مهارت‌های زندگی و سلامت ارتباط جنسی

مسئله جنسی و جنسیت می تواند از عالی ترین عوامل و نمودارهای ذوقی و هنری بشر باشد و امکان رشد و تعالی آدمی را فراهم آورده و یا برعکس پلیدترین و زشت ترین زمینه را برای سقوط و انحطاط انسان فراهم نماید.
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مهارت‌های زندگی و سلامت ارتباط جنسی

زنان خانه دار و سلامت ارتباطات جنسی

جنسیت و امور جنسی یکی از مسائل مهم و مورد بحث روانشناسان، روانکاوان، مربیان و جرم شناسان است و نظریه های متفاوتی درباره رشد، تعدیل و احیانا سرکوب آن وجود دارد.
 
مسئله جنسی و جنسیت می تواند از عالی ترین عوامل و نمودارهای ذوقی و هنری بشر باشد و امکان رشد و تعالی آدمی را فراهم آورده و یا برعکس پلیدترین و زشت ترین زمینه را برای سقوط و انحطاط انسان فراهم نماید؛ به ویژه با توجه به تفاوت های جنسی زنان و مردان کاربرد مهارت هایی همچون ترکیب عواطف و ارتباطات و برقراری تعامل منطقی، درک مناسب نیاز و پرهیز از لغزشهای جنسی از جمله مهارت‌های اساسی زندگی در این رابطه هستند.
 
لغزش های جنسی از مسائل نفرت انگیز و ممنوع جوامع و مذاهب است و حل این مسئله از مباحث غامض روانشناسی و حتی برای عده ای یک معما است.
 

غریزه جنسی

از غرائز مهم و ارزنده ای که موجب تغییرات و تحولات اساسی در حیات آدمی می شود، غریزه جنسی است که تجلی آن به صورت تمایل شهوانی و ارضای مشروع آن سبب پیدایش، تداوم و بقای نسل است. این غریزه در انسان و حیوان مشترک است و اگر جهت پیدا کند و هدفدار شود به آدمی ارزش میدهد و اگر از مسیر مشروعش منحرف شود، سبب سقوط و انحراف و فرو افتادن از مقام انسانی می گردد. بنابراین، درباره روان شناسی جنسی زن و مرد باید اطلاعاتی مناسب و قابل استفاده در اختیار زنان خانه دار قرار گیرد تا بتوانند از آن استفاده مناسب و کاربردی داشته باشند.
 

آغاز وجود و پیدایش غریزه جنسی

قوای غریزی از آغاز طفولیت و از بدو تولد در آدمی وجود دارد، اما زمان ظهور و بروز آن در افراد مختلف متفاوت است. غالبا این تصور در میان برخی از والدین وجود دارد که زمینه های جنسی از هنگام بلوغ به ظهور و بروز می رسند، در حالی که تجارب روزمره خلاف آن را نشان میدهند. فراوانی بازی های جنسی نزد کودکان، کنجکاویهای آنان در این زمینه، وجود نظر بازی ها و رغبت به خودنمایی در نزد عده ای دیگر و علاقه مندی به دستکاری با خود نشان دهنده این امر است که این واقعه در عده ای زودتر از آنچه که پدران و مادران حدس می زنند رخ می دهد.
 

اهمیت غریزه جنسی

الف، از دیدگاه فردی
گروهی از روانکاوان معتقدند که رابطه ای بین غریزه جنسی و کار و تلاش، وظیفه شناسی، پذیرش رنجها و تحمل مشکلات و به کارگیری قدرت بدن وجود دارد. در اثر وجود غریزه جنسی، علاوه بر لذات فردی، احساساتی از گذشت، فداکاری، میل به استقلال و حتی به عقیده آدلر، خودنمایی خودخواهی و تفوق طلبی پدید می آید که هر کدام به شرط جهت دار بودن، پایه های مهمی برای سعادت انسان محسوب می شوند.
 
ب- از دیدگاه اجتماعی
تمایل جنسی عالی ترین جلوه از اتحاد را فراهم می آورد و بر اثر آن زیباییها، آرایش ها و آرامشها پدید می آید. آدمی را از نظر خلق و خوی و موضع گیری در قبال غیر، کاملا عوض می کند و زمینه را برای کار و تلاش، ابراز مهر، خودداری از درگیری های بی حساب و طغیان و عصیان اجتماعی فراهم می سازد.
 
انگیزه جنسی در میان دیگر انگیزهها از مقام و اهمیت به سزایی برخوردار است و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتا زیاد است؛ به طور مثال، انگیزه مادری ناشی از غریزه جنسی است. زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می یابد که بر اساس آن تن به ازدواج و روابط همسری میدهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم شدن در برابر وظیفه مادری است.
 
از سوی دیگر عامل غریزه و نوع موضع گیری انسان در قبال آن، در رنگ دادن شخصیت فوق العاده مؤثر است و موجب روحیه و رفتار ویژه و خاص در افراد می شود؛ به عبارت دیگر، گرایشهای جنسی بخشی از شخصیت فرد را تشکیل می دهد که بر اساس آن یا انسانی سالم و متعادل و یا فردی کجرو و منحرف میشود.
 
مسئله جنسی و تمایل های مربوط به آن در برخی موارد کل شخصیت افراد را تحت الشعاع قرار می دهد؛ آن چنان که آدمی حاضر می شود خود را گرفتار و بنده آن سازد و به خاطر غریزه دست از جاذبه های مالی و مقامی خود بکشد و طرد از اجتماع را بپذیرد.

مهارت‌های زندگی و سلامت ارتباط جنسی


ارضای غریزه جنسی در زن

ارضای درست و به موقع غریزه جنسی در هر دو جنس همراه با جنبه کمال طلبی و تکامل آدمی است. سائق جنسی آدمی را در هر سنی که باشد و حتی در شرایط نامساعد به کامجویی جنسی می کشاند ولی در ورای آن میل به فرزندداری و در سایه آن نوعی احساس کمال و میل به تکمیل و تکامل پدید می آید. دختری که در سایه ازدواج به مقام مادری می رسد احساس می کند به کمال خود دست پیدا کرده و فرد کاملی شده است و نیز در می یابد که دیگر فرد ناپخته ای نبوده و ناگزیر از پذیرش دستور زندگی از این و آن نیست.
 

ابعاد مختلف ارتباط جنسی سالم

الف - گرمی و لطافت زندگی
 در سایه روابط جنسی سالم است که زن و مرد به وحدت می رسند و دو فرد ناآشنای دیروز آن چنان در محور مشترک حیات به همدلی و هماهنگی می رسند که حتی حاضرند برای یکدیگر بالاترین جانفشانی ها را نشان دهند.
 
ب - حرکت آفرینی
 ارتباط جنسی سالم شور و تحرک را در افراد به وجود می آورد و آدمی را به سوی حرکتی رهنمون می سازد که بدون وجود آن امکان پذیر نیست. انسان ها در سایه شور و التهاب جنسی تن به ازدواج می دهند و می کوشند در مسیر زندگی روشی بهتر و امکانات مناسب تری پدید آورند و این خود عاملی برای حرکت و تلاش بیشتر و بهتر است.
 
ج - تداوم و بقای نسل
 دوام و بقای نسل روی زمین به این ارتباط بستگی دارد. چنانچه عالمی گفته است: "خداوند اراده خود را برای تداوم و بقای نسل بشر از این غریزه محقق ساخته است. اعمال جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل است. ظاهر آن نوعی تکاپو و جنبشی برای لذت بردن و رفع حوائج غریزی است ولی نتیجه آن تولید مثل و افزایش نسل بشر است".
 
د- آشنایی به حقایق زندگی
در اثر ارتباط جنسی سالم است که بسیاری از افراد دیدی روشن نسبت به حقایق زندگی می یابند. ممکن است آدمی بسیار زیرک و هوشمند باشد و فرمولهای بسیاری را در زمینه علوم گوناگون بداند و حتی قادر به تجزیه و تحلیل مسائل علمی باشد ولی مادام که به تشکیل خانواده نپرداخته، کودک است.
 

دیدگاه اسلام در ارتباط با غریزه جنسی و نحوه ارتباط جنسی

الف - بیداری به موقع
 نظارت خانواده در زمینه بهداشت جسمی و روانی، خواب و استراحت، معاشرتها، خواندن ها، نوشتن ها و شنیدنیها.
 
ب - هدایت غریزه
 وجود روابط سالم در خانواده، حسن برخورد بین والدین و فرزندان، وجود روابط عاطفی و محبت آمیز بین کودک و مربیان، ذکر داستانهایی درباره رشد و حیات افراد، ازدواج و بیان قصه از زبان حیوانات.
 
ج - توصیه به ارضای مشروع
 ضرورت نظارت و همکاری والدین جهت ازدواج فرزندان، (در غیر این صورت وظیفه دولت است که در این زمینه امکاناتی را فراهم سازد.)
 
د - منع بی بند و باری جنسی
 منع بی بند و باری در غیر این صورت انتقام و کیفر.
 
هـ - رعایت عامل معنوی
 روابط جنسی در عالی ترین شکل خود سبب مکانیزم والایی گرایی می گردد و افراد می توانند به سوی مقاصد ارزنده تر حرکت نمایند.
 
و - رعایت اصل کنترل
الف) کنترل آگاهانه و عقلانی میل جنسی
ب) جلوگیری از ارتباطی که در آن آلودگی های جسمانی و روانی و امراض مقاربتی باشد.
ج) حفظ عفت و تقوا و پاکدامنی

مهارت‌های زندگی و سلامت ارتباط جنسی
 

مهارت‌های زندگی؛ مهارت‌های جنسی

الف - خود را بشناسید
 درباره جسم و طبیعت انسان مطالعه کنید. برای ایجاد هماهنگی، مراحل تولید مثل را به خوبی بیاموزید و برای هماهنگی روحی به کسب بصیرت در افکار و احساسات بپردازید. هر چه خود را بهتر بشناسید، همسر و شریک خود را بهتر خواهید شناخت و چنین شناختی منجر به فهم و درک و بردباری و دقت می شود که تمام برای سعادت زندگی زناشویی لازم هستند.
 
ب - همسر خود را گرامی بدارید
 ازدواج یعنی اعلام استقلال. لذت عاشق، سرور و خوشحالی معشوق است. پیوند ازدواج را محکم کنید. زن و شوهر با طناب بسیار محکمی به یکدیگر متصل اند. رشته های بسیاری این طناب را به وجود می آورد که مهم ترین آن رشته عشق و علاقه است که نسبت به یکدیگر ابراز میدارند.
 
ج - با همسر خود چون یک روح در یک جسم باشید
 پس از ازدواج به والدین خود چون گذشته متکی نباشید، بلکه با همسر خود واحد جدیدی را به وجود آورید. خانواده ای جدا و مستقل بسازید و شانس موفقیت زیادی در زندگی به وجود آورید.
 
د- فن عشق ورزی را بیاموزید
 هماهنگی جنسی سبب ایجاد علاقه زناشویی می شود. در روابط خود احساسات و عواطف را توأم سازید. هر چه روابط جنسی هماهنگ تر باشد شانس موفقیت نیز بیشتر خواهد بود. محیط خانواده بهترین مکان برای تربیت طفل می باشد. افرادی که در خانواده های مهربان و فداکار هستند، آمادگی بهتری برای ازدواج مقرون به سعادت دارند. بهترین آمادگی جهت والد شدن، ازدواج حقیقی داشتن است.
 
هـ - تعداد اطفال خود را تنظیم نمایید
 قبل از تصمیم درباره اولین طفل خود، هماهنگی روحی داشته باشید. درباره وسایل جلوگیری از باروری کسب اطلاع کنید و از اضطرابهای بی مورد در خصوص آبستنی های احتمالی بپرهیزید. اطفال باید موقعی به وجود بیایند که آبستنی از روی اراده و میل والدین انجام گرفته باشد؛ یعنی مطابق میل نه شانس. خیلی زود بچه دار نشوید و خیلی هم به تعویق نیاندازید؛ زیرا به دلایل روحی و جسمی بهتر است که آبستنی خیلی دیر یا زود صورت نپذیرد. فاصله کودکانتان را با احتیاجات و موقعیت خود هماهنگ کنید.
 
و - در زناشویی بردبار و صبور باشید
 هر گاه بخواهید به تنهایی پیاده قدم بزنید هر کجا بخواهید می توانید بروید ولی هنگامی که با یک نفر دیگر هستید قدم های شما باید با او هماهنگ باشد. در اوایل کار ممکن است گاهی این امر مشکل به نظر برسد، ولی در نتیجه تجربه و صبر یاد می گیرید که چگونه خود را با یکدیگر هماهنگ سازید.
 
ز - ریشه ازدواج را باید محکم ساخت
 زناشویی همانند گیاهی است که به آب و غذا نیاز دارد؛ خصوصا زمانی که نورس است، ریشه آن را باید با اندیشه مشترک، دقت و توجه، مهر و محبت و بالاخره با تفاهم که به منزله خورشید و باران هستند سیراب کرده و تقویت نمود. به یکدیگر ابراز علاقه کنید؛ به هر نحوی که می توانید احساسات خود را به یکدیگر بنمایانید. ممکن است عشق از گفتار عمیق تر باشد ولی گاهی با محبت نمایان می گردد و از این طریق زناشویی را پرورش داده و می رویاند.
 
ح - در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت نمایید
مشورت درباره روابط زناشویی به منزله هنر و علم اجتماعی است و مشاور مطلع و با بصیرت به شما بینش و آگاهی می دهد و شما را از بیماری های زناشویی نجات می دهد. در بسیاری از موارد یک بحث جزئی ممکن است مربوط و منوط به حس عدم امنیت، آرزوی قدرت و محرومیت جنسی باشد. اگر شما شخصا قادر به حل آن نیستید، حداقل از طریق مشورت و راهنمایی بر شانس موفقیت خود بیافزایید.
 
ط - از قوانین رفتاری پیروی کنید
 با همسر خود طوری رفتار کنید که میل دارید او با شما آن گونه رفتار نماید. از احساسات یکدیگر مطلع بوده و به احتیاجات دیگری توجه داشته باشید. ببخشید، همان طور که دوست دارید بخشیده شوید. از حسادت، اهانت، بی احترامی و بی وفایی پرهیز نمایید، همان طور که میل دارید همسر شما از این موارد پرهیز کند. این موارد جزء قوانین اساسی روابط زناشویی سالم است. اگر آنها را پایه و اساس زندگی خود قرار دهید موفقیت و بهروزی را برای خود تدارک دیده اید.
 
ی - کودکان و سؤالات جنسی
کودکان اغلب از سنین ۴ - ۳ سالگی سؤالات خود را شروع می کنند و بیشتر زمانی به طرح سؤال می پردازند که مادران خود را فارغ بال می یابند. سؤالاتی از قبیل؛ مرا از کجا آورده ای؟ من اول کجا بودم؟ وقتی که خیلی کوچک بودم جایم کجا بود؟ عروسی یعنی چی؟ چرا شکم تو گنده است؟ چی خوردی دلت درد گرفت؟ این گونه سؤالات نشانه انحراف نیست. اگر والدین با صفا و صمیمیت در حد درک و شعور کودک به او پاسخ گویند او برای همیشه ساکت می شود. در غیر این صورت از راههای دیگر به جستجوی پاسخ برمی آید.
 
ک - علل و انگیزه های سؤالات جنسی کودکان
١. کنجکاوی و تجسس
۲. یقین از آموخته ها
٣. جلب توجه
۴. بیکاری و سرگرمی

مهارت‌های زندگی و سلامت ارتباط جنسی
 

 انواع سؤالات کودکان در ارتباط با مسائل جنسی

1. در مورد آفرینش خود: سؤال: من از کجا آمده ام؟ در کجا بودم؟ چگونه بیرون آمده ام؟
مادر می تواند در این موارد پاسخ دهد: من تو را خیلی دوست داشتم. برای اینکه همیشه همراه من باشی، در شکم من بودی، در شکم من تو خیلی کوچولو بودی، خدا خواست تو بزرگ شوی، بعد از شکمم بیرون آمدی، تو را دوست داشتم، به تو شیر دادم و حالا بزرگ شدی و ... تو وقتی بزرگ شدی می توانی بفهمی بچه چطور از شکم بیرون می آید.
 
٢. در مورد کیفیت پیدایش
سؤال: اول چه بودم؟ چگونه بودم؟ و ... می توان با مثالی از گیاه که چطور دانه ای را در دل خاک می کاریم، رشد می کند و بزرگ میشود به او پاسخ داد. آدم وقتی بزرگ شد به اندازه بابا و مامان؛ ازدواج می کند، جشن می گیرد، ناهار می دهد
 
٣. در کیفیت به دنیا آمدن
سؤال: بچه از کجا می آید؟ پاسخ: او در شکم مادر بزرگ می شود سپس به دنیا می آید. بعید است کودک بپرسد از کدام راه؟ اگر پرسید به او بگویید تو الان نمیدانی؛ بزرگ شدی خودت می فهمی و برای اینکه سؤال ادامه پیدا نکند مسیر بحث را عوض نمایید و درباره کودک تازه به دنیا آمده صحبت کنید.
 
۴. در مورد تفاوت دو جنس
پرسش در این باره از ۳ سالگی شروع می شود. در این موارد درباره نقش زن و مرد صحبت کنید و بگویید دخترها وقتی بزرگ میشوند مثل مامان می شوند و پسرها مثل بابا.
 
۵. در مورد حالات و اعضای خود
سؤال: در مورد پستان مادر: میتوان پاسخ داد که خدا پستان را آفرید تا بچه از آن شیر بخورد و بزرگ شود. در مورد آلت تناسلی باید گفت که خداوند آن را آفرید تا آب زیادی بدن که سبب بیماری می شود از آن خارج شود.
 
منبع: مهارت‌های زندگی زنان خانه دار، نویسندگان: دکتر سوسن سیف، دکتر مه سیما پور شهریاری، مهر انگیز شعاع کاظمی، محبوبه قسامی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه الزهرا علیها السلام، قم، 1384، صص 120-109


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط