0
ویژه نامه ها

ملاحظات کلی نظام اسلامی در انتخابات

انتخابات، وظیفه است. انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعی و یک اقدام خدایی است؛ بگردید آدم های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدم مناسب چطور آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست ساله ماست. کارآمدی تنها هم کافی نیست؛ باید متدین هم باشد.
ملاحظات کلی نظام اسلامی در انتخابات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  فرمودند:
این انتخابات مهم است؛ هم برای ملت ایران مهم است، هم برای دشمن. برای ملت ایران چه چیزی اهمیت دارد؟ برای ملت ایران اهمیت دارد که بعد از گذشت بیست سال، در صحنه سیاسی کشور، یک حضور قوی، پرنشاط و پرشور داشته باشد و با رأی و اراده خود، قوه مقننه اش را شکل دهد. برای دشمن چرا مهم است؟ دشمن اولا مایل است که در این انتخابات، مردم حضور چشمگیری پیدا نکنند، تا بتواند بگوید که مردم با انقلاب و نظامشان قهرند!
 
ثانیا می خواهد که مردم تحت تأثیر غوغاها و تهمت زنی ها و هوچی گری ها، دچار دهشت شوند و نتوانند نمایندگان حقیقی خودشان را به مجلس بفرستند؛ تحت تأثیر تبلیغات فریبنده و رنگین قرار گیرند و نتوانند عناصری را که به آنها دل می بندند و اطمینان می کنند، پیدا کنند و به مجلس بفرستند. لذا اخیرا شنیدید که یکی از این حضرات آمریکایی، باز اظهار وجود کرده و گفته ما در انتظاریم ببینیم انتخابات مجلس ایران چگونه خواهد شد! خیلی خوب در انتظار باشید تا ببینید ملت ایران چگونه یک بار دیگر توی دهن شما خواهد زد! البته من قبلا هم خبرهایی داشتم که همین ها - عمدتا آمریکایی ها و بعضی از دست نشاندگانشان در بعضی جاهای دیگر - در مجالس خصوصی نشستند و گفتند که ما منتظر انتخابات ایران هستیم؛ اما حالا این جناب، باز سادگی کرد و یک بار دیگر مطالب مجالس خصوصی را در مجالس عمومی گفت و در مقابل ملت ایران مشت خود و همکارانش را باز کرد! می خواهند دخالت کنند؛ چشم دوخته اند و طمع دارند؛ اما بدانند که ملت ایران هوشیار است.
 
همه باید هوشیار باشند؛ هم دست اندرکاران، هم اشخاص و عناصر سیاسی و هم همه آحاد ملت. دست اندرکاران انتخابات باید با هوشیاری تمام کار خودشان را طوری به انجام برسانند که هیچ خدشه ای در کار آنها وارد نشود؛ یعنی قانون را رعایت کنند. من، هم از وزارت کشور دفاع می کنم، هم از شورای نگهبان دفاع می کنم؛ هر دو دست اندرکاران نظام اسلامی اند و هر کدام وظیفه ای دارند. وزارت کشور باید دقیقا برطبق قانون عمل کند و نگذارد به آراء مردم خیانت شود. آراء مردم را تا آنجا که وسع و قدرت دارند، گردآوری کنند و با امانت و دقت تمام، این آراء را بازخوانی کنند، تا نتیجه معلوم شود. شورای نگهبان هم با کمال دقت و امانت باید مراقب باشد که هیچ گونه تخلفی در انتخابات نشود.
 
حق مردم است که شورای نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوه مقننه راه پیدا کنند. شورای نگهبان باید حق مردم را ادا کند و مانع شود از این که بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوه مقننه کشور امام شوند؛ آن هم در مجلسی که در سال امام تشکیل می شود. هر دو موظفند؛ هم شورای نگهبان، هم وزارت کشور باید همه دعا کنیم و توفیق آنها را از خدا بخواهیم و به آنها کمک کنیم.
 
در مورد آحاد مردم و چهره ها و شخصیت های سیاسی، آنچه مهم است، این است که انتخابات باید در فضایی انجام گیرد که هم پر شور و زنده و با نشاط باشد، هم آرام و متین باشد؛ یعنی شور و نشاط باشد، اما تشنج نباشد؛ متانت و آرامش و اطمینان و استقرار باشد. این فضای مطلوب انتخابات است. هرکس این طور عمل کند، خدمت کرده است؛ هرکس عکس این عمل کند، یا مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند، یا آنها را از نتایج انتخابات نا امید کند، یا فضا را با شایعه پراکنی و تهمت زنی و درگیری های دروغین ملتهب کند و از آرامش بیرون بیاورد، خیانت کرده است؛ هرکس میخواهد باشد؛ این را همه بدانند.
 
مردم با دقت نگاه می کنند و در این قضایا، دوستان و دشمنان و خیرخواهان و بدخواهان خود را می شناسند. خیرخواه آن کسی است که فضا را با نشاط و با شور نگه می دارد و در عین حال با حرف های آرامش بخش خود، فضا را برای انتخابات آماده می کند تا مردم بیایند و در انتخابات شرکت کنند. ان شاء الله این انتخابات، از انتخابات های قبلی هم بالاتر و پرشورتر باشد و تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشند. آدم بدخواه و بددل کسی است که اولا نیش می زند که مردم را بدبین کند، بعد هم فضا را ملتهب می کند؛ یعنی فضای تهمت، فضای بدبینی و فضای تشنج سیاسی درست می کند؛ اینها بسیار بد است. بعضی طرفدار این هستند که همیشه دعوا وجود داشته باشد! چرا باید دعوا باشد؟! یک ملت در سایه دعوای بین خود، به جایی نمی رسد. یک ملت هرچه می خواهد و هر آرزویی که دارد، با اتحاد، با وحدت، با همدلی و با همدستی، به آن آرزوها می رسد. چرا بعضی همه تلاششان این است که دل ها را با هم بد کنند؛ دلها را پر از کینه از هم بکنند و دائما علیه یکدیگر جو تهمت به وجود آورند؟! چه چیزی برای مملکت و ملت و آینده و نظام به دست می آید، جز این که دستشان از حقایق و از صفا و امانت و صداقت خالی است؟! می خواهند چیزی گفته باشند؛ این طوری حرف می زنند؛ این طوری می نویسند! باید فضای کشور را به سمت همدلی پرنشاط و پرشور پیش ببرند؛ وظیفه همه است.
 
مردم هم بایستی بگردند و در همین فرصتی که تا انتخابات باقی است، به عنوان یک وظیفه شرعی و اخلاقی، نامزدهایی را پیدا کنند که وقتی در محضر خدا از آنها سؤال می شود که چرا تو این آقا با این خانم را به قوه مقننه فرستادی، بتواند جواب بدهد و بگوید برای این مصلحت.
 
 انتخابات، وظیفه است. انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعی و یک اقدام خدایی است؛ بگردید آدم های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدم مناسب چطور آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست ساله ماست. کارآمدی تنها هم کافی نیست؛ باید متدین هم باشد. آدم متدین، احتمال خیانتش کم است. آن متدین هایی که یک وقت دچار الغزش می شوند، اول تقوای خودشان را از دست می دهند؛ بعد این لغزش به سراغ آنها می آید. پس، باید متدین و باتقوا هم باشند تا بتوانید برای کارهای این کشور به آنها اعتماد کنید.
 
همچنین باید در مقابل توپ و تشر این و آن - خارجی، داخلی، زورگویان، قدرتمداران - شجاع باشد و دل خود را نبازد. کسی که دل خود را در مقابل توپ و نشر باخت، دستش هم برای امضا می لغزد؛ پایش هم برای جلو رفتن می لرزد؛ نمی شود به او اعتماد کرد. نماینده باید شجاع و باشرف و امین و طرفدار ضعفا و قشر ضعیف باشد. قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، والا قانونی که پولداران را پولدارتر کند، قانون مملکت اسلامی نیست. قانون باید بتواند گره ها را باز کند و به درد دل قشرهای محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد که این چیزها را بفهمد؛ آدمی باشد که حتی المقدور با تجربه باشد.
 
در این کارهای بزرگ، تجربه خیلی مهم است. بگردید این خصوصیات مهم را در اشخاص پیدا کنید. انسان متدین، عفیف، کارآمد، شجاع، دارای قدرت مقاومت در برابر این و آن، اگر به قوه مقننه برود، طبق تجربه ای که ما در این بیست سال داریم، می تواند در نقاط حساس، به نفع مردم و به نفع کشور کار کند. این طور انسان هایی مهمند. البته از هر جای کشور که نماینده به مجلس برود، نماینده همه ایران است، نه نماینده آن محل بخصوص که از آن جا انتخاب شده است. لذا باید به فکر مصالح همه کشور باشد؛ این را هم توجه داشته باشید. بگردید و چنین اشخاصی را بشناسید. اگر خودتان نتوانستید درست شناسایی کنید، از آدم های امین و متدین که نسبت به آنها خاطرجمع هستید، سؤال کنید.
 
آنچه مهم است، این است که همه حقیقتا احساس تکلیف کنند و در صحنه حضور داشته باشند. آحاد مردم در همه جای کشور، ان شاء الله در این انتخابات، ندای انقلاب و ندای اسلام و ندای امام را پاسخ دهند تا خدای متعال به برکت ارواح طیبه شهدا و خونهای پاک این عزیزان، این ملت را به راه صحیح و مرضی خودش هدایت کند.(1)
 
پی‌نوشت‌:
1- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم 1378/11/12
 
منبع: انتخابات؛ لیلة القدر نظام اسلامی (آراء و نظرات مقام معظم رهبری درباره انتخابات)، بکوشش: سعید شیرازی، ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1390ش، صص 89-86
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
دستور پخت کتلت مرغ
دستور پخت کتلت مرغ

دستور پخت کتلت مرغ

دستور پخت کتلت گوشت یا شامی کباب
دستور پخت کتلت گوشت یا شامی کباب

دستور پخت کتلت گوشت یا شامی کباب

نگرانی سازمان جهانی بهداشت از کاهش اثربخشی واکسن‌های کرونا در برابر سویه دلتا
نگرانی سازمان جهانی بهداشت از کاهش اثربخشی واکسن‌های کرونا در برابر سویه دلتا

نگرانی سازمان جهانی بهداشت از کاهش اثربخشی واکسن‌های کرونا در برابر سویه دلتا

حکمت | امانت‌داران اموال الهی / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | امانت‌داران اموال الهی / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | امانت‌داران اموال الهی / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

دستور تهیه مک اند چیز
دستور تهیه مک اند چیز

دستور تهیه مک اند چیز

دستور پخت دلمه نخود با سبزیجات
دستور پخت دلمه نخود با سبزیجات

دستور پخت دلمه نخود با سبزیجات

دستور پخت دلمه قارچ به دو روش متفاوت
دستور پخت دلمه قارچ به دو روش متفاوت

دستور پخت دلمه قارچ به دو روش متفاوت

دستور پخت فلفل دلمه ای شکم پر
دستور پخت فلفل دلمه ای شکم پر

دستور پخت فلفل دلمه ای شکم پر

دستور پخت دلمه کدو سبز
دستور پخت دلمه کدو سبز

دستور پخت دلمه کدو سبز

حکمت | مرز صله رحم تا کجاست؟  / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | مرز صله رحم تا کجاست؟ / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | مرز صله رحم تا کجاست؟ / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

دستور پخت دلمه گوجه فرنگی
دستور پخت دلمه گوجه فرنگی

دستور پخت دلمه گوجه فرنگی

دستور پخت دلمه سیب زمینی
دستور پخت دلمه سیب زمینی

دستور پخت دلمه سیب زمینی

دستور پخت دلمه پیاز
دستور پخت دلمه پیاز

دستور پخت دلمه پیاز

دستور پخت دلمه بادمجان
دستور پخت دلمه بادمجان

دستور پخت دلمه بادمجان

هوش هیجانی چیست؟/ دکتر همتی
هوش هیجانی چیست؟/ دکتر همتی

هوش هیجانی چیست؟/ دکتر همتی

تلاوت «شهاد زمانی» در اولین نشست خبری رئیس جمهور
تلاوت «شهاد زمانی» در اولین نشست خبری رئیس جمهور

تلاوت «شهاد زمانی» در اولین نشست خبری رئیس جمهور

دستور پخت دلمه مرغ به دو روش مختلف
دستور پخت دلمه مرغ به دو روش مختلف

دستور پخت دلمه مرغ به دو روش مختلف

وابستگی به مادر/ استاد همتی
وابستگی به مادر/ استاد همتی

وابستگی به مادر/ استاد همتی

تلاوت زیبای سوره ملک/ شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره ملک/ شحات محمد انور

تلاوت زیبای سوره ملک/ شحات محمد انور

تقویت معنویت و باورهای دینی در کودکان/ دکتر همتی
تقویت معنویت و باورهای دینی در کودکان/ دکتر همتی

تقویت معنویت و باورهای دینی در کودکان/ دکتر همتی

با ترس کودک چه کنیم؟/ استاد دکتر همتی
با ترس کودک چه کنیم؟/ استاد دکتر همتی

با ترس کودک چه کنیم؟/ استاد دکتر همتی