ماهنامه تازه هاي مغز و اعصاب و سر و صورت
ماهنامه تازه هاي مغز و اعصاب و سر و صورت

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتياز: دكتر سعيد شاه بيگي

مدير مسئول: دكتر سعيد شاه بيگي

سردبير: دكتر نازنين ميرابي

محل انتشار: تهران

تلفن: 77938095 (021)

نشاني: تهران، ميدان نبوت ، خيابان جانبازان غربي ، پلاك 72 ، واحد 14

وب سايت: www.jnclinic.com

پست الکترونيک: s_shahbeigi@yahoo.com