0
ویژه نامه ها

فرافکنی را بشناسید و زندگی با کیفیتی داشته باشید

فرافکنی در لغت به معنای پرتاب کردن به بیرون و یا دور از خود و رو به جلو است. در واقع نسبت دادن هر فعل و صفتی به غیر از خودمان فرافکنی خوانده می شود. فرافکنی یک مکانیسم دفاعی است که در رویکرد روانکاوی توسط فروید به آن اشاره شده است.
فرافکنی را بشناسید و زندگی با کیفیتی داشته باشید

علت فرافکنی چیست؟

این واکنش نوعی مکانیزم دفاعی است و مکانیز‌م‌های دفاعی برای مواجهه و کنارآمدن با احساسات و عواطفی است که ما برای ابراز و کنارآمدن با آنها مشکل داریم.

به طور مثال وقتی به خواهر همسرتان و زمانی که با همسرتان می‌گذراند حسادت می‌کنید، از این حس حسادت ناراحت هستید و نگرانید که سایر اعضای خانواده متوجه آن بشوند و نسبت به شما تصور بدی پیدا کنند.

واکنش شما به هجوم این احساسات منفی این است که ناخودآگاه، رفتار و احساسات خود را به خواهر همسرتان نسبت می‌دهید.

درواقع به جای اینکه مشکل خود با این حجم از نفرت را حل کنید با انتقال و نسبت‌دادن آن به طرف مقابل‌تان دچار فرافکنی می‌شوید.

فرافکنی، نمونه‌ای از واکنش‌ها و مکانیزم‌های دفاعی بی‌شماری است که افراد مختلف معمولا به آن دچار می‌شوند.
 

سایر مکانیزم‌های دفاعی

مکانیزم‌های دفاعی رایج دیگر از این قرار هستند:
 
۱. انکار
این مکانیزم به معنای عدم پذیرش واقعیت است. برای مثال وقتی پزشک به شما درباره‌ی بیماری ناخوشایندی اطلاع می‌دهد، سعی می‌کنید از پذیرش این مسأله که به بیماری خاصی دچار شده‌اید، امتناع کنید.
 
۲. تحریف
این مکانیزم نیز فرد واقعیت را آن‌طور که نیاز دارد، تغییر می‌دهد. برای مثال وقتی شریک عاطفی‌ زندگی‌تان از تعهدات رابطه می‌هراسد، فکر می‌کنید که به شما خیانت می‌کند.
 
۳. تهاجم انفعالی
در این روش نیز به‌طور غیرمستقیم سعی می‌شود تا تهاجم و واکنشی نسبت به فرد یا موضوعی نشان داده بشود.

برای مثال وقتی با همکارتان سر مسأله‌ای درگیر شده‌اید، برای انتقام طور دیگری قضیه را تلافی می‌کنید و در محل مختص پارک خودروی او، خودروی خود را پارک می‌کنید.
 
۴. واپس‌رانی
در این روش دفاعی نیز به جای حل‌وفصل مشکل، سعی بر پوشاندن احساسات واقعی می‌شوید.

برای مثال وقتی تصادف می‌کنید و نمی‌توانید جزئیات امر را به‌خاطر بیاورید، گاهی‌ اوقات مغز برای کمک به شما هدفمند بخشی از این خاطرات و جزئیات را به فراموشی می‌سپارد.

فرافکنی را بشناسید و زندگی با کیفیتی داشته باشید
 
۵. تعالی (سابلیمیشن)
تبدیل انرژی احساسات منفی به امور مثبت. برای مثال وقتی عصبانی می‌شوید شروع به نظافت و تمیزکاری منزل می‌کنید.
 
۶. افتراق
با درنظرگرفتن ملاحظاتی به‌طور موقتی برای دچارنشدن به احساسات، شخصیت خود را تغییر می‌دهید.

برای مثال زمانی که در مجلس ترحیمی شرکت می‌کنید، برای اینکه دیگران ناراحت نشوند خود را کنترل می‌کنید.

مکانیزم‌های دفاعی همیشه ناسالم و بد نیستند. درواقع، برخی از مکانیزم‌های دفاعی برای مواجهه با رویدادهای استرس‌زا ضروری هستند.

برای نمونه، طنز نوعی مکانیزم دفاعی است که افراد برای مقابله با استرس از آن بهره می‌برند.

استفاده از طنز در موقعیت‌های سخت ضمن آزادشدن احساسات، باعث شاد کردن دیگران نیز می‌شود. 1
 

انواع فرافکنی

فرافکنی همواره مکانیزمی منفی به شمار نمی‌آید. هرچند در فرافکنی فرویدی، این شکل از مکانیزم دفاعی نامطلوب به شمار می‌آید، اما در کل انواعی از مکانیزم‌های دفاعی وجود دارد که می‌توانند مثبت و سازنده باشند.
 
فرافکنی مکمل:
در این نوع از فرافکنی، فرد فکر می‌کند که دیگران نیز نظرات و آرایی مشابه او دارند.

چنین رفتاری کاملا رایج است. برای مثال وقتی درباره‌ی آزاررساندن به حیوانات خبری می‌شنوید، با خود فکر می‌کنید چطور ممکن است دیگران نیز مانند شما برای حیوانات ارزش قائل نباشند یا برای نمونه با وجود اینکه نمی‌دانید دیگران چگونه رنگ‌ها را می‌بینند، فکر می‌کنید که آنها نیز دقیقا مشابه شما رنگ‌ها را می‌بینند و درک می‌کنند. در این مثال شما درحال فرافکنی دید خود نسبت به رنگ‌ها به سایر افراد هستید.

فرافکنی مکمل چندان رایج نیست و کمی متفاوت است. افرادی که فرافکنی مکمل دارند گمان می‌کنند که سایرین نیز مهارت‌ها و توانایی‌های مشابه آنها را دارند.

برای مثال اگر آشپز خیلی خوبی هستند، این‌طور می‌پندارند که همه به سادگی و خوبی آنها قادر به درست‌کردن کیک مربایی هستند که البته چنین نگرشی اشتباه است.

فرافکنی راه مناسب و سالمی برای مدیریت احساسات نیست. البته ترک این عادت برای برخی دشوار است.

بار بعدی که دست به فرافکنی زدید لحظه‌ای توقف کنید و از خود بپرسید که چرا چنین رفتاری دارید.

باور کنید متوجه می‌شوید که مبارزه و مواجهه با غول‌های منفی‌نگری در ذهن، بسیار ساده‌تر از انتقال احساسات ناخوشانید به دیگران و انتساب‌شان به آنها است. 2

فرافکنی را بشناسید و زندگی با کیفیتی داشته باشید
 

راه برای شناختن فرافکنی خودتان

 
1. نسبت به خود و واکنش هایمان به اطرافیان آگاهانه تر برخورد کنیم
اگر بتوانیم هر روز و هر ساعت در این آگاهی باقی بمانیم که چرا و چگونه صفاتی از افرادی موجب آزار ما میشود و ما چگونه آن صفات را در خود داریم و چگونه آنها را سرکوب و مهار کرده ایم و صرفاً با دیدن آن صفات در خود بتوانیم نسبت به دیگران و نیز احساسات خود مواجه شویم قطعاً بینش بهتر و بیشتری پیدا خواهیم کرد.

2. صفات بد و خوبی که در دیگران میبینیم را یادداشت کنیم
در هر فرصت مناسبی آن صفات را بررسی کنیم و به آن بپردازیم که آن صفات را در چه زمانی بیشتر از قبل در خود واضحاً میبینیم و آیا چه کسی پیش از آن با ما به آن شکل رفتار کرده است که موجب آزارمان میشود.

از این رو به هر میزانی شناخت از صفات خود زمان صرف کنیم خود را بهتر میشناسیم و به همان میزان احساسات ناخوشایندمان به اطرافیانمان نیز کمتر میشود. زیرا اطرافیان ما، واضحاً آینه تمام قد وجود ما هستند که میتوانیم وجودمان را در آنها ببینیم.
 
3.  فرافکنی باعث بروز احساس خشم و در مواردی پرخاشگری ما نسبت به دیگران میشود
هر گاه به میزان قابل توجهی نسبت به دیگران احساس خشم داشتیم و به هیچ وجه نتوانستیم دلیل آن خشم را پیدا کنیم باید به این بیندیشیم که چه رفتار و صفتی در او باعث خشم ما میشود و یا صرفاً فقط نفس کشیدن آن فرد باعث عصبانیت ما میشود، که از این رو باز هم میتوانیم به نقاط تاریک وجودمان پی ببریم و نسبت به خود و آن فرد آگاهانه عمل کنیم.

4. به وضوح به احساساتمان نگاه کنیم
هر زمانی انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه گرفتیم بدانیم در حال سرکوب خود و پنهان کردن درونمان هستیم. بنابراین باید احساساتمان را واضح نگاه کنیم.
 
5. اگر بخواهیم فرافکنی را متوقف کنیم باید آگاهانه در برابر وجودمان قرار بگیریم
فرافکنی میتواند به شناخت منجر شود اما بیان احساسات ناخوشایند ما به اطرافیان باعث آزار آنها میشود از این رو، هر احساسی که در ما زنده شد را فقط ببینیم و احساسی را به کسی نسبت ندهیم و در ذهنمان آن را آگاهانه مرور کنیم.

اینگونه است که با شناخت، فرافکنی ها به مرور کمتر میشود و رفتاری متعالی تر و معاشرت هایی بهتر با اطرافیانمان خواهیم داشت.
 
6. احساساتمان را بشناسیم، خوب و بد خود را درک کنیم و مسلط باشیم
احساسات ما تمام زمینه شناخت ما از وجودمان است که میتوانیم با شناخت هر احساسی از آن به عمیق ترین وجه وجودیمان دست پیدا کنیم. 3

پی نوشت:
1.www.chetor.com
2.www.vista.ir
3.www.injamax.com
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی
حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی

حکمت | هفت ساعت بهش مهلت بده! / استاد توکلی

خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا
خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا

خلاصه دیدار بارسلونا ۳-۰ سویا

طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب
طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب

طرز تهیه چند مدل اسموتی سیب

یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان
یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان

یک بام و دو هوای آلمان در قبال عربستان

شکار پشه با «تُف»!
شکار پشه با «تُف»!

شکار پشه با «تُف»!

وقت تلف نکنید!
وقت تلف نکنید!

وقت تلف نکنید!

مجموعه یک تکه از ماه/شهید سید مجتب علمدار
مجموعه یک تکه از ماه/شهید سید مجتب علمدار

مجموعه یک تکه از ماه/شهید سید مجتب علمدار

آشپزی|طرز تهیه نان پرتقالی
آشپزی|طرز تهیه نان پرتقالی

آشپزی|طرز تهیه نان پرتقالی

درباره حضرت نرجس خاتون(سلام الله علیها)/ استاد پیشوایی
درباره حضرت نرجس خاتون(سلام الله علیها)/ استاد پیشوایی

درباره حضرت نرجس خاتون(سلام الله علیها)/ استاد پیشوایی

درباره حضرت خضر(علیه السلام)/ استاد پیشوایی
درباره حضرت خضر(علیه السلام)/ استاد پیشوایی

درباره حضرت خضر(علیه السلام)/ استاد پیشوایی

آیا ما امت آخرالزمان هستیم؟/ استاد جباری
آیا ما امت آخرالزمان هستیم؟/ استاد جباری

آیا ما امت آخرالزمان هستیم؟/ استاد جباری

سریال امنیتی دیگر در راه تلویزیون/ "لوتی" سریال نوروزی شبکه سه شد
سریال امنیتی دیگر در راه تلویزیون/ "لوتی" سریال نوروزی شبکه سه شد

سریال امنیتی دیگر در راه تلویزیون/ "لوتی" سریال نوروزی شبکه سه شد

وضعیت واکسن‌های ایرانی!
وضعیت واکسن‌های ایرانی!

وضعیت واکسن‌های ایرانی!

روایت محسن رضایی از ۱۵۰ چترباز اقتصادی
روایت محسن رضایی از ۱۵۰ چترباز اقتصادی

روایت محسن رضایی از ۱۵۰ چترباز اقتصادی

مزایده پورشه شخصی دیگو مارادونا
مزایده پورشه شخصی دیگو مارادونا

مزایده پورشه شخصی دیگو مارادونا

گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه
گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه

گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه

حق انتقام از اسرائیل برای ایران محفوظ است
حق انتقام از اسرائیل برای ایران محفوظ است

حق انتقام از اسرائیل برای ایران محفوظ است

تکرار مدیریت دولت‌های گذشته سم مهلک است
تکرار مدیریت دولت‌های گذشته سم مهلک است

تکرار مدیریت دولت‌های گذشته سم مهلک است

انیمیشن موقرمزی/ این داستان: سفر به پاریس
انیمیشن موقرمزی/ این داستان: سفر به پاریس

انیمیشن موقرمزی/ این داستان: سفر به پاریس

حضور حاج قاسم در جمع مدافعان حرم
حضور حاج قاسم در جمع مدافعان حرم

حضور حاج قاسم در جمع مدافعان حرم

چرا انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد؟!
چرا انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد؟!

چرا انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد؟!