولک

دانستنی های مهم راجع به پرخوری کودکان
دانستنی های مهم راجع به پرخوری کودکان

دانستنی های مهم راجع به پرخوری کودکان

یا لثارات همیشه شعار ماست/ حاج مهدی رسولی
یا لثارات همیشه شعار ماست/ حاج مهدی رسولی

یا لثارات همیشه شعار ماست/ حاج مهدی رسولی

بار دگر این قافله عزم سفر دارد/ حاج مهدی رسولی
بار دگر این قافله عزم سفر دارد/ حاج مهدی رسولی

بار دگر این قافله عزم سفر دارد/ حاج مهدی رسولی

همه باید با کرونا بجنگیم
همه باید با کرونا بجنگیم

همه باید با کرونا بجنگیم

راه ما امتداد راه علیست/ حاج مهدی رسولی
راه ما امتداد راه علیست/ حاج مهدی رسولی

راه ما امتداد راه علیست/ حاج مهدی رسولی

انیمیشن | دیرین دیرین / کووید 19 ثانیه
انیمیشن | دیرین دیرین / کووید 19 ثانیه

انیمیشن | دیرین دیرین / کووید 19 ثانیه

نخست وزیر کانادا در جمع معترضان برای ادای احترام به فلوید زانو زد
نخست وزیر کانادا در جمع معترضان برای ادای احترام به فلوید زانو زد

نخست وزیر کانادا در جمع معترضان برای ادای احترام به فلوید زانو زد

سرقت از پژو 206 در جاده مخصوص فقط در چند ثانیه !
سرقت از پژو 206 در جاده مخصوص فقط در چند ثانیه !

سرقت از پژو 206 در جاده مخصوص فقط در چند ثانیه !

چگونگی رهبر شدن آیت الله خامنه‌ای از زبان آیت الله جنتی
چگونگی رهبر شدن آیت الله خامنه‌ای از زبان آیت الله جنتی

چگونگی رهبر شدن آیت الله خامنه‌ای از زبان آیت الله جنتی

تجمعاتی مثل عروسی، عزا و فامیلی و قبیله ای را باید برای مدتی  کنار بگذاریم
تجمعاتی مثل عروسی، عزا و فامیلی و قبیله ای را باید برای مدتی کنار بگذاریم

تجمعاتی مثل عروسی، عزا و فامیلی و قبیله ای را باید برای مدتی کنار بگذاریم