احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

نیت روزه از مهمترین نکته در احکام روزه است که باید از نظر مرجع بزرگوار با احکام آن آشنا شویم.
جمعه، 28 خرداد 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: زینب علی پور
موارد بیشتر برای شما
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید
ارزش و مقام هر عمل و هر عبادتی به نیت آن بستگی دارد. ما در عملی باید با نیتی خالص و برای انجام فرمان خداوند بزرگ انجام بدهیم. بیشتر فقها بر این مساله تاکید می کنند که عبادت را باید به قصد «امتثال» انجام بدهد. و امتثال یعنی فرمان برداری و اینکه هر عمل یا عبادتی به این دلیل که خداوند فرمان داده  آن را انجام می دهم .

تعبیر دیگری که برای نیت به کار می رود:« قربة الى الله» است که ما هر عبادتی را انجام می دهیم که به واسطه آن به قرب و نزدیکی خداوند برسیم، روزه هم مثل تمام عبادات از نیت آغاز می شود نیت برای فرمان برداری برای خدا، نیت برای رسیدن به قرب خدا .
 
نیت از اولین احکام شرعی است که در رساله مراجع آمده، در مقاله پیش رو در نظر داریم نگاهی گذرا داشته باشیم به مسئله نیت روزه و پاسخ های هر یک  مراجع محترم تقلید که به این مسائل داده اند. با ما همراه باشید. 


آیت الله خامنه ای:


احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید
  
درباره احکام نیت روزه سوالات بسیاری از مراجع عظام مختلف پرسیده می شود که یکی از این مراجع بزرگ آیت الله خامنه ای است. بخشی عظیمی از سوالاتی که از ایشان پرسیده شده مربوط می شود به چگونگی بیان نیت روزه که در پاسخ به این سوال گفته شده نیت روزه همین که انسان از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد کفایت می کند. در سوال دیگری که بسیار پرسیده شده است درباره این است که اگر فردی از روی عمد نیت روزه ای غیر از روزه ماه رمضان کند، حکم  روزه او چگونه است؟ پاسخ این پرسش این است که روزه او نه به حساب روزه ای که نیت کرده می شود نه روزه ماه مبارک رمضان.

یا سوالی پرسیده شده درباره شخصی که سهوا نیت روزهای ماه رمضان را جابجا کرده است – مثلا به جای روزه دوم نیت روزه سوم کند- حکم روزه او چگونه می شود؟ که پاسخ آن این است که روزه وی صحیح است. همچنین از این مرجع بزرگ سوال می شود آیا می توان نیت روزه واجب که در ماه رمضان نیست مثل روزه کفاره تا قبل اذان ظهر به جا نیاورد؟ که پاسخ این پرسش این است که برای نیت روزه واجب غیر از روزه ماه رمضان می تواند تا نزدیک اذان ظهر اگر هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد، نیت روزه کند. 
 
برای دسترسی بیشتر به سوالات مربوط به نیت روزه از این مرجع عالی قدر می توانید به مقاله احکام نیت روزه آیت الله خامنه ای مراجعه کنید. 

آیت الله مکارم شیرازی:

 
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

نیت روزه دارای احکام زیادی است که نشانه اههمیت آن می باشد، سوالات فراوانی از مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی شده که ایشان به این سوالات پاسخ داده اند، تعداد زیادی از این سوالات درباره وقت نیت روزه بوده که این مرجع بزرگوارچنین پاسخ داده بوده،  بهترین زمان برای نیت ماه مبارک رمضان اولین شب ماه مبارک است، که باید نیت کل ماه را بنماید اما می شود هر شب نیت فردای آن روز را به جا آورد. در جایی دیگر از زمان نیت روزه پرسیدند، که ایشان در پاسخ چنین فرمودند: برای نیت ماه رمضان هر وقت قبل اذان صبح نیت کند درست است.

سوالی درباره شخصی که فراموش کند که نیت روزه ماه رمضان کند حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ آیت الله مکارم، شخصی که نیت ماه رمضان را فراموش کرده و قبل از ظهر به خاطرش آمد و هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه او صحیح است و اگر بعد اذان ظهر یادش آمد روزه او درست نیست. در سوالی دیگر درباره چگونگی نیت روزه یوم الشک از ایشان پرسیده شده؟که  این مرجع بزرگوارچنین پاسخ دادند،: روزه این روز واجب نیست و چنانچه شخصی قرار باشد که روزه بگیرد نباید به نیت روزه ماه رمضان روزه بگیرد، می تواند نیت روزه قضا و امثال آن کند و اگر بعدا مشخص شد که ماه رمضان بوده روزه او جزء روزه ماه رمضان محسوب می شود. درجایی دیگرپرسیده شده، درباره شخصی شده، پاسخ:شخصی که نیت ماه رمضان را فراموش کرده و قبل از ظهر به خاطرش آمد و هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه او صحیح است و اگر بعد اذان ظهر یادش آمد روزه او درست نیست.

در سوال دیگری، آیا می شود در روزه یوم الشک روزه نذری بگیریم؟پاسخ آقای مکارم در این باره: در روز آخر شعبان که انسان شک دارد که ماه رمضان شده یا ماه شعبان است می تواند نیت روزه نذر و هر روزه دیگری مانند آن را کرد و اگر بعدا مشخص شودکه ماه رمضان بوده، روزه او جزء روزه ماه رمضان محسوب می شود.یا سوالی پرسیده شده ، شخصی که در شب نیت روزه فردا را کرده و خوابیده و تا بعد اذان ظهر از خواب بیدار شود، آیا می تواند روزه خود را افطار کند؟پاسخاین پرسش این است: چنانچه شب با نیت خوابیده باشد نمی تواند روزه خود را باطل کند.

 

تعداد زیادی پرسش و پاسخ در مقاله نیت روزه آیت الله مکارم شیرازی وجود دارد که می توان از آن استفاده کنید.
 

آیت الله سیستانی:

 

احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

شخصی که می خواهد هر عبادتی را شروع کند، باید از ابتدای آن که نیت است شروع کند برای نیت روزه احکام زیادی مطرح شده که سوالات فراوانی در مساله نیت از آیت الله سیستانی پرسیده شده که آن ها را باهم مرور می کنیم، سوال، شخصی که روزه اش را از روی ریا انجام دهد حکم روزه او چگونه می شود؟ پاسخ: روزه باید با قصد قربت باشد و اخلاص در عمل و شخصی که روزه ای از روی ریا می گیرد روزه او درست نیست. در جای دیگر از ایشان چنین پرسیدن:.شخصی که روزه های متفاوتی بر عهده اش است مثلا هم روزه قضا و هم روزه کفاره، چنین شخصی چگونه باید نیت روزه کند؟پاسخ این سوال بدین شرح است: نیت روزه باید کاملا معین باشد مثلا قرار است فردا روزه قضا بگیرم، اما برای ماه رمضان لازم نیست گفته شود که روزه ماه رمضان می گیرم.

 در سوالی دیگر کافری که در ماه مبارک رمضان مسلمان شود حکم روزه آن روز او چگونه می شود؟ و پاسخ این مرجع بزرگوار: اگر کافری که در ماه مبارک رمضان مسلمان شده باشد و از موقع اذان صبح تا زمانی که مسلمان شده باشد هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد،  احتیاط واجب نیت با
نیت ما فی الذمه بقیه روز را امساک کند و اگر نکرد روزه این روز را قضا کند.

در بسیاری سوالات درباره  مریضی که در ماه مبارک رمضان قبل اذان ظهر سالم شود و ظیفه روزه آن روز او چگونه است؟پاسخ این مرجع عالیقدر این است که  
قبل از اذان ظهر سالم شود و هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد احتیاط واجب نیت روزه کند و روزه بگیرد و در سوال دیگری که بسیار پرسیده از چه که  می توانیم متوجه شویم که ماه رمضان شده؟ پاسخ بدین شرح است یک راه اینکه فرد با چشم خود ماه را در آسمان ببیند، دوم این که
 دو نفر که عادل باشند ماه را در آسمان دیده باشند و در آخر 30 روز از ماه شعبان گذشته باشد.
 

تعدادی دیگر از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله سیستانی وجود دارد که می توانید به آن مراجعه کنید.
 

آیت الله فاضل لنکرانی:

 
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

در احکام نیت روزه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی به سوالاتی بسیاری پاسخ داده بودند که از جمله شخصی که بخواهد روزه مستحبی بگیرد چه موقع باید نیت کند؟ و پاسخ ایشان: زمان نیت روزه مستحبی زیاد است، یعنی از ابتدای شب تا روز بعد به اندازه نیت کردن قبل از اذان مغرب به شرط اینکه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشیم، می توانیم نیت روزه مستحبی کنیم.
 

بسیاری از سوالات درباره شخصی قبل از اذان ظهر از خواب بیدار شده و نیت روزه نکرده بوده آیا می تواند نیت روزه کند؟:  و این مرجع بزرگوار این چنین پاسخ دادند: شخصی که قبل اذان صبح نیت نکرده و در میانه روز بیدار شود می تواند هم نیت روزه مستحبی کند، هم نیت روزه واجب کند .در سوال دیگری پرسیده اند: اگر فردی بعد اذان صبح محتلم شده باشد، و تا آن زمان که بخواهد غسل کند، هیچ چیزی ننوشیده یا غذایی نخورده آیا می تواند نیت روزه استیجاری کند؟ که پاسخ آن این است که اگر قبل اذان ظهر نیت روزه کند، روزه او درست است.

بخش عظیمی از سولات در باره این بوده که، شخصی که روزه استیجاری دارد و می خواهد نیت روزه مستحبی کند آیا روزه او درست است؟ پاسخ: مشکلی ندارد و می تواند نیت روزه مستحبی کند.در پرسشی دیگر پرسیده اند: نیت روزه ماه رمضان را باید چه موقع انجام بدهیم؟ پاسخ: بهترین زمان برای نیت ماه رمضان شب اول ماه مبارک است، که نیت کل ماه را می توان انجام دهد، اما می شود به طور جدا گانه هر شب نیت فردای آن روز را بنماید.
 

از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله فاضل وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
 

آیت الله بهجت قدس سره:

 احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید
 

نیت روزه اولین گام برای انجام این عبادت الهی است، در این راستا سوالات بسیاری از آیت الله بهجت شده بود که به بخش اندکی از این بسیار سوالات اشاره می کنیم؛ در یکی از این سوالات از این مرجع عالیقدر پرسیده شده.وقت نیت هر روز ماه رمضان تا چه موقع است؟ پاسخ ایشان، از اول شب تا موقع اذان صبح هر زمانی بین این ساعت می توانید نیت روزه ماه رمضان کنید. در سوالالی دیگرپرسیده شده، برای نیت روزه باید چه جمله ای بگوییم؟ پاسخ: برای نیت روزه لازم نیست آن را به زبان جاری کنیم یا اینکه جمله ای بگوییم که مثلا نیت می کنم «فردا روزه بگیرم قُربةً اِلَی اللّه». فقط همین اندازه که برای انجام فرمان خداوند بزرگ روزه بگیرد کفایت می کند.

در بسیاری از سوالات پریده شده، کسی که از روی عمد نیت روزه را تا صبح به تاخیر بیندازد، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ: روزه باطل می شود و قضا روزه هم بر ذمه اوست و در واجب شدن کفاره جای تامل است. در سوالی از آیت الله بهجت پرسیده شده، کسی که روزه میتی بر ذمه دارد، آیا می تواند نیت روزه مستحبی بگیرد؟ پاسخ ایشان این است که مانعی ندارد .در ادامه سوالاتی که پرسیده شده است این سوال به چشم می خورد که، نیت روزه آخرین روزماه
شعبان باید چگونه باشد؟ پاسخ: روزسیم ماه شعبان که به روز یوم اشک معروف است یعنی شک داریم که این روز روز سیم ماه شعبان است یا اولین روز ماه رمضان شده، در این روز نباید نیت ماه رمضان بنماید بلکه ابتدا باید نیت روزه قضا یا کفاره یا امثال آن کند و چنانچه بعدا مشخص شد که ماه رمضان بوده روزه او از روزه های ماه رمضان محسوب می شود.
 
برای دسترسی به پاسخ به این چنین سولات می توانید به مقاله نیت روزه آیت الله بهجت قدس سره مراجعه کنید.

آیت الله نوری همدانی:
 

احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید


نیت روزه همانند دیگر مسائل روزه دارای احکامی است که سوالات فراوانی در این باب از آیت الله نوری همدانی شده که از جمله این سوالات این است که:
شخصی از روی فراموشی در روز سوم ماه رمضان نیت روز چهارم را کرده، آیا روزه او به مشکل بر می خورد؟ پاسخ این سوال که، روزه صحیح است.در سوالی دیگرپرسیده اند که، شخصی قبل از اذان صبح نیت روزه کرده و خوابیده، کل روز را خواب بوده تا بعد از اذان مغرب، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ : چون نیت روزه را  قبل اذان صبح کرده و بعد خوابیده، روزه او صحیح است. از دیگر سوالات که از این مرجع عالیقدر پرسیده اند که: شخصی در روز عید غدیر قصد روزه قضا دارد، آیا می تواند در این روز هم نیت روزه قضا کند و هم روزه مستحبی؟ پاسخ این است: خیر، هر روز باید با یک نیت روزه بگیرد.

دربسیاری از سوالات پرسیده اند که، اگر فردی شب نیت کند و بخوابد، هنگامی از خواب بیدار شود که نماز صبح او قضا شده باشد، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ: چون شب بانیت روزه خوابیده و نماز صبحش سهوا قضا شده، روزه او صحیح است، در سوال دیگری پرسیده اند که آیا خودن سحری واجب است؟
پاسخ: خیر، خوردن سحری مستحب است.
 
از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله نوری همدانی بسیار می باشد. که می توانید به آن مرا جعه کنید:
 


آیت الله وحید خراسانی:

 
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

سوالات بسیاری درباره نیت روزه از آیت الله وحید خراسانی شده که از جمله این سوالات: فردی که بدون نیت روزه خوابیده باشد، و قبل از ادان ظهر بیدار شود آیا می تواند نیت روزه واجب کند و اگر بعد اذان ظهر بیدار شود چه طور؟ پاسخ ایشان در رابطه با این سوال چنین است: اگر پیش از اذان ظهر بیدار شود می تواند نیت روزه واجب غیرمعین کند و در بعد ازظهرنمی تواند نیت روزه واجب کند.  درتعدادی از این سوالات پرسیده اند که شخصی که قبل اذان صبح نیت روزه کند و بعد آن از هوش برود و در میانه روزبه هوش بیاید، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ بدین شرح است، چون نیت او قبل از اذان صبح بوده وبعد بی هوش شده وظیفه او این است که بنا بر احتیاط واجب روزه اش را تا پایان روز نگه دارد و قضای این روز هم برذمه اوست.

تعدادزیادی از سوالات در رابطه با این که شخصی که شب نیت کند و کل روز را خواب باشد و تا بعد اذان مغرب از خواب بیدار شود، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ: روزه او صحیح است. در جایی دیگر پرسیده اند که آیا شخصی که نیت روزه واجب غیرمعین خود را تا نزدیک اذان ظهر به تاخیر بیندازد، آیا مشکلی در روزه او ایجاد می شود؟ پاسخ: برای نیت واجب غیر معین تاخیر انداختن نیت روزه تا قبل از اذان ظهر موردی ندارد.

یاسوالی پرسیده شده، که شخصی در روز سیم ماه شعبان نیت روزه قضا کرده، در میانه روز مشخص شد که ماه رمضان است، وظیفه او چیست؟ پاسخ این مرجع بزرگوار این است که، باید نیت روزه خود را به نیت روزه ماه رمضان برگرداند. در سوال دیگری پرسیده اند که، شخصی می خواهد در یکی از روزه
هایی که روزه مستحبی ثواب زیادی دارد نیت روزه مستحبی کند و همچنین روزه قضا هم بر ذمه دارد آیا می تواند دو نیت روزه را در یک روز بنماید؟ پاسخ ایشان،برای هر روز یک نیت می تواند انجام دهد، یعنی هر روز با یک نیت می تواند نیت روزه قضا روزه بگیرد و اینکه ان شاءالله خدا ثواب روزه مستحبی را نصیب او می کند.

از این دست سوالات در مقاله احکام نیت روزه آیت الله وحید خراسانی موجود است.


آیت الله شبیری زنجانی:


احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

نیت روزه یکی از ارکان مهم روزه است که آیت الله شبیری زنجانی به سوالات زیادی در این باب پاسخ دادند که از جمله این سوالات متعدد، این است که برای نیت هر شب ماه رمضان چه وقت باید نیت روزه کنیم؟ پاسخ این سوال، زمان خاصی نمی خواهد همین اندازه که تا پیش از اذان ظهر نیت روزه فردا کند کفایت می کند.یا در سوالی دیگرپرسیده اند:شخصی که نیت قبل اذان صبح داشته و مست شود و در میانه روز به هوش بیاید، روزه او چه حکمی دارد؟و پاسخ این مرجع بزرگوار:روزه اش را باید تمام کند و علاوه بر آن قضای این روز را هم بعدا به جا آورد.

تعداد بسیاری از سوالات در رابطه با حکم روزه کودکی که در روزهای ماه مبارک رمضان به بلوغ رسیده، چیست؟ اگر قبل اذان صبح به بلوغ برسد و تمام شرط هایی که روزه بر او واجب شده باشد را داشته باشد، باید روزه آن روز را بگیرد و چنانچه بعد از اذان صبح بوده دیگر روزه آن روز بر او واجب نیست.

درجایی دیگر از ایشان پرسیده اند که،.شخصی که روزه میتی را بر عهده دارد، آیا می تواند روزه میتی را بر ذمه بگیرد؟ و پاسخ ایشان بله مانعی ندارد و می تواند روزه استیجاری بگیرد. در تعدادزیادی از پرسش ها به مساله که اگر شخصی نیت روزه مستحبی کرده، و قصد افطار داشته باشد، حکم روزه او چگونه است؟

پاسخ: شخصی که با نیت روزه مستحبی روزه گرفته و تردید دارد به افطار روزه دارد یا نه اصلا قصد دارد که روزه اش را افطار کند اما از تصمیمش برگشته باشد و هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد باید تا قبل اذان مغرب دوباره نیت کند و روزه او صحیح است.

نمونه هایی از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله شبیری زنجانی قرار دارد که می توان به آن مراجعه کنید:

  

آیت الله صافی گلپایگانی:


احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید


سوالات فراوانی از آیت الله صافی گلپایگانی در باره نیت روزه شده که بخش عظیمی از سوالات درباره  اینکه نیت روزه باید از چه لفظی استفاده کنیم؟پاسخ این مرجع بزرگوار، برای نیت روزه لازم نیست، جمله ای را بیان کنیم همین اندازه که برای انجام فرمان خداوند بزرگ از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی

که روزه را باطل می کند انجام ندهیم کافی است. در سوال دیگریاز ایشان پرسیده شده، از کجا مطمئن شویم کل مدت زمان روزه، را روزه بودیم؟ پاسخ: باید کمی
قبل از اذان صبح تا کمی بعد از اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد کفایت می کند و روزه او صحیح است.


تعداد زیادی از سوالات درباره اینکه روزه مستحبی چه زمانی می توانیم نیت کنیم؟ پاسخ این سوال، از اول شب تا روزبعد قبل از مغرب به اندازه نیت کردن وقت 

باشدمی توانیم نیت روزه مستحبی کنیم فقط به شرطی که تا زمان نیت هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد. در جایی دیگر پرسیده اند،

شخصی در ماه رمضان از روی قصد نیت روزه دیگری را در این ماه کند، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ: اگر فرد اطلاع داشته که ماه رمضان بود وباز این اوصاف

نیتی غیر از روزه ماه رمضان کرده روزه او هم نه آن روزه ای که نیت کرده محسوب می شود و نه نیت روزه ماه مبارک رمضان.

در سوالات بسیاری در باره شخصی که روزه واجب بر ذمه دارد، آیا می تواند روزه مستحبی نیت کند؟ و ایشان در پاسخ چنین بیان کرده اند:  کسی که روزه واجب مانند روزه قضا یا روزه کفاره بر ذمه دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. در سوالی دیگر، مریضی که در ماه رمضان پیش از اذان ظهر خوب شود آیا باید نیت روزه کند؟ پاسخ: چنانچه اگر فرد مرض تا پیش از ظهر سالم شد روزه آن روز بر او واجب نیست. درجایی دیگر چنین پرسیده اند: شخصی در ماه مبارک رمضان از ادامه روزه خود مردد شد و قصد افطار روزه را دارد، حکم این مساله چیست؟ پاسخ ایشان: کسی که روزه واجب معینی بر ذمه داشته باشد مثل روزه ماه رمضان و تردید پیدا کند که روزه اش را افطار کند یا نکند اگر قصد او جدی باشد روزه اش باطل می شود. حتی اگر توبه کند.

سوالاتی از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله صافی گلپایگانی برای شما ارائه شده است.
 

امام خمینی ره:

 
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید


نیت روزه یکی از مهم ترین گام های اساسی روزه می باشد، با اینکه سالیان زیادی از رحلت جان گداز امام امت می گذرد اما هنوز مقلدین بسیاری از ایشان پیروی می کننداز سوالات بسیاری که پیرامون نیت روزه از ایشان پرسیده اند چند نمونه را از باب نمونه بیان می کنیم ، از جمله این سوالات چگونه اطمینان داشته باشیم که کل روز را بوده ایم؟پاسخ: چند دقیقه قبل اذان صبح و چند دقیقه بعد اذان مغرب همانند روزه دار عمل کنیم و هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند،

انجام ندهیم. در جایی دیگر پرسیده اند، مناسب ترین زمان برای نیت ماه رمضان چه وقت است؟پاسخایشان از اول شب تا موقع اذان صبح، در این میان هر زمانی نیت کند مانعی ندارد.

در سوالی دیگر، شخصی چند روزه واجب غیر معینی بر ذمه دارد، اگر بخواهد آنها را انجام دهد،چگونه باید نیت بنماید؟امام بزرگوار اینگونه پاسخ دادند که اگر مثلا هم روزه کفاره و هم روزه قضا بر ذمه داشته باشد، باید مشخص باشد که روزه آن روز روزه کفاره است یا روزه اش روزه قضا، البته برای روزه ماه رمضان ذکر این مورد که روزه ماه رمضان میگیرم لزومی ندارد.


بخش عظیمی از سوالات در باره، شخصی فراموش کند که ماه رمضان شده یا اصلا اطلاع نداشت که ماه رمضان شده، روزه گرفته اما روزه او به نیت روزه ای دیگر مثلا روزه مستحبی، حکم این مساله چیست؟پاسخ: روزه او از روزه های ماه رمضان محسوب می شود. در سوالی دیگر،.نیت روزه یوم الشک باید چه باشد؛ آیا می توان نیت ماه رمضان کنیم؟ پاسخ امام بزرگوار اینگونه بوده، روزه این روز واجب نیست و اگر شخصی بخواهد این روز را روزه باشد، نمی تواند به به نیت روزه ماه رمضان روزه بگیرد می تواند هر نیت دیگری غیر از نیت روزه ماه رمضان کند مثل روزه قضا یا امثال آن و چنانچه بعدا معلوم شد که ماه رمضان بوده روزه او روزه
ماه مبارک رمضان محسوب می شود.

برای دسترسی به پاسخ به این چنین سولات می توانید به مقاله نیت روزه امام خمینی ره مراجعه کنید:
 
 
آیت الله جعفرسبحانی:

احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید


سوالات فراوانی در باب نیت روزه از مرجع عالیقدر آیت الله سبحانی شده که به گوشه هایی از آن اشاره می کنیم در سوالی پرسیده شده که بهترین زمان برای نیت روزه ماه رمضان چه موقع است؟ و پاسخ این مرجع بزرگوار، بهترین زمان برای نیت روزه در اولین شب ماه مبارک رمضان است البته می شود هر شب برای فردای آن روز روزه بگیرد. در سوال دیگری پرسیده اند، اگر کودک در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان به بلوغ برسد، حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ این سوال، قبل

اذان صبح باشد روزه واجب و اگر بعد از اذان صبح باشد روزه آن روز بر کودک واجب نیست.

بخش عظیمی از سوالاتی درباره، شخصی روزه واجب معین غیر از روزه ماه رمضان برذمه داشته باشد و از روی عمد تا اذان صبح نیت روزه نکند حکم روزه او چگونه است؟ پاسخ: روزه واجب معین غیر ماه رمضان مثل نذر است که باید قبل اذان صبح نیت کرده باشد و اگر عمدا نیت نکند روزه او باطل است. و سوالی دیگر،کافری در ماه مبارک رمضان مسلمان شود، آیا روزه آن روز او واجب می شود؟پاسخ: اگر قبل اذان صبح بوده و هیچ کدام از کارهایی را که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بهتر است بقیه روز را هم امساک کند و چنانچه این کار را نکرد قضای این روز بر ذمه او نیست.

 سوالات زیادی درباره این بود که، اگر در میانه روز سیم ماه شعبان«یوم الشک» معلوم شود که ماه رمضان شده، و ظیفه فرد روزه دار چیست؟ و پاسخ این مرجع بزرگوار چنانچه به نیت دیگری در این روزه روزه بوده نیت خود را فورا به روزه ماه مبارک رمضان برگرداند. درجایی دیگر پرسیده اند، اگر فردی در روزه واجب غیر معین تصمیم بگیرد که روزه خود را باطل کند،یا اینکه تردید کند که این عمل را انجام دهد یا ندهد، اگر افطار نکرد حکم روزه او چیست؟پاسخ: اگر دچار تردید شد

که روزه خود را باطل کند یا نکند، و این کار را نکرد، وظیفه او این است که باید دوباره نیت کند و روزه او درست است.

از این دست سوالات در مقاله نیت روزه آیت الله سبحانی برای شما ارائه شده است.
 

 آیت الله محمد علی علوی گرگانی:


احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید


سوالات فراوانی در باب نیت روزه از آیت الله علوی گرگانی پرسیده شده از اجمله این سوالات، بهترین وقت برای روزه مستحبی چه زمانی است؟پاسخ ایشان، 

 زمان نیت روزه مستحبی از ابتدای شب تا روز بعد قبل از اذان مغرب می توانیم نیت روزه کنیم فقط به شرطی که تا زمان نیت کردن هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهیم. درسوالی دیگر پرسیده اند، شخصی قبل اذان صبح بدون نیت خوابیده و قبل ظهر بیدار شود آیا می تواند نیت روزه کند؟
پاسخ: هم می تواند نیت روزه مستحبی کند هم روزه واجب، اما اگر بعد از ظهر بیدار شود دیگر نمی تواند نیت روزه واجب بنماید.

بخش عظیمی از این سوالات درباره، شخصی سهوا نیت روزهای ماه رمضان را جابجا کرده روزه او چگونه است؟ و پاسخ این مرجع بزرگوار، جابجایی نیت روزه

یعنی اینکه اشتباها در روز دوم نیت روز سوم را بنماید، این جابجایی سهوی موردی در روزه ایجاد نمی شود. درجایی دیگه پرسیده اند، شخصی که قبل از اذان

نیت کند و بعد از هوش برود و در وسط روز به هوش بیاید، آیا می تواند نیت روزه کند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار، بنابر احتیاط واجب باید روزه این روز را کامل کند و اگر نکرد قضا ی این روز بر عهده اوست که باید بعدا انجام دهد.

در بسیاری از سوالات پرسیده اند، شخصی که قبل اذان صبح نیت کند و بخوابد و کل روز را خواب باشد، و بعد از اذان مغرب از خواب بیدار شود، آیا روزه او صحیح است.؟پاسخ چون قبل از اذان صبح نیت کرده روزه او صحیح است.


تعدادزیادی پرسش و پاسخ در مقاله نیت روزه آیت الله محمد علی علوی گرگانی قرار دارد، که می توان به آن رجوع کرد.
 

آیت الله جوادی آملی:


احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

نیت روزه از ارکان مهم روزه است به همین دلیل تمام مراجع مسائل و احکام نیت روزه بیان کرده اند در اینجا به چند نمونه از سوالات بسیاری که از آیت الله جوادی آملی در باب نیت روزه بیان شده می پردازیم، از جمله این سوالات این که  قصد قربت به چه معنا است؟پاسخ این مرجع بزرگوار، قصد قربت، یعنی انجام فرمان خداوندبرای انجام عبادت است و همچنین اگر این قصد از ترس جهنم باشد یا به دست آوردن بهشت هم موردی در روزه ایجاد نمی کند و اگر فرد به قصد

ریا و خودنمایی بخواهد روزه بگیرد روزه او باطل است.

 

بخش عظیمی از این سوالات درباره، شخصی هیچ گونه وسایل اطلاع رسانی در دست ندارد یا اسیراست و یا نابینا یا زندانی و در هیچ صورتی نمی تواند بفهمد که چه زمانی ماه رمضان می شود؛ وظیفه او برای روزه های ماه رمضانش چگونه است؟ پاسخ این است، چنین فردی برای خود باید سی روز را ماه رمضان قرار بدهد و همانند ماه رمضان کارهایی که باید انجام دهد را عمل کند و در نیت خود مشخص کند که روزه او روزه ماه رمضان است.

در بسیاری از این سوالات پرسیده اند، کسی که روزه قضا ماه رمضان قبل بر ذمه اوست و فی الحال در این ماه رمضان نیت روزه قضای ماه رمضان قبل کند، حکم این مساله چگونه است؟پاسخ: نیت روزه برای هر دو مورد باطل است زیرا الان روزه ماه رمضان است نه قضای آن پس وظیفه او که نیت روزه ماه رمضان بوده

انجام نداده پس روزه او باطل است. درجایی دیگرپرسیده اند،کسی نذر کند که در ماه مبارک رمضان، در حال سفر روزه قضای سال قبل بگیرد، حکم این مساله چیست؟پاسخ: هم نذر او و هم روزه او باطل است.

تعدادزیادی پرسش و پاسخ در مقاله نیت روزه آیت الله جوادی آملی قرار دارد، که می توان به آن رجوع کرد.

 
اصل و قوام عمل به نیت آن است، نیت انسان معلوم می کند که انسان به کجا خواهد برسد، ارزش عمل به هدفی است که انسان قصد دارد که به آن برسد، و کل نیروی خود را برای رسیدن به آن هدف تمام قوای خود را به کار گیرد و چیزی که ارزش عمل مارا بالا می برد نیت آن است هر چه از ارزش نیت عمل بگوییم باز کم است، و آن چیزی فرق بین اخلاص عمل ما با ریا در عمل را معلوم می کند نیت است.

پس نیت در روزه از مهمترین کار در عبادت و مخصوصا در زیارات است، تمام مراجع بزرگوار احکام بسیاری در این موضوع بیان کردند و در بسیاری از موارد در مساله ها ی نیت روزه با هم اتفاق نظر دارند الا در موارد جزئی که ما سعی کردیم تمام موارد در مقالات متعدد و به طور جداگانه برای شما تهیه کردیم که امید واریم بتواند به سولات و پرسش های شما پاسخ دهد.
درحال به روز رسانی....


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط